Bài soạn Lớp 4 Tuần 28 - GV: Phan Tiến Dương

Bài soạn Lớp 4 Tuần 28 - GV: Phan Tiến Dương

BÀI 13: TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG

I. Mục tiêu :

 - Nêu được một số qui định khi tham gia giao thông ( những qui định có liên quan tới học sinh )

 - Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.

 - Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.

II. Đồ dùng dạy học

- Sách giáo khoa đạo đức 4

- Một số biển báo giao thông

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 35 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 02/06/2021 Lượt xem 42Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Lớp 4 Tuần 28 - GV: Phan Tiến Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ
 Tiết
 Môn
 Tên bài dạy
Ghi chú
 Hai
15/03/10
28
Đạo đức
Tôn trọng Luật Giao thông (T1)
55
Tập đọc
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T1)
136
 Toán
Luyện tập chung 
28
Lịch sử
Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long(năm 1786)
Chào cờ
 Ba
16/03/10
137
Toán
Giới thiệu tỉ số 
28
Chính tả
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T2)
55
LT & C
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T3)
55
Khoa học
Ôn tập: vật chất và năng lượng
 Tư
17/03/10
56
Tập đọc
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T4)
138
Toán
Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó.
28
Địa lý
Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung
 55
TLV
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T5)
28
Kĩ thuật
Lắp cái đu (TT)
 Năm
18/03/10
28
KC
Ôn tập và kiểm tra giữa HKII (T6)
139
Toán
Luyện tập
56
LT & C
 kiểm tra giữa HKII 
 Sáu
19/03/10
56
Khoa học
Ôn tập: vật chất và năng lượng
56
TLV
 kiểm tra giữa HKII 
140
Toán
Luyện tập 
28
Âmnhạc
Ôn tập bài hát: Thiếu nhi thế giới liên hoan
28
HĐTT
BÀI 13: TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG
I. Mục tiêu :
 - Nêu được một số qui định khi tham gia giao thông ( những qui định có liên quan tới học sinh ) 
 - Phân biệt được hành vi tôn trọng Luật Giao thông và vi phạm Luật Giao thông.
 - Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông trong cuộc sống hằng ngày.
II. Đồ dùng dạy học 
- Sách giáo khoa đạo đức 4
- Một số biển báo giao thông
III. Các hoạt động dạy học
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I- Tổ chức
II- Kiểm tra: thế nào là hoạt động nhân đạo 
III- Dạy bài mới:
+ HĐ1: Thảo luận nhóm
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm và giao nhiệm vụ 
- Gọi học sinh đọc thông tin và hỏi 
- Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì ?
- Tại sao lại xảy ra tai nạn giao thông ?
- Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn ?
- Gọi các nhóm lên trình bày
- Giáo viên kết luận
- Cho học sinh đọc ghi nhớ
+ HĐ2: Thảo luận nhóm
Bài tập 1 : giáo viên chia nhóm đôi và giao nhiệm vụ 
- Gọi một số học sinh lên trình bày
- Giáo viên kết luận : những việc làm trong tranh 2, 3, 4 là nguy hiểm cản trở giao thông. Tranh 1, 5, 6 chấp hành đúng luật giao thông
+ HĐ3: Thảo luận nhóm
Bài tập 2 : giao cho mỗi nhóm thảo luận một tình huống
- Gọi các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- Giáo viên kết luận
