Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản chuẩn kiến thức)

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản chuẩn kiến thức)

I- MỤC TIÊU:

- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.

- Trò chơi: Thăng bằng. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.

II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.

- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi: Thăng bằng.

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 1. Phần mở đầu:

- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.

- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.

- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.

 

doc 11 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 29/01/2022 Lượt xem 103Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản chuẩn kiến thức)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thể dục
 đi vượt chướng ngại vật thấp
 trò chơi: Chạy theo hình tam giác
I- Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi: Chạy theo hình tam giác. 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Các tổ tập luyện theo khu vực đã được phân công dưới sự điều khiển của lớp trưởng. Gv theo dõi nhận xét.
- Ôn đi vượt chướng ngạivật thấp. Cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2-3m.
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Chạy theo hình tam giác. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 đi vượt chướng ngại vật thấp
 trò chơi: thăng bằng
I- Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Thăng bằng. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi: Thăng bằng. 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng. Các tổ tập luyện theo khu vực đã được phân công dưới sự điều khiển của lớp trưởng. Gv theo dõi nhận xét.
- Ôn đi vượt chướng ngạivật thấp. Cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2-3m.
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Thăng bằng. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 đi chuyển hướng phải, trái 	 trò chơi: thăng bằng
I- Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Thăng bằng. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ chơi trò chơi: Thăng bằng. .
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn đi vượt chướng ngạivật thấp. Cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2-3m.
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Thăng bằng. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 đi chuyển hướng phải, trái 	 trò chơi: lăn bóng
I- Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Lăn bóng. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn đi vượt chướng ngạivật thấp. Cả lớp cùng thực hiện theo đội hình hàng dọc, mỗi em cách nhau 2-3m.
- Ôn đi chuyển hướng phải, trái.
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Lăn bóng. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 nhảy dây kiểu chụm hai chân 
 trò chơi: lăn bóng
I- Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Lăn bóng. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, bóng. 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
	+ GV nhắc lại động tác so dây, chao dây, quay dây.
	+ HS đứng tại chỗ bật nhảy không có dây vài lần.
	+ Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
	+ Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Lăn bóng. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 nhảy dây kiểu chụm hai chân 
 trò chơi: đi qua cầu
I- Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Đi qua cầu. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. 
	+ GV nhắc lại động tác so dây, chao dây, quay dây.
	+ HS đứng tại chỗ bật nhảy không có dây vài lần.
	+ Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
	+ Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Đi qua cầu. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 Bật xa 
 trò chơi: con sâu đo
I- Mục tiêu:
- Học động tác bật xa. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Con sâu đo. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- GV hướng dẫn HS tập động tác bật xa. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Con sâu đo. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 Bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy 
 trò chơi: con sâu đo
I- Mục tiêu:
-Ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Con sâu đo. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- GV hướng dẫn HS ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Con sâu đo. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 phối hợp chảy, nhảy, mang vác 
 trò chơi: kiệu người.
I- Mục tiêu:
-Ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy nhảy, mang vác. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Kiệu người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- GV hướng dẫn HS ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy, mang vác. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Kiệu người. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 Bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy 
 trò chơi: kiệu người
I- Mục tiêu:
-Ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Kiệu người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- GV hướng dẫn HS ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Kiệu người. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.
Thể dục
 di chuyển tung, bắt bóng, nhảy dây 
 trò chơi: trao tín gậy
I- Mục tiêu:
-Ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy nhảy. Yêu cầu thực hiện được động tác tương đối chính xác.
- Trò chơi: Kiệu người. Yêu cầu biết tham gia vào trò chơi ở mức tương đối chủ động.
II- Địa điểm, phương tiện: 
- Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị còi, dụng cụ trò chơi.
III- Nội dung và phương pháp lên lớp:
	1. Phần mở đầu: 
- Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm theo một hàng dọc trên địa hình tự nhiên.
- Tập bài thể dục phát triển chung 1 lần.
2. Phần cơ bản:
- GV hướng dẫn HS ôn động tác bật xa, tập phối hợp chảy, nhảy. 
- Gv tổ chức cho HS tập theo nhóm. GV quan sát, hướng dẫn, sửa sai. 
- Từng tổ trình diễn. Gv nhận xét cho điểm.
- Trò chơi: Kiệu người. Gv điều khiển học sinh chơi.
3. Phần kết thúc:
- Cả lớp chạy chậm, thả lỏng người.
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát.
- Gv hệ thống bài và giao bài tập về nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_hoc_ky_ii_ban_chuan_kien_thuc.doc