Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 2 - Tiết 4: Đọc viết các số có 6 chữ số

Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 2 - Tiết 4: Đọc viết các số có 6 chữ số

 - HS viết và đọc được các số có 6 chữ số.

 - Đọc và viết đúng các số có 6 chữ số, vận dụng qua các bài tập

 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

 Câu 1 : Miệng

 Đọc các số sau:

 650 000:

 700 050

 900 700

 350 001

 Câu 2: Bảng

 Viết các số sau:

a- Chín trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm linh ba

b- Năm trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi

c- Năm trăm linh một nghìn không trăm bảy mươi

 Câu 3: Vở

 

doc 1 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1061Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 2 - Tiết 4: Đọc viết các số có 6 chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN Tuần: 2
Ngày soạn: 27 -08-2009
Ngày dạy: 28-08- 2009
Tên bài dạy: Đọc viết các số có 6 chữ số
Tiết : 4
I.MỤC TIÊU:
 - HS viết và đọc được các số có 6 chữ số. 
 - Đọc và viết đúng các số có 6 chữ số, vận dụng qua các bài tập
 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán. 
 Câu 1 : Miệng
	Đọc các số sau:
	650 000: 
	700 050
	900 700
	350 001
 Câu 2: Bảng 
	Viết các số sau:
Chín trăm hai mươi bảy nghìn bốn trăm linh ba
Năm trăm mười bốn nghìn một trăm hai mươi
Năm trăm linh một nghìn không trăm bảy mươi
 Câu 3: Vở
	Viết các số sau thành tổng
	500 314 = 500 000 + 300 + 10+4
	501 400 = 500 000+ 1000 + 400
 Câu 4: Vở
	Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn
	12 570; 9218; 35674; 36574; 
 Câu 5: Vở
	Đặt tính rồi tính:
	32175 + 5214 + 978
	68327 – 12 530
	6378 x 7
	24530 : 4

Tài liệu đính kèm:

  • doccac so co sau chu so(chieu).doc