Giáo án Khối 4 - Tuần 12 - Năm 2010-2011 - Nguyễn Trung Thông

Giáo án Khối 4 - Tuần 12 - Năm 2010-2011 - Nguyễn Trung Thông

TiÕt 4 : Lịch sử

Bài 10: CHÙA THỜI LÍ

I/Mục Tiêu :Câu 2 (có thể giảm )thay từ (thịnh đạt bằng từ rất phát triển)

Học xong bài hs biết

-Đến thời Lí đạo phật rất phát triển

-Thời Lí chùa được xd ở nhiều nơi

-Chùa là công trình kiến trúc đẹp

 

doc 22 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 14/02/2022 Lượt xem 46Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 12 - Năm 2010-2011 - Nguyễn Trung Thông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH GIAÛNG DAÏY
TUAÀN 12 (Töø ngaøy 8/11/2010 ñeán 12/11 /2010)
Thöù ngaøy
Buoåi
Moân
 Teân baøi daïy 
HAI
 8-11
S
GDTT
Taäp ñoïc
Ñaïo ñöùc
Khoa hoïc 
Toaùn
Chào cờ
Vua tàu thuỷ Bạch Thái Bưởi
Gv chuyên
Gv chuyên
Nhân một số với một tổng
BA
9-11
S
Toaùn
Chính taû
LTVC
Lòch söû
Nhân một số với một hiệu
Nghe -viết : Người chiến sĩ giàu nghị lực
Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực
Chùa thời Lý
C
Ñòa lí
L .tieáng vieät 
L .toaùn
Đồng bằng Bắc Bộ
Mở rộng vốn từ : Ý chí - Nghị lực
Nhân một số với một hiệu
TÖ
10-11
S
Taäp ñoïc
Tieáng anh
Toaùn
Keå chuyeän
Vẽ trứng
Gv chuyên
Luyện tập
Kể chuyện đã nghe,đã đọc
C
TLV
L. toaùn
L .tieáng vieät 
Kết bài trong bài văn kể chuyện
Luyện tập
Vẽ trứng
NAÊM
11-11
S
Tieáng anh
Khoa hoïc 
Toaùn
LTVC
Gv chuyên
Gv chuyên
Nhân với số có hai chữ số
Tính từ
C
AÂâm nhaïc
Mó thuaät 
Theå duïc
Gv chuyên
Gv chuyên
Gv chuyên
 SAÙU
12-11
S
Toaùn
Theå duïc
TLV
Kó thuaät 
GDTT
Luyện tập
Gv chuyên
Kể chuyện ( chuẩn bị cho bài kt viết )
Gv chuyên
Sinh hoạt lớp
Ngaøy soaïn :6/11/2010
 Ngaøy daïy :Thöù hai ngaøy 8/11/2010
TiÕt 1 : Chào cờ.
TiÕt 2 : Tập đọc 
VUA TÀU THỦY BẠCH THÁI BƯỞI
I/Mục tiêu:
-Đọc lưu loát,trôi chảy toàn bài .Biết đọc diễn cảm bài văn với lòng khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi
-Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: Ca ngợi Bạch Thái Bưởi từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh tên tuổi lừng lẫy
II/Chuẩn bị
Tranh minh họa sgk
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT
Bài có chí thì nên
Trả lời câu hỏi 1,2
B/Bài mới
1/GT
2/Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài
a/Luyện đọc
Bài chia làm 4 đọan.Mỗi lần xuống dòng là 1 đọan
Ngắt nghỉ nhanh,tự nhiên ở những câu dài
Gv đọc diễn cảm toàn bài
b/Tìm hiểu bài
Câu 1: Trước khi mở công ti vận tải đường thủy ,Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì?
đầu tiên là cơ khí cho hãng buôn,sau buôn gỗ,buôn ngô,mở hiệu cầm đồ,lập nhà in,khai thác mỏ.
