Kế hoạch bài học lớp 4 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 3

Kế hoạch bài học lớp 4 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 3

Cõu 1: (2,0 điểm): Để ghi tất cả các ngày trong thỏng 3 năm 2013 dương lịch trên tờ lịch treo tường cần phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?

Đáp số: .

Cõu 2: (2,0 điểm): Tỡm trung bỡnh cộng của tất cả cỏc số, mà mỗi số cú đủ ba chữ số 4, 5, 6. ?

Đáp số: .

Cõu 3: (2,0 điểm): Cú ba con: gà, vịt, ngan. Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5kg. Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9kg. Hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10 kg. Hỏi trung bỡnh một con nặng mấy kg?

Đáp số: .

Cõu 4: (2,0 điểm): Muốn lờn tầng bốn một ngụi nhà cao tầng thỡ đi qua 72 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiêu bậc thang để lên đến tầng 6 của ngôi nhà này? (Số bậc thang ở mỗi tầng như nhau)

Đáp số: .

 

doc 8 trang Người đăng hungtcl Lượt xem 925Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 4 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KHÂU 1 + KHÂU 2 KHUNG MA TRẬN ĐỀ
Mức độ nhận thức
Tờn chủ đề
Nhận biết
Thụng hiểu
Vận dụng
Cộng
Vận dụng thấp
Vận dụng ở mức cao 
1. Chữ số tận cựng
1 cõu 
2 điểm
Xỏc định được chữ số tận cựng
2
2. Dóy số (tỡm số hạng của dóy, xột xem SH cú thuộc dóy khụng).
1 cõu 2 ý, mỗi ý 1 điểm
Tỡm được số hạng của dóy, xỏc định số đó cho cú thuộc dóy số hay khụng
2
3. Lập số, TBC
1 cõu 
2 điểm
Vận dụng đỳng qui tắc 
 Lập được đủ số, tớnh TBC
2
4. Bài toỏn tỡm hai số khi biết hiệu và tỷ số của 2 số, TBC.
2 cõu, 1 cõu 2 điểm, 1 cõu 6 điểm
Giải được cỏc bài toỏn về tỡm 2 số khi biết hiệu và tỷ số của 2 số, TBC
8
5. Dấu hiệu chia hết
1 cõu 2 điểm
Giải được bài toỏn 
2
6. Suy luận lụ gic
2 cõu, mỗi cõu 2 điểm
Biết suy luận hợp lớ để tỡm đỏp số bài toỏn
4
7. Số chữ số
Tớnh số chữ số, 1 cõu 2 điểm
2
8. Đếm hỡnh,tớnh diện tớch cỏc hỡnh
2 cõu, mỗi cõu 2 điểm
Biết đếm số tam giỏc . Biết tớnh diện tớch hỡnh tam giỏc
4
9. Phõn số, so sỏnh phõn số
2 cõu, mỗi cõu 2 điểm
Điền số thớch hợp vào ụ trống
4
PHềNG GD & ĐT NGỌC LẶC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIấN THỌ 3
GIAO LƯU HỌC SINH GIỎI LỚP 4
Năm học: 2012-2013
Mụn: Toỏn - Thời gian: 60 phỳt
Họ và tờn học sinh: ....
Trường: Tiểu học ..
Đề bài:
(Từ cõu 1 đến cõu 12 chỉ ghi đỏp số; cõu 13 giải chi tiết)
