Giáo án môn Thể dục Lớp 4 (Bản 3 cột)

Giáo án môn Thể dục Lớp 4 (Bản 3 cột)

I-MỤC TIÊU:

- Nâng cao kỉ thuật:quay phải, quay trái, đi điều. Yêu cầu thực hiện đúng.

- Học động tác quay sau

- Trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi.

II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điêm: Sân trường.

- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi.

 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 70 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 341Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Thể dục Lớp 4 (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 
Tiết : 1
	Ngày dạy : / / 200	
GIÁO ÁN THỂ DỤC 4
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH – TRÒ CHƠI “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” 
I-MỤC TIÊU:
- Giới thiệu chương trình Thể Dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dung cơ bản của chương trình.
- Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, bóng. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV ôn lại những động tác khởi động cho HS và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4.
- Phổ biến nội quy, yêu cầu tập luyện.
+Trò chơi “chuyển bóng tiếp sức”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
 x™ B x
 x i x
 x	 x 
 x	 x h
 x	 x™B
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người 
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 1 	Ngày dạy : / / 200
 Tiết : 2
TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM,
ĐỨNG NGHỈ TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC”
I-MỤC TIÊU:
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Trò chơi “chạy tiếp sức”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, 2-4 lá cờ, kẻ sân. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
+Trò chơi “chạy tiếp sức”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
 x x x x x x PO
 x x x x x x P
 CB XP
 GV 	 
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 2 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 3
QUAY PHẢI, QUAY TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG
TRÒ CHƠI “THI XẾP HÀNG NHANH”
I-MỤC TIÊU:
- Nâng cao kỉ thuật:quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn quay phải, trái, dàn hàng, dồn hàng.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
+Trò chơi “thi xếp hàng nhanh”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	x x x x x x x	
 x	 GV
 x x x x x x x
	 x	 
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người 
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 2 	Ngày dạy : / / 200
 Tiết : 4
ĐỘNG TÁC QUAY SAU - TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH
”
I-MỤC TIÊU:
- Nâng cao kỉ thuật:quay phải, quay trái, đi điều. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Học động tác quay sau
- Trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn quay phải, quay trái, đi điều.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
- Trò chơi “nhảy đúng, nhảy nhanh”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
1
3
2
4
 x x x x x x x
 x x x x x x 
 CB XP
 	 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
 - Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 3 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 5
ĐI ĐIỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU - TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”
I-MỤC TIÊU:
- Nâng cao kỉ thuật: đi điều, đứng lai, quay sau. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn đi điều, đứng lại, quay sau.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
+Trò chơi “kéo cưa lừa xẻ”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
 x x x x x x x x
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 3 	Ngày dạy : / / 200
 Tiết : 6
ĐI ĐIỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “BỊCH MẮT BẮT DÊ”
I-MỤC TIÊU:
- Nâng cao kỉ thuật: động tác quay sau. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Trò chơi “bịch mắt bắt dê”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, 4 – 6 khăn sạch để bịch mắt. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn quay sau.
+Học đi điều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
+ Trò chơi “bịch mắt bắt dê”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x O
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 N X x x x x x x x x x x
	 GV
 x x
 X x 
 x X 
 x x
 x x
 x x	
 x x
 x x
 x x
	 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 4 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 7
ĐI ĐIỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI
TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trai. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Ôn đi điều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện đúng.
- Trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, kẻ sân chơi. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND,yêu cầu giờ học . 
+Khởi động :xoay các khớp
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
+Ôn đi điều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
+Trò chơi “chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
20p
 X x x x x x x x x x x O
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 N X x x x x x x x x x x
 x x x x 
 GV 
 x x x x
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng:HS lắc cổ tay,chân cúi người .
- GV cùng HS hể thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”
5p
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 X x x x x x x x x x x
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 4 	Ngày dạy : / / 200
 Tiết : 8
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau,đi điều vòng phải, v ... x P 
	 CB XP 
 GV	 
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 32 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 63