Câu 2:
ông đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt .Cho người đến các bến tàu diễn thuyết kêu gọi hành khách với khẩu hiệu “người ta phải đi tàu ta”.Khách đi tàu của ông ngày càng đông.Nhiều chủ tàu người Hoa,người Pháp phải bán lại tàu cho ông.Ông mua xưởng sửa chữa tàu,thuêkĩ sư trông nom.
Câu 3
là bậc anh hùng không phải là trên chiến trường mà là trên thương trường./Là người lập nên thành tích phi thường trong kinh doanh./Là người giàu thắng lợi to lớn trong kinh doanh.
Câu 4:
nhờ ý chí vươn lên,thất bại không ngã lòng,biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc của hành khách người Việt ủng hộ tàu Việt Nam,giúp phát triển kinh tế VN.Bạch Thái Bưởi biết tổ chức công việc kinh doanh
c/Hướng dẫn hs đọc diễn cảm
GVđọc diễn cảm
Bưởi mồ côivà cho ăn học
Năm 21 tuổikhai thác mỏcó lúc mất trắng tay anh vẫn không nản chí.
3/Nhận xét-dặn dò
-NX
-Kể lại chuyện cho người thân nghe
Sgk,vở
2 em lên bảng
4 em tiếp nối đọctoàn bài
-Lưyện đọc N2
-1 em đọc tòan bài
Đọc đọan 1 trả lời
Đọc đọan còn lại
1 em đọc câu hỏi
Trả lời câu hỏi
4 em tiếp nối đọctoàn bài
Luyện đọc N2
Thi đọc diễn cảm
TiÕt 3 : Đạo đức( Gv chuyên )
TiÕt 4: Khoa học( Gv chuyên )
...........................................................................
TiÕt 5 : Toán
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG
 I/ Mục tiêu: Bài 4/67 có thể giảm
Giúp Hs
-Biết thực hiện phép nhân một số với một tổng, nhân một tổng với một số.
-Vận dụng để tính nhanh tính nhẩm.
II/ Các hoạt động dạy- học(40 phuùt)
A/ Kiểm tra:
BT2/65 cột 1
B/ Bài mới:
1/ Hướng dẫn HS tính và so sánh giá trị của hai biểu thức.
 4 x ( 3 + 5 ) và 4 x 3 + 4 x 5
 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5
 a x ( b + c ) = a x b + a x c
2/ Thực hành:
BT1/66 HDHs làm mẫu
BT2/66 
a/ Tính bằng hai cách :
 36 x ( 7 + 3 ) 207 x ( 2 + 6 )
b/ Tính bằng hai cách theo mẫu:
BT3/67 Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:
3/ Nhận xét- dặn dò:
-NX
Về nhà làm bài 4/67
2 em
2 em lên bảng tính
Cả lớp NX
Cả lớp làm vở
2 em làm phiếu
Chữa bài
2 em lên bảng
Cả lớp làm nháp
Chữa bài
2 em làm bài
Cả lớp làm vở
Chữa bài
 Ngaøy soaïn :6/11/2010
 Ngaøy daïy :Thöù ba ngaøy 9/11/2010
 TiÕt 1: Toán
NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT HIỆU
I/ Mục tiêu:Giúp HS
-Biết thực hiện phép nhân một số với 1 hiệu,nhân 1 hiệu với 1 số
-Vận dụng tính nhanh ,tính nhẩm 
II/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/Kt
Bài tập 2/66
B/Bài mới
1/Tính và so sánh giá trị 2 biểu thức
3 x (7-5) và 3 x 7 – 3 x 5
2/Nhân 1 số với 1 hiệu
Biểu thức bên trái dấu = là nhân 1 số với 1 hiệu.Biểu thức bên phải dấu = là hiệu giữa các tích của số đó với số bị trừ và số trừ
KL: 
