Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 16 đến 43

Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 16 đến 43

 Bài 16: động tác vươn thở và tay- trò chơi “ dẫn bóng”

I Mục tiêu:

Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Y/cthực hiện tương đối đúng động tác

Chơi trò chơi dẫn bóng. Y/c chơi nhiệt tình và chủ động

II . Địa điểm, phương tiện.

Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện

Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi

III. Nội dung và phương pháp.

1 Phần mở đầu

-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học

-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.

-Trò chơi

2 Phần cơ bản

-Học động tác vươn thở, động tác tay.

-GV nêu tên đông tác, sau đố vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác cho hs tập theo

-Gv hô nhịp cho hs tập, Gv quan sát sửa sai cho học sinh

-Ôn hai động tác đã học

Chia tổ tập luyện , tổ trưởng điều khiển tổ của mình, gv quan sát sửa sai

Trò chơi dẫn bóng

- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt

-

 

doc 32 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 477Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục lớp 4 - Bài 16 đến 43", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 16: động tác vươn thở và tay- trò chơi “ dẫn bóng”
I Mục tiêu:
Học hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Y/cthực hiện tương đối đúng động tác
Chơi trò chơi dẫn bóng. Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
-Học động tác vươn thở, động tác tay.
-GV nêu tên đông tác, sau đố vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác cho hs tập theo
-Gv hô nhịp cho hs tập, Gv quan sát sửa sai cho học sinh
-Ôn hai động tác đã học
Chia tổ tập luyện , tổ trưởng điều khiển tổ của mình, gv quan sát sửa sai
Trò chơi dẫn bóng
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt
18-22’
6-8’
6-8’
4-6’
 Đội hình tập luyện
Động tác vươn thở
Động tác tay
Đội hình chia tổ
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 Tổ 1 Tổ 2
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
-GV cùng học sinh hệ thống lại bài học 
-GV nhận xét giờ học, giaobài tập về nhà
4-6’
2’
2’
1-2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
tuần 9
bài 17: động tác chân- trò chơi dẫn bóng
I Mục tiêu:
Ôn hai động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Y/cthực hiện tương đối đúng động tác.
Học động tác chân. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác
Chơi trò chơi dẫn bóng . Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi, đồ vật 
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
a Bài thể dục phát triển chung
Ôn động tác vươn thở
 Động tác tay.
Gv vừa làm mẫu, vừa hô nhịp cho hs tập
Ôn động tác vươn thở, tay
+ Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập , Gv quan sát , sửa sai
- Học động tác chân
-GV nêu tên đông tác, sau đố vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác cho hs tập theo
-Gv hô nhịp cho hs tập, Gv quan sát sửa sai cho học sinh
-Ôn 3 động tác đã học
Lần 1 Gv hô nhịp cho cả lớp tập.
Lần 2 cán sự hô nhịp, gv quan sát sửa sai
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi dẫn bóng
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt
18-22’
4-6’
 3-4’
3-5’
5-7’
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * *
 * * * * * * *
* Gv
* * * * * * *
* * * * * * *
Động tác chân
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
- Tại chỗ vỗ tay hát 1 bài
-GV cùng học sinh hệ thống lại bài học 
-GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà
4-6’
2’
2’
1-2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
bài 18: Động tác lưng bụng- trò chơi chuyển đồ vật
I mục tiêu:
Ôn 3 động tác vươn thở , tay, chân của bài thể dục phát triển chung. Y/c thực hiện tương đối đúng động tác.
Học động tác lung bụng . Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác
Chơi trò chơi chuyển đồ vật . Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi, đồ vật 
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi: làm theo hiệu lệnh
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
a Bài thể dục phát triển chung
- Ôn động tác vươn thở, động tác tay, và chân.
+ Gv hô cho hs tập 3 động tác 1 lần
+ Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập , Gv quan sát , sửa sai
- Học động tác lưng bụng
-GV nêu tên đông tác, sau đố vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác cho hs tập theo
-Gv hô nhịp cho hs tập, Gv quan sát sửa sai cho học sinh
