Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 21

Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 21

Tiếng việt: ÔN VỀ CÂU HỎI Ở ĐÂU ?

I. Mục tiêu: Giúp HS

- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần

- C2 về nhân hóa

- Ôn về câu hỏi có cụm từ ở đâu ?

II. Hoạt động DH:

Gọi HS đọc các bài TĐ:

Nhận xét - Ông tổ nghề thêu

- Bàn tay cô giáo

- Người trí thức yêu nước

Bài 1: Gọi HS đọc y/c

 Hoa Phượng

 Hôm qua còn lấm tấm

 Chen lẫn màu lá xanh

 Sáng nay bừng lửa thắm

 Rừng rực cháy trên cành

 Bà ơi ! sao bà nhanh !

 Phượng mở nghìn mắt lửa

Cả dạy phố nhà mình

Một trời hoa phượng đỏ Tìm sự vật được nhân hóa và cách nhân hóa trong bài thơ sau:

Hôm đêm qua không ngủ

Chị gió quạt cho cây

Hay mặt trời ú lửa

Cho hoa hồng hôm nay?

 

doc 13 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 160Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tăng buổi Lớp 3 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21: 
	Thứ 5, ngày 21 tháng 01 năm 2010
Toán: 	Ôn và trừ các số trong phạm vi 10000
I. Mục tiêu:	 Giúp học sinh
- Trừ các số trong phạm vi 1000
- áp dụng để giải toán
II. Hoạt động DH: 
Bài 1: Gọi HS đọc y/c
Đặt tính rồi tính
 a. 4728 - 1964
 7648 - 4859
 8732 - 5917
 - y/c HS làm bài
 - Chữ bài
b. 5486 - 2738
 2738 - 529
 6542 - 1736
 HS làm vào vở
Bài 2: Gọi HS đọc Y/c
 Tìm x
a, x + 3287 = 5415
 3654 + x = 7219
- Y/c Học sinh làm bài
- Chữa bài 
b, x - 4329 = 1354
 9437 - x = 6875
 HS làm vào vở
Bài 3: Gọi học sinh làm bài toán
Một kho chứa 4650kg thóc. Lần đầu người ta bán đi 2000 kg thóc. Lần thứ hai bán đi 1500 kg thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg thóc 
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì?
 Có: 4650kg
 Lần 1 bán: 2000kg
 Lần 2 bán: 1500 kg
 Còn lại ..... kg ?
- Muốn tìm số thóc còn lại ta phải biết gì ? 
? Hãy tìm số thóc cả 2 lần bán ? 
 Còn lại ? 
- Y/c HS làm bài
- Chữ bài 
- HD học sinh giải cách 2
 Số thóc cả 2 lần bán 
 2000 + 15000 = 3500 (kg )
 4650 - 3500 = 1150 (kg)
 HS làm vào vở
- Số thóc còn lại sau khi bán
- Lần một là : 4650 - 2000 = 2650 (kg)
Số thóc còn lại là:
 2650 - 1500 = 1150 (kg)
ĐS : 1150 kg
Tiếng việt: 	Ôn về dấu phẩy
I. Mục đích : 	Giúp học sinh
- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần
- C2 về nhân hóa
- C2 về dấu phẩy
II. Hoạt động DH:
- Gọi học sinh đọc các bài TĐ
- Ông tổ nghề thêu
- Bàn tay cô giáo
- Người trí thức yêu nước
- Nhận xét
Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu
 Chớp
 Rạch ngang trời
 Khô khốc
 Sấm
 Ghé xuống sân
 Khanh khách cười
 Cây dừa
 Sải tay bơi
 Ngọn mục tơi nhảy múa
Đọc đoạn thơ sau và trả lời 
 a. Tìm các sự vật được nhân hóa trong đơn thơ
 b. Các sự vật đó được nhân hóa bằng cách nào ?
 c. Tác dụng của phép nhân hóa
- Yêu cầu học sinh làm bài 
- Chữa bài
a. Sự vật được nhân hóa : chớp, cây dừa, ngọn mùng tơi.
b. Tả các sự vật: những đặc điểm của con người: khanh khách cười...
c. Tác dụng: làm cho các câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn.
Bài 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp
a. Tháng 6 tới, tới đi biển cùng bố mẹ 