 a x (b-c) = a x b – a x c
BT1/67
BT2/68
a/ 47 x 9 = 47 x (10-1) 24 x 99 = 24 x (100-1
 = 47 x 10 – 47 x 1 = 24 x 100 -24 x 1
 = 470 – 47 = 423 = 2400 – 24 = 2376
b/ 138 x 9 = 138 x (10-1) 123 x 99 = 123 x (100-1)
 = 138 x 10- 138 x 1 = 123 x 100 -123 x 1
 = 1380 – 138 = 1242 = 12300-123=12177
BT3/68
Áp dụng tính chất nhân 1 số với 1 hiệu để làm cho thuận tiện
Số trứng cửa hàng còn
175 x (40-10) = 5250(quả trứng)
Đáp số : 5250 quả trứng
BT4/68
Nêu cách nhân một số với một hiệu
4/ Nhận xét- dặn dò
-NX
 Về nhà làm bài vào vở BT 
2 em
2 em lên bảng
 Cả lớp NX
3 em đọc SGK
Hs lên bảng
Cả lớp NX
Cả lớp làm bài vào vở
2 em làm bài trên phiếu
 Cả lớp NX
2 em đọc YCBT
HĐN
Các nhóm trình bày
Cả lớp NX
3 em nêu
HS làm bài vào vở
Chữa bài	
 TiÕt 2: Chính tả : Nghe đọc
NGƯỜI CHIẾN SĨ GIÀU NGHỊ LỰC
I/Mục Tiêu :
-Nghe-viết đúng chính tả,trình bày đúng đọan văn người chiến sĩ giàu nghị lực
-Luyện viết đúng những tiếng có vần ươn hay ương
II/Chuẩn bị
Phiếu ht của BT2 phần b
III/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT
BT3/106:Viết lại 1 câu
B/Các họat động dạy-học
1/GT
2/Hướng dẫn hs nghe –viết
-Tên riêng,tháng 4 năm 1975,30 triển lãm,5 giải thưởng
-GV đọc bài
-Đọc bài
-Chấm tại chỗ 5 bài
3/Hướng dẫn hs làm bài tập
BT2/117 phần b
-Treo BT lên bảng
-Lời giải đúng:
Vươn lên-chán chường-thịnh vượng
4/Nhận xét-dặn dò
-NX
-Vận dụng bài viết chính tả để viết chính tả đúng hơn
VBT
2 em ĐTL 4 câu thơ,văn rồi viết lại 1 câu
1em đọc bài chính tả
-Tìm những tiếng dễ viết sai
HS viết bài
-Hs sóat lỗi chính tả
 1 em đọc ycbt
Các nhóm thi tiếp sức.Em điền chữ cuối cùngthay mặt nhóm đọc to tòan bài
-Cả lớp làm bài vào VBT
TiÕt 3 : Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ :Ý CHÍ – NGHỊ LỰC
I/ Mục tiêu:
-Biết được một số từ, 1 số câu tục ngữ nói về ý chí- nghị lực của con người
-Biết cách sử dụng các từ ngữ nói trên
II/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
1/GT
2/Hướng dẫn hs làm bài
BT1/118
-Chí có nghĩa là rất,hết sức(biểu thị mức độ cao nhất):chí phải,chí lí,chí thân,chí tình,chí công
-Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp:ý chí,chí khí,chí hướng,quyết chí.
BT2/118
b/Nêu đúng nghĩa của từ nghị lực
a/Là nghĩa của từ kiên trì
c/Là nghĩa của từ kiên cố
d/là...chí tình ,chí nghĩa
BT3/116
Nguyễn Ngọc Kí.nghị lựcnản chí
Quyết tâmkiên nhẫnquyết chí
Nguyện vọngnhà giáo ưu tú.
BT4/118
Giải thích để hs hiểu nghĩa đen của từng câu tục ngữ
Ý kiến đúng
a/Khuyên ta đừng sợ vất vả,gian nan.Gian nan vất vả thử thách con người,giúp con người vững vàng cứng cáp hơn.
b/Khuyên ta đừng sợ bắt đầu từ 2 bàn tay trắng.Những người từ 2 bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp càng đáng kính trọng,khâm phục.
