Giáo án dạy học Khối 4 - Tuần 27

Giáo án dạy học Khối 4 - Tuần 27

HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ

Chào cờ

 TẬP ĐỌC

DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY.

I. MỤC TIÊU

1. Kĩ năng :

- Đọc đúng các từ ngữ ,câu ,đoạn ,bài , tên riêng nước ngoài: Cô-péc-ních, Ga-li-lê.

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học của 2 nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê. .

2.Kiến thức .

 - Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài : Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dungc cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học.

3. Thái độ : GD lòng dũng cảm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc 20 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 05/06/2021 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án dạy học Khối 4 - Tuần 27", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 27
Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2009
Hoạt động tập thể
Chào cờ
Tập đọc
Dù sao trái đất vẫn quay.
i. mục tiêu
1. Kĩ năng : 
Đọc đúng các từ ngữ ,câu ,đoạn ,bài , tên riêng nước ngoài: Cô-péc-ních, Ga-li-lê. 
Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học của 2 nhà bác học Cô-péc-ních và Ga-li-lê. .
2.Kiến thức .
- Hiểu nội dung và ý nghĩa của bài : Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dungc cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học. 
3. Thái độ : GD lòng dũng cảm.
ii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ (5phút): Gọi 4 HS đ HS truyện Ga-vơ-rốt ngoài chíên luỹ theo cách phân vai và trả lời câu hỏi về bài đọc trong SGK.
2. Dạy bài mới 
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2. Luyện đọc và tìm hiểu bài (30phút)
a. Luyện đọc 
- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ khó trong bài, hướng dẫn phát âm đúng các tên riêng nước ngoài.
- Hướng dẫn HS nghỉ hơi đúng ở những câu văn dài , những câu cảm.
- GV đọc mẫu toàn bài .
b. Tìm hiểu bài 
- Yêu cầu HS đọc thầm bài và trả lời lần lượt các câu hỏi trong SGK.
c, Hướng dẫn đọc diễn cảm 
- Ba HS nối tiếp nhau đọc các đoạn của bài . GV nhắc nhở các em tìm đúng giọng đọc của bài văn và thể hiện diễn cảm .
- GV hướng dẫn HS cả lớp luyện đọc và thi đọc diễn cảm đoạn 3.
-Tổ chức cho học sinh đọc đoạn văn và toàn bài văn .
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
? Bài văn nói lên điều gì ?
- GV nhận xét tiết học . GV dặn HS chuẩn bị bài sau .
- HS thực hiện
- HS nối tiếp nhau đọc 3 đoạn của bài.
- HS luyện đọc theo cặp .
- Một , hai HS đọc cả bài .
- HS đọc, trả lời câu hỏi.
- HS đọc lướt lại toàn bài tìm nội dung của bài .
- HS nêu nội dung bài .
- Năm HS nối tiếp nhau đọc các đoạn của bài .
- Từng HS luyện đọc đoạn văn 
- Một vài HS thi đọc trước lớp .
Toán
Tiết 131: Luyện tập chung
i. Mục tiêu: Giúp HS:
1. Kiến thức : Ôn tập một số nội dung cơ bản về phân số:
 Hình thành phân số, phân số bằng nhau, rút gọn phân số.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng giải toán có lời văn 
3. Thái độ : Tính chính xác và yêu thích môn học.
ii. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Hớng dẫn HS luyện tập (35 phút)
Bài 1: Cho HS thực hiện rút gọn phân số rồi so sánh các phân só bằng nhau.
- Gọi HS lên bảng chữa bài, GV nhận xét. 
Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS lập phân số rồi tìm phân số của một số.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài 3:
Yêu cầu HS nêu các bước giải bài toán.
 - HS chữa bài . GV chẩm bài ở vở của HS
Bài 4: 
- Yêu cầu HS nêu các bước giải.
- Gv nhận xét , chữa bài 
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau .
- HS thực hiện
