Thiết kế bài dạy môn học lớp 4 - Tuần 35 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 1

Thiết kế bài dạy môn học lớp 4 - Tuần 35 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 1

Đạo đức

THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KÌ II VÀ CẢ NĂM

I - MỤC TIÊU:

 Giúp HS thực hành những kĩ năng đạo đức đã học.

II-Chuẩn bị

 GV: SGK Đạo đức 4, ND thực hành.

 HS : SGK Đạo đức, ôn lại các bài đạo đức đã học.

III-Các hoạt động dạy học chủ yếu

 * GVgiới thiệu bài

 * Hoạt động 1: Kính trọng và biết ơn người lao động

 - HS nối tiếp nhau kể về hành vi thể hiện thái độ kính trọng và biết ơn người lao động

 - Nêu những việc nên làm, không nên làm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn người lao động.

 - HS cả lớp nhận xét. GV nhận xét chung.

 * Hoạt động 2: Lịch sự với mọi người

 - GV tổ chức cho HS các nhóm trong lớp đóng vai các tình huống thể hiện sự lịch sự với mọi người.

 

doc 19 trang Người đăng thuthuy90 Ngày đăng 07/09/2019 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học lớp 4 - Tuần 35 - Trường Tiểu học Kiên Thọ 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 35
( Từ ngày ..../5/ 2009– ..../ 5 / 2009 )
Thứ ngày
Môn học
Tên bài dạy
ND GT
Hai
..../5
SHTT
Đạo đức 
Tập đọc 
Toán 
Lịch sử 
Chào cờ
Thực hành kĩ năng cuối HKII ...
Ôn tập (Tiết 1)
Ôn tập về tìm hai số khi biết ... 
Kiểm tra định kì cuối HKII
Ba
..../5
Toán
Khoa học
Chính tả 
Mĩ thuật 
Thể dục
Luyện tập chung
Ôn tập về động vật và động vật
Ôn tập (Tiết 2)
Trưng bày kết quả học tập
Môn thể thao tự chọn – Dẫn bóng
T
..../5
Toán
L T V C 
Kể chuyện 
Kĩ thuật 
Khoa học 
Luyện tập chung
Ôn tập (Tiết 3)
Ôn tập (Tiết 4)
Lắp mô hình tự chọn (Tiết 3)
KT học kì II
Năm
...../5
Tập đọc 
Toán
T L V 
Thể dục
Địa lí
Luyện tập chung
Ôn tập về tìm số TBC
Ôn tập (Tiết 5)
Môn TT tự chọn. Nhảy dây
KTĐK cuối học kì II
sáu
...../5
Toán
LTVC 
Tập làm văn
Âm nhạc
SHL
Kiểm tra
KT đọc
KT viết
Tập biểu diễn 
Thứ hai ngày tháng 5 năm 2009
Đạo đức
Thực hành kĩ năng giữa học kì II và cả năm
I - Mục tiêu: 
	Giúp HS thực hành những kĩ năng đạo đức đã học.
II-Chuẩn bị
 GV: SGK Đạo đức 4, ND thực hành.
 HS : SGK Đạo đức, ôn lại các bài đạo đức đã học.
III-Các hoạt động dạy học chủ yếu 
 * GVgiới thiệu bài
 * Hoạt động 1: Kính trọng và biết ơn người lao động
 - HS nối tiếp nhau kể về hành vi thể hiện thái độ kính trọng và biết ơn người lao động
 - Nêu những việc nên làm, không nên làm để tỏ lòng kính trọng và biết ơn người lao động.
 - HS cả lớp nhận xét. GV nhận xét chung.
 * Hoạt động 2: Lịch sự với mọi người
 - GV tổ chức cho HS các nhóm trong lớp đóng vai các tình huống thể hiện sự lịch sự với mọi người.
 - Cả lớp thảo luận và nhận xét.
 * Hoạt động 3: Giữ gìn các công trình công cộng
 - HS kể tên được những công trình công cộng mà em biết và nêu được cách bảo vệ các công trình công cộng
 - GV tuyên dương những HS đã biết bảo, giữ gìn các công trình công cộng.
 * Hoạt động 4: Tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo
 - HS thảo luận theo nhóm và kể tên những việc làm của thành viên trong tổ đã tham gia tốt các hoạt động nhân đạo.
 - GV tuyên dương và nhận xét các nhóm nắm được kĩ năng của bài học.
