Kiểm tra Đọc thầm _ Luyện từ và câu lớp 4 học kì II (Đề 2)

Kiểm tra Đọc thầm _ Luyện từ và câu lớp 4 học kì II (Đề 2)

NGƯỜI ĐI TÌM “CHÂN TƯỚNG” SỰ SỐNG

“ Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa ?” – Đó hầu như là câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết mình bị mắc bệnh nan y , không thể qua khỏi . năm 1981 , lúc 40 tuổi , Xti – phen Guôn – đơ , nhà sinh vật học người Mỹ , cũng đã thốt lên với các bác sĩ câu hỏi này khi ông biết mình đã bị ung thư

Những người mắc bệnh giống ông đều biết rằng khoảng một nữa trong số họ sẽ bị tử thần “ rước đi “chỉ sau 8 tháng nữa . Họ than vãn đầy tuyệt vọng : “ Thế là hết , tôi chỉ còn có 8 tháng nữa thôi !” . Nhưng Guôn – đơ thì khác , suy nghĩ của ông lúc đó là : “ Chẳng phải ta vẫn còn tới 50% hi vọng đó sau ?”

Để có thể “ gia nhập ” vào nhóm người sống quá 8 tháng , Guôn –đơ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia miễn dịch học về phương thức chữa trị tốt nhất . Ông nhận được từ họ câu trả lời :” Trong cuộc chiến với ung thư , yếu tố quan trọng nhất là tinh thần . Có được lòng tin , ắt sẽ chiến thắng mọi thứ !”

 

