Giáo án Khối 4 - Tuần 13 - Hoàng Thị Lập

Giáo án Khối 4 - Tuần 13 - Hoàng Thị Lập

 TIẾT4: ĐẠO ĐỨC : HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ (tt)

 I- Mục tiêu:

 -Biết đựơc: con cháu phải hiếu thảo với ôngbà,cha mẹ để đền đáp công lao ông bà,cha mẹ đ sinh thnh ,nuơi dạy mình

 - Biết thể hiện lịng hiếu thảo với ơng b ,cha mẹ bằng một số việc lm cụ thể trong cuộc sống hằng ngy ở gia đình

 II. Đồ dùng dạy học :- Tranh vẽ trong sgk;Giấy, bút viết cho mỗi nhóm

 

doc 25 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 09/02/2022 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 13 - Hoàng Thị Lập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 13
 Thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2009
TIẾT1: GIÁO DỤC TẬP THỂ
I/ Yêu cầu
-HS nắm được ý nghĩa của việc chào cờ .
 II / Nội dung ( 20’) 
Nắm các công việc trong tuần 
Những việc làm được và chưa làm được 
 III –Nhắc nhở HS ( 15’)
 	-Nhắc nhở HS đi học đúng giờ ,ra vào lớp đúng giờ ,đến lớp ăn mặc sạch sẽ gọn gàng .Nghe tổng phụ trách tổng kết tần vừa qua
- BGH triển khai kế hoạch tuần tới 
 -Yêu cầu HS làm tốt các công việc đuợc giao
 *****************************************************
 TIẾT2: TẬP ĐỌC : 
NGƯỜI TÌM ĐƯỜNG LÊN CÁC VÌ SAO
I- Mục tiêu:
 - Đọc rành mạch, trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tên riêng nứơc ngoài : Xi-ôn-cốp-xki. Biết đọc phân biệt lời nh.vật với lời dẫn câu chuyện.
- Hiểu ND : Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực hiện thành công mơ ước tìm đường lên các vì sao.(T.lời các CH SGK )
 - Giáo dục HS tính kiên trì, bền bỉ để thực hiện mơ ước của mình. 
 II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ trong SGK. 
 - Bảng phụ viết sẵn câu, đoạn văn cần h dẫn HS luyện đọc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
 4’
1’
11 ’
10’
8’
2’
 2. Kiểm tra bài cũ : - Gọi 2 HS đọc bài Vẽ trứng, trả lời câu hỏi 
- Nhận xét , ghi điểmõ.
 3. Dạy bài mới: 
1/ Giới thiệu bài
 -Dùng tranh minh họa để giới thiệu
HĐ1: Luyện đọc: 
-Gọi 1HS
-Nhận xét và nêu cách đọc bài
- Phân 4đoạn 
- Hướng dẫn luyện đoc từ khĩ
 -Giải nghĩa từ : Khí cầu,..
 -Ch HS luyện đọc theo
-Gọi vài cặp thi đọc
-Nhận xét 
- GV đọc mẩu
HĐ2: Hướng dẫn tìm hiểu bài : 
 + Xi-ôn-cốp-xki mơ ước điều gì? 
+ Ông kiên trì thực hiện mơ ước của mình như thế nào?
G.thiệu vềXi-ôn-cốp-xki 
+ Em hãy đặt tên khác cho truyện.
HĐ3: Đọc diễn cảm :
- Yêu cầu HS đọc bài 
 - Bảng phụ, hướng dẫn đọc diễn cảm đoạn 1. 
-Cho HS thi đọc 
-GV nhận xét –Ghi điểm
- Hỏi + chốt ND bài
3- Củng cố - Dặn dò :
 - Cho HS nhắc lại nội dung bài
 – Luyện đọc ở nhà. Chuẩn bị bài: 
-Nhận xét tiết học,biểu dương.
-2 HS đọc bài Vẽ trứngvà trả lời câu
- HSquan sát tranh, lắng nghe
-1 HS đọc bài-lớp thầm 
- 4 hs đọc nối tiếp 4 đoạn 
- HS đọc từ khĩ :Xi-ôn-cốp-xki
- Đọc lại 4 đoạn - hs đọc chú giải
- Luyện đọc bài theo cặp (1’)
- Vài cặp thi đọc bài 
- Lớp theo dõi, nhận xét, bình chọn, 
 - Theo dõi, đọc thầm 
-Đọc thầm đoạn, bài, trả lời
+ ..... từ nhỏ đã mơ ước được bay lên trời.
