Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 88: Luyện tập (Trang 98) - Phạm Thị Thanh

Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 88: Luyện tập (Trang 98) - Phạm Thị Thanh

I. MỤC TIÊU:

- Củng cố kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng ghi bài 1, 2, 3 (trang 98)

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

Hoạt động dạy học Hoạt động học

1. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu học sinh nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 , 9, lấy ví dụ. - Một số học sinh trả lời

2. Bài mới: Luyện tập.

- Yêu cầu học sinh đọc thầm tất cả cá bài tập trang 98 SGK - xác định yêu cầu của bài. - 4 học sinh nối tiếp nhau nêu yêu cầu của bài.

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 214Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán Lớp 4 - Tiết 88: Luyện tập (Trang 98) - Phạm Thị Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán
Tiết 88 : Luyện tập (trang 98)
I. Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng nhận biết dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
II. đồ DùNG DạY – HọC: Bảng ghi bài 1, 2, 3 (trang 98)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1. Kiểm tra bài cũ
Yêu cầu học sinh nêu dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 , 9, lấy ví dụ.
Một số học sinh trả lời 
2. Bài mới: Luyện tập.
Yêu cầu học sinh đọc thầm tất cả cá bài tập trang 98 SGK - xác định yêu cầu của bài.
4 học sinh nối tiếp nhau nêu yêu cầu của bài.
Yêu cầu học sinh làm bài
Học sinh làm bài.
Bài 1:
Giáo viên chữa bài
1 học sinh làm bảng
học sinh nhận xét - bổ sung
Củng cố dấu hiệu chia hết cho 3, 9.
Bài 2: giáo viên treo bảng phụ
Giáo viên chữa
Học sinh làm bài vở
1 học sinh làm bảng phụ
học sinh lớp nêu kết quả và cách làm
Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 9
Bài 3: 
Học sinh tự làm bài (nhẩm) - thi nhanh
Giáo viên treo bảng phụ
Giáo viên chữa bài.
Yêu cầu học sinh giải thích
1 số học sinh nêu nhanh kết quả 
giải thích lí do
Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Bài 4:
Cá nhân
Yêu cầu học sinh làm bài
Giáo viên chấm một số bài - nhận xét, chữa bài 
Học sinh làm vở
a) Căn cứ vào điều kiện nào em viết được các số chia hết cho 9 theo yêu cầu của bài?
Học sinh trả lời 
Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9
b) (Dành cho học sinh giỏi)
Hỏi: số cần viết theo yêu cầu đề bài phải thoả mãn điều kiện gì?
Củng cố dấu hiệu chia hết cho 3, 9.
Tổng các chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 do đó tổng các chữ số phải là 3 (6) mà không là (9)
3. Củng cố - dặn dò
Nhận xét giờ học.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_toan_lop_4_tiet_88_luyen_tap_trang_98_pham_thi_thanh.doc