Giáo án môn Thể dục lớp 4 - Bài 37 đến bài 70

Giáo án môn Thể dục lớp 4 - Bài 37 đến bài 70

Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP

TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”

I. Yêu cầu cần đạt:

- Thực hiện cơ bản đúng vượt chướng ngại vật thấp (bật nhảy hoặc bước cao chân)

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi

II. Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi

 

doc 36 trang Người đăng minhanh10 Lượt xem 673Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục lớp 4 - Bài 37 đến bài 70", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19 
Dạy ngày 03 tháng 01 năm 2012
Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI “CHẠY THEO HÌNH TAM GIÁC”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng vượt chướng ngại vật thấp (bật nhảy hoặc bước cao chân)
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
3. Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”
4. Chạy chậm trên địa hình tự nhiên
1-2’ - 1 lần
2-3’
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Ôn bài tập RL TTCB:
- Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp
+ GV nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện, sau đó điều khiển HS ôn lại đồng thời quan sát, sửa sai cho những em đi không đúng
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển. GV theo dõi, nhận xét và sửa sai
2. Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”
- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi, sau đó tổ chức cho cả lớp cùng chơi có phân định thắng thua. 
+ Đội nào thua phải chịu phạt theo yêu cầu của đội thắng
12 - 14’
5 - 6’
Phần kết thúc
1. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. Đi theo vòng tròn và hít thở sâu
3. GV và HS hệ thống bài
4. Nhận xét và đánh giá giờ học
5. Về nhà ôn lại bài thể dục và các động tác rèn luyện TTCB đã học
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 05 tháng 01 năm 2012
Bài 38: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng vượt chướng ngại vật thấp (bật nhảy hoặc bước cao chân)
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ,
- Phương tiện: Còi, dụng cụ tập luyện và kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
2. Chạy chậm thành 1 hàng dọc xung quanh quanh sân tập 
3. Trò chơi “Chui qua hầm”
4. Khởi động: Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. ĐHĐN và bài tập RL TTCB
+ Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp
* Lưu ý: HS có thể bật nhảy qua hoặc bước cao chân
- GV điều khiển lớp tập theo 2 hàng dọc, mỗi em cách nhau 2-3 mét, đi xong về đứng cuối hàng chờ tập tiếp
- Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát sửa sai cho HS
- Các tổ thi đua trình diễn , GV và HS theo dõi, nhận xét
2. Trò chơi “Thăng bằng”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cách nắm cổ chân để co chân, cách di chuyển trong vòng tròn
- Lần 1: Cho các em chơi thử
- Lần 2: Chơi chính thức 
10 - 12’
6 - 8’
4-5’- 2-3 lần
4-5’ - 1 lần
5 - 6’
Phần kết thúc
1. Đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng, hít thở sâu
2. GV và HS hệ thống bài
3. Nhận xét và đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn các động tác rèn luyện TTCB đã học
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
 TUẦN 20 Dạy ngày 10 tháng 01 năm 2012
Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI - TRÁI
TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, kẻ sẵn vạch cho bài tập RLTTCB và trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
2. Chạy chậm thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên quanh sân tập
3. Ôn bài thể dục phát triển chung
4. Trò chơi “Có chúng em”
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Ôn đi chuyển hướng phải, trái
- GV hướng dẫn, điều khiển HS tập kết hợp với việc quan sát, nhận xét, sửa chữa những HS tập luyện chưa tốt
- Chia tổ tập luyện theo khu vực quy định do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, tuyên dương
- Các tổ thi đua trình diễn, GV nhận xét
2. Trò chơi “Thăng bằng”
- GV nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho HS cung chơi
- Lần 1: Cho các em chơi thử
- Lần 2: Cho HS chơi chính thức 
- GV quan sát nhắc nhở HS đề phòng không để ra chấn thương
12-14’
6-7’ - 4-5 lần
6-7’ - 4-5 lần
1 lần
5-6’ - 3-4 lần
Phần kết thúc
1. Đi thường theo nhịp và hát
2. Đứng tại chỗ thực hiện thả lỏng và hít thở sâu
3. Nhận xét và đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn lại bài thể dục phát triển chung và ôn động tác đi đều
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 12 tháng 01 năm 2012
Bài 40: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI - TRÁI
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái
- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, 2 quả bóng
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
2. Giậm chân tại chỗ vỗ tay và hát
3. Chạy chậm thành vòng tròn trên sân tập