c/Khuyên ta phải có lúc vất vả mới có lúc thanh nhàn,có ngày thành đạt
3/Nhận xét-dặn dò
-NX
-Về nhà HTL 3 câu tục ngữ
1 em đọc YCBT
HĐN
Hs đọc ycbt
Hs làm bài
-Đọc bài làm
-NX
Hs đọc thầm đọan văn
-Làm bài
-Đọc bài làm
-NX
Hs đọc ycbt
Hs làm bài
Cả lớp nx
TiÕt 4 : Lịch sử
Bài 10: CHÙA THỜI LÍ
I/Mục Tiêu :Câu 2 (có thể giảm )thay từ (thịnh đạt bằng từ rất phát triển)
Học xong bài hs biết
-Đến thời Lí đạo phật rất phát triển
-Thời Lí chùa được xd ở nhiều nơi
-Chùa là công trình kiến trúc đẹp
II/ Chuẩn bị
Tranh SGK
III/ Các hoạt động dạy –học(35 phuùt)
A/ KT: 
? Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?
B/ Bài mới:
1/ Giới thiệu:
2/ Hướng dẫn Hs tìm hiểu kiến thức.
HĐ1: Làm việc cả lớp
? Tại sao nói “ Đến thời Lý đạo phật trở nên rất phát triển?
HĐ2:Hoạt động cá nhân
Điền dấu x vào ô trống sau những ý đúng.
- Chùa là nơi tu hành của các nhà sư
-Chùa là nơi tổ chức tế lễ của các đạo phật
-Chùa là trung tâm văn hóa của các làng xã
- Chùa là nơi phơi thóc.
HĐ3:Làm việc cả lớp
? Mô tả chùa Một Cột, chùa Keo, tượng phật A-đi-đà
Chùa là một công trình kiến trúc đẹp
?Mô tả ngôi chùa mà em biết ( có thể qua tranh, ảnh hoặc nghe kể lại ) có thể giảm
3/ Nhận xét- Đặn dò:
-NX
 Đọc phần bài học 
 Chuẩn bị tiết sau
SGK, vở
1 em
Trả lời câu hỏi
Hs làm phiếu HT
NX
Tiếp nối nhau mô tả
2 em đọc
 BUỔI CHIỀU 
TiÕt 1 : Địa lí
ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I/ Mục tiêu:
-Chỉ vị trí của ĐBBBộ trên bản đô ĐLTNVN.
-Trình bày một số đặc điểm của ĐBBB (hình dạng, sự hình thành, địa hình, sông ngòi )vai trò của hệ thống đê ven sông.
-Dựa vào bản đồ, tranh ảnh tìm kiến thức
-Có ý thức tôn trọng, bảo vệ các thành quả lao động của con người.
II/ Chuẩn bị:
-Bản đồ ĐLTNVN
-Tranh ảnh về ĐBBB, sông Hồng, đê ven sông.
III/ Các hoạt động dạy- học(35 phuùt)
A/ Kiểm tra
? Nêu đặc điểm địa hình trung du Bắc Bộ
? Nhân dân nơi đây đã làm gì để phủ xanh đất trống đồi trọc.
B/ Bài mới:
1/ Giới thiệu:
2/Hướng dẫn HS tìm hiểu kiến thức:
HĐ1:Đồng bằng lớn ở Miền Bắc
-Chỉ vị trí ĐBBB trên bản đồ TNVN
ĐBBBcó dạng hình tam giác với đỉnh Việt Trì, cạnh đáy là d8ường bờ biển.
 HĐcả lớp
?ĐBBBdo phù sa sông nào bồi đắp nên?
?Đồng bằng có diện tích lớn thứ mấy trong các đồng bằng của nước ta.
? Địa hình (bề mặt) của đồng bằng có đặc điểm gì?
có địa hình thấp, bằng pha7ng3, sông chảy ở đồng bằng thường uốn lượn quanh co.
Những nơi có màu sẫm hơn là làng mạc của người dân.
HĐ2: Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ.
Tìm trên bản đồ địa lí tự nhiên một số sông của ĐBBB
? Tại sao sông có tên gọi là sông Hồng
vì có nhiều phù sa nên nước sông quanh năm có màu đỏ, do đó sông có tên là sông Hồng.
 ?Tìm trên bản đồ sông Hồng và sông Thái Bình . Đây là con sông lớn nhất Miền Bắc, bắt nguồn từ Trung Quốc.
