Giáo án Môn: Thủ công 2 - Học kì II

Giáo án Môn: Thủ công 2 - Học kì II

I. Mục tiêu.

- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng.

- Cắt, gấp, trang trí được thiệp chúc mừng. Có thể cắt, gấp thiệp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.

* Cắt, gấp, trang trí được thiệp chúc mừng. Nội dung và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.

II. Đồ dùng dạy học

 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .

 Học sinh: Giấy thủ công

III. Các hoạt động dạy học

 

doc 12 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 29/08/2019 Lượt xem 100Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Môn: Thủ công 2 - Học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 19 - 20 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn: Thủ công	
I. MỤC TIÊU.
- Biết cách cắt, gấp, trang trí thiệp chúc mừng.
- Cắt, gấp, trang trí được thiệp chúc mừng. Có thể cắt, gấp thiệp chúc mừng theo kích thước tuỳ chọn. Nội dung và hình thức trang trí có thể đơn giản.
* Cắt, gấp, trang trí được thiệp chúc mừng. Nội dung và hình thức trang trí phù hợp, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .
 Học sinh: Giấy thủ công
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. Kiểm tra bài cũ 
- KT dụng cụ học tập của học sinh.
- Nhận xét chung.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV yêu cầu HS quan sát thiệp và giới thiệu ghi tựa bài lên bảng lớp: .
2. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét 
- Giới thiệu hình mẫu 
 + Thiệp chúc mừng có hình gi?
 + Mặt thiệp có trang trí và ghi nội dung chúc mừng ngày gì?
- Em hãy kể những thiệp chúc mừng mà em biết?
- GV chốt lại: các loại thiệp thông thường như thiếp chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật, chúc mừng 8/3..
 - Đưa từng loại thiếp cho HS quan sát.
 - Thiếp chúc mừng gởi tới người nhận bao giờ cũng được đặt trong phong bì.
3. GV hướng dẫn thao tác mẫu.
* Bước 1: Cắt gấp thiếp chúc mừng
 - Cắt tờ giấy màu hình chữ nhật có chiều dài 20 ô, rộng 15 ô.
 - Gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng được hình thiếp chúc mừng có kích thước rộng 10 ô, dài 15 ô. ( H.1)
 * Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng
 - Tuỳ thuộc vào ý nghĩa của thiếp chúc mừng mà người ta trang trí khác nhau
 - Để trang trí thiếp có thể vẽ hình, xé, dán hoặc cắt dán hình lên mặt ngoài thiếp và chữ viết chúc mừng bằng tiếng việt.
- Giáo viên gọi 1 em lên bảng thực hiện các thao tác mẫu .
TIẾT 2
4. Hệ thống lại các bước cắt, gấp trang trí thiệp.
- Yêu cầu HS nhắc lại quy trình gấp.
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm
- HS thực hành gấp và trưng bày sản phẩm theo nhóm
- GV bao quát, giúp đỡ sửa sai khi HS còn lúng túng
- Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí sản phẩm và chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương khích lệ học sinh.
6. Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm.
- Đánh giá sản phẩm của học sinh 
- GV nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm
+ Hoàn thành sản phẩm.
+ Trang trí sản phẩm có sáng tạo.
7. Củng cố – dặn dò.
- Về nhà tập làm lại và trang trí cho thật đẹp nhé.
- Chuẩn bị giấy thủ công” CẮT, GẤP, DÁN PHONG BÌ”.
