Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2009-2010 (2 cột)

Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2009-2010 (2 cột)

A. Kiểm tra bài cũ:

- Đọc bài Có chí thì nên.Lấy VD

B. Bài mới:

1. Giới thiệu bài

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài

a. Luyện đọc

- GV đọc diễn cảm toàn bài

- GV chỉ định HS đọc tiếp nối nhau theo đoạn (3 lần).

- HD HS tìm, đọc từ khó đọc.

* Luyện đọc từ ngữ: quẩy kinh doanh, nản chí, xưởng sửa chữa, .

* Từ khó hiểu: Trắng tay, hiệu cầm đồ,độc chiếm, diễn thuyết

 - Cho HS luyện đọc theo cặp

- Gọi 1 HS khá đọc cả bài.

b. Tìm hiểu bài

Đoạn 1+2 : từ đầu đến "không nản chí"

- Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế nào?

 Trước khi chạy tàu thuỷ, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì ? Những chi tiết nào chứng tỏ anh là một người rất có chí?

-* ý 1: Xuất thân và những gian nan đầu tiên trên con dường sự nghiệp của Bạch Thái Bưởi.

Đoạn 3+4: Còn lại

- Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thuỷ vào thời điểm nào

- Bạch Thái Bưởi đã thắng trong cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài như thế nào?

-Em hiểu thế nào là"một bậc anh hùng kinh tế

- Em hiểu nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?

*ý 2: Những thành công đầu tiên của Bạch Thái Bưởi trong sự nghiệp vận tải đường thuỷ và nguyên nhân dẫn đến thành công đó.

Nội dung: Qua tấm gương Bạch Thái Bưởi, một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành" Vua tàu thuỷ". Câu chuyện khuyên con người hãy có ý chí vươn lên.

c. Đọc diễn cảm

- Giọng văn đọc là giọng kể đầy cảm hứng ca ngợi nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi. Chú ý nhấn giọng, ngắt giọng một số câu sau:

+ Năm 21 tuổi,/ Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn.// Chẳng bao lâu,/ anh đứng ra kinh doanh độc lập,/ trải đủ mọi nghề:/buôn gỗ/, buôn ngô, /mở cửa hiệu cầm đồ,/ lập nhà in,/ khai thác mỏ,.// Có lúc mất trắng tay, /Bưởi vẫn không nản chí.//

C. Củng cố, dặn dò

- Câu chuyện này muốn nói điều gì?

- GV Nhận xét tiết học.

 