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn tâng cầu, chuyền cầu. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, bóng, cờ. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+ khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn tâng cầu, chuyền cầu .
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi “dẫn bóng”.
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
20p
 x x x x x x x 
 x x x x x 
 GV
 B
 x x x x x x™ P O
 x x x x x x™ P
 CB XP 
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 32 	Ngày dạy : / / 200
 Tiết : 64
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – NHẢY DÂY
I-MỤC TIÊU:
- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học đỡ cầu. Yêu cầu tương đối chính xác.
- Trò chơi “nhẩy dây”. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, dây. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học 
+khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn chuyền cầu .
+ Học đỡ cầu.
- GV phân tích kỉ thuật làm mẩu sau đó điều khiển.
+ Nhảy dây.
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
+Trò chơi:”lăn bóng bằng tay”
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
20p
 x x 
 x x x x x x
	GV
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x
x x x x x x™ P O
 x x x x x x™ P
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 33 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 65
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN (NỘI DUNG NHƯ BÀI 63 SGV)
I-MỤC TIÊU:
- Ôn tưng cầu, chuyền cầu. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, bóng, cờ. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn tưng cầu, chuyền cầu .
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi “dẫn bóng”.
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
20p
 x x x x x x x 
 x x x x x 
 GV
x x x x x x™ PO
 x x x x x x™ P
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 33 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 66
MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN (NỘI DUNG NHƯ BÀI 64 SGV)
I-MỤC TIÊU:
- Ôn chuyền cầu. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
- Học đỡ cầu. Yêu cầu tương đối chính xác.
- Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu thực hiện tương đối chính xác.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, cầu, dây. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn chuyền cầu .
+ Học đỡ cầu.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi:”dẫn bóng”
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
20p
 x x 
 x x x x x x
 B GV
 x x x x x x™ PO
 x x x x x x™ P
 CB XP
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 34 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 67
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “LĂN BÓNG BẰNG TAY”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn nhảy dây. Yêu cầu hoàn thiện.
- Trò chơi “lăng bóng bằng tay”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, dây, bóng, cờ. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn nhảy dây.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi “lăng bóng bằng tay”.
- GV phân tích cách chơi, sau đó điều khiển.
20p
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 GV
 B
 x x x x x x™ O
 x x x x x x™ O
	CB XP
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân .
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 34 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 68
NHẢY DÂY – TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn nhảy dây. Yêu cầu hoàn thiện.
- Trò chơi “dẫn bóng”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, dây, bóng, cờ. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn nhảy dây.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi “dẫn bóng”.
- GV quan sát, điều khiển.
20p
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 GV
 x x x x x x™ PO
 x x x x x x™ P
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 35 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 69
DI CHUYỂN TUNG VÀ BẮT BÓNG – TRÒ CHƠI “TRAO TÍN GẬY”
I-MỤC TIÊU:
- Ôn di chuyển tung và bắt bóng. Yêu cầu hoàn thiện.
- Trò chơi “trao tín gậy”. Yêu cầu biết cách chơi.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: 1 còi, gậy, kẻ vạch. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
+ khởi động xoay các khớp.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
+ Ôn di chuyển tung và bắt bóng.
- GV quan sát, nhắc nhở, sửa sai sau đó điều khiển.
+ Trò chơi “trao tín gậy”.
- GV quan sát, điều khiển.
20p
 x x x x x x 
 x x x x x x 
 GV
 x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x
 GV
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Thả lỏng HS thực hiện lắc cổ tay , chân . 
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét buổi tập, nhắc nhở HS tự tập.
- GV hô khẩu lệnh “giải tán”.
5p
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x 
 GV
- HS hô “ khỏe”.
Tuần 35 	Ngày dạy : / / 200
Tiết : 70
TỔNG KẾT MÔN HỌC
I-MỤC TIÊU:
- Tổng kết môn học. Yêu cầu hệ thống được những kiến thức, kỉ năng.
II-ĐỊA ĐIỂM , PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điêm: Sân trường.
- Phương tiện: Chuẩn bị cho HS trình diển. 
 III-NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐL
PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP
1-PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhận lớp,phổ biến ND, yêu cầu giờ học . 
- Vỗ tay và hát.
- GV quan sát nhắc nhở và điều khiển.
5p
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x
	 GV
2- PHẦN CƠ BẢN: 
- GV hệ thống lại các môn học trong năm.
- GV công bố kết quả.
- GV nhắc lại một số hạn chế.
- GV tuyên dương thành tích và tinh thần.
20p
 - HS thực hiện một số động tác
3-PHẦN KẾT THÚC:
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát. 
- GV dặn dò HS tự ôn tập trong dịp hè.
5p
- HS lắng nghe.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_the_duc_lop_4_ban_3_cot.doc