Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn

Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn

TUẦN 11

Bài 21: ÔN 5 ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌC CỦA BÀI THỂ DỤC

TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC”

I- MỤC TIÊU

- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài tập phát triển chung . Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.

- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Y/c tham gia chơi nhiệt tình chủ động

II- ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN

- Vệ sinh an toàn sân tập

- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi

III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

 

doc 29 trang Người đăng haiphuong68 Lượt xem 601Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thể dục 4 - Bài 21 đến 44 - GV: Nguyễn Duẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 11
Bài 21: Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục
trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”
I- Mục tiêu 
- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng, toàn thân của bài tập phát triển chung . Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.
- Trò chơi: Nhảy ô tiếp sức. Y/c tham gia chơi nhiệt tình chủ động 
II- Địa điểm, phương tiện 
- Vệ sinh an toàn sân tập 
- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp 
Nội dung
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát 
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
B. Phần cơ bản 
1. Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng bụng ,Toàn thân.
2. Trò chơi “nhảy ô tiếp sức “
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV 
H. Tập đồng loạt .
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. thực hiện tương tự giờ trước.
G. Hô nhịp , quan sát, sửa động tác sai cho HS.
H. Cán sự hô nhịp , cả lớp tập.
G. xen kẽ sửa sai cho HS.
H. Chia nhóm tập luyện. 
G. Quan sát , chỉnh sửa đ/t sai.
H. Từng nhóm trình diễn.
G-H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H.Chọn 4-6 em trình diễn bài TD.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia 2 nhóm chơi thi đua.
Cuối trò chơI G-H nhận xét.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn5 đ/t vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân.
................................................................................
Bài 22 Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục
trò chơi: “ Kết Bạn ”
I- Mục tiêu 
- Ôn 5 động tác Vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân. Y/c thực hiện đúng động tác , đúng nhịp hô.
- Trò chơi: Kết bạn . Y/c biết ccách tham gia chơi nhiệt tình chủ động 
II- Địa điểm, phương tiện 
- Vệ sinh an toàn sân tập 
- Chuẩn bị: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi 
III- Nội dung và phương pháp lên lớp 
Nội dung
Phương pháp - tổ chức
A. Phần mở đầu 
1. Nhận lớp 
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát .
B. Phần cơ bản 
1. Ôn 5 động tác vươn thở, Toàn thân.
2. Trò chơi “nhảy ô tiếp sức “
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV 
G. Đ/k 
H. Tập đồng loạt 
 G. Hô nhịp , quan sát, sửa động tác sai cho HS.
( Cán sự hô nhịp , cả lớp tập).
H. Chia nhóm tập luyện. 
G. Quan sát , chỉnh sửa đ/t sai.
H. Từng nhóm trình diễn.
G-H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H.Chọn 4-6 em trình diễn bài TD.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.
H. Chia 2 nhóm chơi thi đua.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 5 đ/t vươn thở,tay,chân,lưng bụng toàn thân.
Tuần 12
Bài 23: Động tác thăng bằng của bài thể dục phát 
 triển chung - Trò chơi “kết bạn ” 
I. Mục tiêu:
- Ôn 5 động tác Vươn thở, tay, chân, lưng bụng , toàn thân. Học động tác thăng bằng. HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “kết bạn”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Giậm chân tại chỗ, vỗ tay hát 
- Trò chơi: tại chỗ.
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn 5 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng- bụng và toàn thân. (2x8 nhịp)
2. Học động tác thăng bằng.
3. Trò chơi: “kết bạn”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
G. Đ/k 
H. Tập đồng loạt .
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. Chơi theo đội hình vòng tròn.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
G. Nêu tên đ/t, Tập mẫu chậm kết hợp giải thích kỹ thuật động tác 
Lần 1: G tập mẫu hô nhịp, giải thích 
Lần 2: G Tập mẫu hô nhịp 
G Hô nhịp quan sát, sửa động tác sai . H cán sự tập mẫu, cả lớp tập đồng loạt 
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sat, nhận xét 
G. Nêu tên trò chơi.
H. Thực hiện 3-4 lần 
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 6 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng bụng , toàn thân, thăng bằng.
..
Bài 24: Động tác nhảy của bài thể dục phát triển chung 
 Trò chơi “Ném bóng trúng đích” 
I. Mục tiêu:
- Ôn 6 động tác của bài TD đã học. Thuộc thứ tự các động tác và thực hiện đúng kỹ thuật.
- Học động tác nhảy của bàiTD phát triển chung. HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Ném bóng trúng đích”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Trò chơi: tại chỗ