doc 26 trang Người đăng dtquynh Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 12 - Năm học 2009-2010 (2 cột)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12
 Thửự 2 ngaứy 9 thaựng 11 naờm 2009.
TAÄP ẹOẽC: vua tàu thủy bạch thái bưởi
I. Mục đích:
1. Biết đọc bài văn với lời kể chậm rãi ;bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn .
2. Hiểu nội dung : Ca ngợi Bạch Thái Bưởi, từ một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh nổi tiếng.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ ghi từ ngữ, câu cần luyện đọc.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Kiểm tra bài cũ: 
- Đọc bài Có chí thì nên.Lấy VD
B. Bài mới:
Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a. Luyện đọc
- GV đọc diễn cảm toàn bài 
- GV chỉ định HS đọc tiếp nối nhau theo đoạn (3 lần).
- HD HS tìm, đọc từ khó đọc.
* Luyện đọc từ ngữ: quẩy kinh doanh, nản chí, xưởng sửa chữa, ...
* Từ khó hiểu: Trắng tay, hiệu cầm đồ,độc chiếm, diễn thuyết
 - Cho HS luyện đọc theo cặp
- Gọi 1 HS khá đọc cả bài.
b. Tìm hiểu bài
Đoạn 1+2 : từ đầu đến "không nản chí"
- Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế nào?
 Trước khi chạy tàu thuỷ, Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì ? Những chi tiết nào chứng tỏ anh là một người rất có chí? 
-* ý 1: Xuất thân và những gian nan đầu tiên trên con dường sự nghiệp của Bạch Thái Bưởi.
Đoạn 3+4: Còn lại
- Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thuỷ vào thời điểm nào
- Bạch Thái Bưởi đã thắng trong cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài như thế nào? 
-Em hiểu thế nào là"một bậc anh hùng kinh tế
- Em hiểu nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công?
*ý 2: Những thành công đầu tiên của Bạch Thái Bưởi trong sự nghiệp vận tải đường thuỷ và nguyên nhân dẫn đến thành công đó.
Nội dung: Qua tấm gương Bạch Thái Bưởi, một cậu bé mồ côi cha, nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành" Vua tàu thuỷ". Câu chuyện khuyên con người hãy có ý chí vươn lên.
c. Đọc diễn cảm
- Giọng văn đọc là giọng kể đầy cảm hứng ca ngợi nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi. Chú ý nhấn giọng, ngắt giọng một số câu sau:
+ Năm 21 tuổi,/ Bạch Thái Bưởi làm thư kí cho một hãng buôn.// Chẳng bao lâu,/ anh đứng ra kinh doanh độc lập,/ trải đủ mọi nghề:/buôn gỗ/, buôn ngô, /mở cửa hiệu cầm đồ,/ lập nhà in,/ khai thác mỏ,...// Có lúc mất trắng tay, /Bưởi vẫn không nản chí.//
C. Củng cố, dặn dò
- Câu chuyện này muốn nói điều gì?
- GV Nhận xét tiết học.
- 2 HS đọc thuộc lòng 7 câu tục ngữ .
- GV đánh giá,cho điểm
- GV giới thiệu và ghi đề bài lên bảng.
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc theo trỡnh tửù:
+ẹoaùn 1: Bửụỷi moà coõi cha  ủeỏn aờn hoùc.
+ẹoaùn 2: naờm 21 tuoồi ủeỏn khoõng naỷn chớ.
+ẹoaùn 3:Baùch Thaựi Bửụỷi  ủeỏn Trửng Nhũ.
+ẹoaùn 4: Chổ trong muụứi naờm ủeỏn ngửụứi cuứng thụứi.
- 1 HS đọc đoạn và trả lời câu hỏi
- HS trả lời.
HS nêu ý chính của đoạn 1, GV ghi bảng
- HS đọc thầm phần còn lại.
- 1HS khá đưa ra câu hỏi dựa vào SGK
- HS trả lời
