Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản 3 cột)

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản 3 cột)

I. Mục tiêu

- Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

- Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn

 II. Địa điểm, phương tiện:

 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập

 Phương tiện: 1 còi, dụng cụ cho trò chơi, kẻ các vạch

 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:

 

doc 35 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 21/01/2022 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Học kỳ II (Bản 3 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy:29/12/2009
Tiết: 37	Tuần 19
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
Trị chơi “ Chạy theo hình tam giác “
 I. Mục tiêu
Thực cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp.
Biết cách chơi va tham ra chơi được các trị chơi.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện:
 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
 Phương tiện: 1 cịi, dụng cụ cho trị chơi
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
 - Trò chơi:” Bịt mắt bắt dê”
2Phần cơ bản:
Ôn động tác vượt chướng ngại vật thấp.
GV cho HS ôn tập.
HS khá giỏi : vượt chướng ngại vật thấp bằng cách bật nhẩy hoặc bước cao chân.
Chơi trò chơi”Chạy theo hình tam giác”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
3Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ – 10’
18’ – 22’
4’ – 6’
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
HS khá giỏi : vượt chướng ngại vật thấp bằng cách bật nhẩy hoặc bước cao chân.
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 ∆
 Đi vịng trịn
 Ngày dạy:31/12/2009
Tiết :38
ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP
Trị chơi “ Thăng bằng “
 I. Mục tiêu:
Thực cơ bản đúng đi vượt chướng ngại vật thấp.
Biết cách chơi va tham ra chơi được các trị chơi.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
 Phương tiện: 1 cịi, dụng cụ cho trị chơi
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1 Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, phổ biến tiết học
Chạy chậm thành 1 hàng dọc quanh sân tập
Trò chơi:” Kết bạn”
 - Khởi động các khớp 
2 Phần cơ bản:
Ôn động tác vượt chướng ngại vật thấp.
Gv cho hs ôn tập.
Chơi trò chơi”Thăng bằng”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
3 Phần kết thúc
Đi theo hàng dọc thành vịng trịn và thả lỏng, hít thở sâu
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x x x x ∆
 x x x∆x 0
 x x x∆x 0
 x x x∆x 0
 ∆
 x x x x x x x x x x ∆
 Đi vịng trịn
Ngày dạy:05/1/2010
Tiết : 39	Tuần20
 ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
Trị chơi” Thăng bằng”
I. Mục tiêu
Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.
 Biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện:
 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
 Phương tiện: 1 cịi, dụng cụ cho trị chơi, kẻ các vạch
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Chúng em”
:Phần cơ bản:
Ôn đi chuyển hướng phải, trái→tập theo tổ, tổ trưởng điều khiển, GV theo dõi, sửa sai
 Cho HS thi đua các nội dung vừa ơn, GV theo dõi, NX, tuyên dương.
Chơi trò chơi”Thăng bằng”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
 3 :Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp 1-2,1-2 và hát.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
12’ 14’
5’ -6’
4’ -6’
 x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x x x x ∆
 x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x X
 x x x x x x x x x X
 x x x x x x x x x X
 x x x x x x x x x X
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x 
 ∆
Ngày dạy:07/01/2010
TIẾT :40
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI
Trị chơi” Lăn bĩng bằng tay”
I. Mục tiêu
Thực hiện cơ bản đúng đi chuyển hướng phải, trái.
 Biết cách chơi và tham gia chơi được trị chơi.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
 Phương tiện: 1 cịi, dụng cụ cho trị chơi, kẻ các vạch
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
Gv tập trung lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Chạy chậm 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
Khởi động các khớp
Trò chơi:” Quả gì ăn được”
2Phần cơ bản:
Ôn đi đều theo 2 – 4 hàng dọc, cán sự điều khiển
Ơn di chuyển hướng phải trái tập theo tổ →thi giũa các tổ
 Chơi trò chơi”Lăn bóng bằng tay”, GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
 Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
3Phần kết thúc
Đứng tại chỗ vỗ tay hát
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
1’ 
1’
1’ -2’
1’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x ∆
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 0
x	
 0
x 
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆ 