- HS làm vở.
- HS làm bài , rồi chữa bài 
- HS nêu .
- HS lên bảng làm bài , lớp làm vở .
- HS tìm hiểu yêu cầu của bài 
- HS nêu các bước giải :
+ Tìm số xăng lấy ra lần sau.
+ Tìm số xăng lấy ra cả hai lần.
+ Tìm số xăng lúc đầu có trong kho.
- Lớp làm vở, 1HS lên bảng làm.
Lịch sử.
Thành thị ở thế kỉ XVI-XVII.
I. mục đích yêu cầu : Giúp HS biết:
1.Kiến thức : 
- ở thế ki XVI-XVII, nước ta nổi lên ba thành thị lớn: Thăng Long, Phố Híên , Hội An.
- Sự phát triển của thành thị chứng tỏ sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là thương mại.
2. Kĩ năng : 
- Trình bày được những diều cơ bản về sự phát triển của 3 thành thị đó.
3. Thái độ : Có ý thức tìm hiểu lịch sử của dân tộc.
II. Đồ dùng dạy học
- Bản đồ VN
III.các hoạt động dạy học 
1. Kiểm tra bài cũ (5phút): Trình bày những điều cơ bản về cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.
2. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Các hoạt động (30phút)
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp.
- GV trình bày khái niệm thành thị.
- Treo bản đồ yêu cầu HS xác định Thăng Long, Phố Híên , Hội An trên bản đồ.
Hoạt động 2: Làm việc cá nhân
- GV yêu cầu HS đọc nhận xét của người nước ngoài về Thăng Long, Phố Hiến, Hội An trong SGK, sau đó mở VBT điền vào bảng thống kê.
- Yêu cầu HS mô tả lại các thành thị Thăng Long, Phố Híên , Hội An .
Hoạt động 3: Làm việc cả lớp.
- GV hướng dẫn HS thảo luận các câu hỏi sau:
+ Nhận xét chung về số dân, quy mô và hoạt đọng buôn bán trong các thành thị ở nước ta vào các thế kỉ XVI-XVII.
+ Theo em, hoạt động buôn bán ở các thành thị trên nói lên tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ côngnghiệp, thương nghiệp) nước ta thời đó như thế nào?
- Tổ chức cho HS trao đổi để đi đến kết luận.
3. Củng cố, dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học.
- Về xem lại bài. 
đạo đức
Bài 12: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo (tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Học sinh biết tham gia các hoạt động nhân đạo .
-Biết tuyên truyền vận động mọi người cùng tham gia các hoạt động nhân đạo .
- Giáo dục học sinh biết yêu thương giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn hoạn nạn . 
II . Đồ dùng dạy học 
- SGK đạo đức 4.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Các hoạt động (30phút)
Hoạt động 1: Thảo luận nhóm đôi ( BT4 - SGK )
1. GV nêu yêu cầu BT. 
2. HS thảo luận
3. Đại diẹn các nhóm trình bày , cả lớp nhận xét, bổ sung
4. GV kết luận .
Hoạt động 2: xử lí tình huống ( Bài tập 2 SGK ) 
1.GV giao cho mỗi nhóm hS thảo luận một tình huống.
2.Các nhóm thảo luận. 
3.Đại diện các nhóm trình bày 
4.GV kết luận : 
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm ( Bài tập53 SGK ) 
1.GV giao cho mỗi nhóm hS thảo luận một tình huống.
2. Các nhóm thảo luận và ghi kết quả.
3. Đại diện từng nhóm trình bày.
4. GV kết luận.
Hoạt động nối tiếp
- GV nhận xét tiết học.
 - Thực hiện nội dung học vào cuộc sống .
Thứ ba ngày 17tháng 3 năm 2009
Thể dục
Nhảy dây, di chuyển tung và bắt bóng
Trò chơi: Dẫn bóng
 I.Mục tiêu:
 - Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung và bắt bóng theo nhóm hai, ba người; nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
 - Trò chơi: Dẫn bóng
 II. Địa điểm và phương tiện:
 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn luyện tập.
 - Phương tiện: Còi, bóng, dây.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Phần mở đầu(6 - 10 phút)
- GV phổ biến nội dung, yêu cầu bài học, chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tập luyện: 1 - 2 phút.
* Trò chơi: Kết bạn: 2 - 3 phút.
- Chạy chậm trên địa hình tự nhiên.