- HS cả lớp bổ sung
- GV chốt lại
- GV cho 2HS cùng bàn thảo luận. (HS có thể nêu một trong các ý)
1HS nêu ý 2 
- GV ghi lên bảng.
HS đọc và nêu đại ý của bài.
- GV ghi đại ý lên bảng.
- HS nhắc lại đại ý.
- GV đọc diễn cảm bài văn.
- HS nêu cách đọc diễn cảm
- GV treo bảng phụ
- 1HS lên bảng ngắt câu
- Nhiều HS luyện đọc. 1HS đọc cả bài.
- HS nhận xét
- GV đánh giá.
-1 HS trả lời.
- Con người hãy có ý chí vươn lên.
 Hát nhạc : Cô Thuý dạy
Toán : nhân một số với một tổng
 I-MUẽC TIEÂU: Giuựp HS: 
 Bieỏt caựch th/h phép nhaõn moọt soỏ vụựi moọt toồng, nhân moọt toồng vụựi moọt soỏ.
 II- ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: Bp keỷ saỹn nd BT1.
 III-CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY-HOẽC CHUÛ YEÁU:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
KTBC: 
- GV: Goùi 3HS leõn sửỷa BT ltaọp theõm ụỷ tieỏt trc, ủoàng thụứi ktra VBT cuỷa HS.
- GV: Sửỷa baứi, nxeựt & cho ủieồm.
Daùy-hoùc baứi mụựi:
*Gthieọu: 
*Tớnh & so saựnh gtrũ cuỷa 2 b/thửực: 
- Vieỏt leõn baỷng 2 b/thửực: 4 x (3 + 5) & 4 x 3+4 x 5
- GV: Y/c HS tớnh gtrũ 2 b/thửực.
- Hoỷi: Gtrũ 2 b/thửực naứy ntn?
- Neõu: Ta coự: 4 x ( 3 + 5 ) = 4 x 3 + 4 x 5.
*Quy taộc moọt soỏ nhaõn vụựi moọt toồng: 
- Khi th/h nhaõn 1soỏ vụựi 1toồng ta coự theồ laứm theỏ naứo
- GV: + Goùi soỏ ủoự laứ a, toồng laứ (b+c), haừy vieỏt b/thửực a nhaõn vụựi toồng (b+c)?
+ B/thửực a x (b+c) coự daùng laứ 1 soỏ nhaõn vụựi 1 toồng, khi th/h tớnh gtrũ b/thửực naứy ta coứn coự caựch naứo khaực? Haừy vieỏt b/thửực ủoự?
- Neõu: a x (b+c) = a x b + a x c.
- Y/c HS: Neõu laùi quy taộc naứy.
 *Luyeọn taọp-thửùc haứnh:
Baứi 1: - Hoỷi: BT y/c ta laứm gỡ?
- GV: Treo Bp ủaừ cbũ & y/c HS ủoùc nd caực coọt.
- Hoỷi: Ta phaỷi tớnh gtrũ cuỷa caực b/thửực naứo?
- GV: Y/c HS tửù laứm baứi. GV chửừa baứi.
- Hoỷi cuỷng coỏ laùi quy taộc 1 soỏ nhaõn 1 toồng: Neỏu a=4, b=5, c=2 thỡ gtrũ cuỷa 2 b/thửực:
 a x (b+c) & a x b + a x c
- Hoỷi tg tửù vụựi caực tr/h coứn laùi.
- Hoỷi: Nhử vaọy gtrũ cuỷa 2 b/thửực a x (b+c) &
 a x b + a x c luoõn ntn vụựi nhau khi thay caực chửừ a, b, c baống cuứng 1 boọ soỏ?
Baứi 2a,b(1ý): - Hoỷi: BT y/c ta laứm gỡ?
- Hdaón: Haừy aựp duùng quy taộc 1 soỏ nhaõn 1 toồng,
- GV: Y/c HS tửù laứm baứi.
- Hoỷi: Trg 2 caựch tớnh naứy caựch naứo thuaọn tieọn hụn?
- Ghi: 38x6+38x4, y/c: Tớnh gtrũ b/thửực theo 2 caựch.
- GV: Nxeựt & cho ủieồm HS.
Baứi 3: - GV: Y/c HS tớnh gtrũ 2 b/thửực trg baứi.
- Hoỷi: + Gtrũ 2 b/thửực ntn so vụựi nhau?
+ B/thửực thửự nhaỏt, thửự hai coự daùng ntn?
+ Coự nxeựt gỡ veà caực thửứa soỏ cuỷa caực tớch trg b/thửực thửự 2 so vụựi caực soỏ trg b/thửực thửự nhaỏt?
+ Khi th/h nhaõn 1toồng vụựi 1soỏ ta coự theồ laứm theỏ naứo
- GV: Y/c HS ghi nhụự quy taộc nhaõn 1 toồng vụựi 1 soỏ.
Cuỷng coỏ-daởn doứ: - Hoỷi: Cuỷng coỏ baứi.
- GV:Toồng keỏt giụứ hoùc, daởn HS về nhà laứm BT & CBB.
- 3HS leõn baỷng laứm baứi, HS dửụựi lụựp theo doừi, nxeựt baứi laứm cuỷa baùn.
- HS: Nhaộc laùi ủeà baứi.
- 1HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm nhaựp.
- Gtrũ 2 b/thửực naứy baống nhau.