+ Ông sống rất kham khổ để ....thí nghiệm. Ông đã kiên trì.....bay tới các vì sao.
- Theo dõi.
 + Người chinh phục các vì sao. / . . .
- 4 HS nối tiếp đọc4 đoạn bài .Lớp theo dõi 
- Luyện đọc diễn cảm theo cặp đoạn 1 
- vài cặpthi đọc diễn cảm 
-Ca ngợi nhà khoa học vĩ đại Xi-ôn-cốp-xki nhờ nghiên cứu kiên trì, bền bỉ suốt 40 năm, đã thực hiện thành công mơ ước tìm đường lên các vì sao 
 TIẾT2: TOÁN : NHÂN NHẨM SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI 11
 I- Mục tiêu: Bỏ BT2
- Hiểu cách nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
 - Vận dụng để thực hiện được nhân nhẩm số có hai chữ số với 11.
 - Yêu môn học, có tính cẩn thận, chính xác
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
 4’
6 ’
6’
15’
3’
1 . Ổn định tổ chức . 
2. Kiểm tra bài cũ: Đặt tính rồi tính
157 x 24 , 1122 x 18 
- GV nhận xét – Ghi điểm
Giới thiệu bài ,ghi đề
HĐ1:. Giới thiệu phép nhân 27 × 11 
-Ycầu HS đặt tính và th hiện phép tính 
- Gọi HS nhận xét về hai tích riêng của ph.nhân
 - Em có nhận xét gì về k quả của phép nhân 27 × 11 = 297 so với số 27. các chữ số giống nhau và khác nhau ở điểm nào?
- Nh.xét, chốt lại
HĐ2: Phép nhân 48 × 11 
viết bảng 48 ×11. y cầu HS nhân nhẩm 
-Ycầu HS đặt tính và thực hiện phép tính 
 Vậy 48 × 11 = 528
Y.cầu HS nêu lại cách nhân nhẩm 48 × 11. - Tương tự :75 × 11
HĐ3: Luyện tập
Bài 1- Ycầu HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở, Gọi một vài HS nêu cách nhẩm 
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3:Yêu cầu HS đọc đề bài.HS tự làm bài.
-Chữa bài nhận xét, điểm 
Bài 4:(Y.cầu hs khá ,giỏi làm thêm )
- Yêu cầu HS đọc đề bài,tính để rút ra câu trả lời đúng
- Nhận xét ,điểm 
 4- Củng cố -Dặn dị :
-Chốt lại nội dung bài
-Xem lại bài-Chuẩn bị bài sau 
-Nhận xét tiết học,biểu dương
- Hát 
- 2 HS lên bảng làm . Lớp làm bảng con
-HS lắng nghe
- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào nháp.
- Hai tích riêng của phép nhân 
27 × 11 đều bằng 27.
 - Số 297 chính là số 27 sau khi viết thêm tổng hai chữ số của nó (2 + 7 = 9) vào giữa.
- Theo dõi.
- HS nhẩm: 4 cộng 1 bằng 5 ; viết 5 vào giữa hai chữ số của 41 được 451 ; vậy 41 × 11 = 451. 
 - HS nhân nêu cách tính nhẩm .
- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào nháp.
-HS tự nhẩm và ghi kết quả vào vở, 
-Vài HS nêu cách nhẩm –Lớp nh.xét
 -HSđọc đềbài.HS tự làm bài.Chữa bài Bài giải 
- Khối lớp 4 cĩ số hs là:
 17 x 11 = 187 ( học sinh)
-Khối lớp 5 cĩ số hs là 
 15 x11 = 165( học sinh)
-Cả hai khối cĩ số hs là:
 187 + 165 = 352 ( học sinh) 
- 1 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở. 
 –Lớp nh.xét,bổ sung
- trả lời đúng là b. 
 TIẾT4: ĐẠO ĐỨC : HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ (tt)
 I- Mục tiêu: 
 -Biết đựơc: con cháu phải hiếu thảo với ơngbà,cha mẹ để đền đáp cơng lao ơng bà,cha mẹ đã sinh thành ,nuơi dạy mình 
 - Biết thể hiện lịng hiếu thảo với ơng bà ,cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình 
 II. Đồ dùng dạy học :- Tranh vẽ trong sgk;Giấy, bút viết cho mỗi nhóm
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
4’
1’
14’
10’
5’
1. Ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ : + Khi ông bà, cha mẹ bị ốm, mệt, chúng ta phải làm gì?+ Khi ông bà, cha mẹ đi xa về, chúng ta phải làm gì? 
3. Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu bài:GV nêu MTtiết học 
HĐ1: Đóng vai:
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ 
-H.dẫn nh.xét, bổ sung
- GV kết luận: 
+ Phát cho các nhóm giấy bút
+ Yêu cầu HS lần lượt ghi lại các việc em đã làm và sẽ làm để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ
+ Y cầu các nhóm kết quả làm việc 
 + Yêu cầu HS giải thích một số công việc
+ Kết luận: Con cháu phải hiếu thảo với ơng , bà cha mẹ ,để đền đáp cơng lao ơng bà cha mẹ đã sinh thành.
HĐ2: Kể chuyện tấm gương hiếu thảo
- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm 2(3’)
+ Phát cho HS giấy bút. Y cầu các nhóm viết ra những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao, nói về công lao của ông bà, cha mẹ và sự hiếu thảo của con cháu 
- GV nhận xét , biểu dương 
 3-Củng cố - Dặn dò:
 - Em hiểu thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?
- Nếu con cháu không hiếu thảo với ông bà, cha mẹ chuyện gì sẽ xảy ra?
- GV nhận xét tiết học,biểu dương
-Dặn dò HS học bài và chuẩn bị bài
-3 HS lên bảng trả lời câu hỏi
- HS mở SGK
- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai
- Các nhóm lên đóng vai
- Các HS khác phỏng vấn 
- Thảo luận lớp nhận xét về cách ứng xử
- HS làm việc theo nhóm, lần lượt ghi lại các việc mình đã làm và sẽ làm để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ 
- HS dán kết quả, cử 1 đại diện nhóm đọc lại toàn bộ các ý kiến
+ Kể cho các bạn trong nhóm Liệt kê ra giấy những câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao
 Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009
 TIẾT1: TOÁN: NHÂN VỚI SỐ CÓ BA CHỮ SỐ 
 I- Mục tiêu: 
 - Hiểucách nhân với số có ba chữ số
 - Biết vận dụng cách nhân với số có ba chữ số.Tính được giá trị của biểu thức
 - Yêu môn học, có tính cẩn thận, chính xác. 
II. Đồ dùng dạy học ; Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
1’
4’
 1’
 12’
16’
3’
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1- Ổn định tổ chức. 
 2. Kiểm tra bài cũ :Gọi HS lên bảng làm BT 
 12 × 11 ; 21 × 11 ; 11 × 33 ; 132 × 11 
- GV nhận xét , điểm . 
 3. Dạy bài mới:
 a.Giới thiệu bài : GV nêu MT tiết học, ghi đầu bài
 HĐ1: Giới thiệu phép nhân 164 × 123
a,Viết lên bảng 164 x 123, yêu cầu HS áp dụng tính chất một số nhân với một tổng để tính. 
- Vậy 164 × 123 bằng bao nhiêu?
b) Hướng dẫn đặt tính và tính 
 H.dẫn th hiện phép nhân: (Như SGK).
 - Y.cầu HS nêu lại từng bước nhân. 
HĐ2: Luyện tập:
Bài 1:- Y cầu HS làm bài. 
- GV chữa bài , điểm 
Bài 2: 
( Y/cầu hs khá, giỏi làm thêm )
- GV treo bảng phụ , nhắc HS thực hiện phép tính ra nháp và viết kết quả tính vào bảng.
- GV chữa bài ,điểm . 
 Bài 3:- Gọi HS đọc đề. 
Ycầu HS nhắc lại cách tính diện tích hình vuông 
 -Yêu cầu HS làm bài
- GV chữa bài , ghi điểm 
4- Củng cố -Dặn dị :
- cho HS nhắc lại cách thực hiện phép nhân
- về nhà xem lại bài + chuẩn bị bài
- Nhận xét tiết học, biểu dương
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
- 4 HS lên bảng, lớp làm vào nháp 
- HS tính: 164 × 123 = 164 × (100 +20 + 3)= 164 ×100 + 164 × 20 + 164 × 3= 16400 + 3280 + 492 = 20172 
Vậy :164 × 123 = 20172.
- HS theo dõi GV thực hiện phép nhân.
- HS nêu như SGK.
- 3 HS lên bảng, lớp làm bài vào vở.
 - HS nhận xét bài làm của bạn 
*HS khá, giỏi làm thêm BT2
- 1 HS lên bảng làm bài-lớp làm vào vở.
a
262
262
263
b
130
131
131
a x b 
34060
82006
34453
-Đoc đề,ph.tích bài toán
- HS nhắc lại cách tính diện tích hình vuông.-1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở. 