?Khi mưa nhiều nước ở sông ngòi hồ ao như thế nào?
?Vào mùa mưa các nước sông ở đây như thế nào?
? Người dân ở ĐBBB đắp đê ven sông để làm gì?
? Hệ thống đê ở ĐBBB có đặc điểm gì?
? Ngoài việc đắp đê, người dân còn làm gì để sử dụng nước các  ... 
2/bước đầu biết viết kết bài cho bài văn lể chuyện theo 2 cách:Mở rộng và không mở rộng
II/ Chuẩn bị:
Hai cách kết bài
III/ Các hoạt động dạy- học: (40 phuùt)
A/ Kiểm tra:
Nhắc lại ghi nhớ của tiết TLV trước
..có 2 cách mở bài: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp
B/ Bài mới:
1/Giới thiệu:
2/Nhận xét:
NX1,2
Đọc thầm bàiÔng Trạng thả diều/104
Đoạn kết của bài:Thế rồi.nước ta.
NX3/
-Câu chuyện này làm em càng thêm thấm thía lời của cha ông:Người có chí thí nên, nhà có nền thì vững.
-Trạng nguyên nguyễn Hiền đã nêu một tấm gương sáng về nghị lực cho chúng em.
NX4:
Treo bảng phụ đã viết hai cách kết bài 
1/ Kết bài Ông Trạng thả diều
Thế rồi vua mở khoa thiĐó là Ông trạng trẻ nhất của nườc Nam ta.
* Đây là cách kết bài không mở rộng.
Chỉ cho biết kết cục của câu chuyện không bình luận thêm.
Thế vua mở khoa thinước Nam ta.
Câu chuyện này giúp em.người ấy sẽ đạt được điều mình mong ước.
*Đây là cách kết bài mở rộng.
Trong trường hợp này đoạn kết trở thành 1 đoạn thuộc thân bài.
Sau khi cho biết kết cục, có lời đánh giá bình luận thêm về câu chuyện.
SGK, VBT
2 em lên bảng
1 em đọc YCBT
Trả lời câu hỏi
1 em đọc NX
Trả lời câu hỏi
Trả lời câu hỏi
3/ghi nhớ
4/ Luyện tập
BT1/122
-Kết bài không mở rộng :a
-Kết bài mở rộng:b, c, d, e.
BT2/123
Nêu YC BT
Tên truyện
Một người 
chính trực
Nỗi dằn vặt của An- đrây- ca
Tô Hiến Thành tâu: “Nếu thái hậu hỏithần xin cử Trần Trung Tá!”
Nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậysống thêm được ít năm nữa.
Kết bài không mở rộng.
Kết bài không mở rộng.
BT3/123
VD :
*-Câu chuyện về sự khảng khái, chính trực của Tô Hiến Thành được truyền tụng đến muôn đời sau. Những người như ông làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn 
-Câu truyện giúp chùng ta hiểu người chính trực làm gì cũng theo lẽ phải, luôn đặt việc công, đặt lợi ích của đất nước lên trước tình riêng
- Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca thể hiện phẩm chất đáng quý của em. Tình cảm yêu thương, ý thức trách nhiệm với nguời thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân 
- An-đrây-ca tự dằn vặt, tự cho mình có lỗi vì em rất thương yêu ông. Em trung thực, nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân 
5/Củng cố-dặn dò 
-NX
-HTL nội dung ghi nhớ 
-Chuẩn bịKTTLV
TiÕt 2: Luyện toán
LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu : Giúp HS
-Củng cố kiến thức đã học về tính chất giao hoán, kết hợp của phép nhân và cách nhân một số với một tổng( hoặc hiệu) 
-Thực hành tính tóan, tính nhanh 
II/ Các hoạt động dạy- học (40 phuùt)
1/Thực hành 
BT1/68 : Tính = 2 cách ( theo mẫu )
 Gv hd mẫu sau đó gọi hs lên bảmg làm và chữa bài.
a / 896 x 23 
 = 896 x ( 20 + 3) 
 = (896 x 20 ) + ( 896 x 3 ) = 20608 
b/ 896 x 23 
 = 896 x ( 30 - 7) 
 = (896 x 30 ) - ( 896 x 7 ) = 20608 
BT 2/68
Kq : 1000 ghế.
