Giáo án tổng hợp Tuần 20 - Lớp 4

Giáo án tổng hợp Tuần 20 - Lớp 4

Toán (tiết 96)

PHÂN SỐ

I. MỤC TIÊU :

 - Kiến thức : Bước đầu nhận biết phân số , tử số và mẫu số .

 -Kĩ năng:Biết đọc , viết phân số .

 - Thái độ:Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Các mô hình , hình vẽ SGK .

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 1. Khởi động : (1) Hát .

 2. Bài cũ : (3) Luyện tập .

 - Sửa các bài tập về nhà .

 3. Bài mới : (27) Phân số .

 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .

 

doc 34 trang Người đăng hoaithu33 Lượt xem 503Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án tổng hợp Tuần 20 - Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 14 tháng 01 năm 2008
Chào cờ
SINH HOẠT ĐẦU TUẦN 20
____________________________
Toán (tiết 96)
PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU :
	- Kiến thức : Bước đầu nhận biết phân số , tử số và mẫu số .
	-Kĩ năng:Biết đọc , viết phân số .
	- Thái độ:Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Các mô hình , hình vẽ SGK .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Luyện tập .
	- Sửa các bài tập về nhà .
 3. Bài mới : (27’) Phân số .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Giới thiệu phân số .
MT : Giúp HS nhận biết phân số .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
- Hướng dẫn HS quan sát một hình tròn , nêu câu hỏi giúp HS nhận biết :
+ Hình tròn đã được chia thành 6 phần bằng nhau .
+ 5 phần trong số 6 phần đó đã được tô màu .
- Nêu : Chia hình tròn thành 6 phần bằng nhau , tô màu 5 phần . Ta nói : Đã tô màu năm phần sáu hình tròn . Năm phần sáu viết thành ( viết số 5 , viết gạch ngang , viết số 6 dưới gạch ngang và thẳng cột với số 5 ) .
- Giới thiệu : Ta gọi là phân số . 5 là tử số , 6 là mẫu số .
- Hướng dẫn HS nhận ra :
+ Mẫu số viết dưới gạch ngang . Nó cho biết hình tròn được chia thành 6 phần bằng nhau . Mẫu số phải là số tự nhiên khác 0 .
+ Tử số viết trên gạch ngang . Nó cho biết đã tô màu 5 phần bằng nhau đó . Tử số cũng là số tự nhiên .
- Tiến hành tương tự với các phân số : rồi cho HS tự nêu nhận xét .
Hoạt động lớp .
- Luyện đọc : Năm phần sáu .
- Nhắc lại .
- là những phân số . Mỗi phân số có tử số và mẫu số . Tử số là số tự nhiên viết trên gạch ngang . Mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang .
ạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .
- Bài 1 : Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây:
 Hình 1 Hình 2
 Hình 3 Hình 4
 Hình 5 Hình 6
- Bài 2 : Viết theo mẫu	
PS
TS
MS
PS
TS
MS
6
11
3
8
12
55
-Bài 3 : Viết các phân số
-Bài 4 : Đọc các phân số:
 ; ; ; ; .
Hoạt động lớp .
- Nêu yêu cầu BT , sau đó làm bài và chữa bài .
- Dựa vào bảng SGK để nêu hoặc viết ở bảng khi chữa bài .
PS
TS
MS
PS
TS
MS
6
11
3
8
8
10
18
25
5
12
12
55
- Viết các phân số vào vở .
 ; ; ; ; .
- Em đầu tiên đọc phân số thứ nhất . Nếu đọc đúng thì chỉ em thứ hai đọc tiếp . Cứ như thế cho đến khi đọc hết 5 phân số . Nếu em đầu tiên đọc sai thì GV sửa rồi cho em đó đọc lại mới chỉ định em khác đọc tiếp .
 4. Củng cố : (3’)
	- Các nhóm cử đại diện thi đua đọc , viết các phân số ở bảng .
	- Nêu lại khái niệm về phân số .