2. Phần cơ bản (18 - 22 phút)
Bài tập RLTTCB
 * Ôn tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay 
+ GV hướng dẫn lại cách tập luyện phối hợp, giải thích ngắn gọn các động tác, sau đó cho HS tập .
 * Ôn tung và bắt bóng theo nhóm hai, ba người.
 * Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Cho HS thi nhảy dây.
Trò chơi vận động 
- Trò chơi : Dẫn bóng
 - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV cho cả lớp chơi thử , rồi cho cả lớp thi đua chơi 2 - 3 lần. GV quan sát, nhận xét, biểu dương .
3. Phần kết thúc (4 - 6 phút)
- GV cùng học sinh hệ thống bài: 1 - 2 phút
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học :1 - 2 phút.
- Đứng tại chỗ khởi động
- Chia nhóm tập.
- HS tập theo đội hình vòng tròn.
- HS ôn theo nhóm.
- HS thi nhảy dây.
- HS tiến hành chơi.
Toán
Tiết 132: Kiểm tra định kì giữ kì II.
Chính tả
Nhớ - viết: Bài thơ về tiểu đội xe không kính
Phân biệt: s/x
i. mục tiêu 
1. Kiến thức : Nhớ viết lại đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
2. Kĩ năng : Tiép tục luyện viết đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ viết sai chính tả s/x 
3. Thái độ : Rèn chữ đẹp , giữ vở sạch.
ii. đồ dùng học tập 
- VBT Tiếng Việt Tập 2 
- Bảng phụ.
iii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ (5phút) : GV gọi 2 HS lên làm bài tập 3 .
2. Dạy bài mới 
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2. Hướng dẫn HS nhớ- viết (20phút)
GV yêu cầu HS đọc 3 khổ thơ cần nhớ - viết trong bài .
- HS tìm từ khó và dễ lẫn khi viết chính tả .
- GV chấm bài . Nhận xét chung .
2.3. Hướng dẫn HS làm các bài tập chính tả . (10phút)
Bài tập 2 
- GV nêu yêu cầu của bài tập .
 - NHận xét, chót lại lời giải đúng.
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học 
- Nhắc HS về viết lại những lỗi sai.
- HS đọc yêu cầi của bài, đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối của bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
- HS nêu cách trình bày bài thơ.
- HS viết bài
- HS soát lỗi .
- HS làm bài 2 phần b .
- Đại diện từng HS làm bài trên bảng .
Luyện từ và câu
Câu khiến
i. mục tiêu
1.Kiến thức : Nắm được cấu tạo và tác dụng của câu khiến.
2.Kĩ năng : Biết nhận diện câu khiến, đặt câu khiến.
3. Thái độ : Yêu thích môn học .
ii. đồ dùng dạy học 
 Tư điển tiếng Viết .
Vở bài tập tiếng Viết .
iii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Phần nhận xét (10phút)
Bài tập 1,2: 
GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm .
GV nhận xét , chốt lại lời giải đúng .
Bài tập 3: 
- GV mời 2-6 HS tiếp nối nahu lên bảng, mỗi em một câu văn, yêu cầu HS đọc.
- Cả lớp, GV nhận xét rút ra kết luận.
 3. Phần ghi nhớ (3phút)
- Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK.
4. Phần luyện tập (17phút)
Bài 1:
- GV yêu cầu HS đọc các câu văn vơíư giọng điệu phù hợp với câu khiến.
Bài 2:
- Nhắc HS: trong SGK, câu khiến thường được dùng để yêu cầu HS trả lời câu hỏi hoặc giải bài tập. Cuối câu khién này thường có dấu chấm.
- Gọi HS trình bày.GV nhận xét.
Bài 3:
- Gv nhắc HS đặt câu khiến phải hợp với đối tượng mình yêu cầu, đề nghị, mong muốn.
- Gọi HS đọc câu cầu khiến đã đặt, GV nhận xét, cho điểm.
3. Củng cố dặn dò (1phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau
- Một HS đọc nội dung bài tập .
- HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến. 
- HS đọc yêu cầu của bài 3, tự đặt câu để mượn quyển vở của bạnbên cạnh, viết vào vở.
- HS đọc, lấy ví dụ minh hoạ.
- 3HS nối tiếp nhau đọc yêu cầu của bài, tro đổi với bạn bên cạnh.
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài.
- Đọc yêu cầu của bài. Làm vào VBT.
Khoa học
Các nguồn nhiệt.
.Mục tiêu
