Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 159: Ôn tập về phân số - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 159: Ôn tập về phân số - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU: HS cần củng cố về:

- Củng cố khái niệm về phân số, so sánh, rút gọn và qui đồng mẫu số các phân số.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: HS: Phiếu BT 1, 2.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

1. Giới thiệu bài

2. Ôn tập:

Bài 1(166), BT2 (167): Cá nhân

- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài. - 2 HS nêu yêu cầu bài.

- Làm bài vào phiếu bài tập - HS làm bài

- GV chữa bài (c) hình 3.

- Củng cố khái niệm phân số. - 2 HS dán bài bảng lớp.

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/02/2022 Lượt xem 196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 159: Ôn tập về phân số - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 159: Ôn tập về phân số
I. Mục tiêu: HS cần củng cố về:
- Củng cố khái niệm về phân số, so sánh, rút gọn và qui đồng mẫu số các phân số.
II. Đồ dùng dạy - học: HS: Phiếu BT 1, 2.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
1. Giới thiệu bài
2. Ôn tập:
Bài 1(166), BT2 (167): 
Cá nhân
GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài.
2 HS nêu yêu cầu bài.
Làm bài vào phiếu bài tập
HS làm bài
GV chữa bài (c) hình 3.
Củng cố khái niệm phân số.
2 HS dán bài bảng lớp.
Bài 3: Rút gọn phân số.
Cá nhân.
Yêu cầu HS làm vài vở nháp
GV chữa bài - yêu cầu nêu cách rút gọn.
1 HS làm bảng
HS lớp làm vở nháp
1 số HS giỏi nêu cách rút gọn.
Các phần khác làm tương tự
 Em có nhận xét gì về kết quả rút gọn phân số?
.... là phân số tối giản.
Củng cố rút gọn phân số.
Bài 4: Qui đồng mẫu số các phân số
Cá nhân
Yêu cầu HS làm bài vở
3 HS làm bảng.
GV chữa bài - yêu cầu nêu cách qui đồng.
HS lớp làm vở
HS nêu cách qui đồng mẫu số các phân số
a) và .
Ta có: ; 
Các phần khác tương tự.
Yêu cầu HS nhận xét cách qui đồng mẫu số của 3 phần a, b, c.
Củng cố qui đồng mẫu số các phân số.
HS giỏi trả lời.
Bài 5:
Yêu cầu HS đọc - nêu yêu cầu bài
1 HS nêu yêu cầu bài
Sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần như thế nào?
bé -> lớn.
Yêu cầu HS làm bài.
HS làm bài vở.
GV chấm 1 số bài và chữa bài
1 số HS nêu kết quả 
Củng cố so sánh, xếp thứ tự các phân số.
3. Củng cố - dặn dò:
GV nhận xét giờ học.
Nhắc nhở HS chuẩn bị giờ sau.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_159_on_tap_ve_phan_so_pham_thi_thanh.doc