- Nhận xét tiết học: về tinh thần thái độ học tập của HS.
HS nhắc lại tựa bài
Học sinh quan sát nhận xét.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
- Quan sát từng loại thiếp
- HS quan sát
Tập cát gấp trang trí thiếp chúc mừng.
- Gồm hai bước.
 + Bước 1: cát gấp thiếp chúc mừng
 + Bước 2: trang trí thiếp chúc mừng
- Thực hành làm thiếp chúc mừng.
Tuần 21 - 22 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn Thủ công	
I.MỤC TIÊU
 - Biết cách gấp, cắt, dán phong bì.
 - Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán tương đối thẳng, phẳng. Phong bì có thể chưa cân đối.
* Gấp, cắt, dán được phong bì. Nếp gấp, đường cắt, đường dán thẳng, phẳng. Phong bì cân đối.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: vật mẫu, mẫu quy trình, mẫu từng phần, kéo, hồ, viết.
HS: dụng cụ môn học: kéo, hồ, viết, ..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Kiểm tra bài cũ
 - Kiểm tra thiệp chúc mừng của HS ở tiết trước
 - Nhận xét.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV yêu cầu HS quan sát phong bì và giới thiệu ghi tựa bài lên bảng lớp: Gấp, cắt, dán phong bì.
 2. Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét 
 - GV giới thiệu hình mẫu 
 + Phong bì có hình gì?
 + Mặt trước phong bì thế nào? ( ghi chữ ngừơi gửi, người nhận)
 + Mặt sau thế nào? 
 + Kích thước phong bì và thiếp chúc mừng thế 3. 3. GV hướng dẫn thao tác mẫu.
* Bước 1: Gấp phong bì
 - Một tờ giấy trắng hoặc giấy thủ công gấp đôi (1 mặt thấp hơn mặt kia 2 ô)
 - Gấp 2 bên hình 2, mỗi bên vào khoảng 1,5 ô lấy đường dấu.
 - Mở ra, gấp chéo 4 góc lấy đường dấu. (H. 3)
 * Bước 2: Cắt phong bì
 Mở tờ giấy ra, cắt theo đường dấu được hình 4, 5
* Bước 3: Dán phong bì
Gấp theo các nếp gấp ở H.5, dán 2 mép bên và gấp mép trên theo đường dấu ( H. 6) được phong bì . HS tập gấp
TIẾT 2
4. Hệ thống lại các bước cắt, gấp trang trí thiệp.
- Cho HS nhắc lại qui trình gấp, cắt, dán phong bì
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm
- GV tổ chức cho HS thực hành
- Nhắc HS dán cho thẳng, vuốt phẳng, cân đối. 
- GV bao quát, giúp đỡ sửa sai khi HS còn lúng túng
- Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí sản phẩm và chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương khích lệ học sinh.
6. Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm.
- Đánh giá sản phẩm của học sinh 
- GV nêu tiêu chí đánh giá sản phẩm
+ Hoàn thành sản phẩm.
+ Trang trí sản phẩm có sáng tạo.
7. Củng cố – dặn dò.
- Về nhà tập làm lại và trang trí cho thật đẹp nhé.
- Chuẩn bị giấy thủ công để tiết sau ” Ôn tập phối hợp gấp, cắt, dán.
- Nhận xét tiết học: về tinh thần thái độ học tập của HS.
- HS nhắc lại tựa bài
- HS quan sát
- Hình chữ nhật
- HSTL
- Dán theo 2 cạnh, còn 1 cạnh chưa dán
- Phong bì lớn hơn một chút 
- HS quan sát
- HS quan sát
- HS quan sát
- Vài em nhắc lại qui trình
- Có 3 bước
+ Bước 1:Gấp phong bì
+ Bước 2:Cắt phong bì
+ Bước 3:Dán thành phong bì
- Cả lớp thực hành
- HS trưng bày sản phẩm
Tuần 23 - 24 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn Thủ công	
I.MỤC TIÊU
- Củng cố được kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học.
- Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất 1 sản phẩm đã học.