BT3/68
Tóm tắt rồi giải 
3/ NX- Dặn dò
-NX
Về nhà làm lại các bt vào vở
HS làm vở
2em làm bảng
Chữa bài
HĐN
Các nhóm trình bày
Cả lớp nx
1em làm bảng
Cả lớp làm nháp
Chữa bài
TiÕt 3 : Luyện đọc: VẼ TRỨNG
I/ Mục tiêu:
1/-Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Đọc chính xác, không vấp váp tên riêng nước ngoài.
-Biết đọc diễn cảm bài văn-giọng kể từ tốn, nhẹ nhàng. Lời thầy giáo đọc với giọng khuyên bảo ân cần. đoạn cuối đọc với cảm hứng ca ngợi.
2/-Hiểu các từ ngữ trong bài: khổ luyện, kiệt xuất, thời đại phục hưng
-Hiểu ý nghĩa truyện: Nhờ khổ công rèn luyện, Lê- ô- nác- đô- đa Vin- xi đã trở thành một họa sì thiên tài.
II/ Chuẩn bị
Tranh SGK
III/ Các hoạt động dạy – học: (40 phuùt)
A/ Kiểm tra:
Bài Vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi
Trả lời câu hỏi 1,2
B/ Bài mới:
1/ Giới thiệu:
2/Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài:
a/ Luyện đọc:
Đ1: Từ đầu Vẽ như ý
1a:Từ đầu tỏ vẻ chán ngán
1b:Tiếp theo khổ công mới được
1c:Là phần còn lạicủa đoạn
Đ2: Còn lại
GV đọc diễn cảm
b/ Tìm hiểu bài
Câu 1/
.vì suốt mười mấy ngày, cậu phải vẽ rất nhiều trứng.
Câu 2/
để biết cách quan sát sự vật một cách tỉ mỉ, miêu tả nó trên giấy chính xác. 
Câu 3/ 
Câu 4/ 
-Lê-ô- nác –đô là người bẩm sinh có tài./ Lê-ô- nác –đô gặp được thầy giỏi./ Lê-ô- nác –đô khổ luyện nhiều lần.
-cả ba nguyên nhân trên tạo nên thành công của Lê-ô- nác –đô Vin- xi . Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là sự khổ công luyện tập của ông.
c/ Hướng đẫn HS luyện đọc diễn cảm
Thầy Vê-rô-ki-ô bèn bảo. 
-Con đừng tưởngkhổ công mới được
Thầy lại nói:
-Tập vẽ đi vẽ lại quả trứngcó thể vẽ được như ý.
GV đọc diễn cảm
3/ Củng cố-dặn dò:
Câu chuyện giúp em hiểu điều gì?
Về nhà đọc lại bài
SGK, vở,
2 em
Tiếp nối nhau đọc
Luyện đọc nhóm đôi
1em đọc toàn bài
1em đọc câu hỏi
TL câu hỏi
Luyện đọc nhóm đôi
Thi đọc diễm cảm
Ngaøy soaïn :6/11/2010
 Ngaøy daïy :Thöù naêm ngaøy 11/11/2010
TiÕt 1: Tiếng anh ( Gv chuyên)
TiÕt 2: Khoa học( Gv chuyên)
.................................................................................................................
TiÕt 3 : Toán
NHÂN VỚI SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh
-Biết cách nhân với số có hai chữ số
-Nhận biết tích riêng thứ nhất với tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số.
II/ Chuẩn bị:
Phiếu học tập
III/ Các hoạt động dạy –học: (40 phuùt)
A/ Kiểm tra:
BT3/68 cột a
B/ Bài mới:
1/ Tìm cách tính 36 x 23
Ta nhận thấy 23 là tổng của 20 và 3 do đó ta có thể thay : 36 x 23 bằng 36 x 20 và 36 x 3 
 36 x 23 = 36 x ( 20 + 3 )
 = 36 x 20 + 36 x 3
 = 720 + 108 = 828
2/ Giới thiệu cách đặt tính và tính.
