Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Tấn Trí

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Tấn Trí

1.Tên bài dạy: ĐỘNG TÁC CHÂN

 TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI !”

 2.Mục tiêu: v Học xong bài này, học sinh biết

 -Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động

 tác chân, lưng, bụng của bài TDPTC

 -Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”

Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

 3.Địa diểm - Dụng cụ:

 -Trên sân trường, dọn vệ sinh an toàn nơi tập luyện.

 -Giáo viên chuẩn bị một còi.

 4.Tiến trình thực hiện:

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 02/03/2022 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Tuần 9 - Năm học 2011-2012 - Nguyễn Tấn Trí", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 9
Ngày dạy: 25/10/2011 
Tiết 17:
1.Tên bài dạy: ĐỘNG TÁC CHÂN 
	 TRÒ CHƠI: “NHANH LÊN BẠN ƠI !”
 2.Mục tiêu: v Học xong bài này, học sinh biết
	-Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động 
 tác chân, lưng, bụng của bài TDPTC
	-Trò chơi: “Nhanh lên bạn ơi”
ðBiết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 3.Địa diểm - Dụng cụ:
	-Trên sân trường, dọn vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
	-Giáo viên chuẩn bị một còi.
 4.Tiến trình thực hiện:
Nội dung
Định lượng
Yêu cầu hướng dẫn
 kỹ thuật
Phương pháp 
tổ chức
TG
SL
I.Phần mở đầu:
1.Ổn định lớp.
2.Khởi động.
3.Kiểm tra bài cũ
II.Phần cơ bản:
1.Ôn hai động tác vươn thở và tay 
2.Học động tác chân 
4.Trò chơi:
 “Nhanh lên bạn ơi”
III.Phần kết thúc:
1.Hồi tĩnh.
2.GV và HS hệ thống bài.
3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà.
1-2
1-2
1-2
1-2
4-5
4-6
6-8
1-2
1-2
1-2
2-3
2-3
-GV nhận lớp phổ biến ND – YC giờ học. 
-Xoay các khớp.
-Trò chơi “Đứng ngồi theo hiệu lệnh”
-GV gọi 1-2 em lên thực hiện đ.tác vươn thở và tay .
*Động tác vươn thở GV cần nhắc HS hít sâu và thở đồng thời uốn nắn cho các em từng cử động và hô nhịp chậm.
*Động tác tay cần phải hô nhịp dức khoát, vừa tập GV vừa nhắc nhở HS hướng chuyển động và duỗi thẳng chân.
-GV nêu tên và làm mẫu động tác, nhấn mạnh ở những nhịp cần lưa ý, sau đó vừa tập chậm vừa phân tích cho HS bắt chước tập theo.
-GV nhắc lại cách chơi sau đó cho cả lớp cùng chơi.
-Thực hiện động tác điều hoà lớp 2 và lớp 3.
-Vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp.
-GV gọi 1-2 học sinh lên thực động tác “Chân” cả lớp nhận xét.
-Ôn ba động tác bài thể dục đã học.
Ngày dạy: 27/10/2011 
Tiết 18:
 1.Tên bài dạy: ĐỘNG TÁC LƯNG – BỤNG 
	 TRÒ CHƠI: “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
 2.Mục tiêu: v Học xong bài này, học sinh biết
	-Thực hiện được động tác vươn thở, tay và bước đầu biết cách thực hiện động 
 tác chân, lưng, bụng của bài TDPTC
	Trò chơi: “Con cóc là cậu ông trời”.
ðBiết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.
 3.Địa diểm - Dụng cụ:
	-Trên sân trường, dọn vệ sinh an toàn nơi tập luyện.
	-Giáo viên chuẩn bị một còi và kẻ vạch để chơi trò chơi.
 4.Tiến trình thực hiện:
Nội dung
Định lượng
Yêu cầu hướng dẫn
 kỹ thuật
Phương pháp 
tổ chức
TG
SL
I.Phần mở đầu:
1.Ổn định lớp
2.Khởi động
3.Kiểm tra bài cũ.
II.Phần cơ bản:
1.Ôn động tác vươn thở tay và chân. 
2.Học động tác lưng-bụng
3.Ôn liên hoàn 4 đ/ tác
4.Trò chơi:
 “Con cóc là cậu ông trời”
III.Phần kết thúc:
1.Hồi tĩnh.
2.GV và HS hệ thống bài.
3.GV nhận xét và giao bài tập về nhà.
1-2
1-2
1-2
1-2
7-8
5-6
1-2
1-2
1-2
1
1-2
1-2
-GV nhận lớp phổ biến ND, YC giờ học. 
-Xoay các khớp.
-Vừa vỗ tay vừa hát 1 bài.
-GV goi 1-2 động tác chân của bài TD.
-GV hô nhịp, làm mẫu cả lớp tập luyện.
-Cán sự lớp hô, GV quan sát để uốn nắn sửa chữa động tác sai cho HS, đồng thời có nhận xét và tuyên dương.
-GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS hình dung được động tác, sau đó cho HS đứng hai tay chống hông để tập các cử động chân, GV cho HS tập phối hợp chân vơi tay.
-Cán sự lớp làm mẫu cả lớp thực hiện.
-GV nhắc lại cách chơi, vần điệu trò chơi sau đó cho các em cùng chơi.
-Thực hiện động tác điều hoà lớp 2 và lớp 3.
-Hát và vỗ tay theo nhịp.
-GV gọi 1-2 HS lên thực hiện động tác lưng-bụng cả lớp nhận xét
-Ôn 4 động tác thể dục đã học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_tuan_9_nam_hoc_2011_2012_nguyen_tan_tr.doc