Cõu 1: (2,0 điểm): Để ghi tất cả các ngày trong thỏng 3 năm 2013 dương lịch trên tờ lịch treo tường cần phải dùng bao nhiêu lượt chữ số?
Đỏp số: ..
Cõu 2: (2,0 điểm): Tỡm trung bỡnh cộng của tất cả cỏc số, mà mỗi số cú đủ ba chữ số 4, 5, 6. ?
Đỏp số: ..
Cõu 3: (2,0 điểm): Cú ba con: gà, vịt, ngan. Hai con gà và vịt nặng tất cả là 5kg. Hai con gà và ngan nặng tất cả là 9kg. Hai con ngan và vịt nặng tất cả là 10 kg. Hỏi trung bỡnh một con nặng mấy kg?
Đỏp số: ..
Cõu 4: (2,0 điểm): Muốn lờn tầng bốn một ngụi nhà cao tầng thỡ đi qua 72 bậc thang. Vậy phải đi qua bao nhiờu bậc thang để lờn đến tầng 6 của ngụi nhà này? (Số bậc thang ở mỗi tầng như nhau)
Đỏp số: ..
Cõu 5: (2,0 điểm): Cho dóy số: 6; 21; 51; 96; 156 . 
a. Tỡm số hạng thứ 100 của dóy. 
b. Số 11706 là số hạng thứ bao nhiờu của dóy?
Đỏp số: a)  b) ..
Cõu 6: (2,0 điểm): Trong giờ tập thể dục của lớp 4A2 thầy giỏo cho cỏc bạn học sinh xếp hàng, lỳc thỡ xếp hàng 8, lỳc xếp hàng 6, lỳc lại xếp hàng 4, hàng 3 hàng 2 vẫn thấy vừa đủ. Em hóy tớnh xem lớp 4A2 cú bao nhiờu bạn? (Biết số học sinh là số nhỏ hơn 48)
Đỏp số: ..
Cõu 7: (2,0 điểm) Tất cả học sinh của trường Tiểu học Kiờn Thọ 3 đi tham quan bằng ụ tụ. Nếu mỗi xe chở 45 người thỡ cú 20 học sinh khụng được lờn xe. Nếu đổi cỏc xe đú thành xe 60 chỗ thỡ cú thể chở thờm được 55 học sinh nữa. Hỏi trường đú cú bao nhiờu học sinh?
Đỏp số: ..
Cõu 8: (2,0 điểm): Tìm giá trị số tự nhiên của x sao cho:
5
x
2
15
	a,	 	b, 	 	
x
x
4
x
=
1
x
x
5
	c, 	d, 	 
Cõu 9: (2,0 điểm): Hỡnh vuụng ABCD cú chu vi là 2008 cm. M là trung điểm của cạnh BC. Nối M với A và D. Tớnh diện tớch tam giỏc AMD?
Đỏp số: ..
Cõu 10: (2,0 điểm): Cho tam giỏc ABC. Trờn cạnh BC lấy 10 điểm khỏc nhau (Khụng trựng với B và C). Nối A với cỏc điểm đú. Hỏi cú bao nhiờu tam giỏc?
Đỏp số: ..
Cõu 11: (2,0 điểm): Cho A = 5 x 5 x 5 x ... x 5 x 5 x 2 . Tỡm chữ số hàng đơn vị của A?
 2013 thừa số 5
 Đỏp số: ..
Cõu 12: (2,0 điểm): Cho phõn số 2/5. Hỏi phải cộng thờm vào tử số và mẫu số cựng một số tự nhiờn nào để được một phõn số mới bằng 4/5? 
 Đỏp số: ..
Cõu 13: (6,0 điểm): Hiện nay, tuổi bố gấp 7 lần tuổi con. Sau 10 năm nữa, tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tớnh tuổi mỗi người hiện nay?
PHềNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO NGỌC LẶC
ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM 
Năm học: 2012-2013
Mụn: Toỏn
Từ cõu 1 đến cõu 12 mỗi cõu làm đỳng: 2,0 điểm.
