Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích

Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích

 I. Mục tiêu:

- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay sau , đi đều vòng trái(phải), đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Yêu cầu học sinh: Tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay sau đúng hướng, đi đều vòng trái, phải, đẹp.

 - Trò chơi “Ném trĩng đích”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính xác vào đích.

 II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp:

 - Trực quan, diễn giải, thực hành

 III. Dụng cu- Địa điểm tập:

- Chuẩn bị : 1 còi

- 4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.

 - Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện.

 

doc 2 trang Người đăng huybui42 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thể dục Lớp 4 - Bài: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. Trò chơi Ném trúng đích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ThĨ dơc (tiÕt14)
Quay sau, ®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i.
Trß ch¬i “nÐm trĩng ®Ých”
 I. Mục tiêu:
Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay sau , đi đều vòng trái(phải), đổi chân khi đi đều sai nhịp.
Yêu cầu học sinh: Tập hợp hàng và dàn hàng nhanh, động tác quay sau đúng hướng, đi đều vòng trái, phải, đẹp. 
 - Trß ch¬i “NÐm trĩng ®Ých”. Yêu cầu HS tập trung chú ý, bình tĩnh, khéo léo, ném chính xác vào đích.
 II. Phương pháp giảng dạy: Sử dụng phương pháp: 
 - Trực quan, diễn giải, thực hành
 III. Dụng cu- Địa điểm tậpï: 
Chuẩn bị : 1 còi
4-6 quả bóng và vật làm đích, kẻ sân chơi.
 - Vệ sinh nơi tập, bảo đảm an toàn tập luyện..
	 	PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. MỞ ĐẦU:
6-10’
 1. Nhận lớp:
- Tập hợp lớp- lớp trưởng báo cáo và thực hiện thủ tục lên lớp.
- Lớp tập trung 4 hàng dọc phổ biến nội dung, yêu cầu , chấn chỉnh đội ngũ, trang phục tâïp luyện
 2. Kiểm tra bài cũ:
Các động tác ĐHĐN
Tổ chức kiểm tra 1 nhóm HS
 3. Phổ biến bài mới:
 Phổ biến nội dung: 
Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái. 
Trò chơi: “ Ném trúng đích”
 Lớp tập trung 4 hàng dọc- nhắc lại tên bài học
 4. Khởi động:
3’-4’
 - Chung:
1-2’
Cho cả lớp khởi động xoay các khớp chân, tay, cổ, hông, đầu gối, vai. Chạy nhẹ trên sân trường 100- 200m rồi đi theo vòng tròn hít thở s©u.
Đội hình 4 hàng ngang cự ly 1 sải tay- vòng tròn.
 - Chuyên môn:
2-3’
Tổ chức trò chơi ” Tìm người chỉ huy”
Đội hình vòng tròn
PHẦN NỘI DUNG
ĐLVĐ
YÊU CẦU KỸ THUẬT
BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
II. CƠ BẢN:
18-22’
 1. Nội dung:
12-14’
 -Đội hình đội ngũ: 
 + Ôn quay sau, đi đều vòng trái vòng phải.
- GV điều khiển lớp tập.
- Chia tổ tập luyện, do tổ trưởng điều khiển, GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS các tổ.
- Tập hợp cả lớp, cho từng tổ thi đua trình diễn. GV quan sát, nhận xét, sửa chữa, sai sót , biểu dương thi đua
- Cả lớp tập do GV hoặc cán sự lớp điều khiển đề củng cố
 2. Trò chơi:
7-8’
“ Ném trúng đích” 
 GV tập hợp học sinh theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích lại cách chơi và luật chơi. Sau đó cho cả lớp cùng chơi.. GV quan sát, nhận xét, biểu dương thi đua giữa các tổ.
III.KẾT THÚC:
4- 6’
 1. Nhận xét :
1-2’
GV cùng HS hệ thống lại bài
GV nhận xét và đánh giá kết quả giờ học và giao bài tập về nhà
HS tập hợp hàng ngang
 2. Hồi tĩnh:
1-2’
Cho HS cả lớp đứng tại vừa hát vừa vỗ tay theo nhịp 
Cho HS tập 1 số động tác thả lỏng
Đội hình vòng tròn
 3. Xuống lớp:
1’
GV hô “ THỂ DỤC” – Cả lớp hô “ KHỎE”
Lớp tập trung thành 4 hàng ngang.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_the_duc_lop_4_bai_quay_sau_di_deu_vong_phai_vong_tra.doc