Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 4 đên 6

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 4 đên 6

I/ MỤC TIÊU:

- Ôn củng cố thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều , đẹp, đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. Y/c rèn luyện nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng định hướng, biết cách chơi đúng luật và tham gia chơi hào hứng, nhiệt tình .

II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:

- Sân trường.

- Chuẩn bị còi, khăn bịt mắt.

III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP:

 

doc 9 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 271Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 4 đên 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 3 ngày 15 tháng 9 năm 2009
Tuần 4- Tiết 7 
Bài 7: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI 
 TRÒ CHƠI “ CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU”.
I/ MỤC TIÊU:
-Biết cách đi đều vòng phải, vòng trái đúng hướng
- Trò chơi: “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 
Y/c biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Trò chơi: “Làm theo hiệu lệnh”.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và điều khiển , hô nhịp.
* Đứng tại chỗ hát và vỗ tay.
- KT bài cũ: 2 động tác quay . 
2/ Phần cơ bản : 
 a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn đi đều vòng phải, đứng lại.
- GV điều khiển vài lần sau đó cán sự điều khiển, Gv quan sát theo dõi sửa chữa.
 - Ôn đi đều vòng trái, đứng lại.
- Tương tự như trên.
- Ôn tổng hợp các nội dung trên.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi:“ Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Động tác thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 2 – 3’
1 – 2’
2 – 3’
18- 22’ 14- 16’
 5 – 6’
 4 – 5’
 4 – 5’
 4 – 6’ 
 2 – 3’
 1 – 2’
 1 – 2’
- Tập hợp 3 hàng dọc à hàng ngang.
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * * *
 *
- 1/2 tổ 3 ( Từ trên tính xuống)
 Đội hình tập luyện
 * * * * * * * * *
GV * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
* Chú ý độ dài và tốc độ bước đi ở chỗ bẻ góc.
- GV điều khiển.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
 Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Tuần 4- Tiết 8 Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2009
Bài 8 TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ
 ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI -TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN”.
I/ MỤC TIÊU:
- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số và quay sau cơ bản đúng động tác, trật tự. Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
- Trò chơi: “Bỏ khăn”- Biết cách chơi và tham gia chơi chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi. 2 chiếc khăn tay.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.Chấn chỉnh trang phục.
*Trò chơi:“Diệt các con vật có hại”
- Đứng tại chỗ hát và vỗ tay,hát.
- KT bài cũ: Động tác quay sau.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay tại chỗ. 
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Bỏ khăn ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Chạy thường quanh sân 1 vòng sau đó làm động tác thả lỏng.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 2 – 3’
 1 – 2’
18- 22’ 14- 15’
 5 – 6’
4 – 6’ 
 2 – 3’
 1 – 2’
 1’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV tổ chức chơi .
- GV bắt nhịp.
- 1/2 tổ 1 ( Từ cuối hàng tính lên)
+ GV điều khiển tập chung cả lớp 
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển.
+ Tập trung các tổ trình diễn: Lần lượt từng tổ thực hiện, do cán sự điều khiển.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
 Đội hình trò chơi
- GV điều khiển, HS chạy 1 hàng dọc sau đó tập trung 3 hàng ngang để làm động tác thả lỏng.
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 5 Thứ 3 ngày 22 tháng 9 năm 2009
Bài 9: ĐỔI CHÂN KHI ĐI ĐỀU SAI NHỊP
 TRÒ CHƠI “ BỊT MẮT BẮT DÊ”. 
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn củng cố thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác, tương đối đều , đẹp, đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. Y/c rèn luyện nâng cao khả năng tập trung chú ý, khả năng định hướng, biết cách chơi đúng luật và tham gia chơi hào hứng, nhiệt tình .
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi, khăn bịt mắt.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.Chấn chỉnh trang phục.
*Trò chơi:“Tìm người chỉ huy”.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Bịt mắt bắt dê ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Chạy thường quanh sân 1 vòng sau đó đi chậm làm động tác thả lỏng, dừng lại quay vào tâm vòng tròn.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 2 – 3’
18- 22’ 14- 16’
 5 – 6’
 4 – 6’ 
 2 – 3’
 1 – 2’
 1’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và điều khiển.
+ GV điều khiển tập chung cả lớp 2 lần có nhận xét, sửa chữa.
