Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7 đến 30

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7 đến 30

I Mục tiêu:

 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.

 - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại.

 - Trò chơi “ Ném bóng trúng đích ” ( Sách TD Lớp 2 trang 24-25 ).Yêu cầu Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

II. Chuẩn bị :

- Sân trường vệ sinh sạch sẽ , bảo đảm an toàn

- 1 còi,

III. Hoạt động dạy học :

 1 Hoạt động 1: Phần mở đầu . 5 phút

- Giáo viên tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học

- Cho HS khởi động tại chổ xoaiy các khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối , hông vai

- Chơi trò chơi “ làm theo hiệu lệnh”

 2 .Hoạt động 2 : Phần cơ bản . 25 phút

a. Đội hình đội ngũ :

 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay sau đi đều vòng phải , vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp .

+ Giáo viên điều khiển lớp tập : 2 lần

+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, nhận xét ,sửa chửa sai sót cho HS các tổ

+Tổ chức thi trình diễn của các tổ. GV quan sát , nhận xét , biểu dương thi đua.

b. Trò chơi vận động : “ Ném bóng trúng đích ”

 - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, cho HS nhắc lại cách chơi và luật chơi .

 - Tổ chức cho HS chơi

 - GV quan sát nhận xét , biểu dương thi đua giữa các tổ .

III. Hoạt động 3: Phần kết thúc . 5 phút

- Tập hợp lớp, cho HS đứng tại chổ vỗ tay theo nhịp

- GV củng cố , hệ thống bài học

- Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và dặn dò CB bài sau

 

