Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng

- Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”

B. Mục tiêu- yêu cầu:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.

- Yêu cầu học sinh : dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.

Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 243Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thể dục:
Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
 Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”
B. Mục tiêu- yêu cầu:
Củng cố và nâng cao kỹ thuật: quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng.
Yêu cầu học sinh : dàn hàng, dồn hàng nhanh, trật tự , động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật, đều, đẹp, đúng khẩu lệnh.
Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, trật tự nhanh nhẹn, hào hứng trong khi chơi 
 Thứ 3 ngày tháng 8 năm 2007
C. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, diễn giải, thực hành
D. Dụng cụ: 
Chuẩn bị : 1 còi
	- 
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
 5’ -7’
 1. Nhận lớp:
1’
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc
 2. Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra cách tập hợp, dóng hàng.
Tổ chức kiểm tra theo tổ
 3. Phổ biến bài mới:
2’
 Phổ biến nội dung: 
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại nội quy tập
: Dàn hàng, dồn hàng , động tác quay 
luyện chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
 phải, quay trái Trò chơi “ Thi xếp hàng nhanh”
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay
Cho cả lớp xếp thành 1 vòng tròn.
Giậm chân tại chỗ đếm theo nhịp 1-2
Xếp thành 4 hàng dọc
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
23’-25’
 1. Nội dung:
10-12’
 Ôn tập : quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng
- Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng dọc
GV hướng dẫn :điều khiển tập có nhận xét sửa sai
Hs thực hiện
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn
Theo tổ tự tập dưới sự quan sát của GV và sửa
.Cả lớp tập để củng cố
sai.GV điểu khiển
 2. Trò chơi:
8-10’
“ Thi xếp hàng nhanh” GV nêu trò chơi, giải thích cách chơi rồi cho 1 tổ chơi thử ù
- Cả lớp tập trung thành 4 hàng dọc nghe phổ Biết luật chơi và bắt đầu chơi
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc
- Cho 4 tổ chơi cùng một lúc, sau đó cho đội 
Thắng chơi với đội thắng để giành ngôi vô địch
 3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC:
5’
 1. Nhận xét :
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
1 vài HS nhắc lại.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
 2. Hồi tĩnh:
2-3’
GV cho học sinh :làm động tác thả lỏng
Đội hình 1 vòng tròn.
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_quay_phai_quay_trai_dan_hang_don_h.doc