Giáo án Toán 4: luyện tập

Giáo án Toán 4: luyện tập

I. MỤC TIÊU:

 - TÝnh ®­ỵc gi¸ trÞ cđa biĨu thc cha mt ch÷ khi thay ch÷ bµng s.

 - Lµm quen víi c«ng thc tÝnh chu vi h×nh vu«ng c ® dµi c¹nh a.

II. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 

doc 2 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 1106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 4: luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN: LUYỆN TẬP	 
I. MỤC TIÊU: 
	- TÝnh ®­ỵc gi¸ trÞ cđa biĨu thøc chøa mét ch÷ khi thay ch÷ bµng sè.
	- Lµm quen víi c«ng thøc tÝnh chu vi h×nh vu«ng cã ®é dµi c¹nh a. 
II. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
Giáo viên
Học sinh
1. Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 2 HS lên bảng sửa bài tập 3/ 6, mỗi em làm 2 câu.
a) Với m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260 Với m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250
Với m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330 Với m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280
GV nhận xét cho điểm từng HS.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: 
Hướng dẫn luyện tập
Bài 1/7 Thảo luận nhóm đôi và tự làm bài.
- Treo bảng phụ đã chép sẵn nội dung bài tập 1.
- Đề bài yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức nào?
- Làm thế nào để tính được giá trị của biểu thức 6 a với a = 5?
- Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại.
a
6 a
5
6 5 = 30
7
6 7 = 42
10
6 10 = 60
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 2/7 Thảo luận theo bàn tìm cách giải.
 - Yêu cầu HS đọc đề bài sau đó nhắc HS các biểu thức trong bài có đến hai dấu tính, có dấu ngoặc, vì thế sau khi thay chữ bằng số chúng ta chú ý thực hiện các phép tính cho đúng thứ tự
- Chữa bài và cho điểm HS.
Bài 4/7 Làm vào vở
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi hình vuông.
- Nếu hình vuông có cạnh là a thì chu vi là bao nhiêu?
- Giới thiệu : Gọi chu vi của hình vuông là P. Ta có : P = a 4
-Theo dõi, sửa bài
- 2 em lên bảng làm bài phần a, b. HS cả lớp làm bài vào vở.
b
18 : b
3
18 : 3 = 6
2
18 : 2 = 9
6
18 : 6 = 3
- Nghe GV hướng dẫn, sau đó lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở nháp.
3. Củng cố, dặn dò: Bài tập trắc nghiệm
 Tính nhanh biểu thức sau: ( 6 x 0 + 37 – 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
- Gọi HS tính nhanh và nêu cách làm.
- Nêu cách tính chu vi hình vuông.
- Em nào có thể cho một ví dụ về biểu thức có chứa một chữ.
- Về nhà luyện tập thêm về biểu thức có chứa một chữ, làm bài tập 3/7, bài 1 (c, d) / 7
- Chuẩn bị tiết: Các số có sáu chữ số
- Nhận xét tiết hoc.

Tài liệu đính kèm:

  • docLuyen tap bieu thuc co chua mot chu.doc