Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 07

Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 07

Luyện Tiếng Việt:

Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện

I.Mục tiêu: Giúp học sinh :

 - Rèn luyện kĩ năng xây đựng đoạn văn kể chuyện thông qua việc xây dựng cácđoạn văn tron câu chuyện “Ba lỡi rìu”.

 - HS xây dựng đoạn văn tông qua hai hình thức nói và viết

II.Chuẩn bị:

 6 bức tranh và lời của truyện “Ba lỡi rìu”

III.Các hoạt động dạy học:

 HĐ1.Hướng dẫn HS yếu kém kể chuyện(20phút)

 - GV treo tranh và cho HS đọc cốt truyện

 - GVnêu câu hỏi:

 + Truỵen có những nhân vật nào?

 + ýnghĩa của câu chuyện?

- GV hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh.

 VD:Bức tranh 1 kể đoạn một :

 +Bức tranh vẽ ai ?

 + Ngoại hình nh thế nào?

 + Anh ta đang làm gì?

 + Sự việc gì đã xảy ra?

Sau đó cho HS kể lại đoạn 1 dựa vào các điểm tựa trên.

Các bức tranh còn lại tiến hành tơng tự nh bức tranh 1.

 

doc 5 trang Người đăng minhanh10 Ngày đăng 17/07/2020 Lượt xem 562Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 07", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 7
Thứ tư, ngày 23 tháng 10 năm 2013
Luyện Tiếng Việt:
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
I.Mục tiêu: Giúp học sinh :
 - Rèn luyện kĩ năng xây đựng đoạn văn kể chuyện thông qua việc xây dựng cácđoạn văn tron câu chuyện “Ba lỡi rìu”.
 - HS xây dựng đoạn văn tông qua hai hình thức nói và viết
II.Chuẩn bị:
 6 bức tranh và lời của truyện “Ba lỡi rìu”
III.Các hoạt động dạy học:
 HĐ1.Hướng dẫn HS yếu kém kể chuyện(20phút)
 - GV treo tranh và cho HS đọc cốt truyện
 - GVnêu câu hỏi: 
 + Truỵen có những nhân vật nào?
 + ýnghĩa của câu chuyện?
GV hướng dẫn kể từng đoạn theo tranh.
 VD:Bức tranh 1 kể đoạn một :
 +Bức tranh vẽ ai ?
 + Ngoại hình nh thế nào?
 + Anh ta đang làm gì?
 + Sự việc gì đã xảy ra?
Sau đó cho HS kể lại đoạn 1 dựa vào các điểm tựa trên.
Các bức tranh còn lại tiến hành tơng tự nh bức tranh 1.
 HĐ2.Hướng dẫn HS khá giỏi phát triển ý kể thành câu chuyện:(20Phút)
Y/C 6 HS kể 6 đoạn truyện nối tiếp nhau.
1-2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
 Y/C HS viết lại toàn bộn câu chuyện vao vở ô li.
2-3 HSđọc câu chuyện của mình đã viết vào vở.
Nhận xét,chấm bài.
*/Lưu ý: HĐ1,HĐ2 cùng diến ra xen kẽ nhau.
 HĐ3 : Củng cố, dặn dò:
==========@?==========
Luyện toán:
Luyện tập: biểu thức có chứa hai chữ
I.mục tiêu
 Giúp HS củng cố kiến thức về:
	- Nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ
	- Biết tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa hai chữ
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ để chữa bà tập
III. Hoạt động dạy học
 HĐ1;Củng cố kiến thức(7')
 Gv hỏi HS trả lời:
 - Lấy ví dụ về biểu thức có chứa hai chữ.
 - Tính giá trị của biểu thức sau:
 54+a-b+68
 Với a=37,b=15
 - Nhận xét
 HĐ2:Thực hành(34')