- Laỏy soỏ ủoự nhaõn vụựi tửứng soỏ haùng cuỷa toồng roài coọng caực kquaỷ laùi vụựi nhau.
- Vieỏt: a x (b+c)
- Vieỏt: a x b + a x c
- HS: Vieỏt & ủoùc laùi CT beõn.
- HS: Neõu nhử phaàn baứi hoùc SGK.
- HS: Neõu y/c.
- HS: ẹoùc thaàm.
- Bthửực a x (b+c) & b/thửực a x b + a x c.
- 1HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm VBT.
- HS: Neõu theo y/c.
- Luoõn baống nhau.
- HS: Neõu y/c.
- 1HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm vào vở.
- Caựch 1 vỡ tớnh toồng ủgiaỷn, sau ủoự nhaõn nhaồm ủc.
- 1HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp laứm vào vở.
- HS: Traỷ lụứi theo y/c.
- Laỏy tửứng soỏ haùng cuỷa toồng nhaõn vụựi soỏ ủoự roài coọng caực kquaỷ vụựi nhau.
 đạo đức: bài 6 : hiếu thảo với ông bà cha mẹ (t1)
I. Mục tiêu : Học xong bài này HS biết được:
1. Con cháu phải hiếu thảo với ông bà ,cha mẹ để đền đáp công lao ông bà ,cha mẹ đã sinh thành , nuôi dạy mình .
2. Biết thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ bằng một số việc làm cụ thể trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình .
II. Tài liệu phương tiện: SGK đạo đức 4.
III. Hoạt động dạy học: 
Hoạt động 1: Khởi động 
Bài hát nói về điều gì?
Em có cảm nghĩ gì về tình thương yêu, che chở của cha mẹ đối với mình? Là người con trong gia đình , em có thể làm gì để vui lòng cha mẹ?
Học sinh hát bài hát cho con- nhạc và lời : Phạm Trọng Cầu .
HS trả lời
Hoạt động 2: Thảo luận tiểu phẩm phần thưởng:
GV kể tiểu phẩm phần thưởng
Vì sao bạn Hùng lại mời bà ăn những chiếc bánh mà em vừa được thưởng?
Bà cảm thấy như thế nào trước việc làm của đứa cháu đối với mình?
GV Kết luân: Hùng kính yêu bà, chăm sóc bà. Hưng là đứa cháu hiếu thảo.
HS thảo luận
đại diện nhóm trình bày ý kiến.
Nhóm khác nhận xét.
Hoạt động 3: Thảo luận nhóm BT 1: 
GV Kết luân: Tình huống B,D, Đ thể hiệ lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Tinh huống A, C chưa quan tâm đến ông bà cha mẹ.
HS đọc yêu cầu BT 2
HS thảo luận thêo nhóm 6 thảo luận.
Đại diện nhóm trình bày ý kiến, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
Hoạt động 4: Thảo luận nhóm 4
 GV Kết luận về nội dung các bức tranh khen ngợi HS đặt tên tranh phù hợp
* HS đọc ghi nhớ SGK .
Tương tự BT 2
GV nhận xét tiết học: Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau
**********************************************************************
 Thửự 3 ngaứy 10 thaựng 11 naờm 2009.
luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: ý chí- nghị lực
I. Mục tiêu:
1.Học sinh biết một số từ ngữ,nói về ý chí, nghị lực của con người.
2.Bước đầu biết xếp các từ Hán Việt theo 2 nhóm nghĩa .
3.Hiểu nghĩa từ nghị lực, điền đúng một số từ vào chỗ trống trong đoạn văn . 
4.Hiểu ý nghĩa chung của một số câu tục ngữ theo chủ điểm đã học .
II. Đồ dùng dạy học:
- 4,5 tờ giấy to, viết ND bài tập 1,3
- Phấn màu.
III. Các hoạt động dạy- học
A. Kiểm tra bài cũ: Tính từ
- Chữa BT 3
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Luyện tập:
Bài 1: Xếp các từ có tiếng "chí" dưới đây vào 2 nhóm trong bảng sau:
Chí có nghĩa là rất, hết sức ( biểu thị mức độ cao nhất)