 * Hoạt động 5: Tôn trong luật giao thông
 - HS thảo luận theo nhóm kể tên những việc làm thể hiện việc thực hiện an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
 - GV tuyên dương những HS đã biết giữ an toàn giao thông khi tham gia giao thông.
 *Hoạt động 3: Bảo vệ môi trường
 - HS kể tên được những việc nên và không nên làm để bảo vệ môi trường.
 - GV tuyên dương nhũng HS kể đúng.
________________________________
Tập đọc
Ôn tập tiết 1
I. Mục tiêu:
1. Kiểm tra đọc
 - Nội dung: Một số bài tập đọc và HTL từ tuần 19 đến 34.
 - Kĩ năng đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy, phát âm rõ, tóc độ tối thiểu 120 chữ/phút, biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu câu, giữa các cụm từ, biết đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật.
 - Kĩ năng đọc hiểu: Trả lời được một câu hỏi về nội dung văn bản nghệ thuật.
 - Hệ thống một số diều cần ghi nhớ về tác giã, thể loại, nội dung chính của bài tập đọc trong hai chủ điểm khám phá thế giới và tình yêu cuộc sống.
II. Đồ dùng dạy học :
 GV: SGK, VBT TV4, 
III. Các hoạt động dạy học và chủ yếu:
A. Bài cũ: - Yêu cầu HS kể tên các chủ điểm đã học ở học kì II
 - Giáo viên nhận xét đánh giá.
B. Bài mới:. Giới thiệu bài: Giới thiệu nội dung tiết ôn tập.
HĐ1. Ôn tập
 - GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp và hoàn thành nội dung của các bảng thống kê của các chủ điểm.
 - HS thực hiện và báo cáo kết quả.
 - HS cả lớp nhận xét và bổ sung nếu thấy sai hoặc thiếu.
 - GV nhận xét chung và cho điểm các nhóm.
C. Củng cố - dặn dò:
 - Nhận xét tiết học 
 - Dặn học sinh về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
Toán
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu
và tỉ số của hai số đó
I. Mục tiêu: 
Giúp học sinh ôn tập về:
Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng hoặc hgiệu và tỉ số của hai số đó.
II.đồ dùng dạy học .
 GV: VBT T4
 HS: VBT T4
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Bài cũ : Kiểm tra bài tập về nhà của HS
B. Bài mới: Giới thiệu bài.
HĐ1:. Thực hành.
 a) Bài 1 (Tr 110, VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu bài 1.
 - Học sinh làm vào vở bài tập. 1 HS lên bảng làm bài (HS TB).
 - HS cả lớp nhận xét và nêu kết quả ( Học sinh TB )
b) Bài 2 (Tr 110,VBT T4)
 - HS làm việc cá nhân, HS tiếp nối lên bảng làm bài tập.
 - Dới lớp đổi chéo vở để kiểm tra kết quả.
 c) Bài 3 (Tr 110,VBT T4)
 - HS nêu yêu cầu của bài tập 3.
 - GV gợi ý cách làm. HS làm bài cá nhân. 2 HS K,G lên bảng làm bài tập. HS cả lớp nhận xét và nêu kết quả.
 d) Bài 4 (Tr 110, VBT T4)
 - 1 học sinh đọc đề bài .
 - Học sinh thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.
 -1học sinh nêu cách giải.
 - Học sinh làm vào vở, chữa bài.(7 phút)
KL: Củng cố kĩ năng giải toán có lời văn
C. Củng cố dặn dò:
 - Dặn HS về nhà làm BT ở vở BT. 
Lịch sử
kiểm tra định kì cuối học kì II
(Kiểm tra theo phiếu kiểm tra của SGD)
Thứ 3 ngày tháng 5 năm 2009
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
 Giúp HS ôn tập về:
 - Sắp xếp các số đo diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.
Tính giá trị của biểu thức chứa phân số.
Tìm một thành phần chưa biết của phép tính.
