Giáo án Chính tả Lớp 4 - Tiết 3: Ai có lỗi

Giáo án Chính tả Lớp 4 - Tiết 3: Ai có lỗi

I/ Mục tiêu :

1. Kiến thức : - Nghe-viết chính xác đoạn 3 bài: “ Ai có lỗi”. Viết đúng tên riêng người nước ngoài.

2. Kỹ năng : - Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uêch, vần uych. Nhớ cách viết những tiếng có âm, vấn dễ lẫn do phương ngữ: s/x (MB), ăn/ăng (MN).

3. Thái độ : - Bồi dưỡng tính cẩn thận, chăm chú và trình bày bài đẹp.

II/ Chuẩn bị :

1. Giáo viên : Bảng phụ.

2. Học sinh : Bảng con, vở bài tập Tíếng Việt, vở Chính tả.

III/ Các hoạt động dạy và học :

1. Khởi động: HS hát (1)

2. Kiểm tra bài cũ : (4)- HS viết bảng con : hạn hán, hạng nhất, hòn cuội.- GVNX .

3. Bài mới:

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 15/02/2022 Lượt xem 222Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 4 - Tiết 3: Ai có lỗi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Môn : CHÍNH TẢ / TUẦN 2
 Tiết : 
 Bài : Ai có lỗi .
I/ Mục tiêu :
Kiến thức : - Nghe-viết chính xác đoạn 3 bài: “ Ai có lỗi”. Viết đúng tên riêng người nước ngoài.
2. Kỹ năng : - Tìm đúng các từ chứa tiếng có vần uêch, vần uych. Nhớ cách viết những tiếng có âm, vấn dễ lẫn do phương ngữ: s/x (MB), ăn/ăng (MN). 
Thái độ : - Bồi dưỡng tính cẩn thận, chăm chú và trình bày bài đẹp.
II/ Chuẩn bị :	
Giáo viên : Bảng phụ.
Học sinh : Bảng con, vở bài tập Tíếng Việt, vở Chính tả.
III/ Các hoạt động dạy và học :
Khởi động: HS hát (1’)
Kiểm tra bài cũ : (4’)- HS viết bảng con : hạn hán, hạng nhất, hòn cuội.- GVNX .
Bài mới: 
Thời gian
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
ĐDDH
PPDH
1’
22’
5’
* Giới thiệu bài :
 Hoạt động 1 : Hướng dẫn HS nghe viết
a) GV đọc mẫu lần 1 đoạn viết trên bảng phụ.
 - Đoạn văn nói điều gì?
b) Hướng dẫn HS viết từ khó trên bảng con.
- Học sinh nêu từ khó
- HS phân tích -> HS viết từ khó .
c) HS chép bài vào vở. 
- GV đọc mẫu lần 2 đoạn viết.
- Tìm tên riêng trong bài chính tả.
- Nhận xét về cách viết tên riêng nói trên.
- GV đọc bài cho HS viết.
- GV đọc lại cả bài một lần cuối cho học sinh dò.
d) Chấm chữa bài.
 GV thu từ 5 đến 7 bài để chấm.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập
- Bài 2/6 vở bài tập Tiếng Việt.
- 1 HS đọc yêu cầu của đề bài.
- Cả lớp làm bài .
- GV sửa bài.
* Bài 1/6 làm vào buổi sau. 
- 1 HS đọc lại. 
- Học sinh nêu 
- Học sinh nêu 
- HS viết bảng con.
- Cô-rét-ti.
- Học sinh nêu 
- HS viết bài vào vở.
- HS đổi vở cho nhau.
- Học sinh đọc .
- Học sinh làm .
- Bảng phụ.
- Vấn đáp 
- Bảng con
- Vở chính tả.
Đàm thoại 
Luyện tập 
Củng cố: (1’) GV nhận xét tiết học, nhắc nhở HS còn viết sai lỗi chính tả, dơ.
- Tuyên dương những bạn đã có cố gắng viết bài đúng, sạch, đẹp. 
5. Dặn dò: (1’) + Bài nhà: Viết lại những từ đã viết sai. 
 + Chuẩn bị : Xem trước bài: Nghe-viết “ Cô giáo tí hon”.
 Các ghi nhận, lưu ý sau tiết dạy : 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_chinh_ta_lop_4_tiet_3_ai_co_loi.doc