b. Những đêm trăng sáng, sông hương là một đường trăng lung linh dát vàng
c. Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông
d. Khi mùa xuân về, rừng cây lại ngào ngạt hương thơm
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài
- C2 dặn dò
HS làm vào vở
Thứ 7, ngày 23 tháng 01 năm 201
Toán: 	Ôn tập về cọng, trừ các số trong....
I. Mục tiêu: Giúp HS
- C2 về cọng trừ các số trong phạm vi 1000
- áp dụng giải toán
II. Hoạt động DH:
Bài 1: Gọi HS đọc y/c
 a, 4756 +2834
 6972 + 835
 5555 + 445
- Y/c HS làm bài
- Chữa bài ( Y/c HS nêu được cánh tính .
Đặt rồi tính
b, 7571 - 2664
 9090 - 8989
 1018 - 375
Bài 2:Gọi HS đọc y/c 
 x + 285 = 2094
 x - 45 = 5605
 5000 - x = 2118
 y/c HS nêu tên gọi TP x và cách tìm tp đó.
 Cách tìm TP đó 
- y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
Tìm x
x - 519 = 2015 - 527
x x 5 = 1055 - 500
x + 469 = 520 + 918
HS làm vào vở 
 x - 519 = 2015 - 527
 x - 519 = 1488
 x = 1488 + 519
 x = 2007
Bài 3: Một cửa hàng nhập về 940 kg gạo. cửa hàng đã bán đi 1/2 số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ?
Bài toán cho biết gì ?
Bài toán hỏi gì ?
Muốn tìm cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo ta phải biết gì trước ?
? hãy tìm số gạo đã bán ?
? Hãy tìm số gạo còn lại ?
- Y/c HS làm bài 
- Chữa bài
 940 kg
 Đã bán kg
Số gạo bán
940 : 2 = 470 ( kg)
940 - 470 = 470(kg)
HS làm vào vở
Bài 4: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm và xác định trung điểm của đoạn thẳng đó.
- Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
----------------------------------------------
Tiếng việt: 	Ôn về câu hỏi ở đâu ?
I. Mục tiêu: 	Giúp HS
- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần
- C2 về nhân hóa
- Ôn về câu hỏi có cụm từ ở đâu ?
II. Hoạt động DH:
Gọi HS đọc các bài TĐ:
Nhận xét
- Ông tổ nghề thêu
- Bàn tay cô giáo
- Người trí thức yêu nước
Bài 1: Gọi HS đọc y/c
 Hoa Phượng
 Hôm qua còn lấm tấm
 Chen lẫn màu lá xanh
 Sáng nay bừng lửa thắm
 Rừng rực cháy trên cành
 Bà ơi ! sao bà nhanh !
 Phượng mở nghìn mắt lửa
Cả dạy phố nhà mình
Một trời hoa phượng đỏ
Tìm sự vật được nhân hóa và cách nhân hóa trong bài thơ sau:
Hôm đêm qua không ngủ
Chị gió quạt cho cây
Hay mặt trời ú lửa
Cho hoa hồng hôm nay?
- Học sinh làm bài
Sự vật được nhân hóa
Từ ngữ gọi
Từ ngữ tả
 + Phượng
Chọn, từng lửa thắm
mở nghìn mắt lửa
 + Gió 
Chị
Không ngủ, quạt cho cây
 + Mặt trời
-ủ lửa
Bài 2: Gọi HS đọc y/c 	Tìm bộ phận trả lời cho câu hỏi
	 " ở đâu ?"
a. Ngày Quốc tế thiếu nhi, chúng em cắm trại ở công viên
b. Mẹ em đang gặt lúa ngoài đồng.
c. Trên cành cây lũ chim đang tìm sâu
d. Bà em đang nhổ cỏ trong vườn
Câu hỏi có cụm tù ở đâu? hỏi về gì ?
- Học sinh làm bài
- Chữa bài 
Hỏi về địa điểm, nơi chốn
- Học sinh làm vào vở
Câu 3: Gọi HS đọc y/c 
a. Những người công nhân thường làm việc ở đâu ?
? Các câu hỏi có gì chung ?
 Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài 
Trẻ trả lời các câu hỏi sau
----------------------------------
Tuần 22	 Thứ 3, ngày 26/ 01/2010
Toán: 	Ôn tập về tháng, năm
I. Mục tiêu giúp học sinh
C2 đơn vị đo thời gian tháng, năm
II. Hoạt động DH
Bài 1: Hãy lập tiếp lịch tháng 2 năm 2010 còn thiếu dưới đây
