Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 44: Vẽ hai đường thẳng song song - Trần Thị Thanh Thúy

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 44: Vẽ hai đường thẳng song song - Trần Thị Thanh Thúy

I. MỤC TIÊU :

Giúp HS biết vẽ 1 đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng cho trước .

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :

Thước kẻ và Ê – ke

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra : Gọi 1 HS lên bảng vẽ 2 đường thẳng vuông góc với nhau

2. Bài mới :

* Hoạt động 1: HD vẽ 2 đường thẳng song song

- GV: Đường thẳng AB ( cho trước ) và lấy

điểm E ngoài đường thẳng vẽ đường thẳng MN

đi qua điểm E và vuông góc với AB vẽ tiếp

đường thẳng CD đi qua điểm E và song song

với đường thẳng AB M

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 25/01/2022 Lượt xem 240Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 44: Vẽ hai đường thẳng song song - Trần Thị Thanh Thúy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Traàn Thò Thanh Thuùy	Ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2009
Toán 
Tiết 44	VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
I. MỤC TIÊU : 
Giúp HS biết vẽ 1 đường thẳng đi qua 1 điểm và song song với đường thẳng cho trước .
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :
Thước kẻ và Ê – ke 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Kiểm tra : Gọi 1 HS lên bảng vẽ 2 đường thẳng vuông góc với nhau 
2. Bài mới :	 
* Hoạt động 1: HD vẽ 2 đường thẳng song song 
- GV: Đường thẳng AB ( cho trước ) và lấy
điểm E ngoài đường thẳng vẽ đường thẳng MN 
đi qua điểm E và vuông góc với AB vẽ tiếp
đường thẳng CD đi qua điểm E và song song 
với đường thẳng AB 	 M 
	C E D
A	 B
	N
( Lưu ý HS : 2 đường thằng song song ( AB và CD ) cùng vuông góc với đường thẳng thứ 3 ( nêu VD ở BT3 SGK ) tiết trước 
* Hoạt động 2 : Luyện tập 
Bài 1:
- HS đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn cách vẽ.
- HS nêu lại cách vẽ.
- HS vẽ vào vở - 1 HS vẽ bảng.
- Nhận xét – sửa chữa.
Bài 3:
- GV nêu yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn và nhắc nhở cách làm.
- HS thực hành vào vở và trình bày.
- Nhận xét.
3. Củng cố : Nhận xét - Dặn dß.
	Trang 131

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_44_ve_hai_duong_thang_song_song_tran.doc