3/ Thực hành:
BT1/69
BT2/69
BT3/69
 Giải
1 quyển :48 trang Số trang của 25 quyển vở
25 quyển :.....trang? 	48 x 25 = 1200 (trang )
 Đáp số : 1200 trang
4/ Nhận xét- Dặn dò
-NX
Về nhà làm bài vào vở bài tập
SGK, vở
2 em
Cả lớp làm nháp
Nêu cách làm
Nx
1 em đọc YCBT
Cả lớp làm bảng con
2 em lên bảng
KTKQ
1 em đọc YCBT
Cả lớp làm vở
KTKQ
1 em đọc bài toán
HĐN
Các nhóm trình bày
Cả lớp nhận xét
TiÕt 4 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU
TÍNH TỪ(TT)
I/Mục Tiêu :
-Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất 
-Bíêt dùng các từ ngữ biểu hiện mức độ của đặc điểm, tính chất
II/Các họat động dạy-học(40 phuùt)
A/KT 
BT3
B/ Bài mới :
1/ Giới thiệu: Trong tiết học về tính từ ở tuần 11 các em đã biết ntn là tính từ. Tíêt học này các em sẽ học cách thể hiện mức độ của đặc điểm, tính chất 
2/Nhận xét 
Nhận xét 1
a/ Tờ giấy này màu trắng mức độ trung bình tính từ:trắng
b/Tờ giấy này trăng trắng mức độ thấp 
 từ láy:trăng trắng
c/Tờ giấy này trắng tinh mức độ cao 
 từ ghép:trắng tinh
K L:Mức độ đặc điểm của các tờ giấy có thể được thể hiện bằng cách tạo ra các từ ghép (trăng tinh) hoặc từ láy (trăng trắng )từ tính từ ( trắng ) đã cho.
Nhận xét 2
Ý nghĩa của mức độ thể hiện bằng cách.
-Thêm từ rất vào trước tính từ trắng Rất trắng. Tạo ra phép so sánh với cáctừ hơn, nhất Trắng hơn, trắng nhất.
3/Ghi nhớ:
4/ Luyện tập
BT1/
Hoa cà phê thơm đậm..ngọtrất.thốt lên.
Hoa cà phê thơm lắm em ơi
Hoa cùng một lọai với hoa nhài
Trong ngà trắng ngọc xinh và sáng
Như miệng em cười đâu đây thôi.
Mỗi mùa xuân,..ngà ngọchơn..hơn..hơn
BT2/
* Đỏ
-Cách 1 tạo từ láy, từ ghép với tính từ đỏ:đo dỏ, đỏ rực, đỏ hồng, đỏ chót, đỏ chói, đỏ chóe, đỏ chon chót, đỏ tím, đỏ sậm, đỏ tía, đỏ thắm, đỏ hon hỏn
-Cách 2 thêm các từ rất, quý,lắm vào trước hoặc sau từ đỏ: rất đỏ, đỏ quá, quá đỏ, đỏ lắm
-cách3 tạo ra phép so sánh: đỏ hơn, đỏ nhất, đỏ như son, đỏ hơn son.
*Cao: 
-Cao cao, cao vút, cao chót vót, cao vợi, cao vời vợi.
- Rất cao, cao quá, cao lắm, quá cao
-Cao hơn, cao nhất, cao như núi,cao hơn núi
*Vui:
-Vui vui, vui vẻ, vui sướng, sướng vui, mừng vui, vui mừng.
-Rất vui, vui lắm vui quá
-Vui hơn, vui nhất, vui như tết, vui hơn tết
BT3
VD:Quả ớt đỏ chót./Mặt trời đỏ chói./ Bầu trời cao vời vợi.