-Ôn 4 động tác đã học
 Chia tổ tập luyện , gv quan sát sửa sai cho hs các tổ
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi chuyển đồ vật
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt
18-22’
4-6’
 3-4’
3-5’
5-7’
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * Gv 
Động tác lưng bụng
Đội hình chia tổ
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 Tổ 1 Tổ 2
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
- Tại chỗ vỗ tay hát 1 bài
-GV cùng học sinh hệ thống lại bài học 
-GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà
4-6’
2’
2’
1-2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
tuần 10
bài 19: động tác phối hợp- trò chơi chuyển đồ vật
I mục tiêu:
Ôn 4 động tác vươn thở , tay, chân, lưng bụng, của bài thể dục phát triển chung. Y/c thực hiện tương đối đúng động tác.
Học động tác phối hợp. Y/c thực hiện cơ bản đúng động tácChơi trò chơi chuyển đồ vật . Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi, đồ vật
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi: Tìm người chỉ huy
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
aTrò chơi vận động 
Trò chơi chuyển đồ vật
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng p
a Bài thể dục phát triển chung
- Ôn động tác vươn thở, động tác tay, chân, lưng bụng.
+ Gv hô cho hs tập 3 động tác 1 lần
 - Học động tác phối hợp
-GV nêu tên đông tác, sau đố vừa phân tích, vừa làm mẫu động tác cho hs tập theo
-Gv hô nhịp cho hs tập, Gv quan sát sửa sai cho học sinh
-Ôn 5 động tác đã học
 Chia tổ tập luyện , gv quan sát sửa sai cho hs các tổ
- Từng tổ trình diễn, gv cùng hs các tổ quan sát và nhận xét
18-22’
4-6’
 3-4’
3-5’
5-7’
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
Đội hình tập luyện
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * Gv 
Động tác phối hợp
Đội hình chia tổ
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 Tổ 1 Tổ 
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
- Tại chỗ vỗ tay hát 1 bài
-GV cùng học sinh hệ thống lại bài học 
-GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà
4-6’
2’
2’
1-2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
bài 20 : trò chơi nhảy ô tiếp sức- ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
I mục tiêu:
Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. Y/c thực hiện tương đối đúng động tác.
Chơi trò chơi nhảy ô tiếp sức . Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi . 
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi: làm theo hiệu lệnh
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
a Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
+ Lần 1 Gv hô cho hs tập 
+ Lần 2 Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập , Gv quan sát , sửa sai
Chia tổ tập luyện , tổ trưởng điều khiển tổ của mình, gv quan sát sửa sai cho hs các tổ
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi nhảy ô tiếp sức
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và 
luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt
18-22’
4-6’
 3-4’
3-5’
5-7’
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * Gv 
 Đội hình chia tổ
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 Tổ 1 Tổ 2
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
- Tại chỗ vỗ tay hát 1 bài
-GV cùng học sinh hệ thống lại bài học 
-GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà
4-6’
2’
2’
1-2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
tuần 11
bài 21: trò chơi nhảy ô tiếp sức- ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
I mục tiêu:
 - Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung. Y/c thực hiện tương đối đúng động tác.
Chơi trò chơi nhảy ô tiếp sức . Y/c chơi nhiệt tình và chủ động
II . Địa điểm, phương tiện. 
Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện
Chuẩn bị còi, kẻ sân trò chơi . 
III. Nội dung và phương pháp.
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1 Phần mở đầu
-GV nhận lớp phổ biến nội dung , yêu cầu bài học
-Khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, cổ chân.
-Trò chơi: làm theo hiệu lệnh
6-10’
2-3’
1-2’
2’
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
 * GV
2 Phần cơ bản
a Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung
+ Lần 1 Gv hô cho hs tập 
+ Lần 2 Cán sự hô nhịp cho cả lớp tập , Gv quan sát , sửa sai
Chia tổ tập luyện , tổ trưởng điều khiển tổ của mình, gv quan sát sửa sai cho hs các tổ
b. Trò chơi vận động.
- Trò chơi nhảy ô tiếp sức
