Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Nghĩa Trung (Có đáp án)

Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Nghĩa Trung (Có đáp án)

) Trên bản đồ tỉ lệ: 1:5000, độ dài con hẽm đo được 3cm. Hỏi chiều dài thật của con hẽm là bao nhiêu mét?

A. 15 m B.150 m C.1500 m D.15000 m

c) Tìm x biết 162 < x="">< 170="" x="" chia="" hết="" cho="" 3="" x="">

A. 164 B. 166 C. 168 D.163

d) Trong số 6857430 những số nào thuộc lớp nghìn

A. 6,8,5 B. 8,5,7 C.7,4,3 D. 4,3,0

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 07/01/2022 Lượt xem 375Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kỳ cuối kỳ II môn Toán Lớp 4 - Năm học 2010-2011 - Trường TH Nghĩa Trung (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD-ĐT NGHĨA ĐÀN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA TRUNG
Họ và tên:..
 Lớp : Bốn/
 Phòng thi số:. Số báo danh:
 Ngày kiểm tra:/./ 2011
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2010 – 2011
Môn : Toán – Lớp: Bốn
Thời gian làm bài: 40 phút
( Không kể thời gian phát đề)
Phần A (3 đ)
 Bài 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời em cho là đúng.
 a) Phân số bằng phân số nào dưới đây?
 A. B. C. D. 
b) Trên bản đồ tỉ lệ: 1:5000, độ dài con hẽm đo được 3cm. Hỏi chiều dài thật của con hẽm là bao nhiêu mét?
A. 15 m B.150 m	 C.1500 m D.15000 m
c) Tìm x biết 162 < x < 170 x chia hết cho 3 x là:
A. 164 B. 166 C. 168 D.163
d) Trong số 6857430 những số nào thuộc lớp nghìn
A. 6,8,5 B. 8,5,7 C.7,4,3 D. 4,3,0
 Bài 2: (1đ) Đúng ghi Đ, Sai ghi S
 	a. 6dm2 7cm2 = 87cm2
b. 3 phút 15 giây = 195 giây
c. Tỉ số của 4 và 9 là: 
d. a - 0 = 0
 Bài 3: (1 đ) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
 a) ...... 	 b) ......... 
 c) ....... 	 d) 1........... 
II. Phần B (7 đ)
 Bài 1: Tính: (2 đ)
a) - = ..
b) + =.
c) x =.
d) : =
 Bài 2: Tìm x: (1đ)
 a) + x = 1 	b) x : = 
 	 Bài 3: (2 đ) Thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi 150 m. chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích thửa ruộng đó. 
Bài 4: ( 1 Điểm) B
3cm
 Cho hình thoi ABCD ( như hình vẽ ) 
 a)Cạnh AB song song với cạnh: ........ C
4cm
4cm
3cm
 b)Cạnh AD song song với cạnh ....... A 
 c)Diện tích của hình thoi ABCD là:
 ... 
	D
 Bài 5: Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba cố đó bằng 84.
 .. 
 ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
 MÔN TOÁN LỚP 4
Phần A: (3điểm)
Bài 1: (1 điểm) Khoanh vào mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm
Khoanh vào C
Khoanh vào B
Khoanh vào C
Khoanh vào B
Bài 2: ( 1 điểm) Điền đúng vào mỗi ô trống được 0,25 điểm
S
Đ
Đ
S
Bài 3: ( 1 điểm) Điền dấu thích hợp đúng vào mỗi ô trống được 0,25
 a) > 	b) < 
 c) = 	 d) 1> 
Phần B: (7 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm)
 - Tính đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm
 - Thực hiện được bước trung gian ở mỗi phép tính được 0,25 điểm
Bài 2: (1 điểm)
Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm
Thực hiện đúng bước chuyển mỗi phép tính 0,25 điểm
Bài 3:
Câu a) 0,25 điểm. Cạnh AB song với cạnh DC
Câu b) 0,25 điểm. Cạnh AD song với cạnh BC
Câu c) 0,5 điểm. Diện tích hình thoi ABCD là: ( 4 + 4) x (3 + 3) 
	= 24 cm
	 2
Bài 4: (2 điểm) 
Vẽ sơ đồ đúng 0,25 điểm
Có lời giải và tính đúng tổng số phần bằng nhau 0,25 điểm
Có lời giải và tính đúng chiều rộng thửa ruộng được 0,5 điểm
Có lời giải và tính đúng chiều dài thửa ruộng được 0,25 điểm
Có lời giải và tính đúng diện tích được 0,5 điểm
Có đáp số đúng được 0,25 điểm
Bài 5: (1 điểm)

Tài liệu đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ki II Toan 4.doc