- Gọi học sinh đọc ghi nhớ
- Hát
- Hai em trả lời
- Nhận xét và bổ sung
- Học sinh chia nhóm
- Học sinh đọc các thông tin và trả lời 
- Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả như tổn thất về người và của...
- Xảy ra tai nạn giao thông do nhiều nguyên nhân : thiên tai... nhưng chủ yếu là do con người ( lái nhanh, vượt ẩu,... )
- Mọi người dân đều có trách nhiệm tôn trọng và chấp hành luật lệ giao thông
- Nhận xét và bổ xung
- Học sinh xem tranh để tìm hiểu nội dung
- Một số em lên trình bày
- Nhận xét và bổ xung
- Các nhóm thảo luận tình huống. Dự đoán kết quả của từng tình huống
- Các tình huống là những việc dễ gây tai nạn giao thông -> luật giao thông cần thực hiện ở mọi nơi và mọi lúc
D. Hoạt động nối tiếp :
- Em cần làm gì để tham gia giao thông an toàn ?
- Nhận xét đánh giá giờ học.
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán
Tiết 136: Luyện tập chung
A. Mục tiêu: 
 - Nhận biết được một số tính chất của hình chữ nhật , hình thoi .
 - Tính được diện tích hình vuông , hình chữ nhật , hình bình hành , hình thoi. 
B. Đồ dùng dạy học:
 - Thước mét, bảng phụ vẽ sẵn các hình ở bài tập 1,2,3. Phiếu bài tập 1, 2, 3
C. Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. ổn định:
2.Kiểm tra: 
3.Bài mới: 
- GV treo bảng phụ ghi bài 1:
- Đúng ghi Đ sai ghi S ?
- GV gọi HS đọc kết quả trong phiếu bài tập 1.
- GV treo bảng tiếp bài 2
- Đúng ghi Đ sai ghi S?
- Khoanh vào chữ trớc câu trả lời đúng?
Bài1 : Cả lớp làm bài vào phiếu bài tập 1 -1em lên bảng chữa bài-cả lớp đổi phiếu kiểm tra và nhận xét:
- AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau ( Đ).
- AB vuông góc với AD (Đ).
- Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông (Đ)
- Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau (S)
Bài 2: Cả lớp làm phiếu 1 em chữa bài.
- Trong hình thoi PQRS có:
- PQ và RS không bằng nhau (S)
- PQ không song song với PS (Đ).
- Các cặp cạnh đối diện song song (Đ).
- Bốn cạnh đều bằng nhau (Đ)
Bài 3: Cả lớp làm vào phiếu số 3 - 1 em nêu kết quả:
- Hình có diện tích lớn nhất là hình vuông (25 cm2).
D.Các hoạt động nối tiếp:
Củng cố : Nêu cách tính diện tích hình thoi? Hình chữ nhật hình vuông?
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lịch sử
NGHĨA QUÂN TÂY SƠN TIẾN RA
THĂNG LONG( NĂM 1786)
I.Mục tiêu :
 - Nắm được đôi nét về việc nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng long diệt chúa Trịnh (1786):
	+ Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn, Nguyễn Huệ tiến ra Thăng Long, lật đổ chính quyền họ Trịnh (năm 1786).
	+ Quân của Nguyễn Huệ đi đến đâu đánh thắng đến đó, năm 1786 nghĩa quân Tây Sơn làm chủ Thăng Long, mở đầu cho việc thống nhất được đất nước.
 - Nắm được công lao của Quang Trung trong việc đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh mở đầu cho việc thống nhất đất nước.
II.Chuẩn bị :
 	 - Lược đồ khởi nghĩa Tây Sơn .
III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Ổn định:
 GV cho HS chuẩn bị SGK.
2.KTBC :
 -Trình bày tên các đô thị lớn hồi thế kỉ XVI-XVII và những nét chính của các đô thị đó .
 -Theo em, cảnh buôn bán sôi động ở các thành thị nói lên tình hình kinh tế nước ta thời đó như thế nào ?