Chí phải, chí lí, chí thân, chí tình, chí công, chí tôn.
Chí có nghĩa là ý muốn bền bỉ theo đuổi một mục đích tốt đẹp
ý chí, chí khí, chí hướng, quyết chí.
Bài 2:
Dòng nào dưới đây nêu đúng ý nghĩa của từ "nghị lực"
a) Làm việc liên tục, bền bỉ..
b) Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết. Trong hành động, không lùi bước trước khó khăn.
c) Chắc chắn, bền vững, khó phá vỡ.
d) Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc.
- Đáp án: Dòng d
Bài 3: Điền vào chỗ trống những từ thích hợp:
Các từ ngữ lần lượt điền là: nghị lực, nản chí, kiên nhẫn, quyết chí, ý nguyện. 
Bài 4: Các câu sau khuyên người ta điều gì ? 
a) Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
* Muốn biết có phải vàng thật hay không người ta phải đem thử trong lửa.
* Khuyên: Đừng sợ vất vả, gian nan. 
Gian nan, vất vả thử thách con người, giúp con người vững vàng, cứng cỏi lên.
b) Nước lã mà vã nlên hồ
Tay không mà nổi cơ đồ mới ngoan 
* Nước lã mà vã lên hồ: Đừng sợ bắt đầu từ 2 bàn tay trắng.
*Những người mà từ tay trắng mà làm nên sự nghiệp càng được kính trọng, khâm phục.
c) Có vất vả mới thanh nhàn,
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.
* Cầm tàn che cho: phải thành đạt làm quan mới được cầm tàn che cho.
* Khuyên người ta: phải vất vả mới có lúc nhàn nhã, có ngày thành đạt. 
C. Củng cố - Dặn dò : - GV nhận xét tiết học
- 3 HS nối tiếp nhau trả lời miệng 
-HS nhận xét-GV đánh giá..
- GV nêu yêu cầu tiết học và ghi tên bài.
- HS mở SGK
- 1HS nêu yêu cầu bài 1
- Cả lớp đọc thầm
- HS làm theo nhóm
- GV phát phiếu đã chuẩn bị
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm k ... ụùc ủoà trong SGK 
-Y/caàu HS l/baỷng ch/vũ trớ cuỷa ủ/baống B/Boọ tr/Bẹ .
-Chổ Bẹ vaứ noựi ch/HS bieỏt ủ/baống B/Boọ coự daùng h/tam giaực v/ủổnh ụỷ Vieọt Trỡ ,c/ủaựy laứ ủg/bụứ bieồn .
 *Hoaùt ủoọng caự nhaõn (hoaởc theo tửứng caởp ) :
-HS dửùa vaứo aỷnh ủ/baống Baộc Boọ, keõnh chửừ trong SGK, traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau :
+ẹoàng baống Baộc Boọ do soõng naứo boài ủaộp neõn ?
+Dieọn tớch lụựn thửự maỏy tr/caực ủ/baống cuỷa nửụực ta ?
 +ẹũa hỡnh (beà maởt) cuỷa ủ/baống coự ủaởc ủieồm gỡ ?
 -GV cho HS leõn chổ Bẹ ủũa lớ VN veà vũ trớ, giụựi haùn vaứ moõ taỷ toồng hụùp veà h/daùng, d/tớch, sửù hỡnh thaứnh vaứ ủaởc ủieồm ủũa hỡnh cuỷa ủoàng baống Baộc Boọ 
 2/.Soõng ngoứi vaứ heọ thoỏng ủeõ ngaờn luừ :
 * Hoaùt ủoọng caỷ lụựp:
-HS traỷ lụứi c/hoỷi (quan saựt hỡnh 1) cuỷa muùc 2, sau ủoự l/baỷng chổ treõn Bẹ moọt soỏ s/cuỷa ủ/baống Baộc Boọ 
 -GV cho HS lieõn heọ thửùc tieón theo gụùi yự :Taùi sao soõng coự teõn goùi laứ soõng Hoàng ?
 -GV chổ treõn Bẹ VN soõng Hoàng vaứ soõng Thaựi Bỡnh, ủ/thụứi moõ taỷ sụ lửụùc veà s/Hoàng: ẹaõy laứ con s/lụựn nhaỏt ụỷ mieàn Baộc, baột nguoàn tửứ TQ, ủoaùn s/chaỷy qua ủ/baống Baộc Boọ ch/thaứnh nhieàu nhaựnh ủoồ r/bieồn baống nh/cửỷa ,coự nhaựnh ủoồ ra s/Thaựi Bỡnh nhử s/ẹuoỏng, s/Luoọc: vỡ coự nh/phuứ sa neõn s/quanh naờm coự m/ủoỷ, d/ủoự s/coự teõn laứ s/Hoàng. S/Thaựi Bỡnh do ba soõng :s/Thửụng, s/aàu, s/uùc Nam hụùp thaứnh. ẹoaùn cuoỏi soõng cuừng chia thaứnh nhieàu nhaựnh vaứ ủoồ ra bieồn baống nhieàu cửỷa .