 Bài giải
Diện tích của mảnh vườn hình vuơng là : 125 x 125 = 15 625 ( m2 )
 TIẾT2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 
MỞ RỘNG VỐN TỪ: Ý CHÍ – NGHỊ LỰC
I- Mục tiêu:
 - Biết thêm một số từ nói về ý chí, nghị lực của con người.
- Bước đầu biết tìm từ ( BT1),đặt câu (BT2), viết đoạn văn ngắn (BT3) có sử dụng từ n ...  nghe, trao đổi.
- Những học sinh viết sai, viết lại đoạn văn.
- Một vài học sinh đọc hai đoạn văn để so sánh.
 TIẾT4: KHOA HỌC: NGUYÊN NHÂN LÀM NƯỚC BỊ Ô NHIỄM
 I- Mục tiêu: 	 
- Hiểu những nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm. 
 	- Nêu được một số nguyên nhân làm ô nhiễm nguồn nước. Nêu được táchại
 truyền nhiều bệnh, 80% các bệnh là dosử dụng nguồn nước bị ô nhiễm 
- Có ý thức hạn chế những việc làm gây ô nhiễm nguồn nước.
 II. Đồ dùng dạy học :- Các hình minh họa trong SGK trang 54, 55 (phóng to )
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
4’ 
 1’
12’
15’
3’
 1. Kiểm tra: Thế nào là nước sạch?
-Thế nào là nước bị ô nhiễm?
 - Nhận xét ø,điểm .
 2. Dạy bài mới: :
 a.Giới thiệu bài: GV nêu MT tiết học.
HĐ1 .Những nguyên nhân làm ô nhiễm nước
+Ycầu HS th.luận nhóm,t.lời câu hỏi
 -Nh.xét +kết luận
+Theo em, những nguyên nhân nào dẫn đến nước nơi em ở bị ô nhiễm
+ Trước tình trạng nước ở địa phương như vậy. Theo em, mỗi người dân ở địa phương ta cần làm gì?
 HĐ2. Tác hại của nguồn nước bị ô nhiễm
- Tổ chức cho HS th luận N 4
+trả lời câu hỏi: Nguồn nước bị ô nhiễm có tác hại gì đối với cuộc sống của con người, thực vật và động vật?
+ Nxét câu trả lời của từng nhóm
- Chốt lại( chỉ vào hình 9)
4- Củng cố -Dặn dị :
 - chốt nội dung bài
- Dặn HS ø học bài tìm hiểu õ làm sạch nước bằng cách nào?
- Nhận xét giờ học,biểu dương
.-Vài HS trả lời.
-Nhận xét, biểu dương
+Th¶oluận nhóm.4(5’)
-Quan sát các hình minh họa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 54 SGK+ Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Lớp nh.xét, bổ sung
-Nối tiếp t.lời-lớp nh.xét, bổ sung 
* Do nước thải từ các chuồng, trại của các hộ gia đình ; nước thải từ nhà máy chưa được xử lý đổ trực tiếp xuống sông.
* Do các hộ gia đình đổ rác xuống sông.
 -Nối tiếp trả lời
-Lớp nhận xét, bổ sung 
-Th¶o luận nhóm.4(5’) 
+ Đ¹i diện nhóm trình bày.Lớp bổ sung.
-.. lànguyên nhân gây bệnh và lây lan truyền như: tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, đau mắt hột 
-Quan sát, lắng nghe.
 Thứ sáu ngày 20 tháng 11 năm 2009
TIẾT1: TẬP LÀM VĂN : ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN 
 I- Mục tiêu: 
 L.tập,củng cố những hiểu biết về một số đặc điểm của văn kể chuyện.
 Nắm được một số đặc điểm đã học về văn k/ch .Kể được một c/ chuyện theo đề tài cho trước; nắm được nh vật, tính cách nh vật và ý nghĩa c/ chuyện đó để trao đổi với bạn.	
 II. Đồ dùng dạy học :Bảng phụ ghi tóm tắt một số kiến thức về văn kể chuyện.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
31’
3’
 1 .Bài mới: 
 a.Giớithiệu bài: GV nêuMT tiết học.
HĐ1: Hướng dẫn ôn tập:
 Bài1:- Gọi h sinh đọc yêu cầu bài tập 1.
- Giao việc: BT cho 3 đề bài1, 2, 3. nhiệm vụ của các em là đề nào trong 3 đề đó thuộc loại văn kể chuyện? Vì sao?
