Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 128: Luyện tập chung

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 128: Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU: Học sinh cần:

 - Rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số.

 - Biết cách tính và viết gọn phép chia 1 phân số cho 1 số tự nhiên.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Giáo viên nêu ví dụ 1 học sinh làm bảng

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/02/2022 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 128: Luyện tập chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
toán 
Tiết 128 :Luyện tập chung
I. Mục tiêu: Học sinh cần:
	- Rèn kỹ năng thực hiện phép chia phân số.
	- Biết cách tính và viết gọn phép chia 1 phân số cho 1 số tự nhiên.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ 
Giáo viên nêu ví dụ 
1 học sinh làm bảng
2. Bài mới - Luyện tập chung
Bài 1
Giáo viên giao việc
Cá nhân
Dãy 1 tính phần a
3 học sinh làm bảng
Dãy 2 tính phần b
Học sinh lớp làm nháp
Dãy 3 tính phần c
Giáo viên chữa bài
Củng cố phép chia phân số
Bài 2
Giáo viên yêu cầu học sinh quan sát mẫu
Học sinh quan sát
Nhận xét phép chia
Là phép chia 1 phân số cho một số tự nhiên
Yêu cầu học sinh làm bài
Học sinh áp dụng làm bài nháp
Giáo viên chữa bài
Chú ý học sinh trình bày bài cho ngắn gọn
Bài 3
Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài vở
2 học sinh làm bảng
Giáo viên chữa bài
Học sinh lớp làm vở
VD : 
Lưu ý học sinh thực hiện thứ tự phép tính tương tự số tự nhiên
Bài 4:
Yêu cầu học sinh tóm tắt, làm vở
Giáo viên chữa bài
1 học sinh làm vở
Học sinh làm vở
Học sinh đổi chéo vở kiểm tra
Đáp số: Chu vi: 192m
 Diện tích: 2160m2
3. Củng cố - dặn dò
Giáo viên nhận xét giờ học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_128_luyen_tap_chung.doc