* Phối hợp gấp, cắt, dán được ít nhất 2 sản phẩm đã học.
- Có thể gấp, cắt, dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: vật mẫu, kéo, hồ, viết. - Các hình mẫu của các bài7,8,9,10,11,12 để HS xem lại
HS: dụng cụ môn học: kéo, hồ, viết, ..
III. NỘI DUNG KIỂM TRA 
 - Đề kiểm tra : “Em hãy gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học”.
 - HS tự chọn một trong những nội dung đã học như gấp ,cắt ,dán hình tròn,các biển báo giao thông,phong bì, thiếp chúc mừng để làm bài kiểm tra.
 - GV cho HS quan sát các mẫu gấp, cắt ,dán đã học trong chương II.
 -Yêu cầu chung để thực hiện một trong những sản phẩm trên là nếp gấp ,cắt phải thẳng,dán cân đối,phẳng,đúng qui trình kĩ thuật,màu sắc hài hoà ,phù hợp(Ví dụ :màu của biển báo GT phải đúng qui định,không thể dán khác màu).
 - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu của bài kiểm tra,HS thực hiện.GV quan sát ,gợi ý ,giúp đỡ những em còn lúng túng.
IV. ĐÁNH GIÁ
 * Đánh giá KQ kiểm tra qua sản phẩm thực hànhtheo 2 mức:
 - Hoàn thành:
 + Nếp gấp ,đường cắt thẳng.
 + Thực hiện đúng qui trình.
 + Dáng cân đối ,phẳng.
 - Hoàn thành tốt:
 + Như chỉ tiêu của hoàn thành nhưng mức độ đẹp hơn, khéo hơn, tốt hơn.
 - Chưa hoàn thành:
 + Nếp gấp ,đường cắt không thẳng.
 + Thực hiện không đúng qui trình.
 + Chưa làm ra sản phẩm.
V. NHẬN XÉT, DẶN DÒ
 - GV nhận xét về sự chuẩn bị và thái độ học tập của HS.
 - GV dặn dò giờ học sau mang giấy thủ công ,kéo,hồ dán để học bài “Làm dây xúc xích trang trí”.
Tuần 25 - 26 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn: Thủ công	
I. MỤC TIÊU.
- Biết cách làm dây xúc xích trang trí .
- Cắt , dán được dây xúc xích trang trí . Đường cắt tương đối thẳng . Cĩ thể chỉ cắt ,dán được ít nhất ba vịng trịn . Kích thước các vịng trịn của dây xúc xích tương đối đều nhau .
Với HS khéo tay : Cắt,dán được dây xúc xích trang trí . Kích thước các vịng dây xúc xích đều nhau . Màu sắc đẹp .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .
 Học sinh: Giấy thủ công, hồ, kéo
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1
A. Kiểm tra bài cũ
- KT sự chuẩn bị đồ dùng của HS
- Nhận xét chung
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài “ Làm dây xúc xích trang trí”
- Ghi tựa bài lên bảng.
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu dây xúc xích mẫu và định hướng quan sát gợi ý:
+ Vòng của dây xúc xích được làm bằng gì?.
+ Vòng có hình dáng và màu sắc như thế nào?
+ Để có được dây xúc xích ta cần có mấy màu?
- Nêu: Để có dược dây xúc xích trang trí, ta phải cắt nhiều nan giấy màu có chiều dài bằng nhau. Sau đó dán lồng các nan giấy thành những vòng tròn nối tiếp nhau.
3. Hướng dẫn mẫu thao tác mẫu
Bước 1: Cắt thành các nan giấy.
- Lấy 4- 5 tờ giấy thủ công khác màu cắt thành các nan giấy dài 12 ô rộng 1 ô . Mỗi tờ cắt từ 6 – 8 nan( H1)
Bước 2: Dán các nan giấy thành dây xúc xích.
- Bôi hồ vào một đầu nan và dán nan thứ nhất thành vòng tròn.( Lưu ý: dán chồng khít 2 đầu nan vào khoảng 1 ô, mặt màu quay ra ngoài.( H2)
- Luồn nan thứ 2 khác màu vào vòng nan thứ nhất.( H3) Sau đó bôi hồ vào một đầu nan và dán tiếp thành vòng tròn thứ hai.
