2 Đề kiểm tra định kỳ học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Nguyễn Chí Thanh (Có đáp án)

2 Đề kiểm tra định kỳ học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Nguyễn Chí Thanh (Có đáp án)

Câu 1. a) (1 điểm) Ghi dấu X vào sau ý trả lời đúng.

Việc nên làm để góp phần giữ gìn bầu không khí trong lành là:

- Vứt rác, chuột chết ra đường.

- Tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.

- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

- Tham gia vệ sinh trường lớp sạch sẽ.

- Đi tiểu tiện và đại tiện không đúng nơi quy định.

 

doc 5 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 17/02/2022 Lượt xem 211Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "2 Đề kiểm tra định kỳ học kỳ II môn Khoa học Lớp 4 - Năm học 2009-2010 - Trường TH Nguyễn Chí Thanh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
kiểm tra định kỳ HK II năm học 2009 - 2010
Khoa học - KHỐI 4 : ĐỀ 1
Họ và tên: ........................................................ Lớp: ........ Trường TH Nguyễn Chớ Thanh
Câu 1. a) (1 điểm) Ghi dấu x vào Ê sau ý trả lời đúng.
Việc nên làm để góp phần giữ gìn bầu không khí trong lành là:
- Vứt rác, chuột chết ra đường.	Ê
- Tham gia trồng và bảo vệ cây xanh.	Ê
- Sử dụng phương tiện giao thông công cộng.	 Ê
- Tham gia vệ sinh trường lớp sạch sẽ.	 Ê
- Đi tiểu tiện và đại tiện không đúng nơi quy định.	Ê
 b) (1 điểm) Ghi dấu x vào Ê trước câu trả lời đúng nhất.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Trái Đất không được Mặt Trời sưởi ấm?
Ê Gió sẽ ngừng thổi.
Ê Trái đất sẽ trở nên lạnh giá.
Ê Nước trên trái đất sẽ ngừng chảy và đóng băng, sẽ không có mưa.
Ê Trái đất sẽ trở thành một hành tinh chết, không có sự sống.
Ê Tất cả các ý trên.
Câu 2. a) (1 điểm) Chọn nhiệt độ để điền vào chỗ () trong các câu sau sao cho đúng.
- Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là...............
- Nhiệt độ của nước đá đang tan là...............
- Nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh vào khoảng ...............
b) (1 điểm) Cho các từ: con người, thực vật, tàn lụi, sự sống, thức ăn
Chọn các từ thích hợp nêu trên để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
- Nếu không có ánh sáng, thực vật sẽ mau chóng bị ................. vì chúng cần ánh sáng để duy trì ...............
- Nhờ có ánh sáng mà Mặt Trời đem lại sự sống cho ..............., thực vật cung cấp ................., không khí sạch cho động vật và ...............
Câu 3. (1 điểm) Liên quan đến ánh sáng, em cần làm gì để bảo vệ đôi mắt?
Câu 4. (2 điểm) Thực vật cần gì để sống?
Câu 5. (1 điểm) Điền từ ngữ thớch hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh nội dung sau : 
	Sự trao đổi chất của thực vật diễn ra nhờ dưới tỏc dụng của...................., thực vật  khớ cỏc – bụ – nic, ., cỏc chất khoỏng và . khớ ụ – xi, hơi nước và cỏc chất khoỏng khỏc.
Câu 6. (2 điểm) Để bảo vệ bầu khụng khớ trong sạch, chỳng ta cần làm gỡ ?
Điểm
Phiếu kiểm tra định kỳ HK II năm học 2009 - 2010
 Khoa học- KHỐI 4 : ĐỀ 2
Họ và tên: ........................................................ Lớp: ........ Trường TH Nguyễn Chớ Thanh
1/ (3 điểm) Em hóy điền chữ N vào ụ Ê trước những việc nờn làm và điền chữ K vào ụ Ê trước những việc khụng nờn làm : 
	* Để phũng tai nạn khi đun nấu ở nhà, chỳng ta :
