Giáo án lớp 4 môn Khoa học - Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp)

Giáo án lớp 4 môn Khoa học - Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp)

I - Mục tiêu :

 -Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người :Tiêu hoá hô hấp ,tuần hoàn ,bài tiết .

 -Biết đuợc nếu 1 trong các cơ quan trên ngừng hoạt động ,cơ thể sẽ chết .

II - Đồ dùng dạy học:

- Hình trang 8,9 sgk.

- Phiếu học tập

III - Các hoạt động dạy học:

 

doc 3 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 3878Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 4 môn Khoa học - Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Tuần: 2 Ngày thực hiện:.
	 Bài 3 : TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI ( t.t ) 
(CKTKN :91 ,SGK :8 )
I - Mục tiêu :
 -Kể được tên một số cơ quan trực tiếp tham gia vào quá trình trao đổi chất ở người :Tiêu hố hơ hấp ,tuần hồn ,bài tiết .
 -Biết đuợc nếu 1 trong các cơ quan trên ngừng hoạt động ,cơ thể sẽ chết .
II - Đồ dùng dạy học:
Hình trang 8,9 sgk.
Phiếu học tập
III - Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh 
A:Ổn định :
B. Bài cũ:
- Hằng ngày, cơ thể người cần lấy những gì từ môi trường và thải ra môi trường những gì ?
 - Nêu ghi nhớ mà HS ghi nhận được 
 C. Bài mới:
Hoạt động 1: Xác định những cơ quan trực tiếp tham gia quá trình TĐC ở người.
* Mục tiêu:
- Kể tên những biểu hiện bên ngoài của qtr TĐC và những cơ quan thực hiện qtr đó.
- Nêu được vai trò của cơ quan tuần hoàn trong qtr TĐC xảy ra bên trong cơ thể.
* Cách tiến hành :
Bước 1:
GV giao nhiêm vụ
Bước 2: Làm việc theo cặp
GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm
Bước 3: Làm việc cả lớp
GV ghi tóm tắt những gì HS trình bày lên bảng.
GV giảng về vai trò của cơ quan tuần hoàn trong việc thực hiện quá trình TĐC xảy ra bên trong cơ thể.
Kết luận .
Những biểu hiện bên ngoài của qtr TĐC và các cơ quan thực hiện quá trình đó là:
+ Trao đổi khí: docơ quan hh thực hiện
+ Trao đổi thức ăn: do cơ quan tiêu hoá thực hiện.
+Bài tiết: do cơ quan bài tiết nước tiểu và da thực hiện.
Hoạt động 2:Tìm hiểu mối quan hệ giữa các cơ quan trong việc thực hiện sự TĐC ở người.
* Mục tiêu:
Trình bày được sự phối hợp hoạt động của các cơ quan trong cơ thể trong việc thực hiện sự TĐC ở bên trong cơ thể và giữa cơ thể với mtr.
* Cách tiến hành
Trò chơi Ghép chữ vào chỗ  
trong sơ đồ
Bước 1 
GV phát cho mỗi nhóm 1 bộ đồ chơi 
Bước 2: Trình bày sản phẩm
GV đánh dấu thứ tự xem nhóm nào làm xong trước. 
Bước 3
Bước 4: Làm việc cả lớp
GV nêu câu hỏi:
- Hằng ngày cơ thể người lấy những gì từ mtr và thải ra mtr những gì?
- Nhờ cơ quan nào mà qtr TĐC bên trong cơ thể được thực hiện?
- Điều gì sẽ xảy ra nếu 1 trong các cơ quan tham gia vào qtr TĐC ngừng hoạt động .
Kết luận
GV kết luận như sgk trang 9
D- Củng cố – Dặn dò :
 Nhận xét lớp
 Chuẩn bị bài 4
- 2, 3 HS trả lời. 
HS qs hình 8 sgk và thảo luận theo cặp:
-Nêu chức năng của từng cơ quan.
- Cơ quan nào trực tiếp thực hiện qtr TĐC giữa cơ thể với mtr bên ngoài?
HS thực hiện nhiệm vụ GV đã giao cùng với bạn.
Đại diện một vài cặp trình bày trước lớp kết quả thảo luận của nhóm mình.
Các nhóm thi nhau lựa chọn các phiếu cho trước để ghép vào chỗ  ở sơ đồ cho phù hợp.
Các nhóm treo sản phẩm của nhóm mình
Đại diện các nhóm trình bày về mqh giữa các cơ quan trong cơ thể trong qtr thực hiện TĐC giữa cơ thể và mtr.
HS thảo luận ,từng nhĩm trình bày
HS đọc lại
 Duyệt : ( các ý kiến đĩng gĩp )
Tổ trưởng Ngày tháng năm 2009
 Hiệu trưởng
Khoa học / Thanh Hồng

Tài liệu đính kèm:

  • doctuần 2 tiết 1.doc