Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 37 đến 40

Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 37 đến 40

Bài 38 : GIÓ NHẸ, GIÓ MẠNH, PHÒNG CHỐNG BÃO

( Thời gian dự kiến :40 pht )

I. MỤC TIÊU

· Nêu được một số thiệt hại do dông, bão gây ra về người và của.

· Nêu cách phòng chống bão.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

· Hình vẽ trang 76, 77 SGK.

· Sưu tầm về hình vẽ, tranh ảnh về các cấp gió, về những thiệt hại do dông bão gây ra.

· Sưu tầm hoặc ghi lại những bản tin thời tiết có liên quan đến bão.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Kiểm tra bài cũ (4)

· GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 48 VBT Khoa học.

· GV nhận xét, ghi điểm.

 

doc 4 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 16/02/2022 Lượt xem 96Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Khoa học Lớp 4 - Bài 37 đến 40", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ  ngàythángnăm 2009
KHOA HỌC
Bài 37 : TẠI SAO CÓ GIÓ
( THỜI GIAN DỰ KIẾN :40 PHÚT ) 
I. MỤC TIÊU
Làm thí nghiệm để chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.
Giải thích được nguyên nhân gây ra gió 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 75, 75 SGK.
Chuẩn bị các đồ dùng thí nghiệm theo nhóm : 
- Hộp đối lưu như mô tả trong trang 74 SGK.
- Nến, diêm, miếng giẻ hoặc vài nén hương.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
2. Bài mới (30’) 
Hoạt động 1 : CHƠI CHONG CHÓNG
Làm thí nghiệm để chứng minh không khí chuyển động tạo thành gió.
Hoạt động 2 : TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN GÂY RA GIÓ
- GV chia nhóm và đề nghị các nhóm trưởng báo cáo về việc chuẩn bị các đồ dùng để làm những thí nghiệm này.
Hoạt động 3 : TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN GÂY RA SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ TRONG TỰ NHIÊN
- GV yêu cầu các em quan sát, đọc thông tin ở mục Bạn cần biết trang 75 SGK và những kiến thức đã thu được qua hoạt động 2 để giải thích câu hỏi : Tại sao ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền, ban đêm gió từ đất liền thổi ra biển ?
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
-Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới.
@ Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***– & —***
Thứ  ngàythángnăm 2009
KHOA HỌC
Bài 38 : GIÓ NHẸ, GIÓ MẠNH, PHÒNG CHỐNG BÃO
( THỜI GIAN DỰ KIẾN :40 PHÚT ) 
I. MỤC TIÊU
Nêu được một số thiệt hại do dông, bão gây ra về người và của.
 Nêu cách phòng chống bão.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 76, 77 SGK.
Sưu tầâm về hình vẽ, tranh ảnh về các cấp gió, về những thiệt hại do dông bão gây ra.
Sưu tầm hoặc ghi lại những bản tin thời tiết có liên quan đếân bão.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
GV gọi 2 HS làm bài tập 2, 3 / 48 VBT Khoa học.
GV nhận xét, ghi điểm. 
2. Bài mới (30’) 
Hoạt động 1 : TÌM HIỂU VỀ MỘT SỐ CẤP GIÓ
- GV phát phiếu học tập cho các nhóm, nội dung phiếu học tập như SGV trang 140.
Hoạt động 2 : THẢO LUẬN VỀ SỰ THIỆT HẠI CỦA BÃO VÀ CÁCH PHÒNG CHỐNG BÃO
- GV yêu cầu HS quan sát hình 5, 6 và nghiên cứu mục Bạn cần biết trang 77 SGK để trả lời các câu hỏi trong nhóm
Hoạt động 3 : TRÒ CHƠI GHÉP CHỮ VÀO HÌNH
- GV phô tô hình minh họa các cấp độ của gió trang 76 SGK và ghi chú vào các tấm phiếu rời. Các nhóm HS thi nhau gắn chữ vào hình cho phù hợp. Nhóm nào làm nhanh và đúng là thắng cuộc.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
-Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới.
@ Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***– & —***
Thứ  ngàythángnăm 2009
KHOA HỌC
Bài 39 : KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM
( THỜI GIAN DỰ KIẾN :40 PHÚT ) 
I. MỤC TIÊU
Nêu những nguyên nhân gây nhiễm bẩn không khí : khói, khí độc,các loại bụi, vi khuẩn
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 78, 79 SGK.
Sưu tầm các hình vẽ, tranh ảnh về cảnh thể hiện bầu không khí trong sạch, bầu không khí bị ô nhiễm.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
2. Bài mới (30’) 
Hoạt động 1 : TÌM HIỂU VỀ KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM VÀ KHÔGN KHÍ SẠCH
- GV yêu cầu HS lần lượt quan sát các hình trang 78, 79 SGK và chỉ ra hình nào thể hiện bầu không khí trong sạch? Hình nào thể hiện bầu không khí bị ô nhiễm?
- GV gọi một số HS trình bày kết quả làm việc theo cặp.
Hoạt động 2 : THẢO LUẬN VỀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
GV yêu cầu HS liên hệ thực tế và phát biểu:
- Nguyên nhân làm không khí bị ô nhiễm nói chung và nguyên nhân làm không khí ở địa phương bị ô nhiễm nói riêng?
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
-Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới.
@ Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***– & —***
Thứ  ngàythángnăm 2009
KHOA HỌC
Bài 40 : BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH
( THỜI GIAN DỰ KIẾN :40 PHÚT ) 
I. MỤC TIÊU
Nêu được một số biện pháp để bảo vệ bầu không khí trong sạch.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Hình vẽ trang 80, 81 SGK.
Sưu tầâm các tư liệu, hình vẽ, tranh ảnh vềà các hoạt động bảo vệ môi trường không khí.
Giấy A0 đủ cho cả nhóm, bút màu đủ cho mỗi HS.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Kiểm tra bài cũ (4’)
2. Bài mới (30’) 
Hoạt động 1 : TÌM HIỂU NHỮNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH
- GV yêu cầu HS quan sát các hình trang 80, 81 SGK và trả lời câu hỏi.
- GV yêu cầu 2 HS quay lại với nhau, chỉ vào từng hình và nêu những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ bầu không khí.
Hoạt động 2 : VẼ TRANH CỔ ĐỘNG BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm:
+ Xây dựng bản cam kết bảo vệ bầu không khí trong sạch.
+ Thảo luận để tìm ý cho nội dung tranh tuyên truyền cổ động mọi người cùng bảo vệ bầu không khí trong sạch.
+ Phân công từng thành viên của nhóm vẽ hoặc viết từng phần của bức tranh.
- GV gọi các nhóm trình bày.
- GV đánh giá nhận xét.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
-Yêu cầu HS mở SGK đọc phần Bạn cần biết.
- GV nhận xét tiết học.
- Về nhà đọc lại phần Bạn cần biết, làm bài tập ở VBT và chuẩn bị bài mới.
@ Rút kinh nghiệm - bổ sung:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
***– & —***

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_khoa_hoc_lop_4_bai_37_den_40.doc