Bài tập cuối tuần 5 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013

Bài tập cuối tuần 5 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013

Bài 2: (0,75 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a. Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:

 A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000

b. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 684257; 684275; 684750; 684725

c. Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:

 A. 228 B. 144 C. 214 D. 114

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 18/01/2022 Lượt xem 349Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập cuối tuần 5 môn Toán Lớp 4 - Năm học 2012-2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: .
Ngày làm bài: 14 tháng 10 năm 2012
Bài 1: (0,5 điểm) Điền vào chỗ trống:
Viết số
Đọc số
2785643
.
.
Mười bảy triệu ba mươi lăm nghìn hai trăm ba mươi bốn
Bài 2: (0,75 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 
a. Giá trị chữ số 8 trong số 4 8967 là:
 A. 8 B. 80 C. 800 D. 8000
b. Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: 684257; 684275; 684750; 684725 
...
c. Số trung bình cộng của hai số 123 và 105 là:
 A. 228 B. 144 C. 214 D. 114
Bài 3: (1 điểm) Đúng ghi đúng Đ, sai ghi S: 
a. 3 tấn 25 kg = 325 kg	 b. Năm 1527 thuộc thế kỷ XV
c. Hình chữ nhật có 4 góc vuông d. 2 phút 10 giây = 260 giây 
Bài 4: (0,5 điểm). Hình chữ nhật có chiều dài 28m và chiều rộng 7m. Điền vào chỗ trống các số đo còn lại của hình chữ nhật đó:
Chu vi:....................................
 Diện tích:...............................
Bài 5: (2điểm): Đặt tính rồi tính.
 845763 + 95152 607549 - 536857 1837 x 3 78584 : 8
Bài 6: (1 điểm) Tìm x
a. 325 : x = 5	b. x + 1247 = 6528
Bài 7: (1,25 điểm)
 Một thư viện ngày đầu nhận về 2315 quyển sách, ngày thứ hai nhận về nhiều hơn ngày đầu là 1234 quyển sách. Hỏi trung bình mỗi ngày thư viện nhận về được bao nhiêu quyển sách?
Bài làm
.
...
.
.
.
.
Bài 8: (3 điểm) 
Trong 2 năm, gia đình bác An thu được 1250 kg ngô và 2560 kg thóc. Hỏi trung bình mỗi năm gia đình nhà bác An thu được bao nhiêu kg thóc và ngô?
 Bài làm
..
.
..
..
..

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_tap_cuoi_tuan_5_mon_toan_lop_4_nam_hoc_2012_2013.doc