Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 3: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 3: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết

Tên bài dạy:Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết tiết 3

A.Mục tiêu:

- Biết thêm một số từ ngữ ( gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng ) về chủ điểm Thương người như thể thương thân ( BT1, BT4) : nắm được cách dùng một số từ có tiếng “ nhân” theo 2 nghĩa khác nhau: người, lòng thương người. (BT 3, BT 3)

- Hiển nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. HS khá giỏi nêu được ý nghĩa của các câu tục ngữ ở bài tập4.

- GDMT: GD HS thương yêu biết giúp đỡ người xung quanh.

B. Chuẩn bị:

- GV : bảng phụ, phấn màu

- HS: SGK

C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

 

doc 2 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 10/11/2018 Lượt xem 908Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Luyện từ và câu 4 tiết 3: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kế hoạch bài dạy Môn L –T & câu 
Ngày soạn: 25 – 8 – 2009
Ngày dạy: 26 – 8 – 2009
Tên bài dạy:Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết tiết 3 
Mục tiêu:
- Biết thêm một số từ ngữ ( gồm cả thành ngữ, tục ngữ và từ Hán Việt thông dụng ) về chủ điểm Thương người như thể thương thân ( BT1, BT4) : nắm được cách dùng một số từ có tiếng “ nhân” theo 2 nghĩa khác nhau: người, lòng thương người. (BT 3, BT 3)
- Hiển nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. HS khá giỏi nêu được ý nghĩa của các câu tục ngữ ở bài tập4.
- GDMT: GD HS thương yêu biết giúp đỡ người xung quanh.
B. Chuẩn bị:
- GV : bảng phụ, phấn màu
- HS: SGK
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt đông của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Khởi động 
- Ổn định:
Hát
- Kiểm tra kiến thức cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh
- Tập, sách, dụng cụ
 Bài mới: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết
Hoạt động2:
- Hình thức: nhóm, cá nhân, cả lớp
HDHS làm bài tập
- Bài 1 tr 17 : Thảo luận nhóm
- Nhóm 1,2: Tìm các từ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại?
NH nhận việc
HS thảo luận
- Nhóm 3,4: Tìm từ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương?
- Nhóm 5,6: Tìm từ trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ
+ Sinh hoạt lớp:
- Tìm các từ thể hiện lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại?
- lòng nhân ái, lòng vị tha, yêu quý, tha thứ, bao dung..
- Tìm các từ trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương?
- hung ác, gian ác, tàn ác, dữ tợn, ác nghiệt.
- Tìm từ trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ?
- ăn hiếp, hà hiếp bắt nạt, hành hạ, đánh đập.
- Bài 2 tr 17 : Làm vở
a) từ có tiếng nhân có nghĩa là người?
- Nhân hậu, công nhân, nhân loại, nhân tài
b) Từ có tiếng nhân có nghĩa là thương người?
- nhân dân, nhân ái,nhân đức, nhân từ
- Lồng ghép GD MT 
- HS nêu
- Bài 3 tr 17 : Làm vở
Đặt câu: a) Nhân dân Việt Nam rất anh hùng.
b) Anh ấy là một nhân tài của đất nước.
- Bài 4 tr 17 : Làm miệng ( Dành HS khá giỏi)
a) Ở hiến gặp lành
Khuyên người ta sống hiền lành nhân hậu và sống hiền lành nhân hậu sẽ gặp điều tốt đẹp may mắn.
b) Trâu buộc ghép trâu ăn.
Chê người có tính xấu, hgen tị,khi thấy người khác may mắn hạnh phúc.
c) Một cây. núi cao
Khuyện người ta đoàn kết tạo sức mạnh.
Hoạt động4:
+ Hái hoa: 
- Tìm 3 từ thể hiện loàng nhân hậu,tình cảm yêu thương đồng loại ? Đặt 1 câu vơi từ tìm được?
2 hs
- Tìm 3 từ trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ? Đặt câu với từ tìm được ?
Tổng kết- Đánh giá
- Nhân xét – Tuyên dương. Về xem lại bài Chuẩn bị: Dấu hai chấm.
Rút kinh nghiệm:
Ưu : 	
Khuyết:	

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 3.doc