- Luồn tiếp nan thứ ba khác màu vào vòng nan thứ 2, bôi hồ vào một đầu nan và dán thành vòng tròn thứ 3 ( H4)
- Làm giống như vậy đối với các vòng nan thứ 4, 5, 6..cho đến khi được dây xúc xích dài theo ý muốn
- GV làm nháp cho HS quan sát.
 TIẾT 2 
4. Hệ thống lại các bước làm dây xúc xích.
- Cho HS nhắc lại qui trình làm dây xúc xích
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm 
- Yêu cầu HS thực hành làm dây xúc xích theo q ... ÏY HỌC
 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .
 Học sinh: Giấy thủ công
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
TIẾT 1
A. Kiểm tra bài cũ
- KT sự chuẩn bị đồ dùng của HS
- Nhận xét chung
B. Bài mới.
1. Giới thiệu bài
- Hôm nay chúng ta sẽ học bài “ Làm đồng hồ đeo tay”
- Ghi tựa bài lên bảng.
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giới thiệu đồng hồ mẫu và định hướng quan sát gợi ý:
+ Đồng hồ được làm bằng gì?.
+ Các bộ phận của đồng hồ: ( Mặt đồng hồ, dây đeo, dai cài dây đồng hồ )
- Nêu: Ngoài giấy thủ công ta còn có thể sử dụng các vật liậu khác như lá chuối, lá dừađể làm đồng hồ đeo tay.
3. Hướng dẫn mẫu thao tác mẫu
Bước 1: Cắt thành các nan giấy.
- Cắt 1 nan giấy màu nhạt dài 24 ô rộng 3 ô để làm mặt dồng hồ.
+ Cắt nối thành 3 nan giấy màu dài 30 ô đến 35 ô, rộng gần 30 cắt vác 2 bên của 2 đầu nan để làm dây đồng hồ.
+ Cắt 1 nan dài 8 ô, rộng 1 ô để làm đai cài dây đồng hồ.
Bước 2: Làm mặt đồng hồ.
- Gấp đôi 1 nan đầu nan giấylàm mặt đồng hồ vào 3 ô li.
- Gấp cuốn tiếp như hình 2 cho đến hết nan giấy được hình 
Bước 3: Gài 1 đầu nan giấy làm dây kéo giữa các nếp gấp mặt đồng hồ.
- Gấp nan này đè lên nếp gấp cuối để mặt đồng hồ rồi luồn đầu nan qua 1 khe hở khác phía trên khe vừa gài. Kéo đầu nan cho nếp gấp khích chặt để giữ mặt đồng hồvà dây đeo - Dán nối 2 đầu của nan giấy dài 8 ô rộng 1 ô làm đai để giữ đồng hồ.
Bước 4: Vẽ số và kim lên đồng hồ.
- Hướng dẫn HS lấy dấu 4 điểm chính để ghi số 12, 3, 6, 9 và chấm các điểm chỉ giờ khác ( H6).
- Gài dây đeo vào mặt đồng hồgài đầu dây thừa qua đai, ta làm được chiếc đồng hồ đeo tay hoàn chỉnh ( H7 )
- GV cho HS làm đồng hồ đeo tay bằng giấy.
 TIẾT 2 
4. Hệ thống lại các bước cắt, gấp trang trí thiệp.
- Cho HS nhắc lại qui trình gấp đồng hồ từ 4 bước gấp
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm 
- Yêu cầu HS thực hành làm đồng hồ theo qui trình.
- Nếp gấp phải sát miết kĩ, khi gài dây đeo có thể bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ.
- GV quan tâm giúp đỡ HS còn lúng túng
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV và HS nhận xét đánh giá sản phẩm 
6. Củng cố – dặn dò 
- Về nhà tập làm lại đồng hồ
- Chuẩn bị giấy màu, kéo hồ..
- Nhận xét tiết học.
- HS nhắc lại tựa bài
- Làm bằng giấy
- HSTL theo sự hiểu biết của mình
- HS quan sát GV thao tác
- HS quan sát GV thao tác 
- HS quan sát GV thao tác 
HS quan sát GV thao tác
- HS nhắc quy trình 
- HS thực hành làm đồng dồ đeo tay
- Trưng bày sản phẩm
Tuần 29 - 30 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn Thủ công	
I. MỤC TIÊU.
- Biết cách làm vịng đeo tay .
- Làm được vịng đeo tay . các nan làm vịng tương đối đều nhau . Dán ( nối ) và gấp được các nan thành vịng đeo tay . Các nếp gấp cĩ thể chưa phẳng , chưa đều .