Giải bài toán liên quan đến tìm hai sốa khi biết tổng vag hiệu của hai số đó và khi biết hiệu và tỉ của hai số đó.
II.Đồ dùng dạy học:
 GV:VBT T4
 HS: VBT T4
iII. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục đích YC của tiết học
HĐ1:. Thực hành
a) Bài 1(Tr 111, VBT T4): 
 - HS đọc yêu cầu bài 1. 
 - HS làm việc cá nhân, gọi HS lên bảng làm. ( Học sinh TB )
 -YC học sinh cả lớp nhận xét, bổ sung két quả.
HS đổi vở cho nhau để kiểm tra - GV nhận xét, chốt lại cách làm đúng.
 b) Bài 2 (Tr 112, VBT T4): HS đọc thầm yc của bài.
 - HS đọc yêu cầu và làm bài tập cá nhân vào VBT.
 - 3 HS lên bảng làm bài tập vào bảng phụ. Cả lớp qaun sát nhận xét và chốt kết quả đúng.
 c) Bài tập 3 (Tr 112, VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu và làm bài tập cá nhân, 2 hS lên bảng làm bài, dưới lớp nhận xét và đổi vở cho nhau để soát kết quả.
 - GV nhận xét chung.
 d) Bài 4 (Tr 112, VBT T4)1HS đọc đề bài
 - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi và nêu cách giải bài 4.
 - HS tự giải bài toán, 1 HS lên bảng làm. ( Học sinh khá, giỏi )
 - HS và GV nhận xét, thống nhất kết quả.
C. Củng cố dặn dò:
 - GV hệ thống kiến thức toàn bài.
 - Dặn HS về nhà làm BT ở vở BT. 
Khoa học
Ôn tập về thực vật và động vật (T2)
I. Mục tiêu:
 - HS đợc củng cố và mở rộng hiểu biết về mối quan hệ giữa sing vật và sinh vật thông qua quan hệ thức ăn trên cơ sở HS biết:
 - Vẽ và trình bày sơ đồ bằng chữ mối quan hệ về thức ăn của một nhóm sinh vật.
 - Phân tích đợc vai trò của con ngời với t cách là một mắt xích của chuỗi thức ăn trong tự nhiên.
II. Đồ dùng dạy học
 GV: - Hình 134, 135 SGK
 HS: Giấy A0, bút vẽ dùng cho cả nhóm 
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu (tiết 2)
A. Bài cũ: HS nêu quá trình trao đổi chất ở thực vật
B. Bài mới: 
 * Giới thiệu bài.
 *HĐ1:Thực hành vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn
 a) Mục tiêu: Vẽ và trình bày sơ đồ (bằng chữ) mối quan hệ về thức ăn của một nhóm vật nuôi, cây trồng và động vật sống hoang dã.
 b) Cách tiến hành:
 Bớc 1: Làm việc cả lớp
 - GV hớng dẫn HS tìm hiểu các hình trang 134, 135 SGK thông qua câu hỏi:
Mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật đợc bắt đầu nh thế nào?
 Bớc 2: Làm việc theo nhóm
 - GV chia nhóm ( 4 em một nhóm)
 - HS làm việc theo nhóm đẻ vẽ sơ đồ chuỗi thức ăn.
 - GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm.
 - Làm việc theo nhóm và tham khảo của các nhóm khác:
 Bớc 3:
 - Đại diện các nhóm giới thiệu kết quả làm việc của mình . 
 - HS nhóm khác và GV nhận xét, kết luận.
C. Củng cố – Dặn dò:
 - HS nhắc lại nội dung bài.
 - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Chính tả
ôn tập tiết 2
I. Mục tiêu:
1. Hệ thống hoá và củng cố các từ ngữ thuộc hai chủ điểm Khám phá thế giới và Tìng yêu cuộc sống.
 - Hiểu nghĩa các từ thuộc chủ điểm, củng cố kĩ năng đặt câu.
II. Đồ dùng dạy - học:
 GV: - VBT TV4, bảng phụ
 HS: - VBT TV4
IV. Các hoạt động dạy học:
1. Giới thiệu bài: Giáo viên nêu MT của tiết học
2. HD học sinh ôn tập
 - Giáo viên tổ chức cho HS thảo luận làm bài tập theo nhóm hai.
 - HS làm bài, GV quan sát và gợi ý hướng dẫn.
 - HS lên bảng chữa bài. HS và GV nhận xét, thống nhất kết quả.