5/Nhận xét- dặn dò
-NX
Viết lại vào vở những từ ngữ tìm được ở BT2
2 em
1 em đọc yêu cầu BT
Trả lời câu hỏi
1 em đọc YCBT
2 em đọc 
1 em đọc YCBT
2 em đọc YCBT
HĐN
2 em đọc YCBT
HĐ cá nhân
Chữa bài
 Ngaøy soaïn :6/11/2010
 Ngaøy daïy :Thöù saùu ngaøy 12/11/2010
TiÕt 1 : Toán 
LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Bài 5/70 Có thể giảm
Giúp học sinh -Rèn kỹ năng nhân với số có hai chữ số .
-Giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số 
II/Chuẩn bị :
 -Phiếu học tập 
III/Các hoạt động dạy học : (40 phuùt)
1/ KT :BT 2/69
Nhận xét cho điểm. 
2/Luyện tập 
Bài 1: Đặt tính rồi tính
 17 x 86 ; 428 x 39 ; 2057 x 23 
Nhận xét , sửa chữa – cho điểm.
Bài 2 /70:
Viết giá trị của biểu thức vào ô trống :
m
3
30
23
230
m x 78
234
2340
1794
17940
Nhận xét ,sửa chữa.
Bài 3/ 70:
Gợi ý để học sinh làm bài:
-
Trong 1 giờ tim người đó đập số lần là :
 75 x 60 = 4500 (lần)
Trong 24 giờ tim người đó đập số lần là :
 4500 x 24 = 108000 (lần)
 Đáp số : 108000 lần 
Bài 4/70 ( Gợi ý để học sinh làm bài )
Số tiền hai loại đường cửa hàng bán được là:
 (13 x 5200) + (18 x 5500) =166600(đồng)
 Đáp số : 166600 đồng 
Nhận xét , sửa chữa , gợi ý học sinh tìm cách giải khác cho bài toán – tuyên dương.
3/ Củng cố dặn dò 
Bài 5/70 : gợi ý để học sinh tìm cách giải .
Nhắc lại cách nhân với số có hai chữ số 
Nhận xét tiết học.
SGK, vở,..
3 em lên bảng
Nêu yêu cầu BT.
3 HS làm bài trên bảng.
HS làm bài vào vở -
 NX bài làm của bạn 
4 em tiếp nối nhau lên bảng
Cả lớp NX
2 em đọc YCBT
2 em làm phiếu
Cả lớp làm vở
Chữa bài
2 em đọc YCBT
Cả lớp làm bài
KTKQ
TiÕt 2: Thể dục( Gv chuyên )
..
TiÕt 3 : Tập làm văn
KỂ CHUYỆN (kiểm tra viết )
I/ Mục tiêu:
Hs thực hành viết một bài văn kể chuyện sau giai đoạn học về văn kể chuyện.
Bài viết đáp ứng với yêu cầu của đề bàicó nhân vật, có sự việc cốt chuyện (mở bài,diễn biến, kết thúc ) diễn đạt thành câu, lời kể tự nhiên, chân thật.
II/ Chuẩn bị:
-đề bài
-đàn bài của bài văn kể chuyện
III/Các hoạt động dạy- học: (40 phuùt)
1/ Đề bài: Ba đề bài SGK. Em hãy chọn một đề bài mà em thích nhất để làm.
2/HS làm bài
 Giúp đỡ Hs yếu.
3/ Thu bài chấm điểm.
4/ Nhận xét- dặn dò:
-NX
Giấy KT, viết,....
3em đọc đề bài SGK
Cả lớp viết bài
TiÕt 4 : Kĩ thuật( Gv chuyên )
.
TiÕt 5 : SINH HOẠT CUỐI TUẦN
I/ Mục tiêu : 
-Giúp học sinh có ý thức trong học tập .
-Giáo dục HS tính trung thực, thật thà trong học tập .
II/ Các hình thức sinh hoạt :
1/ Học sinh tự sinh hoạt: 
-Về học tập
-Về dui trì sĩ số
-Về các phong trào khác
2/ Giáo viên nhận xét chung
* Ưu điểm:
*Tồn tại
3/ Kế hoạch tuần tới:
Đi học đều, đúng giờ
Đoàn kết giúp bạn học tập
Thực hiện tốt ATGT

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoi_4_tuan_12_nam_2010_2011_nguyen_trung_thong.doc