Cõu
Đỏp ỏn
1
53 chữ số
2
555
3
4kg
4
120 bậc thang
5
74 256; số hạng thứ 40
6
24 học sinh
7
245 học sinh.
8
a) 1, 2, ..., 7; b) 1, 2; c) 1, 2, 3, ... ; d) 4
9
126002 cm2
10
66 hỡnh tam giác
11
0
12
Số 10
Cõu 13: (6,0 điểm): Hiện nay, con 5 tuổi; bố 35 tuổi.
ĐÁP ÁN CHI TIẾT
Cõu 1: Thỏng 3 cú 31 ngày.
Từ ngày mồng 1 đến ngày mồng 9 cú 9 ngày được ghi bằng số cú 1 chữ số 
Số ngày được ghi bằng số cú 2 chữ số là:
 31 – 9 = 22 (ngày)
Vậy để ghi tất cả cỏc ngày trong thỏng 3 dương lịch trờn tờ lịch treo tường cần phải dựng số lượt chữ số là:
 (9 x 1) + (22 x 2) = 53 (chữ số)
 	Đỏp số: 53 chữ số
Cõu 2: Số cỏc số lập được từ ba chữ số 4, 5, 6 là: 
 3 x 2 x 1 = 6 (số)
 Cỏc số đú là: 456; 465; 546; 564; 645; 654
 Tổng cỏc số đú là: (4 + 5 + 6) x (200 + 20 + 2)
 = 3330
 Trung bỡnh cộng cỏc số đú là: 
 3330 : 6 = 555
 Đỏp số: 555
Cõu 3: Hai con gà, hai con ngan, hai con vịt nặng tất cả là:
 5 + 9 + 10 = 24 (kg)
 Vậy ba con gà, vịt, ngan nặng tất cả là:
 24 : 2 = 12 (kg)
 Trung bỡnh một con nặng số kg là:
 12 : 3 = 4 (kg)
 Đỏp số: 4 kg
Cõu 4:
Muốn lờn tầng bốn của ngụi nhà thỡ phải đi qua 3 lượt cầu thang, nờn mỗi lượt cầu thang cú số bậc thang là: 
 72 : 3 = 24 (bậc)
Vậy muốn lờn tầng 6 của ngụi nhà đú phải đi qua 5 lượt cầu thang nờn phải đi qua số bậc thang là:
	24 x 5 = 120 (bậc)
	Đỏp số: 120 bậc thang
Cõu 5:
Ta cú: Số hạng thứ nhất là 6 = 6 + 15 x 0
	 Số hạng thứ hai là 21 = 6 + 15 x 1
	 Số hạng thứ ba là 51 = 6 + 15 x 1 + 15 x 2
	 Số hạng thứ tư là 96 = 6 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3
	 Số hạng thứ năm là 156 = + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4
Vậy số hạng thứ 100 là: 6 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + 15 x 4 + ... + 15 x (100 – 1)
	= 6 + 15 x (1 + 2 + 3 + ... + 99)
	= 6 + 15 x x 99
	= 6 + 15 x 50 x 99
	= 6 + 74250
	= 74256
Giả sử số hạng 11706 đứng thứ n trong dóy, theo phần trờn ta cú:
	6 + 15 x 1 + 15 x 2 + 15 x 3 + ... + 15 x (n – 1) = 11706
	6 + 15 x (1 + 2 + 3 + ... + (n – 1)) = 11706
	15 x n x (n – 1) : 2 = 11706 – 6
	n x (n – 1) : 2 = 11700 : 15
	n x (n – 1) = 780 x 2
	(n - 1) x n = 1560
 Ta cú : 1560 = 39 x 40
Mà n - 1 và n là hai số tự nhiờn liờn tiếp nờn n = 40.
 	Vậy số 11706 là số hạng thứ 40 của dóy.
Cõu 6: 
Cõu 7: 
Số học sinh ngồi trờn tất cả cỏc xe 60 chỗ nhiều hơn số học sinh ngồi trờn tất cả cỏc xe 45 chỗ là:
	20 + 55 = 75 (học sinh)
