Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 20 - Lại Văn Thuần

Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 20 - Lại Văn Thuần

1: Giới thiệu phân số

: Bước đầu nhận biết về phân số , về tử số và mẫu số .

-HS quan sát hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau

-GV hỏi :

+Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Ta nói đã tô màu 5/6 hình tròn

+5/6 được viết thành 5/6 và cho HS đọc

+5/6 được gọi là phân số. HS nhắc lại

+Phân số 5/6 có tử số là 5, mẫu là 6. Cho HS nhắc lại.

+Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 6 là số tự nhiên khác 0. Tử số viết trên dấu gạch ngang. Tử số cho biết đã tô màu 5 phần bằng nhau đó. 5 là số tự nhiên.

-Làm tương tự với các phân số ½; ¾; 4/7; rồi cho HS nhận xét: Mỗi phân số đều có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

 

doc 7 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 22/01/2022 Lượt xem 340Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 4 (Buổi 2) - Tuần 20 - Lại Văn Thuần", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 20
Thø hai ngµy 25 / 1 / 2010
 So¹n ngµy 18 / 1 / 2010
ChÝnh t¶.
LuyƯn viÕt ch÷ ®Đp bµi 3
I - MỤC TIÊU:
Giúp HS :
-¤n tËp cđng cè c¸ch viÕt ch÷ ®Đp
- RÌn thãi quen gi÷ vë s¹ch, viÕt ch÷ ®Đp
II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
-Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt bµi
- Häc sinh ®äc bµi viÕt
- Häc sinh nªu l¹i c¸ch viÕt hoa mét sè ch÷ trong bµi
- Häc sinh nªu c¸ch tr×nh bµy bµi viÕt
- Häc sinh viÕt bµi
- Gi¸o viªn quan s¸t h­íng dÉn häc sinh yÕu
- Gi¸o viªn chÊm bµi
- Gi¸o viªn nhËn xÕt tiÕt häc
----------------------------------------------
To¸n. (2 tiÕt)
luyƯn tËp
I.MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Bước đầu nhận biết về phân số , về tử số và mẫu số .
-Biết đọc, viết phân số.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Giới thiệu phân số 
: Bước đầu nhận biết về phân số , về tử số và mẫu số .
-HS quan sát hình tròn được chia làm 6 phần bằng nhau
-GV hỏi : 
+Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau, tô màu 5 phần. Ta nói đã tô màu 5/6 hình tròn
+5/6 được viết thành 5/6 và cho HS đọc 
+5/6 được gọi là phân số. HS nhắc lại
+Phân số 5/6 có tử số là 5, mẫu là 6. Cho HS nhắc lại. 
+Mẫu số viết dưới dấu gạch ngang. Mẫu số cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau. 6 là số tự nhiên khác 0. Tử số viết trên dấu gạch ngang. Tử số cho biết đã tô màu 5 phần bằng nhau đó. 5 là số tự nhiên. 
-Làm tương tự với các phân số ½; ¾; 4/7; rồi cho HS nhận xét: Mỗi phân số đều có tử số và mẫu số. Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang. Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang. 
2: Bài 1 
HS biết phân số và ý nghĩa của tử, mẫu 
-HS nêu yêu cầu từng phần a), b). 
,,,,,
-Sau đó cho HS làm bài bảng con và chữa bài. 
-Cho HS nêu ý nghĩa của tử số và mẫu số. 
3: Bài 2 
HS phân biệt tử số và mẫu số 
-HS làm bài vào SGK
-HS kiểm tra chéo nhau theo nhóm đôi. 
4: Bài 3 
HS biết viết phân số
-HS viết các phân số vào bảng con. 
-Sau đó sửa bài 
5: Bài 4 
HS biết đọc phân số 
-HS đọc các phân số theo hàng ngang, dọc 
-Nhận xét. 
6.Củng cố – dặn dò
	-Nhận xét tiết học. Dặn dò 
----------------------------------------------
 Thø t­ ngµy 27 / 1 / 2009
 So¹n ngµy 19 / 1 / 2010 
Rèn đọc 
BỐN ANH TÀI 