doc 47 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 20/01/2022 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 7 đến 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 7
Thứ ba , ngày 06 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 13
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đI đều vòng phảI, vòng tráI, đứng lại 
Trò chơi: ném trúng đích
I Mục tiêu:
 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
 - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. 
 - Trò chơi “ Ném bóng trúng đích ” ( Sách TD Lớp 2 trang 24-25 ).Yêu cầu Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Chuẩn bị :
Sân trường vệ sinh sạch sẽ , bảo đảm an toàn
1 còi, 
III. Hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1: Phần mở đầu . 5 phút
Giáo viên tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 
Cho HS khởi động tại chổ xoaiy các khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối , hông vai
Chơi trò chơi “ làm theo hiệu lệnh”
 2 .Hoạt động 2 : Phần cơ bản . 25 phút 
Đội hình đội ngũ :
 - Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số,quay sau đi đều vòng phải , vòng trái đổi chân khi đi đều sai nhịp .
+ Giáo viên điều khiển lớp tập : 2 lần
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, nhận xét ,sửa chửa sai sót cho HS các tổ
+Tổ chức thi trình diễn của các tổ. GV quan sát , nhận xét , biểu dương thi đua.
Trò chơi vận động : “ Ném bóng trúng đích ” 
 - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, cho HS nhắc lại cách chơi và luật chơi .
 - Tổ chức cho HS chơi 
 - GV quan sát nhận xét , biểu dương thi đua giữa các tổ .
III. Hoạt động 3: Phần kết thúc . 5 phút 
Tập hợp lớp, cho HS đứng tại chổ vỗ tay theo nhịp 
 GV củng cố , hệ thống bài học 
Nhận xét đánh giá kết quả giờ học và dặn dò CB bài sau
Thứ năm , ngày 08 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 14
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay sau, đI đều vòng phảI, vòng tráI, đứng lại 
Trò chơi: ném trúng đích
I Mục tiêu: 
 - Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau cơ bản đúng.
 - Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng và đứng lại. 
 - Trò chơi “ Ném bóng trúng đích ” ( Sách TD Lớp 2 trang 24-25 ).Yêu cầu Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Chuẩn bị :
Sân trường vệ sinh sạch sẽ , bảo đảm an toàn
1 còi, 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
III. Hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1: Phần mở đầu . 5 phút
Giáo viên tập hợp lớp phổ biến nội dung , yêu cầu giờ học 
Cho HS khởi động tại chổ xoaiy các khớp cổ chân ,cổ tay ,đầu gối , hông vai
Chạy nhẹ nhàng ,tự nhiên trên sân trường 100-200m rồi đi thường theo vòng tròn hít thở sâu.
 2 .Hoạt động 2 : Phần cơ bản . 25 phút 
Đội hình đội ngũ :
Ôn quay sau đi đều vòng phải , vòng trái , đứng lại .
+ Giáo viên điều khiển lớp tập : 2 lần
+ Chia tổ tập luyện do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, nhận xét ,sửa chửa sai sót cho HS các tổ
+Tổ chức thi trình diễn của các tổ. GV quan sát , nhận xét , biểu dương thi đua.
Trò chơi vận động : “ Ném trúng đích” 
 -GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, cho HS nhắc lại cách chơi và luật chơi .
Tổ chức cho HS chơi 
GV quan sát nhận xét , biểu dương thi đua giữa các tổ .
III. Hoạt động 3: Phần kết thúc . 5 phút 
Tập hợp lớp, cho HS đứng tại chổ vỗ tay theo nhịp 
 GV củng cố , hệ thống bài học 
Nhận xét đánh giá kết quả giờ học 
Dăn dò : Về nhà ôn các động tác đội hình đội ngũ giờ hôm nay để tiết sau kiểm tra
Tuần 8
Thứ ba , ngày 13 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 15
 quay sau, đI đều vòng phảI, vòng tráI, đứng lại
trò chơI “ ném bóng trúng đích”
 I Mục tiêu: 
 - Thực hiện động tác quay sau cơ bản đúng.
 - Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại và giữ được khoảng cách các hàng trong khi đi.
 - Biết các chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II Chuẩn bị :
-Địa điểm : Trong nhà tập hoặc trên sân trường .Vệ sinh nơi tập ,đảm bảo an toàn tập luyện .
 - Phương tiện : Chuẩn bị 1còi , ghế GV ngồi
III. Hoạt động dạy học :
1 Hoạt động 1: Phần mở đầu . 8 phút