Với HS khéo tay : Làm được vịng đeo tay . Các nan đều nhau . Các nếp gấp phẳng . Vịng đeo tay cĩ màu sắc đẹp .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .
 Học sinh: Giấy thủ công, kéo, hồ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS nhắc lại quy trình làm đồng hồ.
- GV nhận xét	
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Hôm nay các em sẽ học bài " Làm vòng đeo tay"
- GV ghi tựa bài bảng lớp.
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- GV giải thích mẫu vòng đeo tay và hỏi: vòng đeo tay được làm bằng gì? Có mấy màu?
+ Muốn giấy đủ để làm thành vòng đeo tay ta phải dán nối các nan giấy lại .
3. GV hướng dẫn thao tác mẫu
* Bước 1: Cắt thành các nan giấy. Lấy 2 tờ giấy khác màu nhau cắt thành các nan giấy rộng 1 ô
* Bước 2: Dán nối các nan giấy 
-Dán các nan giấy cùng màu thành một nan giấy dài 50-60 ô, rộng 1 ô, làm 2 nan như vậy.
* Bước 3: Gấp các nan giấy
- Dán đầu của 2 nan như (H1) gấp nan dọc đè lên nan ngang sao cho nếp gấp sát mép nan (H2), sau đó lại gấp nan ngang đè lên nan dọc như (H3)
-Tiếp tục gấp theo thứ tự như trên cho đến hết hai nan giấy. Dán phần cuối của hai nan lại, được dây dài (H4).
* Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay. Dán 2 đầu sợi dây vừa gấp được vòng tay bằng giấy (H5
TIẾT 2
4. Hệ thống lại các bước làm vòng đeo tay
- Cho HS nhắc lại qui trình làm vòng đeo tay
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm -- Tổ chức HS thực hành theo nhóm
- GV lưu ý HS: mỗi lần gấp phải sát mép na trước và miết kĩ. Hai nan phải luôn thẳng để hình gấp luôn đều và đẹp. Khi dán hai đầu sợi dây để thành vòng tròn cần giữ chỗ dán cho hố khổ.
- Khi thực hành GV quan sát và giúp đỡ các em còn lúng túng.
- Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- GV và HS nhận xét đánh giá sản phẩm 
6. Củng cố - dặn dò
- Về nhà tập làm lại vòng đeo tay
- Chuẩn bị giấy màu tiết sau làm con bướm
- Nhận xét tiết học.
- HS nêu quy trình làm đồng hồ
- HS lặp lại tựa bài
- HS quan sát
- Được làm bằng giấy thủ công, có 2 màu?
- HS quan sát GV thao tác mẫu
Cho HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay theo các bước.
+ Bước 1: Cắt nan giấy 
+ Bước 2: Dán nối các nan giấy
+Bước 3: gấp các nan giấy
+ Bước 4: Hoàn chỉnh vòng đeo tay.
- HS thực hành
- HS nghe GV dặn dò
Tuần 31 – 32 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn Thủ công	
I. MỤC TIÊU.
- Biết cách làm con bướm bằng giấy .
- Làm được con bướm bằng giấy . Con bướm tương đối cân đối . Các nếp gấp tương đối dều nhau . Với HS khéo tay : Làm được con bướm bằng giấy . Các nếp gấp đều , phẳng 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước .
 Học sinh: Giấy thủ công, kéo, hồ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS nhắc lại quy trình làm vòng đeo tay.
- GV nhận xét	
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài 
- Hôm nay các em sẽ học bài " Làm con bướm"
- GV ghi tựa bài bảng lớp.
2. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét
- Giải thích con bướm mẫu gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng cho HS.
+ Con bướm được làm bằng gì?
+ Có những bộ phận nào?
+ GV gỡ 2 cánh bướm trở về tờ giấy hình vuông - HS nhận xét về cách gấp cánh bướm.
