Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Hòa Tân 3

Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Hòa Tân 3

I/. Phần trắc nghiệm: (5 điểm).

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1) Giá trị số 2 trong số 342011 là:

A. 20000 B. 2000 C. 200 D. 200000

2) Kết quả của phép tính 45+55+234 = . . . .

A. 100 B. 334 C. 244 D. 254

 

doc 2 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 08/01/2022 Lượt xem 457Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Hòa Tân 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Hoà Tân 3
Lớp : 4/ . . .
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
THI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2010 – 2011
MÔN : Toán
Thời gian: 40 phút
I/. Phần trắc nghiệm: (5 điểm).
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Giá trị số 2 trong số 342011 là:
A. 20000	B. 2000	C. 200	D. 200000
Kết quả của phép tính 45+55+234 = . . . .
A. 100	B. 334	C. 244	D. 254
Trong các phân số sau phân số nào lớn hơn 1:
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong các phân số dưới đây phân số nào tối giản.
A. 	B. 	C. 	D. 
Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m2 34dm2 = . . . . dm2 là:
A. 534	B. 5034	C. 5304	D. 5340
Trong các số dưới đây số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3:
A 542	B. 554	C. 552	D. 544
Tỉ lệ bản đồ 1: 10000, nếu đo tren bản đồ được 1cm thì độ dài thực là:
A. 100cm	B. 1000cm	C. 10000cm	D. 10cm
Hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 3dm và 6dm diện tích hình thoi là:
A. 18 dm2	B. 9	dm2	C. 9	dm	D. 18 dm
Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành:
A	B. 
	C. 	D. 
Lớp 4A có 26 học sinh, lớp 4B có 30 học sinh : Tỉ số của lớp 4A và lớp 4B là:
A. 	B. 	C. 	D. 
II/. Phần tự tính: (5 điểm):
Thực hiện các phép tính:
 + = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 - = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 x = . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 : = . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 
Bài toán: Bố hơn con 30 tuổi, tuổi con bằng tuổi bố. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA HKII MON TOAN.doc