Giáo án Sinh hoạt Lớp 4 - Tuần 3

Giáo án Sinh hoạt Lớp 4 - Tuần 3

I MUC TIÊU: GIÚP HỌC SINH:

 _ Hiểu được sinh hoạt tập thể là để tổng kết hoạt động tuần 3, đề ra phương hướng tuần 4.

 _HS phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trong tuần.

 _HS có tinh thần trách nhiệm tham gia hoạt động lớp và thực hiện tốt nội quy.

II Chuẩn bị:

GV: Phương hướng tuần 3,kế hoạch phân công lao động.

HS: nội dung báo cáo

III. Các hoạt động chủ yếu:

 

doc 2 trang Người đăng dtquynh Lượt xem 7145Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Sinh hoạt Lớp 4 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SINH HOẠT LỚP
 TUẦN 3
I MUC TIÊU: GIÚP HỌC SINH:
 _ Hiểu được sinh hoạt tập thể là để tổng kết hoạt động tuần 3, đề ra phương hướng tuần 4.
 _HS phát huy ưu điểm, khắc phục những khuyết điểm trong tuần. 
 _HS có tinh thần trách nhiệm tham gia hoạt động lớp và thực hiện tốt nội quy.
II Chuẩn bị:
GV: Phương hướng tuần 3,kế hoạch phân công lao động.
HS: nội dung báo cáo
III. Các hoạt động chủ yếu:
 HOẠT ĐỘNG CUA GIÁO VIÊN 
 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
 Hoạt động 1: Sinh hoạt lớp
_ Giáo viên tham dự lớp sinh hoạt
GV nhận xét
*Ưu diểm:
+ Đi học đều.
+ Nề nếp lớp khá tốt.
+ HS có đầy đủ sách vở và dụng cụ 
học tập.
+ HS có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân 
và vệ sinh môi trường.
*Khuyết điểm:
+ Một số em chữ còn chậm và 
chưa đẹp: . 
+ Học còn yếu Toán+Tiếng Việt: 
Hoạt động 2: Phương hướng tuần 3
GV nêu phương hướng tuần 3:
 _ Củng cố nề nếp.
 _ Rèn chữ viết và giữ gìn sách vở cẩn 
thận.
 _Xây dựng nề nếp sinh hoạt 15 phút đầu
 giờ
 _ Không nói chuyện trong giờ học.
 _Giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh
môi trường.
_Không để cha mẹ chạy xe vào trường.
_ Tiếp tục trang trí lớp.
_ Dặn dò thực hiện phương hướng.
_ Lớp trưởng ổn định, lớp mời cán bộ lớp
 báo cáo tình hình lớp nề nếp, học tập, vệ sinh, sinh, các hoat động khác.
_ Lắng nghe.
_ Lắng nghe.
_ Các tổ xung phong nhận việc:
 +Tổ 1: Vệ sinh trang trí lớp.
 +Tổ 2: Kiểm tra theo dõi học tập, giúp đỡ
bạn học sinh yếu.
 +Tổ 3: Các hoạt động khác
_ Lắng nghe và ghi nhớ.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA 4 TUAN 3.doc