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn 6 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng- bụng , toàn thân và thăng bằng. (2x8 nhịp)
2. Học động tác nhảy.
3. Ôn 7 động tác đã học.
4. Trò chơi: “Ném bóng trúng đích”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Tập đồng loạt 
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. Chơi theo đội hình vòng tròn.
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt 2 – 3 lần.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
G. Nêu tên đ/t, Tập mẫu chậm kết hợp giải thích kỹ thuật động tác 
Lần 1: G tập mẫu hô nhịp, giải thích 
Lần 2,3: G Tập mẫu hô nhịp 
H. Hô nhịp, G quan sát, sửa động tác sai . H cán sự tập mẫu, cả lớp tập đồng loạt 
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sat, nhận xét.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Thực hiện trò chơi theo đội hình vòng tròn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn 7 động tác của bài TD đã học.
 ---------------------------------------------------------------
 Tuần 13
Bài 25: Động tác điều hoà của bài thể dục phát triển chung 
 Trò chơi “chim về tổ” 
I. Mục tiêu:
- Ôn 7 động tác của bài TD đã học. Thuộc thứ tự các động tác và thực hiện đúng kỹ thuật.
- Học động tác điều hoà của bàiTD phát triển chung. HS nắm được kỹ thuật động tác và thực hiện tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, Tranh minh hoạ động tác điều hoà(nếu có), kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Trò chơi: “Tìm người chỉ huy”
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn 7 đ/t vươn thở, tay, chân, lưng- bụng , toàn thân thăng bằng và nhảy. (2x8 nhịp)
2. Học động tác điều hoà.
3. Ôn 8 động tác đã học.
4. Trò chơi: “Chim về tổ”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Tập đồng loạt .
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi.
H. Chơi theo đội hình vòng tròn.
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt 2 – 3 lần.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
G. Nêu tên đ/t, Tập mẫu chậm kết hợp giải thích kỹ thuật động tác 
Lần 1: G tập mẫu hô nhịp, giải thích 
Lần 2,3: G Tập mẫu hô nhịp 
H. Hô nhịp, G quan sát, sửa động tác sai . H cán sự tập mẫu, cả lớp tập đồng loạt 
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sat, nhận xét.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Thực hiện trò chơi theo đội hình vòng tròn.
Cuối buổi nhận xét
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài TD đã học.
Bài 26: ôn bài thể dục phát triển chung 
 Trò chơi “chim về tổ” 
I. Mục tiêu:
- Ôn bài TD 8 động tác đã học. Thuộc thứ tự các động tác và thực hiện tương đối chính xác các động tác.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
B. Phần cơ bản: 
1. Ôn bài TD đã học. (2x8 nhịp)
4. Trò chơi: “Chim về tổ”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
 - Thả lỏng.
 -Nhận xét.
 -BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
H. Cán sự điều khiển , cả lớp tập đồng loạt rồi chạy nhẹ nhàng hàng dọc theo vòng sân.
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. điều khiển – hô nhịp.
H. Tập đồng loạt 2 – 3 lần.
G. xen kẽ chỉnh sửa động tác cho HS.
H. Chia tổ tập luyện 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
(H. Từng tổ trình diễn bài TD.)
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Thực hiện trò chơi theo đội hình vòng tròn.
Xong trò choiư nạanj xét tuyên dương.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn bài TD đã học.
....................................................................................
 Tuần 14
Bài 27: ôn bài thể dục phát triển chung 
 Trò chơi “đua ngựa” 
I. Mục tiêu:
- Ôn bài TD 8 động tác đã học. Thuộc thứ tự các động tác và thực hiện tương đối chính xác các động tác, đều, đẹp hơn giờ trước.
- Chơi trò chơi “Đua ngựa”. Y/c HS chủ động tham gia trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, 3 gậy tre (gỗ) làm ngựa.
III.  ...  hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn ĐHĐN, RLTTCB đã học 
..
Bài 38 : Đi vượt chướng ngại vật thấp
 Trò chơi “thăng bằng” 
I. Mục tiêu:
- Ôn đi vượt chướng ngại vật thấp . Y/c thực hiện thực hiện thuần thục kỹ năng này ở mức tương đối chủ động.
- Học trò chơi “thăng bằng” Y/C biết cách chơi và chủ động tham gia chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, một số đồ vật cho bài tập RLTTCB.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Trò chơi “Chui qua hầm”
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn động tác đi vượt chướng ngại vật thấp. 
3.Học trò chơi: “Thăng bằng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *’
 GV
H. Cán sự điều khiển.
G. Điều khiển 
H. Thực hiện theo hình thức quay vòng 
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
H. Chơi theo nhóm đôi. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn ĐHĐN, RLTTCB đã học 
..
Tuần 20
Bài 39 : Đi chuyển hướng phải trái - Trò chơi “thăng bằng” 
I. Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái. Y/c thực hiện động tác tương đối chính xác 
- Học trò chơi “Thăng bằng”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi,.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Tập bài TD
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo hàng dọc.
