Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 11: Cộng trừ các số có nhiều chữ số

Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 11: Cộng trừ các số có nhiều chữ số

I. MỤC TIÊU: HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng

- Củng cố kỹ năng thực hiện tính cộn, trừ các số tự nhiên có 4,5,6 chữ số.

- Củng cố kỹ năng giải toán và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ.

- Củng cố kĩ năng xem biểu đồ.

II . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ vẽ sẵn biểu đồ bài tập b2 (37)

 

doc 1 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 28/01/2022 Lượt xem 45Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Dạy tăng buổi Toán Lớp 4 - Tiết 11: Cộng trừ các số có nhiều chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán +
Cộng trừ các số có nhiều chữ số .
I. Mục tiêu: HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng
- Củng cố kỹ năng thực hiện tính cộn, trừ các số tự nhiên có 4,5,6 chữ số.
- Củng cố kỹ năng giải toán và tìm thành phần chưa biết của phép cộng, trừ. 
- Củng cố kĩ năng xem biểu đồ.
II . Đồ dùng dạy học: Bảng phụ vẽ sẵn biểu đồ bài tập b2 (37)
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu: 
Hoạt động dạy học
Hoạt động học
1- HS yếu, TB hoàn thành BT buổi sáng
2. Luyện tập
Bài tập 1: Đặt tính rồi tính:
Hoạt động cả lớp
a, 4576 + 5763
học sinh nêu yêu cầu bài 
 19685 + 25716
Gọi học sinh làm từng phép tính trên bảng lớp 
b, 92768 – 75285
 196280 – 87996
Học sinh lớp bảng con
Giáo viên chữa bài 
Yêu cầu học sinh nêu cách đặt tính thứ tự thực hiện phép cộng trừ 
Học sinh nêu:
đặt tính sao cho các hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái
Bài 2: Tìm X biết :
(Hoạt động cá nhân)
 a) X + 384 = 126 x 3
Học sinh nêu yêu cầu của bài 
 b) X + X < 5
Học sinh làm bài vào vở 
 c) X - 5 < 35-5
3 học sinh làm bảng 
Giáo viên chữa chung
Học sinh lớp nhận xét – bổ sung và nêu cách tìm thành phần chưa biết của phép tính 
Bài 4. Giáo viên treo bảng phụ bài 2(37)
( hoạt động lớp)
Giáo viên giải thích bài tập 
Học sinh đọc yêu cầu của bài 
Yêu cầu lớp làm miệng 
Từng học sinh trả lời câu hỏi yêu cầu của bài 
Giáo viên chữa miệng 
Giáo viên chốt lại : Qua bài 4 củng cố kỹ năng xem bản đồ 
3. Củng cố dặn dò:
Tổng kết lớp 
Nhận xét giờ học

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_day_them_toan_lop_4_tiet_11_cong_tru_cac_so_co_nhieu.doc