Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 158: Ôn tập về biểu đồ - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 158: Ôn tập về biểu đồ - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU: HS cần củng cố về:

- Đọc, phân tích, xử lí số liệu trên biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Bảng phụ để vẽ biểu đồ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

1. Giới thiệu bài

2. Ôn tập: Cả lớp

Bài 1(164): GV treo bảng phụ BT1. HS đọc đề bài.

- GV nêu câu hỏi, HS trả lời (phần a) - nêu yêu cầu của bài.

- HS hỏi - HS trả lời (phần b) - HS trả lời

- GV nhận xét bổ sung.

- Củng cố đọc biểu đồ, phân tích biểu đồ

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/02/2022 Lượt xem 202Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 158: Ôn tập về biểu đồ - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Ôn tập về biểu đồ
I. Mục tiêu: HS cần củng cố về:
Đọc, phân tích, xử lí số liệu trên biểu đồ tranh và biểu đồ hình cột.
II. Đồ dùng dạy - học:
Bảng phụ để vẽ biểu đồ.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài
2. Ôn tập:
Cả lớp
Bài 1(164): GV treo bảng phụ BT1.
HS đọc đề bài.
GV nêu câu hỏi, HS trả lời (phần a)
nêu yêu cầu của bài.
HS hỏi - HS trả lời (phần b)
HS trả lời 
GV nhận xét bổ sung.
Củng cố đọc biểu đồ, phân tích biểu đồ
Bài 2 (165): GV treo bảng phụ BT2
Tương tự BT1
Phần a (làm miệng)
cả lớp
Phần b - HS làm nháp
cá nhân
1 HS làm bảng lớp, HS lớp làm vở nháp.
GV chữa chung
Bài 3: GV treo bảng phụ BT3
cá nhân
Yêu cầu HS quan sát, đọc bài, làm bài.
HS đọc đề bài
HS làm vở.
GV chữa bài:
 a) 2100m
 b) 6450m
3. Củng cố - dặn dò:
GV nhận xét giờ học.
Nhắc nhở HS chuẩn bị giờ sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_158_on_tap_ve_bieu_do_pham_thi_thanh.doc