 5. Dặn dò : (1’) 
	- Nhận xét tiết học .
	- Làm các bài tập tiết 96 sách BT .
 -Chuẩn bị: Phân số và phép chia số tự nhiên
________________________________
Tập đọc (tiết 39) 
BỐN ANH TÀI (tt)
I. MỤC TIÊU :
-Kiến thức: Hiểu các từ ngữ mới : núc nác , núng thế . Hiểu ý nghĩa truyện : Ca ngợi sức khỏe , tài năng , tinh thần đoàn kết , hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh , cứu dân bản của 4 anh em Cẩu Khây .
-Kĩ năng: Đọc trôi chảy , lưu loát toàn bài . Biết thuật lại sinh động cuộc chiến đấu của 4 anh tài chống yêu tinh . Biết đọc diễn cảm bài văn , chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến truyện : hồi hộp ở đoạn đầu ; gấp gáp , dồn dập ở đoạn tả cuộc chiến đấu quyết liệt chống yêu tinh ; chậm rãi , khoan thai ở lời kết .
	-Thái độ: Giáo dục HS có ý thức làm việc nghĩa .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Tranh minh họa bài đọc SGK .
	- Bảng phụ ghi câu , đoạn văn cần hướng dẫn luyện đọc .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Chuyện cổ tích về loài người .
	- Kiểm tra 2 , 3 em đọc thuộc lòng bài thơ Chuyện cổ tích về loài người , trả lời các câu hỏi SGK .
 3. Bài mới : (27’) Bốn anh tài (tt) .
 a) Giới thiệu bài :
	- Cho xem tranh minh họa SGK , miêu tả cuộc chiến đấu quyết liệt của 4 anh em Cẩu Khây với yêu tinh .
	- Giới thiệu : Phần đầu truyện Bốn anh tài ca ngợi sức khỏe , tài năng , nhiệt thành làm việc nghĩa của 4 anh em Cẩu Khây . Phần tiếp theo sẽ cho các em biết 4 anh em Cẩu Khây đã hiệp lực trổ tài như thế nào để diệt trừ yêu tinh .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Luyện đọc .
MT : Giúp HS đọc đúng toàn bài .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành .
- Có thể chia bài thành 2 đoạn : 
+ Đoạn 1 : 6 dòng đầu .
+ Đoạn 2 : Phần còn lại .
- Đọc diễn cảm cả bài .
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- Tiếp nối nhau đọc từng đoạn . Đọc 2 – 3 lượt .
- Đọc thầm phần chú thích các từ mới ở cuối bài đọc , giải nghĩa các từ đó . 
- Luyện đọc theo cặp .
- Vài em đọc cả bài .
Hoạt động 2 : Tìm hiểu bài .
MT : Giúp HS cảm thụ cả bài .
PP : Đàm thoại , giảng giải , thực hành .
- Tới nơi yêu tinh ở , anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào ?
- Yêu tinh có phép thuật gì đặc biệt ?
- Thuật lại cuộc chiến đấu của 4 anh em chống yêu tinh .
- Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh ?
- Ý nghĩa truyện là gì ?
Hoạt động nhóm .
- Đọc thầm , đọc lướt , trao đổi , thảo luận các câu hỏi cuối bài .
- Anh em Cẩu Khây chỉ gặp một bà cụ còn sống sót . Bà cụ nấu cơm cho họ ăn và cho ngủ nhờ .
- Phun nước như mưa làm nước dâng ngập cả cánh đồng , làng mạc .
- Một số em thuật .
- Vì họ có sức khỏe và tài năng phi thường : đánh nó bị thương , phá phép thần thông của nó . Họ dũng cảm , đồng tâm , hiệp lực nên đã thắng yêu tinh , buộc nó quy hàng .
- Câu chuyện ca ngợi sức khỏe , tài năng , tinh thần đoàn kết , hiệp lực chiến đấu quy phục yêu tinh , cứu dân bản của 4 anh em Cẩu Khây .
Hoạt động 3 : Hướng dẫn đọc diễn cảm .
MT : Giúp HS đọc diễn cảm toàn bài .
PP : Làm mẫu , giảng giải , thực hành .
- Hướng dẫn HS tìm giọng đọc phù hợp với diễn biến truyện .