C. Củng cố - Dặn dò:
 - Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
 - Nhận xét tiết học
Mĩ thuật
trưng bày kết quả học tập
I Mục tiêu:
 - HS nhận biết và đánh giá đợc kết quả qua quá trình một năm học tập
 - HS tự trọn được chủ đề mà mình yêu thích
 - HS quan tâm và yêu thích môn học
II Chuẩn bị:
GV:
 - SGK	
 - Sản phẩm trọn lọc đẹp, có ý nghĩa một năm học của HS ở tất cả năm phân môn
 - Giá đặt và treo sản phẩm
HS:
 - SGK
 - Sản phẩm không trọn lọc
III- Đánh giá
Tổ chức cho HS xem và gợi ý HS nhận xét, đánh giá.
GV hướng dẫn cha mẹ HS xem vào dịp tổng kết năm học của lớp.
Khen ngợi những HS có nhiều bài vẽ đẹp
Thứ 4 ngày tháng 5 năm 2009
Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
 Giúp HS ôn tập về:
 - Đọc số , xác định giá trị theo vị trí của chữ trong số.
 - Thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
 - So sánh phân số.
 - Giải bài toán liên quan đến: Tím phân số của một số, tính diện tích hình chữ nhật, các số đo khối lượng.
II.Đồ dùng dạy học:
 GV: VBT T4
 HS: VBT T4
iII. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Bài cũ :..............................................HS nhắc lại về đặc điểm hai đờng thẳng song song, hai đờng thẳng vuông góc.
B. Bài mới: Giới thiệu bài:Nêu mục đích YC của tiết học
HĐ1:. Thực hành
 a) Bài 1(Tr 105, VBT T4): 
 - HS đọc yêu cầu bài 1. 
 - HS làm việc cá nhân, gọi HS lên bảng làm. ( Học sinh TB )
 - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra - GV nhận xét, chốt lại cách làm đúng.
 - KL: Củng cố kĩ năng vẽ hai đờng thẳng song song, hai đwongf thẳng vông góc.
 b) Bài 2 (Tr 105, VBT T4): HS đọc thầm yc của bài, 1 HS nêu lại cách tính chu và diện tích của hình chữ nhật và hình vuông.
 - HS làm bài tập cá nhân, 1 HS lên bảng làm bài tập. Cả lớp nhận xét và nêu kết quả của mình. GV thống nhất kết quả đúng.
 c) Bài 3 (Tr 106, VBT T4)1HS đọc đề bài
 - Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm đôi và nêu cách giải bài 3.
 - HS tự giải bài toán, 1 HS lên bảng làm. ( Học sinh khá, giỏi )
 - HS và GV nhận xét, thống nhất kết quả.
 d) Bài 4 (Tr 106, VBT T4)
 - HS đọc to yêu cầu của bài tập.
 - GV hớng dẫn HS cách giải b ...  lỗi phát âm, luyện đọc từ khó: tơng truyền, Trạng Quỳnh, ..., luyện đọc các hỏi và câu cảm có trong bài.
 - Học sinh luyện đọc theo cặp.
 - Học sinh đọc trớc lớp.
 - Giáo viên đọc mẫu lần 1 và lu ý giọng đọc của toàn bài thơ.
b. Tìm hiểu bài:
 - Học sinh đọc thầm toàn bài và trả lời câu hỏi tìm hiểu bài:
 + Trạng Quỳnh là ngời nh thế nào?
 + Chúa Trịnh phà nàn với Trang điều gì?
 + Vì sao chúa Trịnh lại muốn ăn món ‘mầm đá’?
 + Trạng Quỳnh chuẩn bị món ăn cho Chúa nh thế nào? 
 + Cuối cùng chúa Trịnh có đợc ăn món mầm đá không? Vì sao?
 + Chúa đợc Trạng cho ăn gì?
 + Vì sao chúa ăn tơng mà vẫn thấy ngon miệng?
 + Em hãy tìm ý chính của từng đoạn?
 - GV nhận xét và ghi bảng.
 - Câu chuyện ca ngợi ai? Ca ngợi về điều gì?
 - Học sinh trả lời từng câu hỏi một (học sinh TB, khá ) - giáo viên nhận xét bổ sung cho học sinh 
 - HD học sinh rút ra nội dung chính của bài.
c. Luyện đọc diễn cảm.
 - HS luyện đọc theo vai: ngời dẫn chuyện, chúa Trịnh, Trạng Quỳnh.