 GV nhận xét ,ghi điểm .
3.Bài mới :
 a.Giới thiệu bài: Ghi tựa
 b.Phát triển bài :
 *Hoạt động cả lớp :
 GV dựa vào lược đồ, trình bày sự phát triển của khởi nghĩa Tây Sơn trước khi tiến ra Thăng Long: -GV cho HS lên bảng tìm và chỉ trên bản đồ vùng đất Tây Sơn.
 -GV giới thiệu về vùng đất Tây Sơn trên bản đồ.
 *Hoạt động cả lớp: (Trò chơi đóng vai )
 -GV cho HS đọc hoặc kể lại cuộc tiến quân ra Thăng Long của nghĩa quân ra Tây Sơn .
 -GV dựa vào nội dung trong SGK để đặt câu hỏi:
 +Sau khi lật đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, Nguyễn Huệ có quyết định gì ?
 +Nghe tin Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc,thái độ của Trịnh Khải và quân tướng như thế nào?
 +Cuộc tiến quân ra Bắc của quân Tây Sơn diễn ra thế nào ?
 GV nhận xét .
 *Hoạt động cá nhân:
 -GV cho HS thảo luận về kết quả và ý nghĩa của sự kiện nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.
 -GV nhận xét ,kết luận .
4.Củng cố - Dặn dò:
 -GV cho HS đọc bài học trong khung .
 -Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long nhằm mục đích gì ?
 -Việc Tây Sơn lật đổ tập đoàn PK họ Trịnh có ý nghĩa gì ?
 -Về xem lại bài và chuẩn bị trước bài : “Quang Trung đại phá quân thanh năm 1789”.
 -Nhận xét tiết học .
-HS chuẩn bị .
-HS hỏi đáp nhau và nhận xét .
-HS lắng nghe.
-HS theo dõi .
-HS theo dõi.
-HS kể hoặc đọc .
- Vài HS.
- Vài HS.
- Vài HS.
- Vài HS.
-HS thảo luận và trả lời:Nguyễn Huệ làm chủ được Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị Đàng Ngoài cho vua Lê, mở đầu việc thống nhất đất nước sau hơn 200 năm bị chia cắt.
-3 HS đọc và trả lời.
-Cả lớp nhận xét, bổ sung.
-HS đọc
- HS trả lời
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 3 ngày 16/03/2010
Tiết 137: Giới thiệu tỉ số
A. Mục tiêu: 
 - Biết lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại 
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK, bảng phụ chép sẵn ví dụ 2
C. Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. ổn định:
2.Kiểm tra: 
3.Bài mới: 
a Hoạt động 1: Giới thiệu tỉ số 5 : 7 và 7 : 5
- GV nêu ví dụ: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách.
- Vẽ sơ đồ minh hoạ như SGK.
- Giới thiệu tỉ số:
- Tỉ số của xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay Đọc là : năm phần bảy.
- Tỉ số này cho biết số xe tải bằng số xe khách.
- Tương tự tỉ số giữa xe khách và xe tải là
b.Hoạt động 2:Giới thiệu tỉ số a : b (b khác 0) GV treo bảng phụ:
- Lập tỉ số của hai số 5 và 7 ; 3 và 6; a và b 
( b khác 0)?
- Lưu ý : Viết tỉ số của hai số không kèm theo tên đơn vị.
c.Hoạt động 3: thực hành.
- Viết tỉ số của a và b, biết: 
 a. a = 2 b. a = 7 
 b = 3 b = 4. 
- Cả lớp đọc và nêu ý nghĩa của tỉ số:
Bài1 : Cả lớp làm bài vào vở 2 em chữa bài
Tỉ số của a và b là ; ; còn lại tương tự
Bài 3: Cả lớp làm vở
D.Các hoạt động nối tiếp:
1.Củ ... p lời giải đúng vào vở.
-HS chép lời giải đúng vào vở.
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ 6 ngày 19/03/2010
Bài 55-56: ÔN TẬP VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG
( Như tiết 1)
Tập làm văn
KIỂM TRA GIỮA KÌ II
TIẾT 8
BÀI LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