4. Khởi động: Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
5. Trò chơi “Quả gì ăn được”
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
A. Ôn ĐHĐN và bài tập RL TTCB :
GV điều khiển lớp tập các nội dung sau:
2. Ôn đi đều 4 hàng dọc
3. Ôn đi chuyển hướng phải - trái
- Chia tổ tập luyện 2 nội dung trên theo khu vực quy định do tổ trưởng điều khiển, GV nhận xét, tuyên dương
B. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- GV nêu trò chơi, tập trung HS theo đội hình chơi, phổ biến cách chơi, luật chơi
- Lần 1: Cho các em chơi thử
- Lần 2: Chơi chính thức 
- GV làm trọng tài, sau mỗi lần chơi đội nào thua phải cõng bạn đi một đoạn
10-12’
3-4’ - 2 lần
7-8’ - 3 lần
7-8’- 4-5 lần
Phần kết thúc
1. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
2. GV và HS hệ thống bài
3. Nhận xét kết quả giờ học
4. Về nhà ôn lại động tác đi đều
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
	 TUẦN 21 Dạy ngày 17 tháng 01 năm 2012
Bài 41: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI - TRÁI
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểm chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi ở mức độ tương đối chủ động 
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, 2 quả bóng, 2 em 1 dây nhảy
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2. Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
3. Khởi động: Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
4. Chạy chậm trên địa hình tự nhiên xung quanh sân tập
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’- 1 lần
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản : 
- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
+ Cho HS khởi động lại các khớp
+ GV nhắc lại và làm mẫu động tác so dây, chao dây, quay dây
+ Cho HS đứng tại chỗ chụm hai chân bật nhảy không có dây rồi mới nhảy có dây
+ GV điều khiển lớp tập theo từng đôi một (2 HS) 
2. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- Tổ chức dưới hình thức thi đua
- GV nhắc lại nội qui chơi, không được phạm luật. Tổ chức cho HS cùng chơi
12-13’
3-4’
9-10’
5-7’ - 3-4 lần
Phần kết thúc
1. Đi thường theo vòng tròn, thả lỏng chân tay tích cực
2. GV và HS hệ thống bài 
3. GV nhận xét, đánh giá giờ học
4. Về nhà ôn nội dung nhảy dây
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 19 tháng 01 năm 2012
Bài 42: NHẢY DÂY
 TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY” 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xác
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi và tham gia trò chơi tương đối chủ động
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, 2 quả bóng, 2 em 1 dây nhảy
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
2. Đứng tại chỗ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, vai, hông
3. Chạy chậm thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
4. Trò chơi “Có chúng em”
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản: 
- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
+ Cho HS đứng tại chỗ chụm hai chân bật nhảy không có dây rồi mới nhảy có dây
+ GV điều khiển lớp tập theo từng đôi một (2 HS) 
+ Chia tổ tập luyện, GV bao quát chung và đến các tổ theo dõi, nhận xét, sửa sai
* Tổ chức thi xem ai nhảy dây được nhiều lần nhất nhất
2. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- Tổ chức dưới hình thức thi đua
- GV nhắc lại nội qui chơi, không được phạm luật. Tổ chức cho HS cùng chơi
12 - 13’
3 - 4’
9 - 10’
1 lần
5-7’ - 3-4 lần
Phần kết thúc
1. Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp
2. GV và HS hệ thống bài 
3. GV đánh giá, nhận xét giờ học
4. Về nhà ôn nội dung nhảy dây kiểu chụm hai chân
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 22
Dạy ngày 07 tháng 02 năm 2012
Bài 43: NHẢY DÂY
TRÒ CHƠI “ĐI QUA CẦU”
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng
- Học trò chơi “Đi qua cầu” Yêu cầu biết cách chơi và tham gia tương đối chủ động
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, 2 em 1 dây nhảy, ghế thể dục (Ghế băng)
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
2. Ôn bài thể dục phát triển chung
4. Chạy chậm theo hàng dọc xung quanh sân tập
5.Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản: 
- Ôn nhảy dây kiểu chụm 2 chân
+ Chia tổ tập luyện, GV theo dõi, sửa sai
+ Tập hợp lớp tổ chức thi nhảy dây theo tổ (Mỗi tổ cử 2 bạn nam 2 bạn nữ)
+ Cả lớp nhảy dây đồng loạt theo nhịp hô, em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương
2. Trò chơi “Đi qua cầu”
- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, luật chơi
- L1 : Cho vài HS chơi thử 
- L2  ... h giá giờ học
5. Dặn HS về nhà tập đá cầu
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 33
Dạy ngày 24 tháng 4 năm 2012
 Bài 65: ÔN TẬP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN 
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau
II. Địa điểm - Phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, mỗi em 1 quả cầu và 1 dây nhảy
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp, nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động: Xoay các khớp
3. Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường 200 - 250m do cán sự dẫn đầu
4. Ôn 6 động tác TD đã học (bỏ động tác đầu và cuối)
5. Trò chơi khởi động (do GV chọn)
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
3-4’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Ôn tập đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi:
Chia số HS trong lớp thành từng nhóm 3-5 em, nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, em nọ cách em kia 2-3m, HS tự quản và tập luyện. GV đến các nhóm quan sát, sửa sai
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người: 
Chia số HS trong lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3 em. Nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, trong từng nhóm em này cách em kia 2-3m, để HS tự quản tập luyện. GV giúp HS ổn định địa điểm, kỷ luật tập luyện và sửa sai khi cần thiết
2. Nhảy dây kiểu chân trước chân sau:
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân chân sau theo từng tổ với đội hình vòng tròn do tổ trưởng điều khiển. 
9 - 11’
4 - 5’
4 - 5’
9 - 11’
Phần kết thúc
1. Đi đều theo 4 hàng dọc và hát
2. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn)
3. GV và HS hệ thống bài học
4. Nhận xét và đánh giá giờ học
5. Dặn HS về nhà tập đá cầu
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 26 tháng 4 năm 2012
Bài 66: ÔN TẬP NỘI DUNG HỌC MÔN TỰ CHỌN 
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi 
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau
II. Địa điểm - Phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, mỗi em 1 quả cầu và 1 dây nhảy
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp, nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Khởi động: Xoay các khớp
3. Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường 200 - 250m do cán sự dẫn đầu
4. Ôn 6 động tác thể dục đã học (bỏ động tác đầu và cuối)
5. Trò chơi khởi động (do GV chọn)
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
3-4’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Ôn tập đá cầu:
- Ôn tâng cầu bằng đùi:
Chia số HS trong lớp thành từng nhóm 3-5 em, nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, em nọ cách em kia 2-3m, HS tự quản và tập luyện. GV đến các nhóm quan sát, sửa sai
- Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 - 3 người: 
Chia số HS trong lớp thành nhiều nhóm, mỗi nhóm 3 em. Nhóm này cách nhóm kia tối thiểu 2m, trong từng nhóm em này cách em kia 2-3m, để HS tự quản tập luyện. GV giúp HS ổn định địa điểm, kỷ luật tập luyện và sửa sai khi cần thiết
2. Nhảy dây kiểu chân trước chân sau:
- Cho HS tập nhảy dây cá nhân kiểu chân chân sau theo từng tổ với đội hình vòng tròn do tổ trưởng điều khiển. 
9 - 11’
4 - 5’
4 - 5’
9 - 11’
Phần kết thúc
1. Đi đều theo 4 hàng dọc và hát
2. Một số động tác và trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn)
3. GV và HS hệ thống bài học
4. Nhận xét và đánh giá giờ học
5. Dặn HS về nhà tập đá cầu
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 34
Dạy ngày 01 tháng 5 năm 2012
Bài 67: NHẢY DÂY 
TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau, động tác nhảy nhẹ nhàng, số lần thực hiện càng nhiều càng tốt
- Biết cách chơi và tham chơi được trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, mỗi HS 1 dây nhảy, 2 quả bóng số 5, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp, nêu yêu cầu giờ học
2. Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên sân trường 200 - 250m do cán sự dẫn đầu
3. Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu
4. Ôn 6 động tác thể dục đã học (bỏ động tác đầu và cuối)
5. Trò chơi khởi động (do GV chọn)
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
3-4’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Nhảy dây kiểu chân trước chân sau: 
- GV làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Cả lớp ôn cách so dây, chao dây, và bật nhảy không có dây, bật nhảy có dây
- Chia tổ tập luyện, GV theo dõi, sửa sai
- Cả lớp nhảy dây đồng loạt theo nhịp hô, em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương, em nào vướng dây thì dừng lại
2. Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho 2 em chơi thử
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi 
+ Sau mỗi lần chơi đội nào thua sẽ bị phạt theo yêu cầu đội thắng
9 - 11’
9 - 11’
Phần kết thúc
1. Đi đều theo 4 hàng dọc và hát
2. Một số động tác hồi tĩnh và trò chơi (do GV chọn)
3. GV và HS hệ thống bài học
4. GV nhận xét, đánh giá tiết học
5. Về nhà ôn nhảy dây
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 03 tháng 5 năm 2012
Bài 68: NHẢY DÂY 
TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chân trước chân sau, động tác nhảy nhẹ nhàng, số lần thực hiện càng nhiều càng tốt