I.MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1.Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của bốn anh tài chống yêu tinh. Biết đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến của câu chuyện: hồi hộp ở đoạn đầu; gấp gáp dồn dập ở đoạn tả cuộc hciến đấu quyết liệt chống yêu tinh; chậm rãi, khoan thai ở lời kết. 
2.Hiểu các từ ngữ mới: núc nác, núng thế. 
	Hiểu nghĩa câu truyện : Ca ngợi sức khoẻ , tài năng, tinh thần đoàn kết, hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh, cứu dân bản của bốn anh em Cẩu Khây.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC 
2. Hướng dẫn HS luyện đọc và tìm hiểu bài
1:Hướng dẫn HS luyện đọc 
:HS đọc lưu loát toàn bài và hiểu một số từ ngữ
-1 HS Khá – Giỏi đọc toàn bài 
-HS nối tiếp nhau đọc hai đoạn: 
+ Đoạn 1: Sáu dòng đầu
+ Đoạn 2: Còn lại 
-GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ khó: núc nắc, núng thế,sửa lỗi luyện đọc cho HS. 
-HS luyện đọc theo cặp.
-Một, hai HS đọc cả bài
-GV đọc diễn cảm cả bài: nhấn giọng ở các từ: vắng teo, hé cửa,..
2: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài 
:HS hiểu một số từ ngữ và hiểu ý nghĩa câu chuyện 
Đọc thầm các câu hỏi, làm việc theo từng nhóm, trao đổi trả lời câu hỏi : 
+ Tới nơi yêu tinh ở , anh em Cẩu Khây gặp ai và được giúp đỡ như thế nào ? 
+ Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt ? 
+ Thuật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em chống yêu tinh?
+ Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh ?
3: Hướng dẫn đọc diễn cảm 
: HS đọc diễn cảm một đoạn văn 
-HS đọc nối tiếp toàn bài 
-GV hướng dẫn HS đọc diễn cảm: Cầu Khây hé cửa..trời tối sầm lại. Chú ý hướng dẫn HS ngắt giọng , nhấn giọng đúng. 
-HS luyện đọc theo cặp và thi đọc diễn cảm 
3.Củng cố – Dặn dò 
- GV nhận xét tiết học, 
-----------------------------------------------
Luyện từ và câu
LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ ?
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
-Củng cố kiến thức kĩ năng sử dụng câu kể Ai làm gì? Tìm được các câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn, xác định được bộ phận CN, VN trong câu.
-Thực hành viết được một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì?
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1: Bài tập 1 
HS tìm được các câu kể Ai làm gì ? trong đoạn văn 
-HS đọc nội dung
-Yêu cầu HS làm việc nhóm để tìm câu kể kiểu “Ai, làm gì?”
-Gạch dưới các câu tìm được bằng bút chì.
-GV nhận xét và chốt lại lời giải đúng: câu 3,4,5,7. 
2: Bài tập 2
HS xác định được CN, VN trong câu kể Ai làm gì?
-HS làm việc cá nhân vào vở bài tập
-GV cùng HS sửa bài.
3: Bài tập 3
Thực hành viết được một đoạn văn có dùng kiểu câu Ai làm gì?
-HS đọc yêu cầu bài.
-HS viết.
-1 số HS đọc đoạn văn
-GV gợi ý: Có thể viết ngay vào phần thân bài, kể công việc cụ thể của từng người sau để chỉ ra đâu là câu kiểu “Ai, làm gì?”
-GV nhận xét.
4.Củng cố – dặn dò:
-GV nhận xét.
-------------------------------------------------------
To¸n
luyƯn tËp
I - MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Nhận biết được kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác O có thể viết thành phân số (trong trường hợp tử số lớn hơn mẫu số ).
-Bước đầu biết so sánh phân số với 1 .
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Nêu ví dụ 1, 2 SGK
Nhận biết được kết quả của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên khác O có thể viết thành phân số (trong trường hợp tử số lớn hơn mẫu số ).
