Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 8 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 8 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý

Bài 15: * Ôn tập quay sau,đi đều,vòng phải,vòng trái .

 * Trò chơi Ném trúng đích

I/ MỤC TIÊU:

Giúp học sinh

 -Thực hiện được động tác quay sau cơ bản đúng.

 -Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại và giữ được khoảng cách các

 hàng trong khi đi.

 -Trò chơi Ném trúng đích. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.

II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:

 - Địa điểm : Sân trường; Còi . bóng ném

III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 227Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 8 - Năm học 2011-2012 - Trần Ngọc Quý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TT CHỢ CHÙA	 GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 	 Ngày : 10/10/2011
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 08
Bài 15:	* Ôn tập quay sau,đi đều,vòng phải,vòng trái .
	* Trò chơi Ném trúng đích
I/ MỤC TIÊU:
Giúp học sinh 
 -Thực hiện được động tác quay sau cơ bản đúng.
 -Thực hiện cơ bản đúng đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại và giữ được khoảng cách các 
 hàng trong khi đi.
 -Trò chơi Ném trúng đích. Yêu cầu học sinh biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường; Còi . bóng ném
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Ôn Đội hình đội ngủ :
Thành 4 hàng dọc.. tập hợp
Nhìn trước..thẳng Thôi
Bên phải(trái).quay
Đằng sauquay
Đi đều.bước
Vòng bên phải (trái)..bước
Đứng lại .đứng
 Nhận xét
Các tổ tập luyện ĐHĐN
Nhận xét
Các tổ trình diễn ĐHĐN
Nhận xét Tuyên dương
b. Trò chơi: Ném trúng đích
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức học sinh chơi
 Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà ôn đội hình đội ngủ
6p
28p
19p
1-2lần
1lần/tổ
11p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 
PHÒNG GD & ĐT NGHĨA HÀNH 	 
TRƯỜNG TH SỐ 1 TTCC 	 GV : TRẦN NGỌC QUÝ
 Ngày : 14/10/2011
	GIÁO ÁN
	Môn: Thể dục. Lớp : 4
Tuần 08
Bài 16:	* Động tác vươn thở và tay
	* Trò chơi : Nhanh lên bạn ơi
I/ MỤC TIÊU:
Giúp học sinh 
 - Học hai động tác vươn thở và tay. Yêu cầu học sinh bước đầu thực hiện được động tác.
 - Trò chơi Nhanh lên bạn ơi.Yêu cầu tham gia vào trò chơi tương đối chủ động nhiệt tình.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: 
 - Địa điểm : Sân trường; Còi . Tranh động tác tay và vươn thở
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
ĐỊNH LƯỢNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
 I/ MỞ ĐẦU
GV Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầugiờ học
HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
Kiểm tra bài cũ : 4 hs
Nhận xét
 II/ CƠ BẢN:
a. Bài thể dục phát triển chung:
*Động tác vươn thở:
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
*Động tác tay:
Giáo viên hướng dẫn và tổ chức HS luyện tập
Nhận xét
-Luyện tập liên hoàn 2 động tác
Nhận xét
b.Trò chơi:Nhanh lên bạn ơi.
Hướng dẫn và tổ chức HS chơi
Nhận xét
III/ KẾT THÚC:
HS đứng tại chỗ vổ tay hát 
Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học
- Về nhà tập lại 2 động tác vươn thở và tay
6p
28p
20p
3-4 lần
3-4 lần
1-2 lần
8p
6p
Đội Hình 
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
 GV
Đội hình tập luyện
* * * * * * * *
 * * * * * * * 
* * * * * * * *
 * * * * * * *
 GV
Đội Hình xuống lớp
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * * * 
 GV 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_8_nam_hoc_2011_2012_tran_ngoc_quy.doc