 - Yêu cầu HS lấy vở ô li làm BT4, BT2c ở SGKvà VBT Toán ra làm.
 - Lu ý:
 + HS yếu làm hết BT trong SGK, BT 1,2 vở BT toán
 + HS khá giỏi làm hết các BT trong VBT Toán. Nếu còn thời gian làn thêm BT sau:
 Vơí n=4, m=18 hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
 a) (m-n)x3 b) (2+m)xn
---------------------
Hoạt động ngoài giờ lên lớp
Chủ đề: Vòng tay bạn bè
Quyên góp ủng hộ các bạn học sinh nghèo vượt khó, học sinh bị lũ lụt
I. MỤC TIấU
- HS hiểu: quyờn gúp, ủng hộ những người gặp khú khăn là một truyền thống tốt đẹp của dõn tộc ta.
- HS biết quyờn gúp ủng hộ cỏc bạn HS nghốo vượt khú, học sinh bị lũ lụt phự hợp với khả năng của bản thõn.
- Giỏo dục HS tinh thần đoàn kết, tương thõn tương ỏi “Lỏ lành đựm lỏ rỏch”, “Bầu ơi thương lấy bớ cựng”.
II. QUI Mễ HOẠT ĐỘNG
Tổ chức theo quy mụ khối lớp hoặc toàn trường.
III. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN
- Tranh ảnh, thụng tin về những hoạt động từ thiện giỳp đỡ những HS nghốo vượt khú, học sinh bị lũ lụt.
- Những đồ dựng, sỏch vở, đồ chơi, quần ỏo cũ, của HS trong buổi lễ trao quà quyờn gúp.
IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
Bước 1: Chuẩn bị
- Trước 3 – 4 tuần, GV phỏt động phong trào thi đua “Quyờn gúp, ủng hộ cỏc bạn HS nghốo vượt khú” và phổ biến cho HS nắm được mục đớch, ý nghĩa của buổi lễ trao quà quyờn gúp ủng hộ cỏc bạn HS nghốo vượt khú.
- HS chuẩn bị cỏc mún quà quyờn gúp phự hợp với khả năng của bản thõn (cú thể là sỏch vở, đồ dựng học tập, quần ỏo cũ, sỏch truyện, đồ dựng cỏ nhõn, tiền mừng tuổi,).
- Đúng gúi quà của cỏ nhõn, nhúm hoặc tập trung đúng gúi của cả tổ, thống kờ số lượng cỏc mún quà quyờn gúp. Lưu ý: HS cú thể tuyờn truyền, vận động người thõn cựng tham gia.
- Cử (chọn) người dẫn chương trỡnh.
- Thành lập Ban tổ chức tiếp nhận quà (GV chủ nhiệm, lớp trưởng, lớp phú).
Bước 2: Lễ quyờn gúp, ủng hộ
- MC tuyờn bố lớ do, giới thiệu đại biểu (nếu cú).
- Lần lượt từng cỏ nhõn, hoặc đại diện từng tổ, từng nhúm HS lờn trao quà quyờn gúp ựng hộ cỏc bạn H nghốo vượt khú cho Ban tổ chức.
- Phỏt biểu ý kiến của HS (cú thể là kể về mỡnh đó làm những gỡ để chuẩn bị gúi quà hụm nay hoặc cảm nghĩ của bản thõn khi tham gia phong trào “Quyờn gúp ủng hộ cỏc bạn HS nghốo vượt khú”).
- Thay mặt Ban tổ chức, GV chủ nhiệm cảm ơn những tấm lũng nhõn hậu của HS trong lớp đó quyờn gúp những mún quà giỳp đỡ cỏc bạn HS nghốo vượt khú. Ban tổ chức tiếp nhận những mún quà này và trao cho nhà trường để chuyển đến cỏc bạn HS nghốo vượt khú.
- Tuyờn bố kết thỳc buổi lễ.
===========================
Thứ sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2013
Luyện toán:
Luyện tập: biểu thức có chứa ba chữ
I.mục tiêu
 Giúp HS củng cố kiến thức về:
	- Nhận biết một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ
	- Biết tính giá trị của một số biểu thức đơn giản có chứa ba chữ
II. Đồ dùng dạy học
Bảng phụ để chữa bà tập