 Kiểm tra (Viết) theo mức độ cần đạt về kiến thức, kĩ năng giữa HKII:
 - Nghe - viết đúng bài CT (tốc độ khoảng 85 chữ/15phút); không mắc quá năm lỗi trong bài; trình bày đúng hình thức bài thơ (văn xuôi).
 - Viết được bài văn tả đồ vật (hoặc tả cây cối) đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), rõ nội dung miêu tả; diễn đạt thành câu, viết đúng chính tả.
II.Đồ dùng dạy học:
 -Bảng phụ chép 3 khổ thơ để HS soát, chữa lỗi.
III.Hoạt động trên lớp:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài mới:
 a). Giới thiệu bài:
 Trong tiết luyện tập hôm nay, các em sẽ nhớ viết 3 khổ thơ đầu của bài Đoàn thuyền đánh cá. Sau đó, các em chọn một trong hai đề tập làm văn đã cho và viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp, viết một đoạn tả bộ phận của đồ vật hoặc của cây em tả.
 b). Nhớ viết:
 a). Hướng dẫn chính tả:
 -GV nêu yêu cầu của bài chính tả.
 -Cho HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ.
 -GV nhắc lại về nội dung bài chính tả.
 -Cho HS luyện viết những từ dễ viết sai: thuyền, biển, luồng sáng, dệt 
 b). HS viết chính tả:
 -Cho HS soát lỗi. GV đưa bảng phụ đã viết 3 khổ thơ lên.
 c). Chấm, chữa bài:
 -Chấm bài + nhận xét chung.
 c). Làm văn:
 -Cho HS đọc yêu cầu của đề.
 -GV giao việc: Bài tập cho hai đề tập làm văn. Các em chọn một trong hai đề đó và viết lời mở bài theo kiểu gián tiếp, viết một đoạn văn tả một bộ phận của đồ vật (nếu em chọn tả đồ vật) hoặc tả một bộ phận của cây (nếu em chọn tả cây).
 -Cho HS làm bài.
 -Cho HS trình bày.
 -GV nhận xét, khen những HS viết hay.
2. Củng cố, dặn dò:
 -GV nhận xét tiết học.
 -Dặn HS lưu ý những từ ngữ hay viết sai chính tả để bài sau viết chính tả cho đúng.
-HS lắng nghe.
-1 HS đọc 3 khổ thơ viết CT + cả lớp đọc thầm lại bài CT.
-HS gấp SGK. Viết chính tả.
-Viết xong tự soát lỗi, nhìn vào bảng phụ trên lớp để soát lỗi.
-1 HS đọc, lớp lắng nghe.
-HS viết mở bài + viết một đoạn miêu tả một bộ phận của đồ vật, của cây.
-Một số HS trình bày.
-Lớp nhận xét.
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toán
Tiết 140: Luyện tập 
A. Mục tiêu: 
 - Giải được bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó
B. Đồ dùng dạy học:
 - SGK
C. Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
1. ổn định:
2.Kiểm tra
3.Bài mới: 
- Cho HS làm các bài tập trong vở bài tập toán và chữa bài
- Giải toán 
- Đọc đề - tóm tắt đề?
- Bài toán cho biết gì? hỏi gì?
- Nêu các bước giải?
- GV chấm bài nhận xét:
-
- GV chấm bài nhận xét
Bài1 : Cả lớp làm bài vào vở 1 em chữa bài
- Coi đoạn hai là 3 phần bằng nhau thì đoạn một là 3 phần như thế
Tổng số phần bằng nhau là: 1 +3=4 (phần)
Đoạn thứ nhất dài: 28 : 4 x 3 = 21 (m)
Đoạn thứ hai dài: 28 - 21 = 7 (m)
 Đáp số: Đoạn 1 : 21 m; đoạn 2 :7 m
Bài 3: Cả lớp làm vở- 1em chữa bài
D.Các hoạt động nối tiếp:
1.Củng cố :Nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó 
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 28
Học hát bài THIẾU NHI THẾ GIỚI LIÊN HOAN
I/ Mục tiêu:
HS hát đúng giai điệu và thuộc lời. Hát đúng những tiếng có luyến 2 nốt móc đơn
Trình bày bài Thiếu nhi thế giới liên hoan theo cách hát lĩnh xướng, hoà giọng. Trình bày bài hát kết hợp gõ đệm 2 âm sắc.