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển 6 lần. GV quan sát giúp đỡ.
+ Tập trung các tổ trình diễn: Lần lượt từng tổ thực hiện, do cán sự điều khiển
+ Củng cố: GV điều hành
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- Đội hình:
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 5 Thứ 5 ngày 24 tháng 9 năm 2009
Bài 10: QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI
 TRÒ CHƠI “ BỎ KHĂN”.
I/ MỤC TIÊU:
- Ôn củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác: Quay sau, đi đều vòng trái, vòng phải.Y/c thực hiện cơ bản đúng động tác đều .
- Trò chơi: “Bỏ khăn”. Y/c biết cách chơi,và tham gia chơi đúng luật, hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi, khăn bịt mắt.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Chạy chậm quanh sân tập
*Trò chơi:“Làm theo hiệu lệnh”.
- KT bài cũ: Đi đều vòng phải, vòng trái.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Bỏ khăn ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Hát vỗ tay
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 200m
 1 – 2’
18- 22’ 12- 14’
 5 – 6’
 4 – 6’ 
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- Chạy 1 hàng dọc
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi và điều khiển.
- 1/2 tổ 3 ( Từ cuối hàng tính lên)
+ GV điều khiển cả lớp tập 2 -3’, có nhận xét, sửa chữa.
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển 4-5’. GV quan sát giúp đỡ.
+ Tập trung các tổ trình diễn: Lần lượt từng tổ thực hiện, do cán sự điều khiển
+ Củng cố: GV điều hành 1 lần.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
- GV bắt nhịp.
- GV gợi ý cho HS trả lời.
Tuần 6 Thứ ba ngày 29 tháng 9 năm 2009
Bài 11: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG
 ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI - TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”.
I/ MỤC TIÊU:
- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng hàng thẳng,điểm số đúng, đi đều vòng trái, vòng phải, đứng lại.
- Trò chơi: “Kết bạn”. Y/c biết cách chơi và tham gia chơi trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
-Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
-Chấn chỉnh trang phục.
-Trò chơi:“Diệt các con vật có hại”.
* Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
- KT bài cũ: Động tác quay sau.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “ Kết bạn ”.
3/ Phần kết thúc: 
- Hát và vỗ tay
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn 3 động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 1 – 2’
 1 – 2’
1 tổ
18- 22’ 
10-12’
7 – 8’
 4 – 6’ 
 1 – 2’
 1 – 2’
 1’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV tổ chức HS chơi.
-HS thực hiện
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển 4-5’. GV quan sát giúp đỡ.
+ Tập trung các tổ trình diễn: Lần lượt từng tổ thực hiện, do cán sự điều khiển
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức. 
-GV nhận xét.
- GV bắt nhịp cho HS hát
- GV gợi ý cho HS trả lời.
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
Tuần 6 Thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm 2009
Bài 12: ĐI ĐỀU VÒNG TRÁI, VÒNG PHẢI
 TRÒ CHƠI “ NÉM TRÚNG ĐÍCH”. 
I/ MỤC TIÊU:
- HS biết đi đều vòng phải, vòng trái lại,khi đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng.
- Trò chơi: “Ném trúng đích”. Y/c HS biết cách chơi và tham gia trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
- Sân trường.
- Chuẩn bị còi. Kẻ sân trò chơi, 3 quả bóng.
III/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP: 
Nội dung
Định lượng
Phương pháp
1/ Phần mở đầu:
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.Chấn chỉnh đội ngũ, trang phục.
- Xoay các khớp: Cổ chân, cổ tay, đầu gối, hông, vai.
- Chạy nhẹ quanh sân tập sau đó đi thường vòng tròn hít thở sâu
*Trò chơi: “ Thi đua xếp hàng”.
2/ Phần cơ bản:
a/ Đội hành đội ngũ:
- Ôn đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại.
b/ Trò chơi vận động: 
- Chơi trò chơi “Ném trúng đích”.
3/ Phần kết thúc: 
- Tập 1 số động tác thả lỏng
- Hát vỗ tay
- Trò chơi: Diệt các con vật có hại.
- Hệ thống bài.
- Nhận xét giờ học. Giao bài tập: Ôn động tác quay tại chỗ.
 6 – 10’
 1 – 2’
 1 – 2’
 200m
 1 – 2’
18- 22’ 12- 14’
 6 – 8’’
 4 – 6’ 
 1 – 2’
 1’
 1 – 2’
 1’
-Đội hình
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV
- GV điều khiển.
- Chạy 1 hàng dọc
- GV tổ chức cho HS chơi.
+ GV điều khiển cả lớp tập 2’ có nhận xét, sửa chữa.
+ Chia tổ luyện tập, tổ trưởng điều khiển 4’. GV quan sát giúp đỡ.
+ Tập trung các tổ trình diễn: Lần lượt từng tổ thực hiện, do cán sự điều khiển
+ Củng cố: GV điều hành 1 lần.
- GV nêu tên trò chơi, luật chơi. Cho chơi thử sau đó chơi chính thức cả lớp. 
-GV quan sát, nhận xét.
- GV điều khiển
- GV bắt nhịp.
- GV điều khiển
- GV gợi ý cho HS trả lời.
 Đội hình xuống lớp
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 * * * * * * * * *
 GV

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_4_den_6.doc