Giáo án các môn khối 4 - Tuần học 18 - Trường Tiểu học Phú Thanh

Giáo án các môn khối 4 - Tuần học 18 - Trường Tiểu học Phú Thanh

I/ Mục tiêu:

- HS đọc lưu loát, rành mạch chuyện Sự tích các loài hoa, hiểu ND chuyện và làm được BT2.

 II/ Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Hướng dẫn học sinh đọc bài:

- Cho HS đọc truyện: Sự tích các loài hoa

- Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc từng ñoạn tröôùc lôùp. GV theo dõi sửa sai lỗi phát âm.

- Giúp HS tìm hieåu nghóa caùc töø khoù

- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.

- Goïi 3 HS ñoïc laïi toaøn baøi.

- GV theo dõi HS đọc. Nhận xét ghi điểm.

- GV ñoïc maãu laàn 1.

- Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm.

- Mỗi nhóm 5 em.

- Gv nhận xét nhóm đọc hay.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung truyện.

2. Hướng dẫn HS làm BT:

Bài 2:

Hướng dẫn rồi cho HS tự làm bài bằng cách đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất.

- Gọi HS nêu kết quả bài làm.

- GV nhận xét, chấm chữa bài.

3. Củng cố dặn dò:

- Nhận xét tiết học.

- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài.

- Lớp đọc thầm.

- HS cùng tìm hiểu nghĩa từ khó.

- Luyện đọc theo cặp.

- 3 HS ñoïc thaønh tieáng, HS caû lôùp theo doõi.

- Lớp nhận xét cách đọc của bạn.

- Theo doõi GV ñoïc maãu.

- Các nhóm tự đọc theo nhóm.

- Các nhóm thi đọc diễn cảm.

- HS nhận xét nhóm đọc hay.

- HS nêu nội dung truyện, lớp nhận xét bổ sung.

2/ HS đọc thầm đọc yêu cầu rồi tự làm vào vở.

- Vài HS nêu kết quả, lớp nhận xét sửa bài.

- Đáp án: a) Cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.

b) Vì chỉ có tấm long thơm thảo mới xứng đáng.

c) Hoa hồng muốn chia sẻ hương thơm của mình cho muôn loài.

d) Vì hoa râm bụt chỉ muốn có hương để mọi người phải nể.

e) Hoa ngọc lan nhường quà tặng của Thần cho loài hoa khổ hơn mình.

g) Trắng trẻo, ngập ngừng, ngọt ngào.

h) Không đúng. Vì mỗi từ ngữ là tên chung của một loài hoa.

i) Có hai động từ: Gặp, hỏi.

k) Thần liền tặng hoa hồng làn hương quí báu.

l) CN: Thần; VN: liền tặng hoa hồng làn hương quí báu.

- Nghe thực hiện ở nhà.

 