1 Kiến thức :
 - Kể tên và nêu được vai trò của các nguồn nhiệt thường gặp trong cuộc sống.
2. Kĩ năng : 
 - biết thực hiện những quy tắc đơn giản phòng tránh rủi ro, nguy hiểm khi sử dụng các nguồn nhiệt.
 3. Thái độ :
 - Có ý thức tiết kiệm khi sử dụng các nguồn nhiệt trong cuộc sống hằng ngày. 
ii. Đồ dùng dạy học
Chuẩn bị chung : tranh ảnh SGK.
iii. Các Hoạt động dạy – học 
1. Giới thiệu bài
2. Các hoạt động. (30phút)
Hoạt động 1 : Nói về các nguồn nhiệt và ... yển bóng từ tay nọ sang tay kia qua khoeo chân.
+ GV nêu tên động tác , kết hợp làm mẫu.
+ cho HS thực hành, GV quan sát, điều khiển
*Trò chơi vận động 
- Trò chơi : Dẫn bóng
 - GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi và luật chơi. GV cho cả lớp chơi thử , rồi cho cả lớp thi đua chơi 2 - 3 lần. GV quan sát, nhận xét, biểu dương .
3. Phần kết thúc (4 - 6 phút)
- GV cùng học sinh hệ thống bài: 1 - 2 phút
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học :1 - 2 phút.
- Đứng tại chỗ khởi động
- HS theo dõ, thực hành tập.
- HS tiến hành chơi.
Tập đọc
Con sẻ
i. mục tiêu
1.Kĩ năng : 
Biết đọc lưu loát toàn bài , ngắt nghỉ đúng chỗ
Đọc diễn cảm bài văn, chuyển giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện.
2. Kiến thức: 
- Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi hành động dũng cảm, xả thân cứu se non của sẻ già.
3.Thái độ: GD lòng dũng cảm cho HS .
ii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ (5phút): GV kiểm tra 2 HS đọc bài Dù sao trái đất vẫn quay, trả lời câu hỏi: Lòng dũng cảm của Cô-péc-níc và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?
2. Dạy bài mới 
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2. Luyện đọc và tìm hiểu bài (30phút)
a. Luyện đọc 
- GV kết hợp giúp HS hiểu nghĩa các từ ngữ được chú thích cuối bài .
- Hướng dẫn HS nghỉ hơi đúng ở những câu văn dài .
- GV đọc mẫu toàn bài .
b. Tìm hiểu bài 
- Hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi trong SGK.
- GV khái quát lại nội dung của bài .
 c. Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 
- GV hướng dẫn HS tìm đúng giọng đọc của bài.
- GV hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm đoạn 2-3
 - GV tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm .
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
? Bài văn nói lên điều gì ?
- GV nhận xét tiết học . GV dặn HS chuẩn bị bài sau .
- HS thực hiện
- HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn của bài..
- HS luyện đọc theo cặp .
- Một , hai HS đọc cả bài .
- HS đọc, trả lời câu hỏi.
- HS đọc lướt lại toàn bài tìm nội dung của bài .
- Năm HS nối tiếp nhau đọc các đoạn của bài .
- Từng HS luyện đọc đoạn văn 
- Một vài HS thi đọc trước lớp .
Toán
Tiết 134: Diện tích hình thoi
i. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Hình thành công thức tính diện tích của hình thoi.
2. Kĩ năng : 
- Bước đầu biết vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan.
3. Thái độ : Tính chính xác và yêu thích môn học.
ii. đồ dùng 
- Bộ đồ dùng Toán 4.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Giới thiệu bài (1phút)
2. Bài mới
2.1.Hình thành công thức tính diện tích hình thoi (10 phút)
- GV nêu vấn đề, dẫn dắt HS có thể kẻ được các đường chéo của hình thoi sau đó cắt hình thoi thành 4 tam giác vuôngvà ghép lại để được hình chữ nhật ACNM
- GV kết luận, ghi công thức tính lên bảng.
- Gọi một vài HS nhắc lại công thức tính diện tích hình thoi.
2.2.Thực hành. (15 phút)
Bài 1,2: 
- Vận dụng công thức tính diện tích hình thoi (thông qua tích các đường chéo)
- GV nhận xét, kết luận.
Bài 3: 
- Gọi một số HS trả lời,GV nhận xét, kết luận.
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau .
- HS nhận xét về diện tích của hình thoi ABCD và hình chữ nhật ACNM vừa tạo thành.
- Nhận xét vè mối quan hệ giữa các yếu tố của hai hình để rút ra cong thức tính diện tích của hình thoi.
- HS tự làm.
- HS tính diện tích hình thoi và hình chữ nhật. So sánh diện tích hai hình đó.
Tập làm văn
Miêu tả cây cối (kiểm tra viết)
i. mục tiêu 
1. Kiến thức 
- Nắm được cách viết một bài văn miêu tả theo đúng yêu cầu của đề bài. Bài viết đúng với yêu cầu của đề bài, có đủ 3 phần, diễn đạt thành câu, lời tả sinh động tự nhiên.
2. Kĩ năng : 
- HS thực hành viết được hoàn chỉnh một bài văn mieu tả cây cối. 
3. Thái độ : ý thức học tập và yêu thích môn học.
ii. đồ dùng dạy học 
- ảnh một số cây cối.
iii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2. Dạy bài mới 
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2. HS thực hành viết bài. (30phút)
- GV ghi 4 đề bài trong SGK lên bảng.
- GV đưa ra 4 đề kiểm tra. Cho HS đọc kĩ 4 đề kiểm tra sau đó chọn một đề mà mình thích để làm bài.
- Nhắc nhở HS cần đọc kĩ và xác định đúng yêu cầu của đề. Làm bài cần đủ ba phần .
- GV đưa ra dàn ý vắn tắt của bài văn miêu tả cho HS đọc lại.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GV theo dõi HS làm bài.
- Thu bài.
3. Củng cố dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Dặn HS về nhà chuẩn bị tiết tập làm văn tới .
- HS lựa chọn đề, thực hành viết.
Khoa học
Nhiệt cần cho sự sống.
i.Mục tiêu
1. Kiến thức :
- Nêu vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
Kĩ năng :
- Nêu được ví dụ chứng tỏ mỗi loài sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau.
3. Thái độ
- HS yêu thích và tìm hiểu thế giới .
ii. Đồ dùng dạy - học
Hình (SGK)
iii. các Hoạt động dạy - học
1. Kiểm tra bài cũ (5phút): Nêu ví dụ về vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt.
2. Dạy học bài mới.
2.1. Giới thiệu bài (1phút) 
2.2. Các hoạt động (30phút)
Hoạt động 1: Trò chơi Ai nhanh, ai đúng.
* Mục tiêu: Nêu ví dụ chứng tỏ mỗi laòi sinh vật có nhu cầu về nhiệt khác nhau.
*Cách tiến hành:
Bước 1: Tổ chức
Chia lớp làm 4 nhóm.
Cử 4 em làm giám khảo.
Bước 2: Phổ biến cách chơi và luật chơi.
GV đưa ra các câu hỏi.
HS ở các nhóm trả lời.
Bước 3: Chuẩn bị:
- Cho các đội hội ý, trao đổi thông tin.
- Phát câu hỏi, nhận xét các đội trả lời
- GV hướng dẫn ban giám khảo cách đánh giá.
Bước 4: Tiến hành:
- Giao cho Hs lần lượt đọc các câu hỏi và điều khiển cuộc chơi.
Bước 5: Đánh giá, tổng kết.
- Ban giám khảo thống nhất điểm.
- GV nêu đáp án.
Kết luận.
Hoạt động 2 : Thảo luận về vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
* Mục tiêu: Nêu được vai trò của nhiệt đối với sự sống trên trái đất.
* Cách tiến hành:
- GV nêu câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu trái đất không được mặt trời sưởi ấm?
- GV gợi ý HS trả lời.
Kết luận.
3. Củng cố dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau 
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2009
Toán
Tiết 135: Luyện tập
i. Mục tiêu:
1. Kiến thức :
- Củng cố lại cách tính diện tích hình thoi.
2. Kĩ năng : 
- Rèn kĩ năng vận dụng công thức tính diện tích hình thoi để giải các bài tập có liên quan.
3. Thái độ : Tính chính xác và yêu thích môn học.
ii. đồ dùng 
- Bộ đồ dùng Toán 4.
III.Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ (5phút): Nêu công thức tính diện tích hình thoi?
2. Dạy học bài mới
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2.Hướng dẫn HS làm bài tập (30 phút)
Bài 1: 
- Nhằm vận dụng trực tiếp công thức tính diện tích hình thoi và củng cố kĩ năng tính nhân các số tự nhiên. Chú ý HS đổi đơn vị đo ở phần b.
- Gọi một số HS đọc kết quả.