GV nhận lớp ,kiểm tra sĩ số ,phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học. 
Khởi động ( GV điều khiển) Xoay các khớp 
Cho HS tự ôn lại các động tác
2 Hoạt động 2: Phần cơ bản 22 phút 
a.Ôn đội hình, đội ngũ: 15 phút
- Tổ chức cho HS ôn các động tác : quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
 + Tập hợp theo đội hình hàng ngang sau 
 + Tổ chức cho HS ôn theo tổ- GV theo dõi HS ôn.
b. Trò chơi vận động : Trò chơi “ Ném trúng đích ” 7 phút 
GV nhắc lại cách chơi 
Tổ chức cho HS chơi ( GV làm trọng tài cuộc chơi) . Sau cuộc chơi có phân thắng thua , thưởng phạt rõ ràng
3. Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 phút
Tập một số động tác thả lỏng ( Hít thở sâu , thả lỏng nhẹ nhàng )
GV hệ thống bài 
Gv nhận xét , đánh giá tiết học Dăn dò CB tiết học sau.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Thứ năm , ngày 15 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 16
Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung trò chơI “ nhanh lên bạn ơI”
 I Mục tiêu: 
 - Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung . Yêu cầu bước đầu thực hiện được 2 động tác của bài TD phát triển chung. .
 - Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” . Biết các chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II Chuẩn bị :
-Địa điểm : Trong nhà tập hoặc trên sân trường .Vệ sinh nơi tập ,đảm bảo an toàn tập luyện .
Phương tiện : Chuẩn bị 1-2 còi , phấn trắng ,thước dây ,4 cờ nhỏ ,cốc đưng cát để phục vụ trò chơi 
III. Hoạt động dạy học :
1 Hoạt động 1: Phần mở đầu . 5 phút
GV nhận lớp ,kiểm tra sĩ số ,phổ biến nội dung ,yêu cầu giờ học 
Khởi động ( GV điều khiển) Xoay các khớp 
2 Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút 
a.Bài thể dục phát triển chung . 18 phút
Động tác vươn thở : 3-4 lần ( Mỗi lần 2´8 nhịp)
+Lần 1: GV nêu động tác , làm mẫu rồi phân tích động tác , giảng giải từng nhịp để học sinh bắt chước theo .Tiếp theo GV hướng dẫn cho HS cách hít vào ( bằng mũi) và thở ra ( bằng miệng ); 2-3 lần 
+ Lần 2: GV vừa hô nhịp vừa quan sát nhắc nhở đồng thời tập cùng các em
+ Lần 3: GV hô nhịp cho HS tập toàn bộ động tác 
+ Lần 4:Lớp trưởng điều khiển cả lớp tập GV chú ý sửa sai 
Động tác tay : Tập 4 lần ( Mỗi lần 2´8 nhịp) 
 ( cách thực hiện tương tự động tác vươn thở)
b. Trò chơi vận động : Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi” 7 phút 
GV nhắc lại cách chơi 
Cho HS chơi thử 
Tổ chức cho HS chơi thật ( GV làm trọng tài cuộc chơi) . Sau cuộc chơi có phân thắng thua , thưởng phạt rõ ràng
3. Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 phút
Tập một số động tác thả lỏng ( Hít thở sâu , thả lỏng nhẹ nhàng )
GV hệ thống bài 
Gv nhận xét , đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà 
Tuần 9
Thứ ba , ngày 20 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 17
Động tác chân của bàI thể dục phát triển chung
trò chơI “nhanh lên bạn ơi”
 I . Mục tiêu:
 - Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết các thực hiện động tác chân của bài thể dục phát triển chung,
 - Biết các chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiện 
 - Địa điểm :Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ , đảm bảo an toàn khi tập luyện 
 - Phương tiện:Chuẩn bị 2 còi ,phấn,thước dây,4cờ nhỏ cốcđựng cát đểphục vụ TC
III. hoạt động dạy học :
1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học 
-Tổ chức cho HS xoay các khớp cổ chân ,tay ,đầu gối và chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
Bài thể dục phát triển chung:
* Ôn các động tác vươn thở ,tay (2 lần mỗi lần 2´8 nhịp )
 + Lần 1 GV hô cho HS tập 
 +Lớp trưởng hô cho cả lớp tập – GV theo dõi HS tâp chú ý sửa sai , nhận xét sau cho HS tập tiếp 
 + Tổ chức cho HS tập theo tổ ( GV cho từng tổ lên tập và nêu câu hỏi cho HS nhận xét) GV tuyên dương những tổ tập tốt và động viên những tổ tập chưa tốt cần cố gắng hơn 
 * Học Động tác chân (3-4 lần mỗi lần 2´8 nhịp )
 + Lần 1 GV nêu tên động tác sau đó vừa làm mẫu vừa phân tích động tác cho HS hiểu.
 + Lần 2 vừa hô chậm vừa hướng dẫn HS tập cụ thể từng nhịp của động tác .
 + Lần 3 GV hô tập toàn động tác cho HS tập 
 + Lần 4 Lớp trưởng hô cho cả lớp tập – GV theo dõi HS tâp chú ý sửa sai , nhận xét sau cho HS tập tiếp 
