Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 6 - Tiết 30: Phép trừ

Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 6 - Tiết 30: Phép trừ

I.MỤC TIÊU:

 - Học sinh biết, đặt tính và thực hiện phép trừ các số có đến 6 chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. Bài 4/tr40 (dành cho HS khá, giỏi)

 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán.

 II.CHUẨN BỊ:

Giáo viên : Băng giấy ghi ví dụ a và b/tr39

Học sinh : SGK- VBT

 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1400Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán khối 4 - Tuần 6 - Tiết 30: Phép trừ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
MÔN: TOÁN Tuần: 6
Ngày soạn: 24 -9-2009
Ngày dạy: 25-9- 2009
Tên bài dạy: Phép trừ 
Tiết : 30
I.MỤC TIÊU:
 - Học sinh biết, đặt tính và thực hiện phép trừ các số có đến 6 chữ số không nhớ hoặc có nhớ không quá 3 lượt và không liên tiếp. Bài 4/tr40 (dành cho HS khá, giỏi)
 - Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận trong học toán. 
 II.CHUẨN BỊ:
Giáo viên : Băng giấy ghi ví dụ a và b/tr39
Học sinh : SGK- VBT
 III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1
- Ổn định
- Kiểm tra kiến thức cũ: Phép cộng
-Nêu cách thực hiện phép cộng?
-Tính: 24165 + 3251
- Đặt tính: Viết các số cho thẳng cột, viết dấu cộng và kẻ gạch ngang
-Cộng theo thứ tự từ phải sang trái
 24165
 3251
 27416
 Nhận xét
Bài mới: Phép trừ
Hoạt động 2
- Hình thức tổ chức: cá nhân- cả lớp
1/ HD tìm hiểu bài
Ví dụ a: 865 279 – 450 237 = ?
-Đọc và nêu tên gọi các số trong phép trừ
HS lên bảng thực hiện tính và tính
Ví dụ b: 647 253 – 285 749 =?
 865 279
 450 237 
 415 042
 Vậy: 865 279 – 450 237 = 415 042
-HS nêu cách thực hiện phép trừ
 647 253
 285 749
 361 504
 Vậy: 647 253 - 285 749 = 361 504
- Muốn thực hiện phép trừ,ta thực hiện như thế nào?
- Đặt tính: Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột nhau
-Viết dấu trừ, kẻ gạch ngang 
-Trừ theo thứ tự từ phải sang trái 
Hoạt động 3
Hình thức tổ chức: cá nhân- cả lớp
- Bài1/ tr40: Miệng câu a
 Bảng:
 987 864 - 783 251 = 204 613
 969 696 - 656 565 = 313 131
 839 084 – 246937 = 592 147
 628 450 – 35 813 = 592 637 
- Bài 2/ tr 40: Vở
 48600 – 9455 = 39 145
80000 – 48765 = 31 235
-Bài 3/tr40: Vở
 HD tóm tắt đề toán
 1315km NT TPHCM
HN
 1730km
BG
Quãng đường từ Nha Trang đến TPHCM dài là:
 1730 - 1315 = 415(km)
 ĐS: 415 km
- Bài 4/ tr40:Nháp(dành cho HS khá, giỏi)
 214800 cây
Năm ngoái: 
 80600 cây
Năm nay
Số cây năm ngoái HS của tỉnh trồng là: 
 214 800 – 80 600 = 134 200(cây)
cả 2 năm HS tỉnh đó trồng số cây:
 214 800 + 134 200 = 349 000(cây)
 ĐS: 349 000 cây
Hoạt động 4: 
-Trò chơi: Ai nhanh hơn
 25 716 - 9872
Muốn thực hiện phép cộng ta làm thế nào?
-2 HS đại diện 2 đội thực hiện
 25716 – 9872 = 15844
Tổng kết đánh giá:
Về xem bài- Làm VBT
- HS lắng nghe
Nhận xét tiết học
CBBS: Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 30phep tru.doc