- Gv nêu tên trò chơi, tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nhắc lại cách chơi, và 
luật chơi, cho hs chơi thử 1 lẩn rồi chơi chính, gv điều khiển trò chơi, có phân thắng thua, và thưởng phạt
18-22’
4-6’
 3-4’
3-5’
5-7’
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * * * * * * *
 * Gv 
 Đội hình chia tổ
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 * * * *
 Tổ 1 Tổ 2
Đội hình trò chơi
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
 * *
3 Phần kết thúc
-1 số động tác thả lỏng
- Tại chỗ vỗ tay há ... , GV quan sát sửa sai.
 b: Chơi trò chơi: lò cò tiếp sức
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
12-14’
 6-7’
 Đội hình tập luyện
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Đội hình trò chơi
* * * * *
 * * * * *
3. phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét và công bố kết quả kiểm tra
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 * Gv
Bài 32: thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
trò chơi “nhảy lướt sóng”
I Mục tiêu:
- Ôn đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang. Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi nhảy lướt sóng .Y/c biết cách chơi và luật chơi
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sẳn các vạch để tập đi theo vạch kẻ thẳng và dụng cụ phục vụ cho chơi trò chơi.
III. Nôị dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
- Trò chơi chẵn ,lẻ
6-10’
1-2’
2’
2-3’
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản
a Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
Ôn : đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và đi theo vạch kẻ thẳng hai tay dang
- Gv điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2-3 Hàng dọc 1 lần 
 - chia lớp thành 3 tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
 b: Chơi trò chơi: nhảy lướt sóng
GV nêu tên trò chơi, phân tích cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
12-14’
6-7’
 Đội hình tập luyện
* * * * * * * 
* * * * * * * 
Đội hình trò chơi
 *
 * * * * * 
 *
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét và công bố kết quả kiểm tra
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Tuần 17
Bài 33: thể dục rèn luyện tư thế cơ bản 
trò chơi “nhảy lướt sóng”
I Mục tiêu:
- Ôn đi kiễng gót hai tay chống hông v . Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi nhảy lướt sóng .Y/c biết cách chơi và luật chơi
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sẳn các vạch để tập đi theo vạch kẻ thẳng và dụng cụ phục vụ cho chơi trò chơi.
III. Nôị dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
- Trò chơi chẵn ,lẻ
6-10’
1-2’
2’
2-3’
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản
a Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản
Ôn : đi kiễng gót hai tay chống hông 
- Gv điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2-3 Hàng dọc 1 lần 
 - chia lớp thành 3 tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
b: Chơi trò chơi: nhảy lướt sóng
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
12-14’
6-7’
 Đội hình tập luyện
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Đội hình trò chơi
 *
 * * * * * 
 *
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét và công bố kết quả kiểm tra
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Bài 34: đi nhanh chuyển sang chạy- trò chơi “ nhảy lướt sóng”
I Mục tiêu:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Y/c thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn đi nhanh chuyển sang chaỵ . Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng động tác.
- Chơi trò chơi nhảy lướt sóng .Y/c biết cách chơi và luật chơi
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sẳn các vạch để tập đi theo vạch kẻ thẳng và dụng cụ phục vụ cho chơi trò chơi.
III. Nôị dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
6-10’
1-2’
2’
2-3’
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản:
a Đội hình , đội ngũ.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng; các tổ tập luyện theo khu vực đã được phân công.GV quan sát sửa sai cho hs các tổ.
b Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.
Ôn : đi nhanh chuyển sang chạy. 
- Gv điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2-3 Hàng dọc 1 lần 
 - chia lớp thành 3 tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
c: Chơi trò chơi: nhảy lướt sóng
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
3-4’
8-10’
6-7’
 Đội hình tập luyện
 * *
 * *
 * *
 * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Đội hình trò chơi
 *
 * * * * * 
 *
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét kết quả bài học
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Tuần 18
Bài 35: đi nhanh chuyển sang chạy- trò chơi “ nhảy lướt sóng”
I Mục tiêu:
-Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Y/c thực hiện động tác ở mức cơ bản đúng.
- Ôn đi nhanh chuyển sang chaỵ . Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng động tác.
- Học trò chơi chạy theo hình tam giác .Y/c biết cách chơi và luật chơi
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sẳn các vạch để tập đi theo vạch kẻ thẳng và kẻ sân trò chơi.
III. Nôị dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
 - Ôn bài thể dục phát triển chung
6-10’
1-2’
2’
2-3’
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản:
a Đội hình , đội ngũ.
Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng; các tổ tập luyện theo khu vực đã được phân công.GV quan sát sửa sai cho hs các tổ.
b Bài tập rèn luyện tư thế cơ bản.
Ôn : đi nhanh chuyển sang chạy. 
- Gv điều khiển cho cả lớp đi theo đội hình 2-3 Hàng dọc 1 lần 
 - chia lớp thành 3 tổ tập luyện, GV quan sát sửa sai.
 c: Học trò chơi: chạy theo hình tam giác.
GV nêu tên trò chơi, phân tích cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
3-4’
8-10’
6-7’
 Đội hình tập luyện
 * *
 * *
 * *
 * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
Đội hình trò chơi
 * 
 * * 
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét kết quả bài học
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Bài 36: sơ kết học kì I
I Mục tiêu:
-Sơ kết học kì I. Y/c HS hệ thống được những kiến thức, kĩ năng đã học, những ưu khuyết điểm,trong học kì I.
- Trò chơi chạy theo hình tam giác. Y/c tham gia chơi.
II. Địa điểm , phương tiện.
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.Chuẩn bị còi, dụng cụ, kẻ sân trò chơi.
III. Nôị dung và phương pháp lên lớp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
 Trò chơi kết bạn
6-10’
1-2’
2’
2-3’
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản:
a Sơ kết học kì I
Gv cùng hs hệ thống lại những kiến thức , kĩ năng đã học trong học kì I
 + Ôn tập các kĩ năng ĐHĐN, TDRLTTCB
+ Quay sau; đi đềuvòng phải, vòng trái
+ Bài thể dục phát triển chung 8 đt
+ Ôn một số trò chơivận động đã học ở các lớp1,2,3 và các trò chơi mới.
GV đánh giá kết quả học tập của HS, nhận xét các ưu khuyết điểm.
b: Trò chơi: chạy theo hình tam giác.
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
12-14’
6-8'
 Đội hình tập
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Đội hình trò chơi
 * 
 * * 
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét kết quả bài học
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Bài 43: nhảy dây- trò chơi đi qua cầu
I mục tiêu:
- Ôn mhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân.Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Học trò chơi “ Đi qua cầu”. Y/c biết cách chơi và tham gia vào trò chơi.
II Địa điểm, phương tịên:
- Trên sân trường, vệ sinh nơi tập luyện.
Chuẩn bị còi, dây nhảy, sân chơi .
 III Nội dung và phương pháp
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1. Phần mở đầu
- Gv nhận lớp, phổ biến nội dung, y/c bài học
- chạy nhẹ nhàng trên địa hình tự nhiên 
- khởi động linh hoạt các khớp cổ tay, chân , gối.
 - Tập bài thể dục phát triển chung.
6-10’
1-2’
2’
2-3’
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
2 Phần cơ bản:
 a Bài tập RLTTCB
 - ÔN nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân .
HS tại chỗ thực hiện ôn cách so dây, chao dây, quay dây, chụm hai chân bật nhảy qua dây.
- Chia tổ tập luỵện, tổ trưởng quản tổ,GVquan sát sửa sai cho HS các tổ.
 - Thi nhảy dây: các tổ cử 1-2 HS lên thi nhảy xem tổ nào nhảy được nhiều xẽ được tuyên dương, tổ nào nhảy được ít tổ đó bị phạt
b: Trò chơi: chạy theo hình tam giác.
GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi và luật chơi. GV cho hs chơi thử sau đó điều khiển cho cả lớp cùng chơi
18-22’
12-14’
6-8'
 Đội hình tập
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv
Đội hình trò chơi
 * 
 * * 
3. Phần kết thúc
- GV cho hs tập 1 số động tác thả lỏng
- GV cùng hs nhận xét kết quả bài học
- GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học, giao bài tập về nhà.
4-6’
1-2’
1-2’
1-2’
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * * * * * * * *
 * Gv

Tài liệu đính kèm:

  • docthe duc lop 4(2).doc