 + Tổ chức cho HS tập theo tổ ( GV cho từng tổ lên tập và nêu câu hỏi cho HS nhận xét) GV tuyên dương những tổ tập tốt và động viên những tổ tập chưa tốt cần cố gắng hơn 
 * Tập kết hợp cả 3 động tác đã học :1-2 lần
Trò chơi vận động : 8 phút
 Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”. Khi tổ chức chơi GV chú ý nhắc HS thực hiện đúng quy định của trò chơi để đảm bảo an toàn 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút 
 - Đứng tại chổ thả lỏng và vỗ tay và hát theo nhịp 
GV hệ thống bài học , nhận xét ,đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà
Thứ năm , ngày 22 tháng10 năm 2009
Thể dục
Bài 18
Động tác lưng bụng của bàI thể dục phát triểnchung
trò chơI “Con cóc là cậu ông trời”
 I . Mục tiêu:
- Thực hiện được động tác vươn thở, tay, chân và bước đầu biết các thực hiện động tác lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung.
 - Biết các chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
II. Địa điểm và phương tiện 
 -Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ , đảm bảo an toàn khi tập luyện 
 -Phương tiện : Chuẩn bị 2 còi , phấn kẻ vạch xuất phát và đích 
III. hoạt động dạy học :
1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung ,yêu cầu bài học 
Chạy một vòng xung quanh sân và tạo thành một vòng tròn 
Tổ chức cho HS xoay các khớp cổ chân ,tay ,đầu gối và chơi trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh”
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
Bài thể dục phát triển chung:
* Ôn các động tác vươn thở ,tay và chân (2 lần mỗi lần 2´8 nhịp )
 + Lần 1 GV hô cho HS tập 
 +Lớp trưởng hô cho cả lớp tập – GV theo dõi HS tâp chú ý sửa sai , nhận xét sau cho HS tập tiếp 
 + Tổ chức cho HS tập theo tổ ( GV cho từng tổ lên tập và nêu câu hỏi cho HS nhận xét) GV tuyên dương những tổ tập tốt và động viên những tổ tập chưa tốt cần cố gắng hơn 
* Học động tác lưng – bụng :
 + GV nêu động tác, làm mẫu cho HS hình dung động tác 
 + Tổ chức tập cho HS từng động tác cụ thể 
 + GV tập cùng chiều với HS sau đó quay lại để kiểm tra và sửa sai 
 +Lớp trưởng điều khiển cho cả lớp tập GV theo dõi sửa sai 
Chú ý: Lúc tập động tác lưng –bụng lúc đầu yêu cầu thẳng chân, thân chưa cần gập sâu mà qua mỗi buổi tập ,GV yêu cầu HS tập sâu hơn một chút
 * Ôn cả 4 động tác đã học :1-2 lần
Trò chơi vận động : 8 phút
 Trò chơi “ Con cóc là cậu ông trời”. Khi tổ chức chơi GV chú ý nhắc HS thực hiện đúng quy định của trò chơi để đảm bảo an toàn 
3 Hoạt động 3:  ... p chạy, nhảy,mang vác.
 - Bước đầu biết cách thực hiện nhảy dây kiểu chân trước, chân sau
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được.
II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện 
 - Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ cho ném bóng, dây nhảy
 III. hoạt động dạy học :
1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Đi rồi chạy chậm. theo vòng tròn sau đó đứng lại khởi động các khớp 
Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”.
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a. Bài tập RLTTCB:
- Nhảy dây kiểu chụm chân, chân trước chân sau:
+ HS nhảy dây kiểu chụm hai chân 1 lần sau đó GV hướng dẫn cách nhảy dây mới và làm mẫu cho HS quan sát để nắm được cách nhảy.
+ Cho HS dàn hàng triển khai đội hình tập
+ GV cho HS nhảy tự do trước sau đó mới tập chính thức.
+ Cho HS tập luyện theo tổ ở khu vực đã quy định. GV bao quát lớp và sửa sai cho HS.
 b.Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào rổ”: GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi. 
 .Cho HS chơi thử 1 lần rồi mới chơi chính thức. Mỗi tổ là một đội, lần lượt từng tổ thi đua chạy tiếp sức và ném bóng vào rổ, tổ nào ném được nhiều bóng vào rổ là tổ đó thắng.( Chú ý độ an toàn cho HS)
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Đi theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu(2 vòng)
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn nhảy dây kiểu chụm chân. 
Tuần 26
Thứ 6 ngày 13 tháng 3 năm 2009
Thể dục
BàI 52: Di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây- trò chơỉ: "trao tín gậy”
 I.Mục tiêu:
 - Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 người, nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng và nâng cao thành tích.