3. GV hướng dẫn thao tác mẫu
* Bước 1: Cắt giấy
- cắt 1 tờ giấy hình vuông cạnh 14 ô.
- cắt một tờ giấy hình vuông cạnh 10 ô.
- Cắt 1 nan giấy chữ nhật khác màu dài 12 ô, rộng gần nửa ô để làm râu bướm.
* Bước 2: Gấp cánh bướm.
- Tạo các đường nếp gấp.
+ Gấp đôi tờ giấy hình vuông 14 ô theo đường chéo như H1
 được H2.
+ gấp liên tiếp ba lần nữa theo đường gấp ở H2, H3, H4 sao cho các nếp gấp cách đều nhau (h5)
- Mở hình 5 cho đến khi trở lại tờ giấy hình cuông ban đầu. Gấp các nếp gấp cách đều theo các đường dấu gấp cho hết tờ giấy, sau đó gấp đôi tờ giấy lại lấy dấu giữa (H6) ta được cánh bướm thứ nhất.
- tương tự gấp tờ giấy hình 10 ô giống trên được H7.
* Bước 3: Buộc thân bướm.
- Dùng chỉ buộc chặt hai đôi cánh bướm ở nếp gấp dấu giữa sao cho 2 cánh bướm mở theo hai hướng ngược chiều nhau (h8).
* Bước 4: làm râu bướm.
- gấp đôi nan giấy làm sâu bướm, mặt kẻ ô ra ngoài, dùng thân bút chì hoặc mũi kéo vuốt cong mặt kẻ ô của hai đầu nan râu bướm.
- Dán râu bướm ta được con bướm hoàn chỉnh.
- GV cho HS cắt giấy và tập gấp cánh bướm.
TIẾT 2
4. Hệ thống lại các bước làm vòng đeo tay
- Cho HS nhắc lại qui trình làm con bướm 
5. Tổ chức thực hành và trưng bày sản phẩm -- Tổ chức HS thực hành theo nhóm
- Khi thực hành GV quan sát và giúp đỡ các em còn lúng túng.
- Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- GV và HS nhận xét đánh giá sản phẩm 
6. Củng cố - dặn dò
- Về nhà tập làm lại vòng đeo tay
- Chuẩn bị giấy màu tiết sau làm con bướm
- Nhận xét tiết học.
- HS nêu quy trình làm vòng deo tay
- HS lặp lại tựa bài
- HS quan sát
- Được làm bằng giấy thủ công, có 2 màu?
- Cánh, thân, râu.
- HS trả lời: các nếp gấp cách đều nhau
- HS quan sát GV thao tác mẫu
- HS quan sát GV thao tác mẫu
- HS quan sát GV thao tác mẫu
- HS quan sát GV thao tác mẫu
- Cho HS nhắc lại quy trình làm con bướm theo các bước.
+ Bước 1: Cắt giấy 
+ Bước 2: Gấp cách bướm
+Bước 3: Buộc thân bướm
+ Bước 4: Làm râu bướm
- HS thực hành làm con bướm
- HS nghe GV dặn dò
Tuần 33 – 34 Thứ.. ngày.tháng năm 2011
Môn Thủ công
I. MỤC TIÊU
- Ơn tập , củng cố được kiến thức , kĩ năng làm thủ cơng lớp 2 .
- Làm được ít nhất một sản phẩm thủ cơng đã học .
 Với HS khéo tay :
- Làm được ít nhất hai sản phẩm thủ cơng đã học .
- Cĩ thể làm được sản phẩm mới cĩ tính sáng tạo 
II. NỘI DUNG KIỂM TRA
	- Đề bài: " Em hãy làm một tong những sản phẩm thủ công đã học".
	- Yêu cầu: làm được sản phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật.
	- GV cho HS quan sát lại 1 số mẫu sản phẩm đã học.
	- GV tổ chức cho HS làm bài, quan sát, hướng dẫn những em còn lúng túng để giúp em hoàn thành sản phẩm.
III. ĐÁNH GIÁ
	- Đánh giá kết quả kiểm tra qua sản phẩm thực hành theo 2 mức độ.
	- Hoàn thành: thực hiện dúng quy trình kĩ thuatạ và làm được sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, cắt thẳng, gấp đều.
Chưa hoàn thành: thực hiện không đúng quy trình, đường cắt không thẳng, đường gấp, miết không phẳng và chưa làm ra sản phẩm.
IV. NHẬN XÉT.
	- Nhận xét sự chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ học tập, thái độ làm bài, kĩ năng thực hành và sản phamả của HS.
	- Nhận xét chung về kiến thức.
KẾT THÚC NĂM HỌC

Tài liệu đính kèm:

  • docThu Cong (HKII).doc