Thứ 2
1
15
Thứ 3
2
9
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
27
Chủ nhật
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài
- Học sinh làm vào vở
	Bài 2: Đáp số
Tháng 02 có 31 ngày 
Tháng 5 có 31 ngày 
Tháng 7 có 31 ngày 
- HS làm bài
- Chữa bài 
Tháng 12 có 31 ngày 
Tháng 8 có 30 ngày 
Tháng 9 có 31 ngày 
Bài 3: Ngày mồng một của một tháng nào đó ( không biết rõ tên tháng ) rơi vào chủ nhật. Hỏi.
a. Các ngày chủ nhật tiếp theo của tháng đó rơi vào những ngày nào trong tháng
b. Tháng mấy đó có mấy ngày chủ nhật
c. Ngày chủ nhật cuối cùng của tháng đó là ngày mấy
- Yêu cầu học sinh thảo luận
- Gọi HS đọc kết quả
- Chữa bài
- C2 dặn dò
HS thảo luận cặp
a. 1; 8; 15; 22; 29
b. Có 5 ngày chủ nhật
c. Ngày chủ nhật cuối cùng là ngày 29
---------------------------------------------
Tiếng việt: Ôn tập
I. Mục tiêu giúp HS
- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần
- C2 Về nhân hóa
- C2 về câu hỏi ở đâu ?
II. Hoạt động DH
- Gọi HS đọc các bài TĐ: - Nhà bác học và bà cụ
	- Cái cầu
	- Chiếc máy bơm
- Nhận xét
Bài 1: Đọc đoạn thơ sau:
Tiếng dừa làm dịu nắng trưa
Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo
Trời trong đầy tiếng rì rào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra
Đứng canh trời đất bao la
Mà dừa đủng đỉnh như là đứng chơi.
+ Điền vào bảng sau cho phù hợp.
Từ ngữ chỉ sự vật được nhân hóa
 Tiếng dừa
 Đàn cò
 Dừa
 - Học sinh làm bài 
 - Chữa bài
Từ ngữ chỉ hoạt động , đặc điểm của người được chỉ cho sự vật.
 Gọi
 Đánh nhịp
 Đánh canh
- HS làm bài
Bài 2: 	Thêm bộ phận trả lời cho câu hỏi ở câu ? vào những dòng sau
a.............................., lớp em đang lao động
b Chim hót líu lo..........................
c. Giờ ra chơi, chúng em tập thể dục
d. .................., bà em đang trồng ngô
- Y/ c làm bài
- Chữa bài 
- C2 dặn dò
HS làm vào vở
------------------------------------------
Tiếng việt: 	Ôn Tập
I. Mục tiêu : 	Giúp học sinh
- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần 
- C2 về nhân hóa
- C2 về dấu phẩy
- C2 về câu hỏi ở đâu ?
II. Hoạt động DH:
- Gọi HS đọc các bài TĐ : 
- Nhận xét
Nhà bác học và bà cụ
Cái cầu
Chiếc máy bơm
Bài 1: Gọi HS đọc y/c 	 	Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chan
a. Trên sân, chú mèo đang tắm nắng
b. Những chú cá đang tung tăng bơi lội dưới ao
c. Những giọt sương long lanh đọng trên lá
d. Trên cây bưởi, bác chim sâu đang bắt sâu
? Những bộ phận gạch chân là
Những bộ phận chỉ gì ?
? Sử dụng câu hỏi nào để hỏi ?
- Yêu cầu HS làm bài
- Chữa bài 
- Bộ phận chỉ địa điểm, nơi chốn
Câu hỏi ở đâu ?
Học sinh làm vào vở
Bài 2: 
- Gọi HS đọc y/c
Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp
 Sau những cành đào Sơn La khỏe khắn vươn lên reo vui với nhành sứ đỏ củ đồng bằng Nam Bộ trên bậc tam cấp hoa dạ hương chưa đơm bông nhưng hoa nhài trắng mịn hoa mộc hoa ngâu kết chùm đang tỏa hương ngào ngạt.
Y/c học sinh đọc kỹ đoạn văn
- y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
C2 dặn dò
- HS làm vào vở
Toán: 	Ôn tập
I. Mục tiêu: 
- Giúp học sinh
- C2 cọng, trừ trong phạm vi 10000
- Giải toán
II. Hoạt động DH:
Bài 1: Gọi HS đọc Y/c 
a, 4565 + 1572
1782 +1694
1507 + 908
Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài ( y/c hs nêu được cách tính ).
Đặt tính rồi tính
b, 4728 - 1964
5215 - 967
6454 - 5943
Hs làm vào vở
Bài 2: Gọi HS đọc Y/c
a,1595 + 2494 -647
1728 - 728 - 1000 =
- Y/c nhắc lại các quy tắc tính giá trị của biểu thức
- Y/c HS làm bài
- Chữa bài 
Tính giá trị của biểu thức
b, 964 : 2 x 7
8595 - 400 x 2
- HS làm bài
Bài 3: Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được 418kg rau, thửa ruộng thứ hai thu hoạch được gấp đôi thửa ruộng thứ nhất. Hỏi cả hai thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg rau ?
? Bài toán cho biết gì ?
? Bài 
? Muốn tìm 2 thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg rau ta phải biết gì trước ?
? Hãy tìm số kg rau của thửa ruộng 2
? Hãy tìm số kg rau của cả 2 ruộng ?
- Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
 418kg
 Thửa 1
 ? kg
Thửa 2 
418 x 2 = 836 (kg)
418 + 836 = 1254 (kg)
HS làm bài
Thứ 5, ngày 28 tháng 01 năm 2010
Toán:	 Ôn tập về hình tròn
I. Mục tiêu: 	Giúp học sinh
- Vẽ được hình tròn với bán kinh cho trước
- C2 về tâm, đường kính, bán kính
II. Hoạt động DH:
Bài 1: Gọi HS đọc Y/c
- Yêu cầu HS nhắc lại cách vè hình tròn
- Y/c học sinh vẽ bài
- Nhận xét
a. Vẽ hình tròn tâm O, ban kính 2 cm
b. Vẽ hình tròn tâm I , bán kinh 3cm
B1: Mở khẩu độ Compa với bán kính đã cho.
B2 Chấm 1 điểm, coi đó là tâm hình trò đặt đầu nhọn compa trùng với điểm đã chấm và quay com pa theo chiều kim đồng hồ.
Bài 2: Gọi học sinh đọc y/c
 P
 C
 A O B
 M
 D
 Q
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài
? CD có phải là đường kinh của hình tròn tâm O không ? vì sao
Nêu các bán kính, đường kính có trong hình tròn
- Đường kính AB, PQ
Bán kính: OM, OP, OQ, OB
Không vì CD đi qua tâm O
Bài 3: Gọi HS đọc y/c 
- Y/c HS làm bài
- Chữa bài ( vì sao chúng sai )
a, Vẽ đường kính AB, MN có trong hình tròn.
b. Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai ?
Độ dài đoạn thẳng OA lớn hơn độ dài đoạn thẳng OM.
- OM = ON
- ON = 1/2 MN
- Am = MN
Độ dài đường kính gấp 2 lần độ dài bán kính.
 Bài 4: 
- Gọi HS đọc y/c 
- Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài 
- C2 dặn dò 
- Hãy vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm và xác định trung điểm của đoạn thẳng đó
Tiếng việt:
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Đọc trôi chảy các bài TĐ trong tuần
- C2 về nhân hóa
II. Hoạt động DH:
- Gọi học sinh đọc y/ c
- Nhật xét 
* Bài 1 : - Gọi HS đọc y/c
a. Một bông hoa
b. Một con gà
c. Một con trâu
d. Một đám mây
Nhà bác học và bà cụ
Chiếc máy bơm
Cái cầu
- Đặt câu văn có sử dụn phép nhân hóa để tả những sự vật sau
Giáo viên hướng dẫn: Khi đặt câu để tả những sự vật, con vật y/c em cần sử dụng những từ ngữ gọi người, những từ ngữ tả hoạt động, đặc điểm của con người và vật để tả sự vật, con vật đó.
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Y/c làm bài
- Gọi HS đọc kết quả
- Học sinh làm bài vào vở
a. Chị Hoa được Hồng đang tô điểm
rực rỡ cho vườn hoa.
b. Chú hà con đi lòng vòng trong vườn làm mồi.
Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân 