- Hướng dẫn cả lớp luyện đọc diễn cảm đoạn : Cẩu Khây hé cửa  tối sầm lại . 
+ Đọc mẫu đoạn văn .
+ Sửa chữa , uốn nắn .
Hoạt động lớp , nhóm đôi .
- 2 em tiếp nối nhau đọc 2 đoạn .
+ Luyện đọc diễn cảm theo cặp .
+ Thi đọc diễn cảm trước lớp .
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu lại ý chính của truyện .
	- Giáo dục HS có ý thức làm việc nghĩa .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
	- Yêu cầu HS về nhà tiếp tục tập kể lại chuyện cho người thân nghe .
 -Chuẩn bị: Trống đồng Đông Sơn.
__________________________________
Chính tả (tiết 20)
CHA ĐẺ CỦA CHIẾC LỐP XE ĐẠP
I. MỤC TIÊU : 
	- Kiến thức: Hiểu nội dung bài Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp .
- Kĩ năng: Nghe – viết đúng chính tả , trình bày đúng bài Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp . Phân biệt tiếng có âm , vần dễ lẫn : ch/tr , uôt/uôc .
	-Thái độ: Có ý thức viết đúng , viết đẹp Tiếng Việt .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Một số tờ phiếu viết nội dung BT2a hay b , 3a hay b .
	- Tranh minh họa 2 truyện ở BT3 .
	- Vở bài tập .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Khởi động : (1’) Hát .
 2. Bài cũ : (3’) Kim tự tháp Ai Cập .
	- Nhận xét việc kiểm tra viết chính tả HKI .
 3. Bài mới : (27’) Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp .
 a) Giới thiệu bài :
	- Nêu mục đích , yêu cầu cần đạt của tiết học .
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe – viết 
MT : Giúp HS nghe để viết đúng chính tả 
PP : Đàm thoại , trực quan , thực hành .
- Đọc mẫu bài viết .
- Nhắc HS chú ý cách trình bày , viết nhanh ra nháp để ghi nhớ cách viết những tên riêng nước ngoài , những chữ số , những từ ngữ dễ viết sai .
- Đọc từng câu cho HS viết .
- Đọc lại toàn bài .
- Chấm , chữa bài . 
- Nêu nhận xét chung .
Hoạt động lớp , cá nhân .
- Theo dõi .
- Đọc thầm lại đoạn văn , chú ý những chữ cần viết hoa , những từ ngữ dễ viết sai và cách trình bày .
- Viết bài vào vở .
- Soát lại bài .
- Từng cặp đổi vở , soát lỗi cho nhau .
- Đối chiếu SGK , tự sửa những chữ viết sai ở lề trang vở .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả .
MT : Giúp HS làm đúng các bài tập .
PP : Động não , đàm thoại , thực hành .
- Bài 2 : ( lựa chọn )
+ Nêu yêu cầu BT .
+ Dán lên bảng 3 , 4 tờ phiếu lên bảng , mời HS thi điền nhanh âm đầu hoặc vần thích hợp vào chỗ chấm .
- Bài 3 : ( lựa chọn ) 
+ Nêu yêu cầu BT , hướng dẫn quan sát tranh minh họa để hiểu thêm nội dung mỗi mẩu chuyện .
+ Tổ chức cho HS làm bài như BT2 .
Hoạt động lớp , nhóm .
- Đọc thầm khổ thơ , làm bài vào vở .
- Từng em đọc kết quả .
- Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng .
- Vài em thi đọc thuộc lòng khổ thơ .
- Làm bài vào vở .
- Từng em đọc kết quả .
- Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng .
- Đọc lại truyện , nói về tính khôi hài của truyện : Nhà bác học đãng trí tới mức phải đi tìm vé đến toát mồ hôi , không phải để trình cho người soát vé mà để nhớ mình định xuống ga nào . Nhà thơ nổi tiếng Hai-nơ nhầm tưởng những quả táo là vị thuốc chữa khỏi bệnh cho mình , không biết rằng những cuộc đi bộ mới là liều thuốc quý .