-HS dửùa vaứo voỏn hieồu bieỏt cuỷa mỡnh traỷ lụứi caõu hoỷi :Khi m/nhieàu, n/soõng, ngoứi, hoà, ao nhử theỏ naứo ?
+M/mửa ụỷ ủ/baống B/Boọ truứng vụựi m/naứo trong naờm
+Vaứo muứa mửa, n/caực soõng ụỷ ủaõy nhử theỏ naứo ?
 -GV noựi veà hieọn tửụùng luừ luùt ụỷ ủoàng baống Baộc Boọ khi chửa coự ủeõ, khi ủeõ vụừ (nửụực caực soõng leõn raỏt nhanh, cuoàn cuoọn traứn veà laứm ngaọp luùt caỷ ủoàng ruoọng, cuoỏn troõi nhaứ cửỷa, phaự hoaùi muứa maứng, gaõy thieọt haùi cho tớnh maùng vaứ taứi saỷn cuỷa ngửụứi daõn )
 *Hoaùt ủoọng nhoựm : -Cho HS dửùa vaứo keõnh chửừ trong SGK vaứ voỏn hieồu bieỏt cuỷa mỡnh ủeồ thaỷo luaọn theo gụùi yự: 
+Ngửụứi daõn ụỷ ủoàng baống Baộc Boọ ủaộp ủeõ ven soõng ủeồ laứm gỡ ? 
+Heọ thoỏng ủeõ ụỷ ẹB Baộc Boọ coự ủaởc ủieồm gỡ ? +Ngoaứi vieọc ủaộp ủeõ ,ngửụứi daõn coứn laứm gỡ ủeồ sửỷ duùng nửụực caực soõng cho saỷn xuaỏt ?
 -GV noựi theõm veà taực duùng cuỷa heọ thoỏng ủeõ, aỷnh hửụỷng cuỷa heọ thoỏng ủeõ ủoỏi vụựi vieọc boài ủaộp ẹB. Sửù c/thieỏt phaỷi baỷo veọ ủeõ ven soõng ụỷ ẹB Baộc Boọ .
4.Cuỷng coỏ :
 - GV cho HS ủoùc phaàn baứi hoùc trong khung.
 -ẹB Baộc Boọ do nhửừng soõng naứo boài ủaộp neõn?
 -Trỡnh baứy ủaởc ủieồm ủũa hỡnh vaứ soõng ngoứi cuỷa ẹB Baộc Boọ . 
 GV yeõu caàu HS leõn chổ Bẹ vaứ moõ taỷ veà ẹB soõng Hoàng, veà soõng ngoứi vaứ heọ thoỏng ủeõ ven soõng 
VD: Muứa haù mửa nhieàu à nửụực soõng daõng leõn nhanhà gaõy luừ luùt à ủaộp ủeõ ngaờn luừ .
5.Toồng keỏt - Daởn doứ:
 -Veà xem laùi baứi ,chuaồn bũ baứi tieỏt sau: “Ngửụứi daõn ụỷ ẹB Baộc Boọ”.
 -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
-HS haựt .
-HS traỷ lụứi .
-HS khaực nhaọn xeựt, boồ sung.
- HS nhắc lại
-HS tỡm vũ trớ ủoàng baống Baộc Boọ treõn lửụùc ủoà .
-HS leõn baỷng chổ Bẹ.
-HS laộng nghe.
-HS traỷ lụứi caõu hoỷi .
-HS khaực nhaọn xeựt .
-HS leõn chổ vaứ moõ taỷ .
-HS quan saựt vaứ leõn chổ vaứo Bẹ .
-Vỡ coự nhieàu phuứ sa neõn quanh naờm soõng coự maứu ủoỷ .
-HS laộng nghe .
-Nửụực soõng daõng cao thửụứng gaõy ngaọp luùt ụỷ ủoàng baống .
-Muứa haù .
-Nửụực caực soõng daõng cao gaõy luừ luùt .
-HS thaỷo luaọn vaứ trỡnh baứy keỏt quaỷ .
 +Ngaờn luừ luùt .
+Heọ thoỏng ủeõ  tửụựi tieõu cho ủoàng ruoọng .
-3 HS ủoùc .
-HS traỷ lụứi caõu hoỷi .
-Laộng nghe .
-Laộng nghe,
Khoa học : BAỉI 24 NệễÙC CAÀN CHO Sệẽ SOÁNG.
I/ Muùc tieõu Giuựp HS:
 - Nêu được vai troứ cuỷa nửụực trong đờiù soỏng, sản xuất và sinh hoạt :
 + Nước giúp cơ thể hấp thu được những chất dinh dưỡng hoà tan lấy từ thức ăn và tạo thành các chất cần cho sự sống của sinh vật . Nước giúp thải các chất thừa , chất độc hại .
 + Nước được sử dụng trong đời sống hằng ngày , trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp .
 -Bieỏt ủửụùc vai troứ cuỷa nửụực trong saỷn xuaỏt noõng nghieọp, coõng nghieọp vaứ vui chụi giaỷi trớ.
 -Coự yự thửực baỷo veọ vaứ giửừ gỡn nguoàn nửụực ủũa phửụng.
II/ ẹoà duứng daùy- hoùc: 
 -HS chuaồn bũ caõy troàng tửứ tieỏt 22.
 -Caực hỡnh minh hoaù SGK trang 50, 51 (phoựng to neỏu coự ủieàu kieọn).
