Giáo án Thể dục 4 - Tuần 23, 24, 25 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

Giáo án Thể dục 4 - Tuần 23, 24, 25 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng

TUẦN 23

Bài 45 : BẬT XA- TRÒ CHƠI “CON SÂU ĐO”

I. MỤC TIÊU:

- Học kĩ thuật bật xa. Y/c thực hiện động tác bật xa cơ bản tương đối đúng.

- Học trò chơi “con sâu đo”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.

II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Vệ sinh an toàn sân tập,.

- Cb: 1 còi, đệm nhảy( nếu có).

 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 9 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 11/06/2021 Lượt xem 320Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục 4 - Tuần 23, 24, 25 - GV: Nguyễn Duẩn - Trường TH Huỳnh Thúc Kháng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
Bài 45 : bật xa- trò chơi “con sâu đo” 
I. Mục tiêu:
- Học kĩ thuật bật xa. Y/c thực hiện động tác bật xa cơ bản tương đối đúng.
- Học trò chơi “con sâu đo”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập,.
- Cb: 1 còi, đệm nhảy( nếu cú).
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1.Học kĩ thuật bật xa.
2.Học trò chơi: “Con sâu đo”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
H. Cán sự điều khiển .
G. Điều khiển – hô nhịp.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Nêu tên động tác, làm mẫu,kết hợp giải thích kĩ thuật động tác.
H. chọn hs lờn làm mẫu nhận xột sửa sai rỳt kinh nghiệm xong cho hs Thực hiện quay vòng.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân.
Bài 46 bật xa, tập phối hợp chạy, nhảy 
 trò chơi “con sâu đo” 
I. Mục tiêu:
- Ôn bật xa và học phối hợp chạy, nhảy. Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Trò chơi “con sâu đo”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, đệm nhảy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Tập bài TD.
- Trò chơi tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bật xa.
2.Học trò chơi: “Con sâu đo”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Cán sự điều khiển.
G. Điều khiển.
H. Thực hiện trò chơi theo nhóm đôi.
G. Nêu tên động tác, có thể làm mẫu.
H. Thực hiện theo nhóm lượt.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Mỗi nhóm chọn cử 2-3 em bật xa.
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân.
Tuần 24
Bài 47 : tập phối hợp chạy, nhảy , mang vác
 trò chơi “kiệu người” 
I. Mục tiêu:
- Ôn bật xa, phối hợp chạy, nhảy, mang vác. Y/c thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Trò chơi “Kiệu người”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập, đệm nhảy.
- Cb: 1 còi, dụng cụ cho BT.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng.
- Tập bài TD.
- Trò chơi tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bật xa.
2.Học trò chơi: “Kiệu người”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt .
H. chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc theo vòng sân.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Thực hiện trò chơi theo đội hình vòng tròn.
G. Nêu tên động tác.
H. Thực hiện theo hình thức quay vòng.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Mỗi tổ chọn cử 2-3 em t/hiện tốt thi bật xa.
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách hướng dẫn cách thực hiện, luật chơi.
H. Chia nhóm thực hiện chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bật xa.
.......................................................................
Bài 48 : 	bật xa- trò chơi “kiệu người” 
I. Mục tiêu:
- Ôn bật xa. Y/c thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng nâng cao thành tích.
- Trò chơi “Kiệu người”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập, đệm nhảy.
- Cb: 1 còi, dụng cụ cho BT.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động.
- Chạy nhẹ nhàng.
- Tập bài TD.
- Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh”
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bật xa.
2.Học trò chơi: “Kiệu người”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt .
H. chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc theo vòng sân.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt .
H. chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc theo vòng sân.
G. Điều khiển – hô nhịp.
G. Nêu tên động tác.
H. Thực hiện theo hình thức quay vòng.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. thi bật xa (nam – nữ thi riêng)
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chia nhóm thực hiện chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bật xa.
Tuần 25
Bài 49 : tập phối hợp chạy, nhảy , mang vác
 trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” 
I. Mục tiêu:
- Ôn phối hợp chạy, nhảy, mang vác. Y/c thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào đích”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, dụng cụ cho BT RLTTCB, bóng.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng.
- Tập bài TD.
- Trò chơi tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bài tập RLTTCB:
+ Tập phối hợp chạy nhảy mang vác.
2.Học trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào đích”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo. 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt .
H. chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc theo vòng sân.
G. Điều khiển – hô nhịp.
G. Nêu tên động tác, hướng dẫn thực hiện.
H. Thực hiện theo hình thức quay vòng 2 em 1 lượtdưới hình thức trò chơi thi đua.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS .
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, g/thiệu cách,luật làm mẫu.
H. Chia nhóm chơi thử rồi chơi chính thức.
G. là trọng tài tính điểm cho 2 nhóm.
H. Chon 2- 4 em thi ném bóng vào rổ. 
G. Nhận xét biểu dương.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài tập RLTTCB đã học, chuẩn bị dây nhảy cho giờ sau.
..
Bài 50 : nhảy dây chân trước chân sau
 trò chơi “chạy tiếp sức ném bóng vào rổ” 
I. Mục tiêu:
- Học nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào đích ”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, dây nhảy cá nhân mỗi em một chiếc, bộ cột bóng rổ.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Trò chơi “tại chỗ”
B. Phần cơ bản: 
1. Học nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2. Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân và chân trước chân sau.
3.Chơi trò chơi: “Chạy tiếp sức ném bóng vào đích”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt .
H. Trở về Đ/h vòng tròn chơi trò chơi.
G. Nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích động tác.
H. 2 em lên tập mẫu rồi tập theo nhóm 4-6 em
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS .
H. Ôn 2 ND nhảy dây.
G. Nêu tên trò chơi, cùng HS nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia nhóm thực hiện chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức dưới hình thức thi đua tính điểm.
G. Là trọng tài tính điểm cho 2 nhóm.
H. Chon 2- 4 em thi ném bóng vào rổ. 
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài tập RLTTCB đã học, chuẩn bị dây nhảy cho giờ sau.
 Tuần 26
Bài 51 : một số bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
 trò chơi “ trao tín gậy” 
I. Mục tiêu:
- Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Y/c t/hiện cơ bản đúng đ/tác và nâng cao thành tích.
- Trò chơi “Trao tín gậy”.Y/C biết cách chơi để luyện khả năng nhanh nhẹn, khéo léo.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập, đệm nhảy.
- Cb: 1 còi, bóng nhỡ, bóng, dây nhảy, tín gậy.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Tập bài TD.
- Trò chơi “Diệt các con vật có hại”
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn bài tập RLTTCB:
+ Ôn tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng 2 tay.
+ Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.
+Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
2. Học trò chơi: “Trao tín gậy”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt).
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Dàn đội hình k/đ.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt bài TD và thực hiện trò chơi.
G. Nêu tên động tác, nêu y/c tập luyện.
H. Tập luyện theo nhóm 4-6 em.
G. Quan sát, tới từng nhóm hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS. Dùng hiệu lệnh còi đ/k
H. Lần lượt đổi ND tập luyện.
H. Chọn 4-6 em thi nhảy dây.
G-H. Nhận xét, biểu dương.
G. Nêu tên trò chơi, g/thiệu cách, luật làm mẫu.
H.Thực hiện 4 em/ 1 lượt. Chơi thử rồi chơi thật.
G. là trọng tài điều khiển chơi.N/xét biểu dương.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây. 

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL4T2325.doc