- Cho học sinh làm bài.
- Cho học sinh trình bày kết quả.
- GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
 Đề 2: Thuộc loại văn kể chuyện 
Đề 1: Thuộc văn viết thư 
Đề 3: Thuộc văn miêu tả 
Bài 2, 3:- Gọi hs đọc yêu cầu bài tập 2, 3.
- Cho học sinh nêu câu chuyện mình chọn kể.
- Cho học sinh làm bài.
- Cho học sinh thi kể chuyện.
- GV nh xét, khen những em kể hay.
 4- Củng cố -Dặn dị :
 - Ycầu hs nhắc lại những kiến thức về văn kể chuyện cần ghi nhớ.
- GV chốt lại bài
- Dặn dò học sinh học chuẩn bị bài 
- Nhận xét tiết học,biểu dương
- Lớp lắng nghe
 - HS đọc kỹ 3 đề bài.
- HS lắng nghe
-HS làm bài theo yêu cầu GV
- Một số học sinh lần lượt phát biểu. Lớp nhận xét bổ xung
-HS đọc yêu cầu bài tập 2, 3.
- 1 số học sinh phát biểu ý kiến nói rõ tên câu chuyện mình kể thuộc chú đề nào.
- Học sinh viết nhanh dàn ý câu chuyện ra giấy nháp.
- HS lần lượt lên kể chuyện, sau khi kể, mỗi em trao đổi với các bạn trong lớp về tính cách nhân vật, ý nghĩa câu chuyện. . . .
-Theodõi, nhận xét , biểu dương
-Theodõi, trả lời. 
TIẾT2: TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG 
- I- Mục tiêu: Giảm BT4
 	 - Củng cố về một số đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian 
- Chuyển đổi được đơn vị đo khối lượng, diện tích( cm², dm², m²).Thực hiện được ph nhân với số có hai , ba chữ số .Biết vận dụng tính chất của phép nhân trong thực hành tính nhanh.
- Cẩn thận, chính xác khi làm tính, giải toán. 
 II. Đồ dùng dạy học :- Bảng phụ viết sẵn đề bài tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1’
24’
3’
1.Bài mới : 
 Giới thiệu bài: GV nêu MT tiết học
 HĐ1. Hướng dẫn HS luyện tập.
Bài 1-Ycầu HS làm bài+tû.lời về cách đổi đơn vị + Nêu cách đổi 1200kg = 12 tạ?
+ Nêu cách đổi 15000 kg = 15 tấn?
+ Nêu cách đổi 1000 dm2 = 10 m2?
- Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn. 
- GV chữa bài và cho điểm HS.
 Bài 2 : Yêu cầu HS tự làm bài. 
-Y/cầu HS khá, giỏi làm thêm cột b,c
- GV nhận xét , điểm HS.
Bài 3:- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
-Yêu cầu HS làm bài.
-GV nhận xét ,điểm HS..
 Bài 5:- Hãy nêu cách tính diện tích hình vuông?- Gọi cạnh của hình vuông là a thì diện tích của hình vuông tính như thế nào?
- Yêu cầu HS tự làm phần b.
- Nh xét ,điểm
4- Củng cố -Dặn dị : 
- GV cùng HS chốt lại nội dung bài
 - Dặn dò HS làm BT 2c 
- Nhận xét tiết học,biểu dương 
-Theo dõi
 - 3 HS lên bảng - lớp làm bài vở.
 -Vài hs nêu- lớp nh.xét, bổ sung
+ 100kg =1 tạ, nên 1200 kg = 12 tạ.
+ 1000 kg =1 tấn, 15000 kg =15 tấn.
+100 dm2 = 1 m2, 1000 dm2 = 10 m2.
-Th.dõi, nh.xét, bổ sung
- 1 HS lên bảng- û lớp làm bài vở.
-HS khá, giỏi làm thêm cột b,c
-Th.dõi, nh.xét, bổ sung
Tính g trị bằng các cách thuận tiện 
- 3 HS lên bảng - û lớp làm bài vở.
 -Th.dõi, nh.xét, bổ sung
- Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nhân cạnh.
- D tích của h vuông ø: S = a × a. 
 Nếu a = 25m thì S = 25 × 25 = 625(m2) 
- 1 HS lên bảng- lớp làm bài vở.
TIẾT3: LỊCH SỬ : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN TỐNG 
 XÂM LƯỢC LẦN THỨ HAI ( 1075 – 1077 )
 I- Mục tiêu: 
 - Hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ II.