 a) Ê Để bỡnh xăng ở gần bếp.
 b) Ê Tranh thủ đi ra ngoài làm việc khỏc trong khi đun nấu.
 c) Ê Tắt bếp khi sử dụng xong.
 d) Ê Để trẻ em chơi đựa gần bếp.
	* Để trỏnh tỏc hại do ỏnh sỏng gõy ra đối với mắt, chỳng ta :
 a) Ê Khụng nhỡn trực tiếp vào ỏnh lửa hàn.
 b) Ê Nhỡn trực tiếp vào Mặt trời.
 c) Ê Nhỡn trực tiếp vào đốn pha xe mỏy đang bật sỏng. 
 d) Ê Đội mũ rộng vành hoặc che ụ, đeo kớnh rõm khi đi ra ngoài trời nắng.
2/(1 điểm) Khoanh vào chữ cỏi đặt trước ý đỳng nhất trả lời cho cõu hỏi dưới đõy .
	* Nước cú thể tồn tại ở những thể nào ?
	A. Chỉ tồn tại ở thể lỏng. B. Thể lỏng và thể rắn.
	C. Thể lỏng và thể khớ. D. Thể lỏng, thể khớ và thể rắn.
3/ (1 điểm) Điền từ ngữ thớch hợp vào chỗ chấm để hoàn chỉnh nội dung sau :
	Sự trao đổi chất của thực vật diễn ra nhờ dưới tỏc dụng của .............
, thực vật  khớ cỏc – bụ – nic, ., cỏc chất khoỏng và . khớ ụ – xi, hơi nước và cỏc chất khoỏng khỏc.
4/(2 điểm) Để bảo vệ bầu khụng khớ trong sạch, chỳng ta cần làm gỡ ?
5/(1 điểm) Liên quan đến ánh sáng, em cần làm gì để bảo vệ đôi mắt?
6/(2 điểm) Thực vật cần gì để sống?
Khoa học 4 - ĐỀ 1
Câu 1 a) (1 điểm) .
Đáp án đúng: Tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, tham gia vệ sinh trường lớp sạch sẽ, sử dụng phương tiện giao thông công cộng.
b) (1 điểm) Đáp án đúng: Tất cả các ý trên.
Câu 2 a) (1 điểm). Nhiệt độ lần lượt điền là: 1000C, 00C, 370C
b) (1 điểm). Các từ lần lượt điền là: tàn lụi, sự sống, thực vật, thức ăn, con người.
Câu 3 (1 điểm) - Không học, đọc sánh dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh. 
 - Không nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, ti-vi. 
Câu 4 (2 điểm). Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.
Cõu 5 (1 điểm)Thứ tự cỏc từ cần điền là : ỏnh sỏng mặt trời, hấp thụ, nước, thải ra.
Cõu 6 (2 điểm) Để bảo vệ bầu khụng khớ trong sạch, chỳng ta cú thể sử dụng một số cỏh sau : Thu gom và xử lý phõn, rỏc hợp lý, giảm lượng khớ thải độc hại của xe cú động cơ và của nhà mỏy, giảm bụi, khúi hun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cõy xanh...
Khoa học 4 - ĐỀ 2
Cõu 1: (3 điểm)
* Để phũng tai nạn khi đun nấu ở nhà, chỳng ta :
 a) Ê Để bỡnh xăng ở gần bếp.
 b) Ê Tranh thủ đi ra ngoài làm việc khỏc trong khi đun nấu.
 c) Ê Tắt bếp khi sử dụng xong.
 d) Ê Để trẻ em chơi đựa gần bếp.
	* Để trỏnh tỏc hại do ỏnh sỏng gõy ra đối với mắt, chỳng ta :
 a) Ê Khụng nhỡn trực tiếp vào ỏnh lửa hàn.
 b) Ê Nhỡn trực tiếp vào Mặt trời.
 c) Ê Nhỡn trực tiếp vào đốn pha xe mỏy đang bật sỏng. 
 d) Ê Đội mũ rộng vành hoặc che ụ, đeo kớnh rõm khi đi ra ngoài trời nắng.
Cõu 2: (1 điểm) D
Cõu 3(1 điểm)Thứ tự cỏc từ cần điền là : ỏnh sỏng mặt trời, hấp thụ, nước, thải ra.
Cõu 4 (2 điểm) Để bảo vệ bầu khụng khớ trong sạch, chỳng ta cú thể sử dụng một số cỏh sau : Thu gom và xử lý phõn, rỏc hợp lý, giảm lượng khớ thải độc hại của xe cú động cơ và của nhà mỏy, giảm bụi, khúi hun bếp, bảo vệ rừng và trồng nhiều cõy xanh...
Câu 5 (1 điểm) - Không học, đọc sánh dưới ánh sáng quá yếu hoặc quá mạnh. 
 - Không nhìn quá lâu vào màn hình máy tính, ti-vi. 
Câu 6 (2 điểm). Thực vật cần có đủ nước, chất khoáng, không khí và ánh sáng thì mới sống và phát triển bình thường.

Tài liệu đính kèm:

  • doc2_de_kiem_tra_dinh_ky_hoc_ky_ii_mon_khoa_hoc_lop_4_nam_hoc_2.doc