doc 3 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 28/07/2020 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối 4 - Tuần học 18 - Trường Tiểu học Phú Thanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG VIỆT: ÔN TẬP (Tiết 1 – T18)
I/ Mục tiêu:
- HS đọc lưu loát, rành mạch chuyện Sự tích các loài hoa, hiểu ND chuyện và làm được BT2. 
 II/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Hướng dẫn học sinh đọc bài:
- Cho HS đọc truyện: Sự tích các loài hoa
- Yeâu caàu HS tieáp noái nhau ñoïc từng ñoạn tröôùc lôùp. GV theo dõi sửa sai lỗi phát âm...
- Giúp HS tìm hieåu nghóa caùc töø khoù 
- Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp.
- Goïi 3 HS ñoïc laïi toaøn baøi.
- GV theo dõi HS đọc. Nhận xét ghi điểm.
- GV ñoïc maãu laàn 1.
- Hướng dẫn HS thi đọc diễn cảm.
- Mỗi nhóm 5 em.
- Gv nhận xét nhóm đọc hay.
- Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung truyện.
2. Hướng dẫn HS làm BT:
Bài 2: 
Hướng dẫn rồi cho HS tự làm bài bằng cách đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng nhất.
- Gọi HS nêu kết quả bài làm. 
- GV nhận xét, chấm chữa bài.
3. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài.
- Lớp đọc thầm.
- HS cùng tìm hiểu nghĩa từ khó.
- Luyện đọc theo cặp.
- 3 HS ñoïc thaønh tieáng, HS caû lôùp theo doõi.
- Lớp nhận xét cách đọc của bạn.
- Theo doõi GV ñoïc maãu.
- Các nhóm tự đọc theo nhóm.
- Các nhóm thi đọc diễn cảm.
- HS nhận xét nhóm đọc hay.
- HS nêu nội dung truyện, lớp nhận xét bổ sung.
2/ HS đọc thầm đọc yêu cầu rồi tự làm vào vở.
- Vài HS nêu kết quả, lớp nhận xét sửa bài.
- Đáp án: a) Cho những loài hoa có tấm lòng thơm thảo.
b) Vì chỉ có tấm long thơm thảo mới xứng đáng.
c) Hoa hồng muốn chia sẻ hương thơm của mình cho muôn loài.
d) Vì hoa râm bụt chỉ muốn có hương để mọi người phải nể.
e) Hoa ngọc lan nhường quà tặng của Thần cho loài hoa khổ hơn mình.
g) Trắng trẻo, ngập ngừng, ngọt ngào..
h) Không đúng. Vì mỗi từ ngữ là tên chung của một loài hoa.
i) Có hai động từ: Gặp, hỏi.
k) Thần liền tặng hoa hồng làn hương quí báu.
l) CN: Thần; VN: liền tặng hoa hồng làn hương quí báu.
- Nghe thực hiện ở nhà.
TOÁN: ÔN LUYỆN (Tiết 1 – T18)
I.Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố về:
 - Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9.
II.Đồ dùng dạy học:
III.Hoạt động trên lớp: 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1) Hướng dẫn luyện tập: 
 Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập
- Cho HS nhắc lại cách tính 
- Cho HS tự làm bài.
 - Nhận xét và cho điểm HS, chữa bài.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập. 
 - Cho HS tự làm bài.
 - Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
Bài 3: Cho HS đọc đề toán
- GV cho HS tự làm bài. 
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 4: - Cho HS tự làm bài.
- Chữa bài, nhận xét và cho điểm HS.
4.Củng cố- dặn dò:
 - Nhận xét giờ học.
1/ 2 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở 
- Nhận xét, chữa bài.
2/ 2 HS lên bảng tính, lớp làm vào vở.
- Nhận xét, chữa bài, đổi vở KT chéo.
a) 234 chia hết cho 9.
b) 4512 chia hết cho cả 3 và 2.
c) 135 chia hết cho 3 và 5.
3/ HS đọc đề.
- Cả lớp làm bài vào vở.
- Chữa bài.
a) Sai; b) Đúng; c) Đúng; d) Sai.
4/ 1HS lên bảng, cả lớp làm vào vở 
- Lớp nhận xét, chữa bài.
- Số quân của đơn vị bộ đội đĩ là 135 người.
- Nghe thực hiện ở nhà.
TOÁN: ÔN LUYỆN (Tiết 2 – T18)
I.Mục tiêu: 
 - Biết một số chia hết cho2, cho 3, cho 5 và cho 9 (BT1, 2, 3)
 - Vận dụng giải bài toán có lời văn (BT4). 
II.Đồ dùng dạy học:
III.Hoạt động trên lớp: 
HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1) Hướng dẫn luyện tập 
 Bài 1: Yêu cầu HS nhắc các dấu hiệu chia hết.
 - GV chữa bài.
 - Nhận xét, cho điểm HS.
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu
 - Yêu cầu HS tự làm bài.
 - Nhận xét, cho điểm HS.
Bài 3: Cho HS thực hiệân rồi nhận xét chữa bài. 
Bài 4: Gọi 1 HS đọc đề bài.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
4.Củng cố, dặn dò :
- Nhận xét tiết học. 
1/ 3 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm vào vở
- HS nêu các dấu hiệu chia hết.
- Lớp nhận xét sửa bài. 
2/ HS đọc yêu cầu BT và làm bài.
 - HS đổi chéo vở để KT bài của nhau.
a) Số chia hết cho 9 là 324.
b) Số chia hết cho 3 và 5 là 450.
c) Số chia hết cho 2 và 5 là 3310
3/ HS thực hiện, nhận xét sửa bài.
4/ HS đọc đề, phân tích đề, giải.
- 1 HS lên bảng, cả lớp làm vào vở, chữa bài. 
Bài giải:
Diện tích của bức tường là:
160 : 2 = 320 (m2)
Nhóm thợ quét vôi xong trong thời gian là:
320 : 10 = 32 (giờ)
 Đáp số : 32 giờ
- Nghe thực hiện ở nhà.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA4(6).doc