 4. Củng cố : (3’)
	- Chấm bài , nhận xét .
	- Giáo dục HS có ý thức viết đúng , viết đẹp tiếng Việt .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học . 
	- Yêu cầu HS nhớ 2 truyện để kể lại cho người thân nghe ; nhắc những em hay viết sai chính tả về nhà viết lại lần nữa những từ ... ảng giải .
- Hướng dẫn HS quan sát 2 băng giấy SGK và nêu câu hỏi giúp HS nhận ra hai băng giấy này bằng nhau .
- Giới thiệu : Phân số bằng phân số 
- Làm thế nào để biết phân số bằng phân số ?
- Giới thiệu cho HS biết : Đó là tính chất cơ bản của phân số .
Hoạt động lớp .
- Tự viết : 
- Tự nêu kết luận như SGK , nhắc lại nhiều lần .
Hoạt động 2 : Thực hành .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , thực hành .
- Bài 1 : Viết số thích hợp vào ô trống
- Bài 2 : Tính rồi so sánh kết quả
a) 18:3 và (18 x4) : (3x4 )
b) 81:9 và (81 : 3):(9 : 3)
- Bài 3 : Viết số thích hợp vào ô trống
Hoạt động lớp .
- Tự làm bài rồi đọc kết quả .
a) ; ; ; 3 ; 5 và 7 ; 8 và .
b) 4 ; 10 ; 7 ; 12 ,
- Tự làm bài rồi nêu nhận xét của từng phần a hoặc b hoặc nêu nhận xét gộp cả hai phần .
- Tự làm bài rồi chữa bài . 
a) 25 và 2 .
b) 6 ; 15 và 12 .
 4. Củng cố : (3’)
	- Chấm bài , nhận xét .
	- Các nhóm cử đại diện thi đua tìm các phân số bằng nhau ở bảng .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
	- Làm các bài tập tiết 100 sách BT .
 -Chuẩn bị: Rút gọn phân số
 ________________________________
Tập làm văn (tiết 40)
LUYỆN TẬP GIỚI THIỆU ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU :
- Kiến thức : Nắm được cách giới thiệu về địa phương qua bài văn mẫu Nét mới ở Vĩnh Sơn . 
-Kĩ năng: Bước đầu biết quan sát và trình bày được những đổi mới nơi các em sinh sống .
	- Thái độ:Có ý thức đối với công việc xây dựng quê hương .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Tranh minh họa một số nét đổi mới của địa phương em .
	- Bảng phụ viết dàn ý của bài giới thiệu .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Miêu tả đồ vật : Kiểm tra viết .
	- Nhận xét về bài kiểm tra đã làm .
 3. Bài mới : (27’) Luyện tập giới thiệu địa phương .
 a) Giới thiệu bài :
	Trong HKI , các em đã học cách giới thiệu những đặc điểm , phong tục của địa phương qua tiết TLV giới thiệu một trò chơi hoặc lễ hội ở quê em . Tiết học hôm nay giúp các em luyện tập giới thiệu những nét đổi mới của làng xóm hay phố phường nơi em ở .
 b) Các hoạt động : 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS làm bài tập 
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
- Bài 1 : 
+ Giúp HS nắm dàn ý bài giới thiệu : Nét mới ở Vĩnh Sơn là mẫu về một bài giới thiệu . Dựa theo bài mẫu đó , có thể lập dàn ý vắn tắt của một bài giới thiệu .
+ Đưa bảng phụ vào và cho HS đọc :
a) Mở bài : Giới thiệu chung về địa phương em sinh sống .
b) Thân bài : Giới thiệu những đổi mới ở địa phương .
c) Kết bài : Nêu kết quả đổi mới của địa phương , cảm nghĩ của em về sự đổi mới đó .
Hoạt động lớp .
- 1 em đọc nội dung BT . Cả lớp theo dõi 
- Làm bài cá nhân , đọc thầm bài Nét mới ở Vĩnh Sơn , suy nghĩ , trả lời các câu hỏi 
- Đọc thầm bài Cái nón , suy nghĩ , làm việc cá nhân .
- Phát biểu ý kiến .