 - GV tổ chức xho HS luyện đọc diễn cảm theo vai đoạn cuối truyện.
 - Các nhóm thi đọc (3 em), HS và GV nhận xét giọng đọc của từng em.
V. Củng cố - dặn dò:
 - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh về nhà học thuộc lòng bài thơ.
Toán
ôn tập về tìm số trung bình cộng
I - Mục tiêu:
Giúp HS ôn tập về số trung bình cộng và giải toán về số trung bình cộng.
II. đồ dùng dạy học .
 GV: VBT T4
 HS: VBT T4
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
A. Bài cũ: Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số ta làm thế nào?
B. Bài mới. Giới thiệu bài.Nêu mục đích của tiết học.
HĐ1: Thực hành.
Bài1 (Tr 106, VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu bài 1 và thực hiện yêu cầu của bài tập 1
 - HS làm bài cá nhân, HS lên bảng làm. HS dới lớp nhận xét và nêu kết quả ( Học sinh TB )
 - HS và GV nhận xét.
 b) Bài 2 (Tr 106, VBT T4)
 - HS đọc to yêu cầu bài tập 1.
 - Bài toán cho biết gì? và yêu cầu làm gì?
 - HS giải bài toán vào VBT, 1 em lên bảng làm bài. Cả lớp làm bài nhận xét kết quả đúng. GV nhận xét kết quả chung.
 c) Bài 3 (Tr 106, VBT T4) 
 - GV gắn bảng phụ. Học sinh đọc YC
 - Học sinh thảo luận theo nhóm đôi tìm cách làm. 
 -2HS ( TB, K) lên bảng làm - Cả lớp làm vào vở bài tập. 
 - Đổi vở ,chữa bài thống nhất kết quả.
 d) Bài 4 (Tr 106, VBT T4)
 - HS đọc to yêu cầu bài tập.
 - HS thảo luận nhóm 2, tìm cách giải.
 - HS giải bài toán vào VBT, 2 HS lên bảng làm, cả lớp quan sát và nhận xét kết quả trên bảng.
 - GV nhận xét chung.
C. Củng cố dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn HS về nhà làm BT ở SGK
Tập làm văn
trả bài vĂN MIÊU Tả CON VậT
I. Mục TIÊU
 - Hiểu đợc nhận xét chung của GV về kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài làm của mình.
 - Biết sửa lỗi cho bạn và lỗi của mình trong bài văn.
 - Có tinh thần học hỏi những câu văn, đoạn văn hay của bạn.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Bảng phụ ghi sẳn các lỗi về chính tả, cách dùng từ, cách diễn đạt, ngữ pháp, ....
III. Hình thức – phơng pháp:
1. Hình thức: đồng loạt, cá nhân.
2. Phơng pháp: đàm thoại, luyện tập , thực hành.
IV. Các hoạt động dạy học.
 * Hoạt động 1: Nhận xét chung bài làm của HS
 - Gọi HS đọc lại đề bài tập làm văn.
 - Đề bài yêu cầu tả gì?
 - GV nhận xét chung về:
 + u điểm: HS hiểu đề, viết đúng yêu cầu của đề bài, bố cục bài văn roc ràng, một số bạn diễn đạt câu ý rõ ràng, dùng các từ láy làm nổi bật hình dáng, hoạt động của con vật, chữ viết đẹp, ...
 + Nhợc điểm: HS cần sửa lỗi về cách dùng từ đặt câu, cách ngắt câu, nghĩ câu, lỗi chính tả.
 - Trả bài cho HS
 * Hoạt động 2: Hớng dẫn chữa bài
 - Yêu càu hS tự chữa vào bài của mình
 - GV quan sát giúp đỡ HS yếu.
 * Hoạt động 3:Học tập những đoạn văn hay, bài văn tốt
 - Gọi một số HS có đoạn văn hay, bài đợc điểm cao đọc cho các bạn nghe. Sau mỗi HS đọc , GV hỏi để HS tìm ra cách dùng từ, lối diễn đạt ý hay.
 * Hoạt động 4: Hớng dẫn viết lại một đoạn văn
 - GV gợi ý HS viết lại đoạn văn khi đoạn văn đó sai nhiều lỗi chính tả hoặc viết lủng củng, diễn đạt cha rõ ý. Đoạn văn dùng từ cha hay, ...
 - HS viết đoạn văn sau đó 3 đến 5 em đọc lại đoạn văn.
 GV – HS cùng nhận xét.
IV – Củng cố dặn dò
 - Nhận xét giờ học.