a. Trên mấy cây cao cạnh nhà, ve đua nhau kêu ra rả
b. Đó đây, ánh lửa bập bùng trên các lớp
c. Sáng tinh mơ, ông em dã ban cặm cụi làm việc ngoài vườn
d. Trên các vách núi, những chùm phong lan đang khoe sắc màu rực rỡ
? Các bộ phần gạch chân là bộ phận chỉ gì ?
? Để hỏi cho bộ phận chi địa điểm nơi chốn ta sử dụng câu hỏi có cụm từ gì ?
- y/c HS làm bài
- Chữa bài
C2 dặn dò
- Chỉ đị điểm, nơi chốn
- ở đâu
- Học sinh làm vào vở
---------------------------------------------
Thứ 7, ngày 30 tháng 01 năm 2010
Toán: ôn về nhân số có bốn chữ số ...
I. Mục tiêu: Giúp Học sinh
- C2 cách nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
- áp dụng để giải toán có lời văn
II. Hoạt động DH
- Gọi HS đọc thuộc cac bảng nhân
- Nhận xét
Bài 1: - Gọi HS đọc y/c
1324 x 5 2718 x 3
1245 x 3 1085 x 
1502 x 4 1072 x 7
- Y/c học sinh làm bài 
- Chữa bài ( y/c HS nêu được cách 
tính )
Đặt tính rồi tính
- HS làm vào vở
Bài 2: - Gọi HS đọc y/c 
1234 + 1234 + 1234 =
3218 + 3218
2009 + 2009 + 2009 + 2009 =
2712 + 2712 + 2712 =
- Yêu cầu học sinh làm bài
- Chữa bài
- Viết phép nhân và ghi kết quả
1234 + 1234 + 1234 = 1234 x 3
 = 3702
2009 + 2009 + 2009 + 2009 = 2009 x4
 = 8036
Bài 3: - Gọi HS đọc y/ c
x : 4 = 2032
x : 8 = 769 ( dư 6 )
- Y/c HS nêu tên gọi T P x và cách tìm TP đó.
- Y/c làm bài
- Chữa bài 
Tìm x
 x: 5 = 1072 ( dư 3)
x : 3 = 2107
- HS làm vào vở.
Bài 4: Gọi HS đọc bài toán.
Có 4 kho thóc, mỗi kho chứa đượcm 1050 kg thóc người ta đã xuất đi 3250kg thóc, Hỏi còn lại bao nhiều kg thóc ? 
- Bài toán cho biết gì ?
? Bài toàn hỏi gì ? 
? Muốn tìm số thóc còn lại ta phải biết gì trước?
? Hãy tìm số thóc 4 kho
? Hãy tìm số thóc còn lại ?
- Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
- C2 Dặn dò
Có 4kho, mỗi kho 1050kg
 Xuất đi: 3250kg
 Còn lại :............ kg ?
1050 4 = 4200 (kg)
4200 - 3250 = 950 (kg)
HS làm vào vở
---------------------------------
 	Tiếng việt: 	Ôn từ ngữ về sáng tạo
I. Mục tiêu: Giúp học sinh
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc trong tuần
- C2 từ ngữ về sáng tạo
- C2 Dấu phẩy 
II. Hoạt động dạy học
- Gọi học sinh đọc các bài TĐ	Nhà bác học và bà cụ
	Cái cầu
	Chiếc máy bơm
Bài 1: Gọi HS đọc y /c
Xếp các từ ngữ sau vào 2 nhóm cho phù hợp
 	Nhà bác học, người nghiên cứu, tiến sĩ, nghiên cứu khoa học, phát minh , chế tạo máy móc, bác sĩ, chữa bệnh, thiết kế nhà cửa, giáo sư, nhà thơ, dạy học, chế thuốc, sáng tác.
a. Các từ chỉ trí thức
b. Các từ ngữ chỉ hoạt động của trí thức 
- Y/c HS làm bài	Học sinh làm vào vở
- Chữa bài
Bài 2: - Gọi HS đọc Y/c 	Đặt dấu phẩy vào chỗ
	Thích hợp trong các câu sau:
a. Dưới đường là trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vùng nước mưa Ngoài Hồ Tây dân chài đnag tung lưới bắt cá.
b. Từ chiếc tổ nhỏ được lót rơm êm như nệm đôi chim non xinh xắn bay ra.
c. Giữa đám lá xanh to bản một búp xanh vươn lên
d. Xa xa giữa cánh đồng đàn trâu đang lững thưỡng từng bước nặng nề
-Y/c học sinh làm bài
- Chữa bài
? Các bộ phận trước dấu phẩy là 	Chỉ địa điểm nơi chốn 
Bộ phận chỉ gì ?
C2 dặn dò
------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tang_buoi_lop_3_tuan_21.doc