Giáo án Lịch sử - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

Giáo án Lịch sử - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông

I. Mục tiêu: Giúp HS biết:

- Dười thời Trần ba lần quân Mông - Nguyên sang xâm lược nước ta.

- Quân dân nhà Trần nam, nữ, già, trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ Quốc.

- Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của ông cha ta nói chung và quân dân nhà Trần nói riêng.

II. Chuẩn bị:

- GV: SGK, SGV,lược đồ.

- HS: SGK, tranh sưu tầm.

 

doc 1 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 31/07/2020 Lượt xem 391Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên - Mông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 16
Tiết: 76
KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: Lịch sử
Bài: CUỘC KHÁNG CHIẾN 
CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC NGUYÊN - MÔNG
Ngày dạy : 
Lớp 4
I. Mục tiêu: Giúp HS biết:
- Dười thời Trần ba lần quân Mông - Nguyên sang xâm lược nước ta.
- Quân dân nhà Trần nam, nữ, già, trẻ đều đồng lòng đánh giặc bảo vệ Tổ Quốc.
- Trân trọng truyền thống yêu nước và giữ nước của ông cha ta nói chung và quân dân nhà Trần nói riêng.
II. Chuẩn bị: 
- GV: SGK, SGV,lược đồ.
- HS: SGK, tranh sưu tầm.
III. Các hoạt động dạy - học:
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
Hoạt động 1: Biết dưới thời Trần ba lần 
quân Mông - Nguyên xâm lược nước ta. 
- Phát PHT.
- Hướng dẫn.
- Nhận xét - Chốt ý.
Hoạt động 2: Nắm được diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược
 Nguyên - Mông.
 - Yêu cầu.
- Giao việc.
 + Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên diễn ra như thế nào?
+ Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng hay sai? Vì sao?
+ Kết quả ra sao?
- Nhận xét - Chốt ý.
- Rút ra bài học.
4 Củng cố, dặn dò:
- Cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông có ý nghĩa như thế nào?
- Giao việc.
*HT: Nhóm đôi - Cả lớp.
- 1 em đọc, lớp đọc thầm yêu cầu.
- Thảo luận nhóm đôi hoàn thành phiếu.
- Trình bày kết quả.
- Nhận xét - Bổ sung.
*HT: Nhóm - Cả lớp.
- Đọc thông tin SGK.
- Các nhóm thảo luận.
- Trình bày.
- Nhận xét - Bổ sung.
 + Việc quân dân nhà Trần ba lần rút quân khỏi Thăng Long là đúng. Vì để cho quân giặc đói khát, mệt mỏi không còn ý chí chiến đấu rồi quân ta phản công.
 + Đánh thắng quân xâm lược Nguyên – Mông.
- Vài em đọc bài học.
+ Vài em nêu.
- Nêu việc về nhà.
 Giáo viên

Tài liệu đính kèm:

  • docLichsu4-tuan16_Khang_chien_chong_nguyen_mong.doc