doc 2 trang Người đăng hoaithu33 Ngày đăng 13/11/2018 Lượt xem 358Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra Đọc thầm _ Luyện từ và câu lớp 4 học kì II (Đề 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : _________________________	Kiểm tra Đọc thầm và LTVC
Điểm :_____________________________	Thời gian : 30 phút 
NGƯỜI ĐI TÌM “CHÂN TƯỚNG” SỰ SỐNG
“ Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa ?” – Đó hầu như là câu hỏi đầu tiên của rất nhiều người sau khi biết mình bị mắc bệnh nan y , không thể qua khỏi . năm 1981 , lúc 40 tuổi , Xti – phen Guôn – đơ , nhà sinh vật học người Mỹ , cũng đã thốt lên với các bác sĩ câu hỏi này khi ông biết mình đã bị ung thư 
Những người mắc bệnh giống ông đều biết rằng khoảng một nữa trong số họ sẽ bị tử thần “ rước đi “chỉ sau 8 tháng nữa . Họ than vãn đầy tuyệt vọng : “ Thế là hết , tôi chỉ còn có 8 tháng nữa thôi !” . Nhưng Guôn – đơ thì khác , suy nghĩ của ông lúc đó là : “ Chẳng phải ta vẫn còn tới 50% hi vọng đó sau ?”
Để có thể “ gia nhập ” vào nhóm người sống quá 8 tháng , Guôn –đơ đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia miễn dịch học về phương thức chữa trị tốt nhất . Ông nhận được từ họ câu trả lời :” Trong cuộc chiến với ung thư , yếu tố quan trọng nhất là tinh thần . Có được lòng tin , ắt sẽ chiến thắng mọi thứ !”
Vậy là Xti –phen Guôn –đơ quyết tâm dùng ý chí để chiến đấu với căn bệnh quái ác ấy . Ông vẫn tiếp tục công việc giảng dạy về địa chất , sinh vật học và khoa học lịch sử ở đại học Ha- vớt . Ngoài ra , Guôn –đơ còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí Khoa học – một tạp chí có uy tín nhất trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và là Chủ tịch Hội xúc tiến khoa học Mĩ . Năm 1982 , dựa vào những phát hiện khỏa cổ , Guôn – đơ đã cùng những người cộng tác với mình cho ra đời lí luận về nguồn gốc tiến hóa các loài khác hẳn với thuyết tiến hóa truyền thống của Đác – uyn . “ Lí thuyết tiến hóa cân bằng giai đoạn ”-tên công trình nghiên cứu của ông – có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của khoa học sinh vật đương đại . Và sau này , những phát hiện mới , phong phú của ngành khảo cổ học đã càng chứng minh tính đúng đắn trong quan điểm tiến hóa có tính nhảy vọt của Xti –phen Guôn –đơ 
Cuối cùng , sau khi hoàn thành tác phẩm nổi tiếng dày 1500 trang có tên “ Kết cấu của lí luận tiến hóa “ , Xti –phen Guôn –đơ – nhà sinh vật học uyên bác của thế giới , đã qua đời tại Niu Oóc ngày 20-5-2001, hưởng thọ 60 tuổi . Như vậy , ông không chỉ “lọt” vào danh sách những người “ sống quá 8 tháng ” mà còn có thêm 20 năm cống hiến hết mình cho khoa học . Cuộc đời của Xti-phen Guôn –đơ là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường .
( Theo Vũ Bội Tuyền )
Đọc thầm bài văn và làm các bài tập sau :
1.Giáo sư Xti – phen Guôn –đơ đã dùng “ loại thuốc nào để chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác ?
 a. Dùng loại thuốc đặc trị cực mạnh .
 b. Dùng ý chí kiên cường .
 c. Tự chế ra loại thuốc đặc trị cho mình .
 d. Dùng thuốc do bác sĩ tặng .
 2. Ông đã sống thêm được bao lâu nữa kể từ khi phát hiện mình bị bệnh ?
 a. 8 tháng 
 b. 10 năm 
 c. 20 năm 
 d. 7 tháng 
 3. Xti –phen Guôn – đơ là người nổi tiếng vì :
 a. Ông là người bệnh ung thư sống lâu nhất .
 b. Là tấm gương sáng về nghị lực phi thường , không những vượt qua bệnh tật để sống mà còn có những đóng góp lớn cho xã hội .
 c. Là người viết được công trình khoa học có số trang nhiều nhất .
 d. Là người có truyện ngắn hay nhất .
 4. Những từ nào có thể thay thế từ “ chân tướng ’’ trong tên bài Người đi tìm “chân tướng ” của sự sống ?
 a. Ý nghĩa, lí lẽ
 b. Ý nghĩa, nguồn gốc
 c. Ý nghĩa, giá trị 
 d. Lí lẽ , giá trị
 5. Từ “ ý chí ” thuộc từ loại nào ?
 a. Tính từ 
 b. Danh từ 
 c. Động từ 
 d. Quan hệ từ 
6. Chủ ngữ trong câu “Cuộc đời của Xti-phen Guôn –đơ là tấm gương sáng về một nghị lực phi thường .” là :
 a. Cuộc đời 
 b. Cuộc đời của Xti-phen Guôn –đơ
 c. Xti-phen Guôn –đơ
 d. Tấm gương sáng về một nghị lực phi thường
 7. Trạng ngữ trong câu “Năm 1982 , dựa vào những phát hiện khỏa cổ , Guôn – đơ đã cùng những người cộng tác với mình cho ra đời lí luận về nguồn gốc tiến hóa các loài khác hẳn với thuyết tiến hóa truyền thống của Đác – uyn .”
 a. Chỉ thời gian và phương tiện 
 b. Chỉ thời gian và mục đích
 c. Chỉ thời gian và địa điểm 
 d. Chỉ mục đích và nguyên nhân
 8. Câu “Ngoài ra , Guôn –đơ còn đảm nhiệm cương vị chủ biên tạp chí Khoa học.” thuộc kiểu câu gì ?
 a. Câu kể Ai làm gì ?
 b. Câu keå Ai laø gì ?
 c. Câu kể Ai thế nào ?
 d. Câu kể .
 9. Viết một câu cảm bieåu thò söï thaùn phuïc 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 10. Vieát moät caâu coù traïng ngöõ chæ muïc ñích ôû ñaàu caâu 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docDOCTHAM LTVC CKII L4.doc