 - Học di chuyển tung( chuyền) và bắt bóng 
 - Trò chơi: “Trao tín gậy”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động. 
 II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
 - Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ cho di chuyển tung và bắt bóng, trò chơi. 
 III. hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.
Đi rồi chạy chậm. theo vòng tròn sau đó đứng lại khởi động các khớp 
Ôn lại bài thể dục phát triển chung( 1 lần)
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a. Bài tập RLTTCB:
- Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2- 3 ngưòi
- Học di chuyển tung và bắt bóng: Từ đội hình đã tập, GV cho HS tập hợp mỗi tổ 1 hàng dọc, mỗi tổ lại chia đôi đứng đối diện nhau sau vạch kẻ đã chuẩn bị. GV nêu tên động tác, làm mẫu sau đó cho các tổ tập luyện
- Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau (Cho HS dàn hàng ngang để tập) HS tập luyện theo tổ ở khu vực đã quy định. GV bao quát lớp và sửa sai cho HS.
 b.Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Trao tín gậy”: GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi. Cho HS chơi thử 1 lần rồi mới chơi chính thức. 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Đi theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu(2 vòng)
- Cho HS chơi trò chơi: " Kết bạn"
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn nhảy dây kiểu chụm chân, di chuyển tung và bắt bóng. 
Tuần 27
Thứ 6 ngày 20 tháng 3 năm 2009
Thể dục
BàI 54: Môn thể thao tự chọn-
trò chơỉ: "Dẫn bóng”
 I.Mục tiêu:
 - Học một số nội dung của môn tự chọn: Tâng cầu bằng đùi . Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng.
 - Trò chơi: “Dẫn bóng”.Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động và tiếp tục rèn luỵện sự khéo léo, nhanh nhẹn 
 II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
 - Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ cho trò chơi.
 III. hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân trường.
Đi rồi chạy chậm. theo vòng tròn sau đó đứng lại khởi động các khớp 
Ôn nhảy dây( 2 lần)
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a.Môn tự chọn: Đá cầu:
*Tập tâng cầu bằng đùi: GV tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang(2 hàng), em nọ cách em kia 1,5m, GV thực hiện theo các bước sau:
+ GV làm mẫu động tác( vừa làm vừa giải thích)
+ Cho HS tập cách cầm cầu và đứng chuẩn bị 2- 3 lần, GV uốn nắn , sửa sai cho HS.
+ Tập tung cầu và tâng cầu bằng đùi.
+ Chia tổ cho HS tập luyện, GV theo dõi và sửa sai cho HS
+Cho các tổ thi đua lẫn nhau xem tổ nào tung cầu giỏi, GV nhận xét chung. 
 b.Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Dẫn bóng”: GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi. Cho HS chơi thử 1 lần rồi mới chơi chính thức.
Cho các tổ tập chơi, GV theo dõi và sửa sai cho HS 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Đi chậm theo vòng tròn thả lỏng, hít thở sâu(2 vòng)
- Cho HS chơi trò chơi: " Kết bạn"
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn đá cầu và trò chơi đã học.
Tuần 28
Thứ 6 ngày 27 tháng 3 năm 2009
Thể dục
BàI 56: Môn thể thao tự chọn-
trò chơỉ: "trao tín gậy”
 I.Mục tiêu:
 - Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn: Tâng cầu bằng đùi, đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân . Yêu cầu biết cách thực hiện động tác cơ bản đúng.
 - Trò chơi: “Trao tín gậy ”.Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động và tiếp tục rèn luỵện sự khéo léo, nhanh nhẹn 
 II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
 - Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ cho trò chơi, HS có dây nhảy.
 III. hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Cho HS ôn bài thể dục phát triển chung (2lần).
Khởi động các khớp 
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a.Môn tự chọn: Đá cầu:
* Ôn tâng cầu bằng đùi: GV tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang(2 hàng), em nọ cách em kia 1,5m, GV thực hiện theo các bước sau:
+ GV làm mẫu động tác( vừa làm vừa giải thích)
+ Cho HS tập cách cầm cầu và đứng chuẩn bị 2- 3 lần, GV uốn nắn , sửa sai cho HS.