Địa lí
Ôn tậpn học kì II
I. Mục tiêu: 
Học xong bài này học sinh biết:
 - Chỉ trên bản đồ địa lí VN dãy núi HLS, đỉnh Phan – xi – phăng; đồng bằng BB, NB, các đồng bằng duyên hải MT, các Cao nguyên ở Tây Nguyên và các thành phố đã học trong chơng trình.
 - So sánh hệ thóng hoá ở mcs đơn giản các kiến thức về thiên nhiên, con ngời, hoạt động sản xuất của ngời dân ở HLS, trung du BB, Tây nguyên, đồng bằng BB, đồng bằng NB và dải đồng bằng duyên hải MT
 - Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu của thành phố đã học.
-II. Đồ dùng dạy học
 GV:- Bản đồ tự nhiên Việt nam, bản đồ hành chính VN. 
III. Hình thức - phơng pháp:
1. Hình thức: đồng loạt, nhóm, cá nhân.
2. Phơng pháp: đàm thoại, thảo luận nhóm, quan sát, thực hành.
IV. Các hoạt động dạy học chủ yếu
A. Bài cũ : Hoạt động đánh bắt hải sản diễn ra nh thế nào? Những nơi nào khai thác nhiều hải sản?
 - HS trả lời, GV nhận xét, ghi điểm.
B. Bài mới: 
1.Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu của tiết học
2. ÔN tập
* HĐ 1: ( Làm việc cả lớp)
 - HS chỉ trên bản đồ Địa lí VN treo tờng các địa danh theo yêu cầu của câu hỏi 1.
 * HĐ 2: Làm việc theo nhóm
 Bớc 1: GV phát cho môic nhóm một hệ thống về các thành phố nh sau:
Tên thành phố
Đặc điểm tiêu biểu
Hà Nội
Hải Phòng
Huế
Đà Nẵng
Đà Lạt
Tp HCM
Cần Thơ
 - HS thảo luận và hoàn thiện bảng hệ thống đợc phát.
 - HS chỉ tên thành phố trên bản đồ
 Bớc 2: HS trao đổi kết quả trớc lớp, kết luận đúng.
 * Hoạt động 3: Làm việc theo cặp
 - Bớc 1: HS làm câu hỏi 5 trong SGK
 - Bớc 2: HS trao đổi kết quả trớc lớp và nhận xét bổ sung kết quả đúng
 * GV tổng kết khen ngợi HS>
 *HĐYêu cầu HS quan sát hình 1 và TLCH của mục 1trong SGK.
C. Củng cố dặn dò:
 - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Thứ 6 ngày tháng 5 năm 2009
Toán
Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
I. Mục tiêu: Giúp HS:
 Ôn tập về giải toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: VBT T4
 HS: VBT T4
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Bài cũ 
B. Bài mới:.Giới thiệu bài.
HĐ1: Thực hành
 a) Bài1 (Tr 108-VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu của bài tập. 
 - HS làm việc cá nhân, gọi 5 HS nối tiếp lên bảng làm. ( Học sinh TB )
 - HS đổi vở cho nhau để kiểm tra - GV nhận xét, chốt lại cách làm đúng.
KL: Củng cố kĩ năng tìm hai số khi biết tổng và hiệu
 b) Bài tập 2 (Tr 108, VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu của bài tập
 - HS nêu yêu cầu của bài tập, GV hớng dẫn HS cách giải.
 - HS làm cá nhân vào VBT, 1HS K lên bảng chữa bài. Cả lớp nhận xét và chữa bài. GV thống nhất kết quả chung.
 c) Bài 3 (Tr 108, VBT T4)
 - HS đọc yêu cầu bài 3.
 - HD học sinh đọc đề toán và giải:
 - HS làm việc cá nhân, HS lên bảng làm. ( Học sinh TB, khá, giỏi )
 - HS và GV nhận xét, chốt cách làm đúng.
 d) Bài 4 (Tr 109, VBT T4): GV tiến hành tơng tự bài tập 3
C. Củng cố dặn dò:
 - GV hệ thống kiến thức toàn bài.
 - Dặn HS về nhà làm BT ở vở BT. 
Luyện từ và câu
Thêm trạng ngữ chỉ phơng tiện cho câu
I. mục tiêu:
 - Hiểu đợc tác dụng và ý nghĩa chỉ phơng tiện trong câu.