III. Hoạt động dạy học
 HĐ1;Củng cố kiến thức(7')
 Gv hỏi HS trả lời:
 - Lấy ví dụ về biểu thức có chứa ba chữ.
 - Tính giá trị của biểu thức sau:
 54+a-b+68-c
 Với a=37,b=15, c=2
 - Nhận xét
 HĐ2:Thực hành(34')
 - Yêu cầu HS lấy vở BT ra làm
 - HS khá giỏi làm thêm BT sau:
 Vơí n=4, m=18, p=2 hãy tính giá trị của các biểu thức sau:
 a) (m-n)p
 b) (p+m)n
 - Lu ý: Gv hớng dẫn HS yếu kém làm hết các BT ở vở,HS giỏi làm cả BT trên .
==========@?==========
Luyện tiếng việt
Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện
Mục tiêu: 
 Giúp HS củng cố kiến thức về:đoạn văn gồm mấy phần, cách xây dựng đoạn văn của một câu chuyện . Đồng thời củng cố kĩ năng xây dựng đoạn văn.
II.Các hoạt động dạy học:
 HĐ1:Củng cố kiến thức:(10 phút)
Yêu cầu HS nhắc lại cách xây dựng đoạn văn trong bài văn kể chuyện.
Một đoạn văn có mấy phần? Đó là những phần nào?
Lu ý ; Khi xây dựng đoạn văn cần bám sát và dựa vào cốt truyện . Cần xây dựng đoạn văn đủ 3 phần
 HĐ2:Luyện tập (20phút)
GV yêu cầu học sinh mở vở BT Tiếng Việt ra để làm.
Lu ý : 
+ HS yếu làm bài tập ở vở BT ,GV cần giúp đỡ.
+ HS giỏi làm thêm bài sau :
Đoạn văn sau mới có phần mở đoạn và phần kết đoạn. Em hãy viết tiếp phần thân đoạn còn thiếu:
==========@?========== 
Chủ đề : An toàn giao thông
Chọn đường đi an toàn, phòng tránh tai nạn giao thông
 I - Mục tiêu
 Hs xác định đươc những vị trí không an toàn trên đờng đi học và cách phòng tránh tai nạn giao thông ở những vị trí đó .
 Hs phân biệt được những điều kiện an toàn và kém an toàn của con đường khi đi bộ và đi xe đạp .
Biết chọn con đường an toàn cho bản thân khi đi học , đi chơi.
 Có ý thức tham gia và biết cách tuyên truyền vận động mọi người chấp hành luật giao thông đường bộ . 
 II- Chuẩn bị : hs quan sát kĩ con đường từ nhà đến trường ( Xác định những vị trí không an toàn trên đường và nêu cách phòng tránh ) 
 GV chuẩn bị một số tranh ảnh về những đoạn đường an toàn và kém an toàn 
 III- Hình thức tổ chức : Trong lớp 
 I V -Cách thức tổ chức 
 1) Tìm hiểu con đờng từ nhà em đến trờng
- Gv cho hs kể lần lượt con đường từ nhà em đến trường ( Từ nhà em đến trường em đI qua con đường nào ? đường đó có đặc điểm gì ? ) 
 Hs nêu ,Gv ghi vắn tắt lên bảng và chốt lại hoạt động 1 
 2) Xác định con đường an toàn đi đến trưrờng 
 - Hs thảo luận theo nhóm có cùng đường đi đánh giá mức độ an toàn và không an toàn của con đường đến trường .
 - Đại diện nhóm hs trình bày , Gv chốt và yêu cầu hs nhắc lại 
 3) Phân tích các tình huống nguy hiểm và cách phòng tránh tai nạn giao thông .
 Gv lần lợt nêu các tình huống , hs sử lý các tình huống 
 Qua các tình huống trên hs rút ra cách phòng tránh tai nạn giao thông .
 Gv chốt và yêu cầu hs nhắc lại .
 - Gv phát động phong trào thi đua lập thành tích về phòng tránh tai nạn giao thông 

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an chieu tuan 7.doc