 -Sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực trong tửù nhieõn trang 49 / SGK.
III/ Hoaùt ủoọng daùy- hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.OÅn ủũnh lụựp:
2.Kieồm tra baứi cuừ: Goùi 3 HS leõn baỷng kieồm tra baứi.
 +1 HS veừ sụ ủoà voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực.
 +2 HS trỡnh baứy voứng tuaàn hoaứn cuỷa nửụực.
 -GV nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi cuỷa HS vaứ cho ủieồm.
3.Daùy baứi mụựi:
 * Giụựi thieọu baứi: -Yeõu caàu 2 nhoựm mang 2 caõy ủaừ ủửụùc troàng theo yeõu caàu tửứ tieỏt trửụực.
 -Yeõu caàu HS caỷ lụựp quan saựt vaứ nhaọn xeựt.
 -Y/caàu ủ/dieọn caực nhoựm ch/soực caõy gi/thớch lyự do.
 -Qua vieọc chaờm soực 2 caõy vụựi cheỏ ủoọ khaực nhau caực em coự nhaọn xeựt gỡ ?
 -GV giụựi thieọu: Nửụực khoõng nhửừng raỏt caàn ủoỏi vụựi caõy troàng maứ nửụực coứn coự vai troứ raỏt quan troùng ủoỏi vụựi ủụứi soỏng con ngửụứi. Baứi hoùc hoõm nay seừ giuựp caực em hieồu theõm veà vai troứ cuỷa nửụực.
 * Hoaùt ủoọng 1: Vai troứ cuỷa nửụực ủoỏi vụựi sửù soỏng cuỷa con ngửụứi, ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt.
.Muùc tieõu : Neõu ủửụùc moọt soỏ vớ duù chửựng toỷ nửụực caàn cho sửù soỏng cuỷa con ngửụứi, ủoọng vaọt vaứ thửùc vaọt.
.Caựch tieỏn haứnh : -GV toồ chửực cho HS thaỷo luaọn theo nhoựm. -Chia lụựp thaứnh 6 nhoựm, 2 nhoựm 1 noọi dung. -Yeõu caàu caực nhoựm quan saựt hỡnh minh hoaù theo noọi dung cuỷa nhoựm mỡnh thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
 +Noọi dung 1: ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu cuoọc soỏng cuỷa con ngửụứi thieỏu nửụực ? (+Thieỏu nửụực con ngửụứi seừ khoõng soỏng noồi. Con ngửụứi seừ cheỏt vỡ khaựt. Cụ theồ con ngửụứi seừ khoõng haỏp thuù ủửụùc caực chaỏt dinh dửụừng hoứa tan laỏy tửứ thửực aờn.)
 +Noọi dung 2: ẹieàu gỡ seừ xaỷy ra neỏu caõy coỏi thieỏu nửụực ?
 +Noọi dung 3: Neỏu khoõng coự nửụực cuoọc soỏng ủoọng vaọt seừ ra sao ?
 -Goùi caực nhoựm coự cuứng noọi dung boồ sung, nhaọn xeựt.
 * Keỏt luaọn: Nửụực coự vai troứ ủaởc bieọt ủoỏi vụựi sửù soỏng cuỷa con ngửụứi, thửùc vaọt vaứ ủoọng vaọt. Nửụực chieỏm phaàn lụựn troùng lửụùng cụ theồ. Maỏt moọt lửụùng nửụực tửứ mửụứi ủeỏn hai mửụi phaàn traờm nửụực trong cụ theồ sinh vaọt seừ cheỏt.
 -Goùi 2 HS ủoùc muùc Baùn caàn bieỏt.
 * Hoaùt ủoọng 2: Vai troứ cuỷa nửụực trong moọt soỏ hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi.
.Muùc tieõu : Neõu ủửụùc daón chửựng veà vai troứ cuỷa nửụực trong saỷn xuaỏt noõng nghieọp, coõng nghieọp vaứ vui chụi giaỷi trớ.
.Caựch tieỏn haứnh : -Tieỏn haứnh hoaùt ủoọng caỷ lụựp.
 -Trong cuoọc soỏng haứng ngaứy con ngửụứi coứn caàn nửụực vaứo nhửừng vieọc gỡ ?
 -GV ghi nhanh caực yự kieỏn khoõng truứng laọp leõn baỷng.
 -Nửụực caàn cho moùi hoaùt ủoọng cuỷa con ngửụứi. Vaọy nhu caàu sửỷ duùng nửụực cuỷa con ngửụứi chia ra laứm 3 loaùi ủoự laứ nhửừng loaùi naứo ?
 -Yeõu caàu HS saộp xeỏp caực daón chửựng sửỷ duùng nửụực cuỷa con ngửụứi vaứo cuứng nhoựm.
 -Goùi 6 HS leõn baỷng, chia laứm 3 nhoựm, moói nhoựm 2 HS, 1 HS ủoùc cho 1 HS ghi leõn baỷng.
