Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Trò chơi “ Chạy tiếp sức”

B. Mục tiêu-

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.

- Yêu cầu học sinh : Tập hợp nhanh, trật tự, đông tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV hô.

Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 186Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ
 Trò chơi “ Chạy tiếp sức”
B. Mục tiêu- 
Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng , điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Yêu cầu học sinh : Tập hợp nhanh, trật tự, đôïng tác điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ phải đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV hô.
Yêu cầu HS biết chơi đúng luật, hào hứng trong khi chơi 
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
 5’ -7’
 1. Nhận lớp:
1’
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiên thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc
 2. Kiểm tra bài cũ:
 3. Phổ biến bài mới:
2’
Phổ biến nội dung : 
Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại nội quy tập
 Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng
luyện chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện
nghỉ Trò chơi “ Chạy tiếp sức”
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Đứng tại chỗ hát vàvỗ tay
Cho cả lớp xếp thành 1 vòng tròn.
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
23’-25’
 1. Nội dung:
8-10’
 Ôn tập hợp Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng 
- Học sinh đứng theo đội hình 4 hàng ngang.
nghiêm, đứng nghỉ
GV hướng dẫn :Chia tổ tập luyện
Theo tổ tự tập dưới sự quan sát của GV và sửa
Tập hợp lớp cho các tổ thi đua trình diễn.
sai.
 2. Trò chơi:
8-10’
“ Chạy tiếp sức” GV làm mẫu và phổ biến luật chơi có
- Cả lớp tập trung thành 4 hàng dọc nghe phổ
2 cách chuyền bóng
Biến luật chơi và bắt đầu chơi
Cả lớp chơi thử, khi thấy cả lớp biết chơi mới bắt đầu 
cho chơi.
GV quan sát, nhận xét biểu dương tổ thắng cuộc
- Cho 2 tổ chơi cùng một lúc, sau đó cho đội 
Thắng chơi với đội thắng để giành ngôi vô địch
 3. Chạy bền:
III.KẾT THÚC:
5’
 1. Nhận xét :
1-2’
- GV cùng HS hệ thống lại bài
1 vài HS nhắc lại.
- GV nhận xét và đánh giá giờ học và giao bài về nhà
 2. Hồi tĩnh:
2-3’
GV cho học sinh đi nối tiếp thành một vòng tròn lớn vừa đi vừa
Đội hình 1 vòng tròn.
làm động tác thả lỏng
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_tap_hop_hang_doc_dong_hang_diem_so.doc