Một xe 60 chỗ nhiều hơn một xe 45 chỗ số ngồi là:
	60 – 45 = 15 (chỗ)
Số xe cú tất cả là:
	75 : 15 = 5 (xe)
Trường đú cú số học sinh đi tham quan là:
	60 x 5 – 55 = 245 (học sinh)
	Đỏp số: 245 học sinh
Cõu 8: 
Cõu 9: Cạnh hỡnh vuụng là: 2008 : 4 = 502 (cm)
Tam giỏc AMD cú cạnh đỏy AD bằng đường cao tương ứng và bằng độ dài cạnh hỡnh vuụng ABCD. 
Nờn diện tớch hỡnh tam giỏc AMD là: 502 x 502 : 2 = 126002 (cm2)
 Đỏp số: 126002 cm2 
Cõu 10: (Hỡnh một cú 11 hỡnh; Hỡnh hai cú 10 hỡnh; Hỡnh ba cú 9 hỡnh; hỡnh bốn cú 8 hỡnh; hỡnh năm cú 7 hỡnh; Hỡnh sỏu cú 6 hỡnh; Hỡnh bảy cú 5 hỡnh; Hỡnh tỏm cú 4 hỡnh, Hỡnh chớn cú 3 hỡnh; Hỡnh mười cú 2 hỡnh; Hỡnh mười một cú 1 hỡnh)
Số tam giỏc cú trong hỡnh vẽ là:
	1 + 2 + 3 + ... + 11 = 66 (hỡnh)
	 Đỏp số: 66 hỡnh tam giỏc
Cõu 11:
Ta cú: tớch của bao nhiờu thừa số 5 cũng cú chữ số tận cựng là 5
Mà số cú chữ số tận cựng là 5 khi nhõn với 2 được tớch là số cú chữ số tận cựng là 0
Nờn chữ số hàng đơn vị của A là: 0.
	Đỏp số: chữ số hàng đơn vị của A là: 0
Cõu 12: Ta cú: 4/5 = 12/ 15; Mà 12 = 10 + 2
 15 = 10 + 5
 Nờn cần cộng thờm 10 vào cả tử số và mẫu số của phõn số 2/5 sẽ được phõn số mới bằng 4/5 
Cõu 13: (6,0 điểm): 
Hiện nay, nếu tuổi con là 1 phần thỡ tuổi bố là 7 phần như thế.
Ta cú sơ đồ thứ nhất:
 ?
Tuổi con: |——-| ?
 Tuổi bố: |——-|——-|——-|——-|——-|——-|——-|
Hiệu số tuổi của hai bố con hiện nay là: 7 – 1 = 6 (phần)
Hiện nay tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai bố con là 1 : 6 = 1/6
Sau 10 năm nữa, nếu tuổi con là 1 phần thỡ tuổi bố là 3 phần như thế (mỗi phần bõy giờ cú giỏ trị khỏc mỗi phần ở trờn).
Ta cú sơ đồ thứ hai:
 ?
Tuổi con: |——-| ?
 Tuổi bố: |——-|——-|——-|
Sau 10 năm hiệu số tuổi của hai bố con là: 3 – 1 = 2 (phần)
Sau 10 năm tỉ số giữa tuổi con và hiệu số tuổi của hai bố con là 1: 2 = 1/2
Vỡ hiệu số tuổi của hai bố con khụng bao giờ thay đổi nờn ta cú thể so sỏnh về tỉ số giữa tuổi con hiện nay và tuổi con sau 10 năm nữa.
- Tuổi con hiện nay bằng 1/6 hiệu số tuổi của hai bố con.
- Tuổi con sau 10 năm nữa bằng 1/2 hay 3/6 hiệu số tuổi của hai bố con.
Vậy tuổi con sau 10 năm nữa gấp 3 lần tuổi con hiện nay. Ta cú sơ đồ tuổi con ở hai thời điểm:
 ?
 Hiện nay: |——-| 10
Sau 10 năm: |——-|——-|——-|
Tuổi con hiện nay là: 10 : 2 = 5 (tuổi)
Tuổi bố hiện nay là: 5 x 7 = 35 (tuổi)
Đỏp số: Hiện nay, con 5 tuổi; bố 35 tuổi

Tài liệu đính kèm:

  • docMA TRAN DE DAP AN GLHSG4.doc