- Gv nhận xét, kết luận.
Bài 2: 
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Gọi HS lên bảng làm.
- GV vhấm chữa bài.
Bài 3:
- Hướng dẫn HS suy nghĩ để tìm cách xếp 4 hình tam giác thành hình thoi. Từ đó xác định độ dài hai đường chéo.
- Tính diện tích hình thoi theo công thức đã biết.
Bài 4: 
- Giúp HS nhận dạng đặc điểm của hình thoi qua hoạt động ghép hình.
3. Củng cố , dặn dò (3phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau .
- HS nêu
- HS làm vở.
- HS đọc đề, vận dụng công thức tính để làm.
- HS làm vở.
- HS xem cách vẽ trong SGK, hiểu yêu cầu của đề bài rồi thực hành trên giấy.
Luyện từ và câu
Cách đặt câu khiến
i. mục tiêu
1.Kiến thức : ênHS nắm được cách đặt câu khiến.
2.Kĩ năng : Biết đặt câu khién trong các tình huống khác nhau.
3. Thái độ : Yêu thích môn học .
ii. đồ dùng dạy học 
Vở bài tập tiếng Viết .
Bảng phụ.
iii. các hoạt động dạy học 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ (5 phút): HS đặt một câu khiến.
2. Dạy bài mới 
2.1. Giới thiệu bài (1phút)
2.2.Phần nhận xét (10phút)
- GV hướng dẫn HS biết cách chuyển câu kể Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương thành câu khiến theo 4 cách đã học.
- Cả lớp và GV nhận xét.
2.3.Phần ghi nhớ (5phút)
- Gọi HS đọc ghi nhớ SGK.
2.4.Phần luyện tập (15phút)
Bài 1: 
- Gv hướng dẫn.
- Nhận xét bài làm của HS. Chốt lại lời giải đúng.
Bài 2:
- Gv hướng dẫn.
- Nhận xét bài làm của HS. Chốt lại lời giải đúng.
Bài 3,4:
- GV kẻ sẵn bảng phụ có ghi các câu khiến và tình huống sử dụng đúng, yêu cầu HS lên bảng điền.
- GọiHS lên bảng làm.
- Nhận xét, cho điểm, kết luận.
3. Củng cố dặn dò (1phút)
- GV nhận xét tiết học .
- Chuẩn bị bài sau
- HS đọc yêu cầu của bài.
- HS làm bài.
- HS lên bảng trình bày.
- Tự nêu 4 cách đặt câu khiến.
- Đọc nội dung bài tập 1.
- HS làm bài, nối tiếp nhau đọc kết quả,
- Đọc nội dung bài tập 1.
- HS làm bài, nối tiếp nhau đọc kết quả,
- HS làm bảng, vở.
Tập làm văn
Trả bài văn miêu tả cây cối
I. Mục tiêu:
- Nhận thức đúng về lỗi trong bài văn miêu tả cây cối của bạn và của mình khi đã được thầy, cô giáo chỉ rõ.
- Biết tham gia cùng các bạn trong lớp chữa những lỗi chung về ý, bố cục bài, cách dùng từ, đặt câu, lỗi chính tả; biết tự chữa những lỗi thầy , cô yêu cầu chữ trong bài viết của mình.
- Nhận thức được cái hay của bài được thầy cô khen.
II. Các hoạt dộng dạy học.
1. GV nhận xét chung về bài viết của lớp. (12phút)
- GV viết đề bài lên bảng. Nhận xét về kết quả bài làm.
+ ưu điểm:
+ Tồn tại:
- Thong báo điểm cho HS biết.
- Trả bài.
2. Hướng dẫn HS chữa bài. (13phút)
- Hướng dẫn HS chữa từng lỗi:
+ Yêu cầu HS làm vào VBT.
+ GV theo dõi, kiểm tra.
- Hướng dẫn HS chữa lôĩ chung.
+ GV chép các lỗi chính tả định chữa lê bảng lớp.
+ 2 HS lên bảng chữa lần lượt từng lỗi. Lớp chữa vào nháp.
+ HS, GV nhận xét.
+ Yêu cầu HS chưũa vào vở.
3. Hướng dẫn HS học tập những đoạn văn, bài văn hay. (10phút)
- GV đọc những bài văn hay, đoạn văn hay của một số HS.
- HS trao đổi để tìm ra cái haysau đó chọn và viết vào VBT.
4. Củng cố-Dặn dò. (3phút)
- NX tiết học.
- Về xem lại bài và viết những đoạn văn hay.
Hoạt động tập thể
Sinh hoạt lớp tuần 27
I. Mục tiêu :
- Kiểm điểm việc thực hiện nề nếp trong tuần.
- Phát huy những u điểm, khắc phục những mặt còn tồn tại.
- Đề ra phướng hướng hoạt động tuần tới
II. Nội dung :
1. Lớp trưởng báo cáo tình hình hoạt động chung trong tuần.
2. GV nhận xét.
a. Ưu điểm 
b. Tồn tại :
3. Phương hướng hoạt động tuần tới
- Khắc phục những mặt tồn tại, phát huy những u điểm đạt đợc.
- Tiếp tục ổn định nề nếp lớp : đi học đúng giờ, đồng phục đúng lịch, trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 4 tuan 27(7).doc