- Cả lớp nhận xét , chốt lại lời giải đúng .
Hoạt động 2 : Hướng dẫn HS làm bài tập (tt) .
MT : Giúp HS làm được các bài tập .
PP : Thực hành , giảng giải , đàm thoại .
- Bài 2 : 
+ Phân tích đề , giúp HS nắm vững yêu cầu , tìm được nội dung cho bài giới thiệu , nhắc HS chú ý :
@ Các em phải nhận ra những đổi mới của làng xóm , phố phường nơi mình đang ở để giới thiệu những nét đổi mới đó .
@ Em chọn trong những đổi mới ấy một hoạt động em thích nhất hoặc có ấn tượng nhất để giới thiệu .
@ Nếu không tìm thấy những đổi mới , các em có thể giới thiệu hiện trạng của địa phương và mơ ước đổi mới của mình .
Hoạt động lớp , nhóm .
- 1 em đọc yêu cầu đề bài . 
- Tiếp nối nhau nói nội dung các em chọn giới thiệu .
- Thực hành giới thiệu trong nhóm .
- Thi giới thiệu trước lớp .
- Cả lớp bình chọn người giới thiệu về địa phương mình tự nhiên , chân thực , hấp dẫn nhất .
 4. Củng cố : (3’)
	- Tổ chức cho HS treo các ảnh về sự đổi mới của địa phương đã sưu tầm được
	- Giáo dục HS yêu thích việc viết văn .
 5. Dặn dò : (1’) 
	- Nhận xét tiết học .
	- Yêu cầu HS về nhà viết lại vào vở bài giới thiệu của em .
_________________________________
Địa lí (tiết 17)
ĐỒNG BẰNG NAM BỘ
I. MỤC TIÊU :
	- Kiến thức : Giúp HS biết những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hải Phòng .
	-Kĩ năng: Xác định được vị trí của thành phố Hải Phòng trên bản đồ VN . Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu của thành phố Hải Phòng . Hình thành biểu tượng về thành phố cảng , trung tâm công nghiệp đóng tàu , trung tâm du lịch .
	-Thái độ: Có ý thức tìm hiểu về các thành phố cảng .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
	- Các bản đồ : hành chính , giao thông VN , Hải Phòng .
	- Tranh , ảnh về Hải Phòng .
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
 1. Khởi động : (1’) Hát . 
 2. Bài cũ : (3’) Thủ đô Hà Nội .
	- Nêu lại ghi nhớ bài học trước .
 3. Bài mới : (27’) Thành phố Hải Phòng .
 a) Giới thiệu bài : Ghi tựa bài ở bảng .
 b) Các hoạt động :
Hoạt động 1 : Hà Nội – thành phố cảng .
MT : Giúp HS xác định được vị trí Hải Phòng trên bản đồ VN , các hoạt động ở cảng Hải Phòng .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
Hoạt động lớp , nhóm .
- Các nhóm quan sát bản đồ hành chính , giao thông VN ; tranh , ảnh thảo luận theo gợi ý : 
+ Thành phố Hải Phòng nằm ở đâu ?
+ Trả lời các câu hỏi mục I SGK .
+ Hải Phòng có những điều kiện tự nhiên thuận lợi nào để trở thành một cảng biển ?
+ Mô tả về hoạt động của cảng Hải Phòng .
Hoạt động 2 : Đóng tàu là ngành công nghiệp quan trọng của Hải Phòng .
MT : Giúp HS nắm đặc điểm ngành công nghiệp đóng tàu của Hải Phòng .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
- Bổ sung : Các nhà máy đóng tàu ở Hải Phòng đã đóng được những chiếc tàu biển lớn không chỉ phục vụ cho nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu . Hình 3 thể hiện chiếc tàu biển có trọng tải lớn của nhà máy đóng tàu Bạch Đằng đang hạ thủy .
Hoạt động lớp .
- Dựa vào SGK trả lời các câu hỏi sau :
+ So với các ngành công nghiệp khác , công nghiệp đóng tàu ở Hải Phòng có vai trò như thế nào ?
+ Kể tên các nhà máy đóng tàu của Hải Phòng .