 - Xác định đợc trạng ngữ chỉ phơng tiện trong câu. Thêm trạng ngữ chỉ phơng tiện cho câu. Yêu cầu câu văn đúng ngữ pháp, diễn đạt tốt, dùng từ miêu tả nổi bật.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: - VBTTV 4
 HS: VBT TV4
III. Hình thức – Phơng pháp
1. Hình thức: Đồng loạt, nhóm, cá nhân.
2. Phơng pháp: Đàm thoại, luyện tập, thực hành. 
IV. Các hoạt động dạy học và chủ yếu:
 A.Bài cũ: - Yêu cầu học sinh trả lấy ví dụ về một câu có dùng trạng ngữ chỉ nơi chốn.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
 B. Bài mới
 a) Bài tập 1 (Tr 107, VBT TV4)
 - Gọi HS đọc to yêu cầu của bài tập 1
 - Yêu cầu HS làm việc theo cặp
 - Gọi HS phát biểu ý kiến
 - Nhận xét câu trả lời của HS
 b) Bài tập 2 ( Tr 107, VBT TV4)
 - HS đọc thầm yêu cầu của bài tập và thảo luận theo cặp
 - HS phát biểu ý kiến, GV nhận xét, kết luận ghi bảng.
 - Yêu cầu HS lấy ví dụ.
3.Ghi nhớ :HDHS rút ra ghi nhớ 
 - Học sinh nhắc lại ghi nhớ.
4. Phần luyện tập .
 a) Bài tập 1 (Tr 107, VBT TV4)
 - HS tiếp nối nhau đọc nôi dung và yêu cầu của bài tập.
 - HS làm việc cá nhân, trả lời miệng trớc lớp. ( Học sinh TB )
 - GV và HS nhận xét chốt lời giải đúng,
 b) Bài tập 2 (Tr 107, VBT TV4)
 - HS đọc yêu cầu của bài tập 4, HS nêu yêu cầu.
 - HS làm bài tập cá nhân.
 - HS đọc đoạn văn của mình.
 - GV nhận xét chung về kết quả.
C. Củng cố dặn dò.
 - HS nhắc lại nội dung bài - Dặn HS về nhà học bài.	
Tập làm văn
điền vào giấy tờ in sẵn
I. Mục tiêu
 - Hiểu nội dung và yêu cầu trong Điện chuyển đi, giấy đặt mua báo chí trong nớc.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV:- Bảng phụ ,VBT TV 4
III. Hình thức - phơng pháp:
1. Hình thức: đồng loạt, cá nhân.
2. Phơng pháp: đàm thoại, luyện tập , thực hành.
IV. Các hoạt động dạy học.
A. Kiểm tra bài cũ:
B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài
2. HD học sinh làm bài:
 a) Bài tập 1 (Tr 108, VBT TV4)
 - Giáo viên treo bảng phụ đã viết sẵn yêu cầu bài tập 
 - Học sinh đọc đề bài trong bảng phụ.
 - Giáo viên giải thích một số từ viết tắt trong giấy in sẵn.
 - HDHS viết từng mục .
 - Học sinh làm vào vở bài tập .
 - Một só học sinh nối tiếp nhau đọc điện đã gửi tiền
 - Giáo viên nhận xét ,bổ sung.
 b) Bài tập 2 (Tr 108, VBT T4)
 - Học sinh đọc YC của bài tập .
 - Học sinh thảo luận nhóm đổi TLCH.
 - Học sinh phát biểu ý kiến .
 - Giáo viên gợi ý, bổ sung thêm cho HS
C. Củng cố dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học.
 - Dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau.
Âm nhạc
ôn tập ba bài tập đọc nhạc
I – Mục tiêu
 - Học thuộc nốt nhạc. Đọc đúng cao độ, trờng độ, kết hợp hát lời ca.
 - Học thuộc giai điệu và lời ca các bài tập đọc nhạc số 5, số 6 kết hợp gó đệm
II – Các hoạt động dạy học
HĐI: 
 - Cho HS ôn tập các hình tiết tấu.
 - GV tổ chức cho HS ôn tập cá nhận và nhóm.
 - GV nhận xét và sửa sai
HĐII: 
 - GV cho HS ôn tập từng bài tập đọc nhạc theo đàn, kết hợp gõ nhịp.
 - GV cho HS đọc từng bài TĐN không theo đàn, kết hợp lời ca.
 - GV dành một lợng thời gian để KT rồi nhận xét, đánh giá những em cha đợc kiểm tra ở các tiết học trớc.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
III – Tổng kết, dặn dò
Nhận xét giờ học
Dặn HS về nhà ôn bài.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 4 tuan 35chi tiet.doc