Ngày dạy:12/01/2010
TIẾT :41	Tuần 21
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
Trị chơi “ Lăn bĩng bằng tay”
 I.Mục tiêu:
 - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 -Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập
 -Phương tiện: 1 cịi, 2-4 quả bĩng, dây nhảy
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội Dung
SL_TG
PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp, p2Phần cơ bản:
 a. Bài tập RLTTCB
-Ơn nhảy dây cá x GV hướng dẫn→cho ơn GV theo dõi uốn nắn
Chơi trò chơi”Lăn bóng bằng tay”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
hổ biến tiết học
Đứng tại chỗ vỗ tay và hát
Khởi động
3Phần kết thúc
Đi thường theo vịng trịn và hít thở sâu
GV cùng học sinh hệ thống lại bài và NX tiết học
GV giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
∆
 Ngày dạy:14/01/2010
TIẾT :42
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
Trị chơi “ Lăn bĩng bằng tay”
 I.Mục tiêu:
 - Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân. Biết cách so dây, quay dây và bật nhảy mỗi khi dây đến.
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm: Sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
 Phương tiện: 1 cịi, 2-3 quả bĩng, dây nhảy
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp theo hàng dọc
Phổ biến nội dung yêu cầu bài học, khởi động các khớp.
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” Cĩ chúng em”
2Phần cơ bản: 
Bài tập RLTTCB
 Ơn nhảy dây cá x kiểu chụm hai chân, cho HS tập theo nhĩm đơi. GV theo dõi và sửa sai
Chơi trò chơi”Lăn bóng bằng tay”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
3Phần kết thúc
Đi thường theo nhịp đếm.
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x 
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x ∆ 
 x x x
 x x x x
 x x x
 x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày dạy:19/01/2010	Tuần 22
TIẾT : 43
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
Trị chơi” Đi qua cầu”
 I. Mục tiêu
Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 -Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập
 -Phương tiện: 1 cịi, Sân để chơi trị chơi, dây nhảy
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV nhận lớp, phổ biến tiết học
Tập bài thể dục phát triển chung.
Giậm chân tại chỗ vỗ tay theo nhịp và hát
Trò chơi:” bịt mắt bắt dê”
2Phần cơ bản:
Ôn nhảy dây kiểu chụm chân
Gv cho hs ôn tập.
Chơi trò chơiđi “qua cầu”
GV nêu tên trò chơi và hướng dẫn cách chơi
Cho các em chơi-(Nhận xét – tuyên dương)
3Phần kết thúc
Tập 1 số động tác hồi tỉnh
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x x ∆
x x x ││ x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x
∆
 Ngày dạy:21/01/2010
TIẾT : 44 
NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
Trị chơi” Đi qua cầu”
 I. Mục tiêu
Thực hiện cơ bản đúng động tác nhảy dây kiểu chụm hai chân, động tác nhảy nhẹ nhàng. Biết cách so dây, quay dây nhịp điệu và bật nhảy mỗi khi dây đến.
Bước đầu biết cách chơi và tham gia chơi được.
 Rèn luyện sự khéo léo, nhanh nhẹn
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 -Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập
 -Phương tiện: 2 HS 1 dây
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp
SL- TG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập hợp lớp phổ biến tiết học
Tập bài thể dục phát triển chung.
Trò chơi:” kết bạn”
Chạy chậm theo 1 hàng dọc trên sàn tập
2Phần cơ bản:
Bài tập RLTTCB
Ôn tập nhảy dây 
Chơi trò chơi”Đi qua cầu”
GV nêu tên trò chơi và hướn ... mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
Đi vịng trịn và hít thở sâu
2Phần cơ bản:
*Đá cầu: Ơn đá cầu và chuyền cầu nhĩm 3 người
 -
 * Trị chơi “ con sâu đo”
GV hướng dẫn chơi trị chơi” con sâu đo”→cho HS chơi thử→chơi chính thức
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Làm 1 số động tác hồi tĩnh, đứng tại chỗ, vỗ tay, hát
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x ∆
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 63
 I. Mục tiêu:
Ơn một số nội dung của mơn tự chọn. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác
Trị chơi” dẫn bĩng”. Y/c biết cách chơi và tham gia được vào trị chơi đảm bảo an tồn
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: cầu, cịi, bĩng
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
Đi vịng trịn và hít thở sâu
Kiểm tra bài cũ
2Phần cơ bản:
*Đá cầu: Tâng cầu bằng đùi theo tổ 3-5 người→thi với nhau
 -
 * Trị chơi “ dẫn bĩng”
GV hướng dẫn chơi trị chơi” dẫn bĩng”→cho HS chơi thử→chơi chính thức
GV theo dõi uốn nắn
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Làm 1 số động tác hồi tĩnh, 
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 64
 I. Mục tiêu:
Ơn một số nội dung của mơn tự chọn. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác
Ơn nhảy dây kiểu chân trước, chân sau. Y/c nâng cao thành tích
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: dây, cịi, bĩng
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
Đi vịng trịn và hít thở sâu
GV kiểm tra bài cũ( GV chọn)
2Phần cơ bản:
*Ơn ném bĩng trúng đích,
 thi ném bĩng trúng đích
 * Nhảy dây: Tập nhảy dây kiểu chân trước, chân sau theo đội hình vịng trịn
Cho HS thi 1 – 2’ cuối để xem ai nhảy giỏi nhất
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 -4 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác thả lỏng
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 65
 I. Mục tiêu:
Ơn một số nội dung của mơn tự chọn. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: mỗi HS 1dây nhảy, cịi, dụng cụ ơn tập
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Trị chơi: GV tự chọn
2Phần cơ bản:
*Ơn đá cầu
GV hướng dẫn và điều khiển cho HS ơn theo tổ
 * Ơn nhảy dây kiểu chân trước chân sau theo hình vịng trịn, cán sự điều khiển
Cho HS thi 1 – 2’ cuối để xem ai nhảy giỏi nhất
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác thả lỏng
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
Đứng theo tổ
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 66
 I. Mục tiêu:
Ơn một số nội dung của mơn tự chọn. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: cịi, cầu
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Ơn tâng cầu
2Phần cơ bản:
*Cho HS ơn tâng cầu theo tổ→thi xem ai tâng cầu được lâu nhất lớp. GV theo dõi và điều khiển
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác thả lỏng
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
Đứng theo tổ
Đứng vịng trịn
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 67
 I. Mục tiêu:
Ơn nhảy dây chân trước, chân sau. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao
Trị chơi” lăn bĩng bằng tay”. Y/c tham gia trị chơi tương đối chủ động 
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: cịi, mỗi HS 1 dây, 4 quả bĩng
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên
Đi vịng theo vịng trịn và hít thở sâu
Ơn một số động tác thể dục( GV tự chọn)
2Phần cơ bản:
*Ơn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
Trị chơi” lăn bĩng bằng tay”. GV hướng dẫn
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác thả lỏng
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 ..
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
Đứng theo tổ
..
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
..
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 68
 I. Mục tiêu:
Ơn nhảy dây chân trước, chân sau. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao
Trị chơi” dẫn bĩng”. Y/c tham gia trị chơi tương đối chủ động 
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: cịi, mỗi HS 1 dây nhảy, 2-4 quả bĩng
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Khởi động→ tập bài thể dục phát triển chung.
Trị chơi( do GV chọn)
2Phần cơ bản:
*Ơn nhảy dây kiểu chân trước chân sau
Trị chơi” lăn bĩng”. GV hướng dẫn cho HS chơi, GV theo dõi
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác hồi tĩnh( do GV chọn)
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 ..
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
Đứng theo tổ
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
..
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆
Ngày soạn:
Ngày dạy:
Mơn: Thể dục
BÀI 69
 I. Mục tiêu:
Ơn di chuyển tung và bắt bĩng. Y/c học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác và đạt thành tích cao
Trị chơi” trao tín gậy”. Y/c tham gia trị chơi tương đối chủ động 
 II. Địa điểm, phương tiện: 
 Địa điểm; Trên sân trường, vệ sinh an tồn nơi tập
Phương tiện: cịi, 2-4 quả bĩng, tín gậy
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
 NỘI DUNG
SL- TG
 PHƯƠNG PHÁP
1Phần mở đầu:
GV tập trung lớp phổ biến tiết học
Chạy nhẹ nhàng thành 1 hàng dọc→thành vịng trịn
Ơn 1 số động tác thể dục
Trị chơi khởi động( do GV chọn)
2Phần cơ bản:
*Di chuyển tung hoặc bắt bĩng( GV hướng dẫn làm mẫu kết hợp giải thích)
Trị chơi” Trao tín gậy”
GV nêu tên trị chơi→hướng dẫn cách chơi→cho HS chơi thử→Chơi chính thức
3Phần kết thúc:
GV cùng học sinh hệ thống lại bài.
Đi đều theo 2 - 4 hàng dọc và hát
Làm 1 số động tác thả lỏng( do GV chọn)
GV nhận xét giờ học, giao bài tập về nhà.
6’ -10’
18’ -22’
4’ -6’
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x x 
 ∆
Tập theo tổ
 x x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x x
 ∆
 x x x x x x x x x x x 
 x x x x x x x x x x x
 x x x x x x x x x x x ∆
 x x x x x x x x x x x
x x x x x
 x x x x x
x x x x x
 x x x x x
 ∆
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x
 ∆

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_hoc_ky_ii_ban_3_cot.doc