+ Kể tên các sản phẩm của ngành đóng tàu ở Hải Phòng .
Hoạt động 3 : Hải Phòng là trung tâm du lịch .
MT : Giúp HS nắm được đặc điểm về du lịch của Hải Phòng .
PP : Trực quan , đàm thoại , giảng giải .
- Giúp HS hoàn thiện câu trả lời .
- Bổ sung : Đến Hải Phòng , chúng ta có thể tham gia được nhiều hoạt động lí thú : nghỉ mát , tắm biển , tham quan các danh lam thắng cảnh , lễ hội , vườn quốc gia Cát Bà vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới .
Hoạt động lớp , nhóm .
- Các nhóm dựa vào tranh , ảnh , SGK và vốn hiểu biết của bản thân , thảo luận theo gợi ý sau : Hải Phòng có những điều kiện nào để phát triển ngành du lịch ?
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả trước lớp .
 4. Củng cố : (3’)
	- Nêu ghi nhớ SGK .
	- Giáo dục HS có ý thức tìm hiểu về các thành phố cảng .
 5. Dặn dò : (1’)
	- Nhận xét tiết học .
	- Học thuộc ghi nhớ ở nhà .
 -Chuẩn bị: Người dân ở đồng bằng Nam Bộ.
______________________________
Thể dục (tiết 39)
ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI , TRÁI
TRÒ CHƠI “THĂNG BẰNG”
(GV BỘ MÔN DẠY)
___________________________
Sinh hoạt lớp
TUẦN 20
__________________________
Quyền trẻ em
Chủ đề 5: 
QUAN ĐIỂM CỦA TÔI CŨNG QUAN TRỌNG
I. Mục tiêu: 
	1. Kiến thức: Giúp HS nhìn nhận quyền được diễn đạt quan đểim của mình và nhu cầu tham gia và tự tổ chức của chúng.
	2. Kỹ năng: HS có thể tự nói về mình một cách rõ ràng.
	HS có thể giao tiếp ứng xử đúng mực trong quan hệ với tập thể gia đình, cộng đồng.
	3. Thái độ: HS có thái độ tự tin, tự trọng mạnh dạn trong mọi quan hệ giao tiếp, không nhút nhát.
	HS được quyền có quan điểm riêng của mình cần được mọi người tôn trọng quan điểm đó.
II. Chuẩn bị:
GV: Tranh cồ động về công ước quyền trẻ em. Câu chuyện kể “nhưng  mẹ ơi”
HS: Sưu tầm tranh ảnh nói về việc học tập, vui chơi trong trường học.
III. Các hoạt động:
* Hoạt động 1: Đóng kịch sắp vai “Một buổi tối trong gia đình Hoa”
 (2 nữ, 1 nam)
- GV cho HS nhận xét về câu chuyện trên qua các câu hỏi sau:
a) Em có suy nghĩ gì về ý kiến của mẹ Hoa, bố Hoa về việc học của Hoa?
- Mẹ: Gia đình gặp khó khăn muốn cho con gái nghỉ học.
- Bố: Không đồng ý và muốn hỏi lại ý kiến con.
b) Nhận xét về quan điểm của mẹ Hoa khi phân biệt đối xử giữa con trai và con gái?
- Thương con trai hơn, con trai đi học xa
c) Hoa có ý kiến như thế nào đối với cha mẹ? Yù kiến đó có phù hợp với hoàn cảnh thức tế không?
- Đi học một buổi phụ mẹ làm bánh, buổi tối thức khuya học bài.
d) Nếu em là bạn Hoa, em sẽ giả quyết việc đó như thế nào?
- HS nêu cách giải quyết.
- GV chốt: Trong đời sống có biết bao hoàn cảnh gia đình khác nhau. Là con cái trong gia đình, chúng ta phải cùng suy nghĩ với bố mẹ để giải quyết.
* Hoạt động 2: Thực hành
GV kể chuyện “Nhưng . . . Mẹ ơi”
- HS nhận xét quan điểm của mình
+ Mẹ không nghe câu hỏi và những lời giải thích của con, cắt ngang câu nói.
- Quan điểm của con?
Người lớn nói gì cũng phải nghe, nhung sao người lớn không chịu nghe xem trẻ muốn gì?
Gv nhận xét tổng kết.
Tổng kết:
Tuyên dương 
Nhận xét tiết học.
__________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGA tong hop theo tuan lop 4.doc