II/ Chuẩn bị của giáo viên:
Nhạc cụ quen dùng, máy nghe, đĩa nhạc
Tranh ảnh minh hoạ. 
Bản nhạc bài hát kí hiệu phân chia câu hát
Tập đàn giai điệu, hát chuẩn và đệm được bài hát
III/ Hoạt động dạy học:
Ổn định:
Kiểm tra:
Bài mới:
HĐ của GV
Nội dung
HĐ của HS
GV ghi nội dung
GV thực hiện
GV thực hiện
GV chỉ định
GV hướng dẫn
GV 
GV hướng dẫn
GV điều khiển
GV yêu cầu và hưóng dẫn
GV 
GV hướng dẫn
GV chỉ định
Học hát: 
Thiếu nhi thế giới liên hoan
1/ Giới thiệu bài hát	
Treo tranh minh hoạ và giới thiệu bài hát
2/ Nghe hát mẫu:
HS nghe bài hát qua băng đĩa hoặc GV trình bày
3/ Đọc lời ca và giải thích từ khó:
Chỉ định 1 – 2 HS đọc lời ca
4/ Đọc lời theo tiết tấu lời ca:
5/ Luyện thanh: 1-2 phút
6/ Tập hát từng câu:
- Dịch giọng (-4). HS vừa hát vừa gõ tiết tấu lời ca
- Trong bài những tiếng có dấu chấm dôi HS nhận rõ chỗ luyến cho HS năng khiếu thực hiện
- Tập xong 2 câu, GV cho hát nối liền 2 câu. Hướng dẫn các em chỗ lấy hơi, hát rõ lời, hát diễn cảm hoặc sửa cho các em. 
- Tập câu tương tự các câu sau
7/ Hát cả bài:
- GV chọn tiết điệu March, tốc độ 120.
- nửa lớp hát lời 1 kết hợp gõ đệm theo phách.
- nửa lớp còn lại hát lời 2 kết hợp gõ đệm theo phách.
8/ Trình bày bài hát:
- Trình bày lời 1 theo cách lĩnh xướng nối tiếp, hoà giọng
+ HS nữ lĩnh xướng: 
+ HS nam nối tiếp:
+ Cả lớp: Vui liên  yêu đời
Vừa hát vừa gõ 2 âm sắc
- Trình bày lời 2 tương tự
9/ Củng cố bài:
- GV chỉ định từng bàn trình bày hát kết hợp gõ dệm với 2 âm sắc.
HS chuẩn bị ĐDHT
HS theo dõi
HS nghe
1 -2 em đọc
Cả lớp đọc
Luyện thanh
HS thực hiện
HS hát câu 1-2
HS tập hát 2 câu tiếp theo
Nửa lớp hát lời 1
Nửa lớp hát lời 2
HS thực hiện
Từng bàn thực hiện
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinh hoạt lớp 
 TUẦN 27
I. MỤC TIÊU
- Giúp học sinh nhận đươc ưu, khuyết điểm trong tuần.
- Rèn học sinh có tinh thần phê, tự phê.
- Giáo dục học sinh có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập.
II. NỘI DUNG
1.Kiểm điểm trong tuần:
 - Các tổ kiểm điểm các thành viên trong tổ.
 - Lớp trưởng nhận xét chung các hoạt động của lớp trong tuần.
 - Giáo viên:
 	 + Về ý thức tổ chức kỷ luật
 + Học tập: Có ý thức học tập ở nhà cũng như trên lớp.
 + Lao động: Cả lớp có ý thức lao động tự quản cao.
 +Thể dục vệ sinh: TD tương đối nhanh, ý thức tập tốt; VS sạch sẽ.
 +Các hoạt động khác: Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học sinh.
2. Triển khai công tác tuần tới : 
- Tích cực tham gia phong trào cùng nhau tiến bộ.
- Tích cực đọc và làm theo lời Bác dạy
- Tiếp tục phong trào giúp nhau học tốt.
- Tiếp tục đôi bạn cùng tiến.
- Tiếp tục phong trào vở sạch chữ đẹp.
- Tiếp tục bồi dưỡng HS yếu vào ngày thứ 7: Hậu, Hiệp, Tâm, Linh, Huyền, Nhi, VThắng. ( Để chuẩn bị thi giữa HKII).
- Giữ gìn lớp học sạch sẽ.
- Tiếp tục tham gia kế hoạch nhỏ để có nộp công trình măng non các cấp.
- Tuyên truyền giáo dục ngày thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 26/03/1931-26/03/2010.
 4. Sinh hoạt tập thể :
- Tiếp tục tập bài hát 
- Chơi trò chơi.
 5. Tổng kết : 
- Hát kết thúc .
- Chuẩn bị : Tuần 19.
- Nhận xét tiết .
Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI SOAN LOP 4 TUAN 28CKTKN.doc