 - Biết những nét chính về trận chiến tại phòngtuyến sôngNhư Nguyệt.Biết vài nét về công lao Lý Thường Kiệt: người chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Tống lần thứ 2 thắng lợi.Biết rằng sau nhà Lý là nhà Trần, kinh đô vẫn là Thăng Long, tên nước vẫn là Đại Việt.
	- Tự hào về tr thống chống giặc ng. xâm, kiên cường, bất khuất của d tộc ta.
 II. Đồ dùng dạy học :Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt ( phóng to).Phiếu học tập cho HS.
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
4’
1’
10’
17’
3’
 1. Kiểm tra bài cũ : Cho HS đọc phần nội dung bài học
 2. Dạy bài mới: 
a.Giới thiệu bài: GV nêu MT tiết học.
 HĐ1: Lý Thường Kiệt chủ động tấn công quân xâm lược Tống : Y/cầu hs
 -Nh.xét, chốt lại
HĐ2 . Trận chiến trên sông Như Nguyệt
- GV treo lược đồ kháng chiến, sau đó trình bày diễn biến trước lớp. 
-GV hỏi lại đe åHS nhớ và xây dựng các ý chính của diễn biến kháng chiến chống quân xâm lược Tống
-GV gọi đại diện HS trình bày truớc lớp
-Cho HS nêu kết quả của cuộc kh chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai;
 kết luận: K.quả của cuộc kh chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai; vì sao nhân dân ta giành được chiến thắng vẻ vang 
 . 4- Củng cố -Dặn dị :
- Dặn dò h sinh học bài+ ch bị bài sau.
- Nhận xét tiết học,biểu dương 
- 2Hs đọc 
- HS lắng nghe
-HS đọc: từ đầu  rồi rút về nước.
-Th.luận cặp+trả lời-lớp nh.xét,bổ sung 
-HS làm việc theo cặp(4’)
-Vài HS trình bày theo lược đồ, HS khác theo dõi, bổ sung ý kiến.
-Theo dõi
-HS đọc SGK từ: sau hơn 3 tháng Nền độc lập của nước ta được giữ vững.
- Một số HS trả lời- HS khác bổ sung 
TIẾT5: GIÁO DỤC TẬP THỂ
I.Mục tiêu: 	
- HS nắm được kết quả hoạt động thi đua của tổ và của bản thân trong tuần.
- HS nhận ra ưu điểm và tồn tại của bản thân, nêu hướng phấn đấu phù hợp với bản thân.
- Nắm được nội dung thi đua tuần tới.
II/ Chuẩn bị : Ghi nhận các mặt hoạt động, nội dung thi đua tuấn sau, các bài hát cho HS tham gia
III/ Các hoạt động :
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
13’
7’
12’
3’
2/ Các hoạt động :
 HĐ1: Nhận xét các mặt hoạt động tuần 
+ Chuyên cần : 
+ Học tập : Các bạn nhiệt tình, chăm học. Bên cạnh đó một số bạn có ý thức học tập chưa cao như : HS Thiện ,Y Lý, Khương
+ Vệ sinh : VS cá nhân tốt, vệ sinh lớp học sạch sẽ : Ngày thứ hai bị trừ điểm một số bạn đi học muộn.
+ Phong trào : Có tinh thần Đoàn kết, giúp đỡ bạn trong học tập.
 HĐ 2 : Bình bầu tổ, cá nhân xuất sắc, học sinh có tiến bộ.
- Tổ XS : Tổ 1.
- CNXS : Yến , Thi , Trung , Hằng , Thảo 
 HĐ3 : GV nhận xét chung về các mặt và nêu nội dung thi đua tuần 13 :
 Kh¾c phơc mäi khã kh¨n ®Ĩ ®i häc ®Ịu, kh«ng nghØ häc kh«ng cã lÝ do.
- TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng §éi , Sao.
- QuyÕt t©m kh«ng ®Ĩ cê ®á trõ ®iĨm nµo. Cuối tuần đạt cờ luân lưu.
3/ Kết thúc :
- Cho HS hát các bài hát tập thể.
- Lớp trưởng nêu chương trình.
- Tổ trưởng chuẩn bị báo cáo.
- Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- HS tham gia nhận xét, phát biểu ý kiến.
- HS bình bầu tổ , cá nhân, xuất sắc.
- HS bình bầu cá nhân có tiến bộ.
- HS nêu phương hướng phấn đấu tuần sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoi_4_tuan_13_hoang_thi_lap.doc