Vai troứ cuỷa nửụực trong sinh hoaùt
Vai troứ cuỷa nửụực trong saỷn xuaỏt noõng nghieọp
Vai troứ cuỷa nửụực trong saỷn xuaỏt coõng nghieọp
Uoỏng, naỏu cụm, naỏu canh.
Taộm, lau nhaứ, giaởt quaàn aựo.
ẹi bụi, ủi veọ sinh.
Taộm cho suực vaọt, rửỷa xe, 
Troàng luựa, tửụựi rau, troàng caõy non, tửụựi hoa, tửụựi caõy caỷnh, ửụm caõy gioỏng, gieo maù, 
Quay tụ chaùy maựy bụm nửụực, chaùy oõ toõ, cheỏ bieỏn hoa quaỷ, laứm ủaự, cheỏ bieỏn thũt hoọp, caự hoọp, laứm baựnh keùo, saỷn xuaỏt xi maờng, gaùch men, taùo ra ủieọn, 
 -Goùi 2 HS ủoùc muùc Baùn caàn bieỏt trang 51 / SGK.
* Keỏt luaọn: Con ngửụứi caàn nửụực vaứo raỏt nhieàu vieọc. 
Vaọy taỏt caỷ chuựng ta haừy giửừ gỡn vaứ baỷo veọ nguoàn nửụực ụỷ ngay chớnh gia ủỡnh vaứ ủũa phửụng mỡnh.
 * Hoaùt ủoọng 3: Thi huứng bieọn: Neỏu em laứ nửụực. 
.Muùc tieõu: Vaọn duùng nhửừng ủieàu ủaừ hoùc.
.Caựch tieỏn haứnh: -Tieỏn haứnh hoaùt ủoọng caỷ lụựp.
 -Neỏu em laứ nửụực em seừ noựi gỡ vụựi moùi ngửụứi ?
 -GV goùi 3 ủeỏn 5 HS trỡnh baứy
 -GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm nhửừng HS noựi toỏt, coự hieồu bieỏt veà vai troứ cuỷa nửụực ủoỏi vụựi sửù soỏng.
 3.Cuỷng coỏ- daởn doứ:
-3 HS leõn baỷng thửùc hieọn yeõu caàu.
-HS thửùc hieọn.
-Moọt caõy phaựt trieồn toỏt, laự xanh, tửụi, thaõn thaỳng. Moọt caõy heựo, laự vaứng ruừ xuoỏng, thaõn meàm.
-Caõy phaựt trieồn bỡnh thửụứng laứ do ủửụùc tửụựi nửụực thửụứng xuyeõn. Caõy bũ heựo laứ do khoõng ủửụùc tửụựi nửụực.
+Caõy khoõng theồ soỏng ủửụùc khi thieỏu nửụực.
+Nửụực raỏt caàn cho sửù soỏng cuỷa caõy.
-HS laộng nghe.
-HS thaỷo luaọn. 
2+Neỏu thieỏu nửụực caõy coỏi seừ bũ heựo, cheỏt, caõy khoõng lụựn hay naỷy maàm ủửụùc.
3+Neỏu thieỏu nửụực ủoọng vaọt seừ cheỏt khaựt, moọt soỏ loaứi soỏng ụỷ moõi trửụứng nửụực nhử caự, toõm, cua seừ bũ tieọt chuỷng.
-HS boồ sung vaứ nhaọn xeựt.
-HS laộng nghe.
-HS ủoùc.
HS Hoaùt ủoọng.
+Uoỏng, naỏu cụm, naỏu canh.+Taộm, lau nhaứ, giaởt quaàn aựo.+ẹi bụi, taộm bieồn.+ẹi veọ sinh.+Taộm cho suực vaọt, rửỷa xe.+Troàng luựa, tửụựi rau, troàng caõy non.+Quay tụ.+Chaùy maựy bụm, oõ toõ.+Cheỏ bieỏn hoa quaỷ, caự hoọp, thũt hoọp, baựnh keùo.+Saỷn xuaỏt xi maờng, gaùch men.+Taùo ra ủieọn.
-Con ngửụứi caàn nửụực ủeồ sinh hoaùt, vui chụi, saỷn xuaỏt noõng nghieọp, coõng nghieọp.
-HS saộp xeỏp.
-6HS ủoùc.
Lắng nghe.
-HS suy nghú ủoọc laọp ủeà taứi maứ GV ủửa ra trong voứng 5 phuựt.
-HS traỷ lụứi.
-Laộng nghe.
 sinh hoạt tuần 12
I. Mục tiêu:
HS nhận biết ưu khuyết điểm trong tuần.
HS phát huy được ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
II. Lên lớp:
Lớp trưởng nhận xét ưu nhược điểm.
Nhắc nhở: Dũng, Vỵ , Ước, thường xuyên làm mất trật tự trong giờ học .
HS thảo luận tìm ra nguyên nhân tồn tại.
GV nhận xét . nêu kế hoạch tuần tới.
III. Kế hoạch thực hiện tuần tới.
Tuần cao điểm thi đua lập nhiều thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Nộp các khoản quỹ.
Thực hiện an toàn giao thông.
**********************************Hết ***********************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 12.doc