Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Kết bạn

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Kết bạn

.I Mục tiêu :

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác :tập hợpngang, dàn hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Yêu cầu học sinh Tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy, chen lấn nhau.

- Trò chơi “kết bạn”,yêu cầu HS tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.

 II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, diễn giải, thực hành

. III. Dụng cụ:

- Chuẩn bị : 1 còi

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Kết bạn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThĨ dơc (tiÕt11)
TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i
Trß ch¬i “ KÕt b¹n”
.I Mục tiêu :
Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác :tập hợpngang, dàn hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.
Yêu cầu học sinh Tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy, chen lấn nhau. 
- Trß ch¬i “kÕt b¹n”,yêu cầu HS tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
 II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, diễn giải, thực hành
. III. Dụng cụ: 
Chuẩn bị : 1 còi
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tâïp luyện
 2. Kiểm tra bài cũ:
Các động tác ĐHĐN
Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái. - Trò chơi “ Kết bạn”
 Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài học
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm ngươì chỉ huy”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
10-12’
 -Đội hình đội ngũ: 
 + Ôn tập hợp háng ngang , dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải.
- Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa, sai sót , biểu dương thi đua
- Cả lớp tập do GV hoặc cán sự lớp điều khiển đề củng cố
 2. Trò chơi:
7-8’
“ Kết bạn” 
 GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu dương HS tích cực trong khi chơi.
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
GV cùng HS hệ thống lại bài
GV nhận xét và đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
- Cho HS cả lớp vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 
Đội hình vòng tròn
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_tap_hop_hang_ngang_dong_hang_di_de.doc