+ Tập tung cầu và tâng cầu bằng đùi.
+ Chia tổ cho HS tập luyện, GV theo dõi và sửa sai cho HS
+Cho các tổ thi đua lẫn nhau xem tổ nào tung cầu giỏi, GV nhận xét chung. 
* Học đỡ và chuyền cầu bằng mu bàn chân: Cho HS tập theo đội hình hàng ngang quay mặt vào nhau thành từng đôi một cách nhau 2-3m, người nọ cách người kia 1,5m, một người tâng cầu và người kia đỡ cầu rồi chuyền lại sau đó đổi vai cho nhau( GV làm mẫu sau đó cho HS thực hiện theo tổ). GV quan sát HS đồng thời sửa sai cho HS.
 b.Trò chơi vận động:
 Trò chơi: “Trao tín gậy”: GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn lại cách chơi. Cho HS chơi thử 1 lần rồi mới chơi chính thức.
Cho các tổ tập chơi, GV theo dõi và sửa sai cho HS
Cho các tổ thi đua lẫn nhau. 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn đá cầu và trò chơi đã học.
Tuần 29
Thứ 6 ngày 3 tháng 4 năm 2009
Thể dục
BàI 58: Môn thể thao tự chọn- Nhảy dây
 I.Mục tiêu:
 - Ôn và học mới một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản dúng động tác và nâng cao thành tích. 
 - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản dúng động tác và nâng cao thành tích. 
 II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
 - Phương tiện : Chuẩn bị còi, dụng cụ phục vụ cho môn tự chọn, HS có dây nhảy.
 III. hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Chạy nhẹ nhàng theo một hàng dọc trên sân.
Đi thường theo vòng tròn và hít thở sâu.
Khởi động các khớp 
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a.Môn tự chọn: Đá cầu:
* Ôn tâng cầu bằng đùi: GV tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang(2 hàng), em nọ cách em kia 1,5m, GV nêu tên động tác sau đó cho HS tự tập theo nhóm, tự giúp nhau sửa sai và đảm bảo kỷ luật tập luyện.
+ Chia tổ cho HS tập luyện, GV theo dõi và sửa sai cho HS
+Cho các tổ thi đua lẫn nhau xem tổ nào tung cầu giỏi, GV nhận xét chung.
* Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người: GV tổ chức cho HS tự tập theo nhóm đôi, HS tự bổ sung cho nhau trong khi tập, GV theo dõi và sửa sai cho HS. 
 b. Nhảy dây: 
- Cho HS ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau: GV cho HS tập đồng loạt theo đội hình vòng tròn.
 - Cho các tổ thi đua lẫn nhau. GV theo dõi đánh giá chung. 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn đá cầu và nhảy dây ( lưu ý dảm bảo kỷ thuật).
Tuần 30
Thứ 6 ngày 10 tháng 4 năm 2009
Thể dục
BàI 60: Môn thể thao tự chọn
TRò chơi: "Kiệu người"
 I.Mục tiêu:
 - Ôn một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu thực hiện cơ bản dúng động tác và nâng cao thành tích. 
-Trò chơi:"Kiệu người". Yêu cầu biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi nhưng đảm bảo an toàn. 
 II.Địađiểm,phươngtiện 
 - Địa điểm : Trên sân trường . Vệ sinh nơi tập sạch sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện
 - Phương tiện : Kẻ sân chơi và dụng cụ phục vụ cho môn tự chọn.
 III. hoạt động dạy học :
 1 Hoạt động 1 : Phần mở đầu 5 phút 
Tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu bài học.
Cho HS khởi động các khớp
Ôn một số động tác của bài thể dục phát triển chung.
2. Hoạt động 2: Phần cơ bản 25 phút
a.Môn tự chọn: Đá cầu:
* Ôn tâng cầu bằng đùi: - GV tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang(2 hàng), 
- GV nêu tên động tác, cho 2 em HS giỏi lên thực hiện động tác sau đó cho HS tự tập theo nhóm, tự giúp nhau sửa sai và đảm bảo kỷ luật tập luyện.
- Chia tổ cho HS tập luyện, GV theo dõi và sửa sai cho HS
- Cho các tổ thi đua lẫn nhau xem tổ nào tung cầu giỏi, GV nhận xét chung.
* Ôn chuyền cầu theo nhóm hai người: GV tổ chức cho HS tự tập theo nhóm đôi, HS tự bổ sung cho nhau trong khi tập, GV theo dõi và sửa sai cho HS. 
b. Trò chơi vận động: "Kiệu người". GV nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi rồi cho HS chơi thử 1- 2 lần sau đó cho HS chơi chính thức 2- 3 lần. GV chú ý đảm bảo tính an toàn cho HS. 
3 Hoạt động 3: Phần kết thúc 5 Phút
- Tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang.
 - GV hệ thống bài học.
- GV nhận xét, đánh giá giờ học và giao bài tập về nhà: ôn đá cầu và nhảy dây ( lưu ý dảm bảo kỷ thuật).

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_7_den_30.doc