2. Ôn đi chuyển hướng phải trái.
3.Chơi trò chơi: “Thăng bằng”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *’
 GV
H. Cán sự điều khiển.
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Cả lớp tập đồng loạt
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện (nếu có thể)
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H. Tập luyện dưới hình thức quay vòng.
G. Kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chơi theo nhóm đôi. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn động tác đi đều.
Bài 40 : Đi chuyển hướng phải trái - Trò chơi “lăn bóng” 
I. Mục tiêu:
- Ôn đi chuyển hướng phải trái. Y/c thực hiện động tác tương đối đúng.
- Học trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/C biết cách chơi và bước đầu tham gia được vào trò chơi.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, bóng 2 quả, kẻ sân cho trò chơi, cờ nhỏ .
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Trò chơi “Quả gì ăn được”
B. Phần cơ bản: 
 1.Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, đi đều theo hàng dọc.
2. Ôn đi chuyển hướng phải trái.
3. Học trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *’
 GV
H. Cán sự điều khiển.
G.chỉ đạo.
H. Cả lớp tập đồng loạt
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện(nếu có thể) 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh giá.
H. Tập luyện dưới hình thức quay vòng.
G. Kết hợp chỉnh sửa động tác cho HS
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi.
H. Chia 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn động tác đi đều.
..
 Tuần 21
Bài 41 : nhảy dây kiểu chụm hai chân
 Trò chơi “lăn bóng bằng tay” 
I. Mục tiêu:
- Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Y/c thực hiện động tác tương đối chính xác 
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, bóng, cờ nhỏ(vật làm đích).
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Đi đều theo 1- 4 hàng dọc.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
3.Chơi trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *’
 GV
H. Cán sự điều khiển 
G. Điều khiển – hô nhịp.
H. Đồng loạt khởi động xoay kỹ các khớp.
G. Làm mẫu, nêu y/c tập luyện.
H.bật nhảy tại chỗ không dây rồi chia nhóm tập luyện.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn động tác đi đều.
..
Bài 42 : nhảy dây - Trò chơi “lăn bóng bằng tay” 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Y/c thực hiện động tác tương đối chính xác 
- Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, kẻ sân cho trò chơi, bóng 2 quả, cờ nhỏ 3 chiếc.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Trò chơi “Có chúng em”
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
3.Chơi trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
H. Cán sự điều khiển .
G. Điều khiển 
H. Đồng loạt khởi động xoay kỹ các khớp.
G. nêu ND- y/c tập luyện.
H.bật nhảy tại chỗ không dây rồi chia nhóm tập luyện.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ cử người thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn động tác đi đều.
Tuần 22.
Bài 43 : nhảy dây kiểu chụm hai chân
 Trò chơi “đi qua cầu” 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Học trò chơi “ Đi qua cầu”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, dây nhảy cá nhân.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
 1.Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
2.Học trò chơi: “Đi qua cầu”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Cán sự điều khiển .
G. Điều khiển – hô nhịp.
G. Làm mẫu, nêu y/c tập luyện.
H.bật nhảy tại chỗ không dây rồi chia nhóm tập luyện.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử 1-2 lần rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân.
Bài 44 : nhảy dây - Trò chơi “đi qua cầu” 
I. Mục tiêu:
- Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân. Y/c thực hiện động tác cơ bản đúng.
- Học trò chơi “ Đi qua cầu”. Y/C biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động.
II. Địa điểm, phương tiện:
- Vệ sinh an toàn sân tập.
- Cb: 1 còi, dây nhảy cá nhân (mỗi em một chiếc nếu có thể ), cầu thăng bằng.
 III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung
Phương pháp - Tổ chức
A. Phần mở đầu: 
1. Nhận lớp.
2. Khởi động 
- Xoay các khớp 
- Chạy nhẹ nhàng 
- Tập bài TD.
B. Phần cơ bản: 
1.Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân.
2.Học trò chơi: “Đi qua cầu”
C. Phần kết thúc: 
- Củng cố.
- Thả lỏng.
-Nhận xét.
-BTVN
H. Tập hợp , điểm số, báo cáo 
G . Ktra tình trạng sức khoẻ hs (Qsát sắc mặt)
G. Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu gìơ học 
 * * * * * * * * * 
 * * * * * * * * *
 GV
H. Cán sự điều khiển.
G. Điều khiển .
G. Làm mẫu, nêu y/c tập luyện.
H.Chia nhóm tập luyện.
G. Quan sát, hướng dẫn chỉnh sửa đ/t cho HS 
H. Từng tổ thực hiện 
G. H. Quan sát, nhận xét, đánh gía.
G. Nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi
H. Chia lớp thành 2 đội chơi thi đua. Chơi thử rồi chơi chính thức.
G. nhắc nhở chơi đúng luật, an toàn.
G.H. Cùng hệ thống bài.
H.Tập một số động tác thả lỏng, vỗ tay hát.
G. Nhận xét giờ học.
H. Ôn nhảy dây kiểu chum 2 chân.
 ------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGATDL41122.doc