-HS nêu ví dụ 
-GV nhận xét: Aên một quả cam, tức là ăn 4 phần hay 4/4 quả cam, ăn thêm ¼ quả cam nữa tức là ăn 5 phần hay 5/4 quả cam. 
-HS nêu ví dụ 2
-Nhận xét: Chia 5 quả cam cho 4 người thì mỗi người được 5/4 quả cam.
- GV ghi : 5 : 4 = 5/4
5/4 quả cam gồm 1 quả và ¼ quả, do đó 5/4 quả cam nhiều hơn 1 quả cam, ta viết : 5/4 > 1 
2:Bài 1: 
HS biết viết thương của phép chia dưới dạng phân số.
-HS làm bài vào bảng con.
-Nhận xét, sửa bài. 
3: Bài 2,3
Bước đầu biết so sánh phân số với 1 .
-HS quan sát và trả lời miệng. 
-Cho HS làm bài rồi chữa bài. Nêu cách giải
	Bài 3: 
-HS làm bài theo nhóm đôi
-Thi đua gắn phân số vào các nhóm a), b), c).
-Nhận xét.
3.Củng cố – dặn dò
	-Nhận xét tiết học. Dặn dò 
	--------------------------------------------------------------------------
Thø s¸u ngµy 29 / 1 / 2010
 So¹n ngµy 19 / 1 / 2010
TËp lµm v¨n. (2 tiÕt) 
LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG . 
I.MỤC ĐÍCH ,YÊU CẦU :
-Học sinh nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở Liêm Cần .
-Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi các em sinh sống. 
-Có ý thức đối với công việc xây dựng quê hương .
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
1: Bài tập 1 
Học sinh nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở Quê hương ê.
-HS đọc yêu cầu bài tập 1. Cả lớp theo dõi trong SGK.
-HS làm việc cá nhân, suy nghĩ trả lời các câu hỏi
-GV chốt lại: 
+ Câu a: Bài văn giới thiệu những đổi mới của địa phương nào? 
+ Câu b: Kể lại những nét đổi mới nói trên. 
2: Bài tập 2 
Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi các em sinh sống. Có ý thức đối với công việc xây dựng quê hương .
-HS đọc yêu cầu bài tập: Hãy kể về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của em. 
-GV phân tích đề, giúp HS nắm vững yêu cầu
-HS nối tiếp nhau đọc nội dung mình muốn giới thiệu.
-Thực hành giới thiệu về những đổi mới ở địa phương. 
-Thực hành giới thiệu trong nhóm, thi trước lớp
-Nhận xét, tuyên dương bạn giới thiệu hay. 
3.Củng cố – dặn dò: 
	-Nhận xét tiết học.Dặn dò
---------------------------------------------------------------
To¸n.
luyƯn tËp
I - MỤC TIÊU :
Giúp HS :
-Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số .
-Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số.
II - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
1: Hướng dẫn HS nhận biết 3/4 = 6/8 và tự nêu được tính chất cơ bản của phân số. 
Bước đầu nhận biết tính chất cơ bản của phân số .
-GV hướng dẫn như SGK
- Kết luận : 3/4 = 6/8 
-GV: Làm thế nào để từ phân số 3/4 có phân số 6/8 ? - HS tự nêu
-Giáo viên rút ra tính chất cơ bản của phân số :
+ Nếu nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số đã cho.
+ Nếu cả tử và mẫu số của một phân số cùng chia hết cho một số tự nhiên khác 0 thì sau khi chia ta được một phân số bằng phân số đã cho. 
2: Bài tập 1 
Củng cố tính chất cơ bản của phân số .
-HS tự làm vào SGK . 
-HS kiểm tra chéo trong nhóm bàn. Đọc trước lớp, sửa bài. 
3: Bài tập 2 
MT: Củng cố tính chất cơ bản của phân số .
HS tự làm vào nháp
Sau đó nêu nhận xét của từng phần a), b) hoặc nêu nhận xét gộp cả hai phần a), và b) như SGK 
4: Bài tập 3 
: Bước đầu nhận ra sự bằng nhau của hai phân số.
-HS tự làm bài vào SGK
-Nêu kết quả trước lớp . Nhận xét. 
5.Củng cố – dặn dò
	-Nhận xét tiết học. Dặn dò 
--------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_4_buoi_2_tuan_20_lai_van_thuan.doc