- Biết cách chơi và tham chơi được trò chơi “Dẫn bóng”
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
- Phương tiện: Còi, mỗi HS 1 dây nhảy, 2 quả bóng số 5, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp, nêu nội dung, yêu cầu giờ học
2. Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc theo vòng tròn
3. Khởi động: Xoay các khớp
4. Ôn 6 động tác thể dục đã học 
5. Trò chơi khởi động (do GV chọn)
6. Kiểm tra bài cũ: Nhảy dây
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
2-3’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần 
1-2’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Nhảy dây kiểu chân trước chân sau: 
- GV làm mẫu để nhắc lại cho cả lớp nhớ lại cách nhảy dây kiểu chân trước chân sau
- Cả lớp ôn cách so dây, chao dây, và bật nhảy không có dây, bật nhảy có dây
- Chia tổ tập luyện, GV theo dõi, sửa sai
- Cả lớp nhảy dây đồng loạt theo nhịp hô, em nào có số lần nhảy nhiều nhất được biểu dương, em nào vướng dây thì dừng lại
2. Trò chơi “Dẫn bóng”
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi, cho 2 em chơi thử
- Tổ chức cho cả lớp cùng chơi 
+ Sau mỗi lần chơi đội nào thua sẽ bị phạt theo yêu cầu đội thắng
9 - 11’
9 - 11’
Phần kết thúc
1. Đi đều theo 4 hàng dọc và hát
2. Một số động tác hồi tĩnh (do GV chọn)
3. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn)
4. GV và HS hệ thống bài học
5. GV nhận xét, đánh giá tiết học
6. Về nhà ôn nhảy dây
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
TUẦN 35
Dạy ngày 6 tháng 5 năm 2012
Bài 59: DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG (Dạy ngày 9 tháng 5 năm 2011)
TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I. Yêu cầu cần đạt:
- Thực hiện cơ bản đúng động tác di chuyển tung và bắt bóng, động tác nhẹ nhàng, số lần thực hiện càng nhiều càng tốt 
- Biết cách chơi và tham chơi được trò chơi “Trao tín gậy”
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện: Còi, 2 tín gậy, 4 quả bóng cỡ số 4, kẻ sân cho trò chơi 
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
TT
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Phần mở đầu
1. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
2. Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc theo vòng tròn
3. Ôn 6 động tác thể dục đã học
4. Trò chơi khởi động
5. Bài cũ: Nhảy dây 
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
2-3’ - 1 lần
Phần cơ bản
1. Di chuyển tung hoặc chuyền và bắt bóng:
- GV hướng dẫn, giải thích và cho 2 HS làm mẫu về cách di chuyển tung và bắt bóng để HS nhớ lại cách thực hiện
- GV nêu yêu cầu kỷ luật và chia tổ tập luyện theo từng khu vực quy định do tổ trưởng điều khiển. GV giúp đỡ về tổ chức và quan sát, sửa sai
2. Trò chơi “Trao tín gậy”
- GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi, GV giải thích thêm về cách chơi để tất cả HS đều nắm vững cách chơi
+ Lần 1: Cho 1 số HS chơi thử 
+ Lần 2: Tổ chức cho HS cùng chơi 
9 - 11’
9 - 11’
Phần kết thúc
1. Đi đều theo 4 hàng dọc và hát
2. Một số động tác hồi tĩnh (do GV chọn)
3. Trò chơi hồi tĩnh (do GV chọn)
4. GV cùng HS hệ thống bài 
5. GV nhận xét, đánh giá giờ học
5. Về nhà ôn nhảy dây, tập tung và bắt bóng
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
1-2’ - 1 lần
Dạy ngày 13 tháng 5 năm 2012
Bài 70: TỔNG KẾT NĂM HỌC 
I. Yêu cầu cần đạt: 
- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong năm và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu của giáo viên.
II. Địa điểm - Phương tiện:
- Địa điểm: Trong lớp học
- Phương tiện: Kẻ sẵn bảng dưới đây:
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
HỆ THỐNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG
Đội hình
đội ngũ
Bài thể dục 
phát triển chung
Bài tập
RLTTCB
Môn 
tự chọn
Trò chơi
vận động
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
Các động tác:
-
-
-
-
-
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
Các động tác:
-
-
-
-
-
1. Ôn:
-
-
2. Học mới:
-
-
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
1. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
- Vỗ tay và hát
- Trò chơi khởi động (do GV chọn)
2. Phần cơ bản:
- GV cùng HS hệ thống lại các nội dung đã học trong năm (theo từng chương) bằng hình thức cùng nhớ lại và sau đó GV hoặc HS ghi lên bảng (theo khung đã chuẩn bị).
- Cho 1 số HS lên bục thực hành động tác (xen kẽ các nội dung trên)
- GV đánh giá kết quả học tập và tinh thần thái độ của HS trong năm đối với môn thể dục.
- Nhắc nhở một số hạn chế cần khắc phục trong năm học tới
- Tuyên dương 1 số tổ, cá nhân có thành tích và tinh thần học tập, rèn luyện tốt.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp vỗ tay và hát.
- Trò chơi (do GV chọn).
- GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè, giữ vệ sinh và bảo đảm an toàn trong tập luyện.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA THE DUC LOP 4-HK2-CO HINH MINH HOA.doc