Giáo án Khối 4 - Tuần 23 - Chuẩn kiến thức kĩ năng

Giáo án Khối 4 - Tuần 23 - Chuẩn kiến thức kĩ năng

Tiết 1. Đạo đức (23)

giữ gìn các công trình công cộng (Tiết 1)

A. Mục tiêu yêu cầu:

- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.

- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở đạ phương. Biết nhắc mhở các bạn cần bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.

- GDBVMT: Các công trình công cộng như: công viên, vườn hoa, rừng cây, hồ chứa nước, đập ngăn nước, kênh đào, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu, là các công trình công cộng có liên quan trực tiếp đến môi trườngvà chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ giữ gìn bằng những việc làm phù hợp với khả năng của bẩn thân.

B. Chuẩn bị:

Bìa: xanh đỏ trắng

C. Các hoạt động dạy – học:

I. ổn định tổ chức:

II. Kiểm tra bài cũ: 2 HS nêu ghi nhớ bài 10.

 GV nhận xét đánh giá

 

doc 33 trang Người đăng haiphuong68 Ngày đăng 05/06/2021 Lượt xem 298Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 4 - Tuần 23 - Chuẩn kiến thức kĩ năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
Ngày soạn: 23/01/2010
Ngày giảng: T2. 25/01/2010
Tiết 1. Đạo đức (23)
giữ gìn các công trình công cộng (Tiết 1)
A. Mục tiêu yêu cầu:
- Biết được vì sao phải bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
- Nêu được một số việc cần làm để bảo vệ các công trình công cộng.
- Có ý thức bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng ở đạ phương. Biết nhắc mhở các bạn cần bảo vệ, giữ gìn các công trình công cộng.
- GDBVMT: Các công trình công cộng như: công viên, vườn hoa, rừng cây, hồ chứa nước, đập ngăn nước, kênh đào, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu,  là các công trình công cộng có liên quan trực tiếp đến môi trườngvà chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ giữ gìn bằng những việc làm phù hợp với khả năng của bẩn thân.
B. Chuẩn bị: 
Bìa: xanh đỏ trắng
C. Các hoạt động dạy – học:
I. ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra bài cũ: 2 HS nêu ghi nhớ bài 10. 
 GV nhận xét đánh giá 
III. Bài mới:
 1. Giới thiệu bài:
 2. Tìm hiểu bài:
HĐ 1: GV yêu cầu HS đọc mục tình huống trong sgk.
- Nếu em là bạn Thắng trong tình huống trên, em sẽ làm gì? Vì sao?
Thảo luận nhóm đôi
Báo cáo kết quả.
HS – GV nhận xét
GV kết luận: Nhà văn hoá xã là một công trình công cộng, là nơi sinh hoạt văn hoá chung của nhân dân, được xây dựng bởi nhiều công sức, tiền của. Vì vậy, Thắng cần phải khuyên Hùng nên giữ gìn, không được vẽ lên đó.
HĐ 2: Ghi nhớ
GV yêu cầu HS đọc mục ghi nhớ:
HĐ 3: Bài tập 1
Trong những tranh dưới đây, tranh nào vẽ hành vi, việc làm đúng? Vì sao?
Thảo luận nhóm đôi
Báo cáo kết quả.
HS – GV nhận xét
Bài tập 2: Xử lí tình huống
a) Trên đường đi học về, em thấy một người dùng cuốc đào đường lên để làm rãnh nược chảy qua, em se làm gì khi đó? Vì sao?
b) Trên đường đi học về, Toàn thấy mấy bạn nhỏ rủ nhau lấy đất đá ném vào các biển báo giao thông ven đường. Theo em, Toàn nên làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
1 HS đọc bài.
Cả lớp đọc thầm
- HS thảo luận:
VD:
Thắng cần phải khuyên Hùng nên giữ gìn, không được vẽ lên đó.
HS đọc nối tiếp mục ghi nhớ.
Cả lớp đọc thầm.
Tranh 1: Sai.
Tranh 2: Đúng.
Tranh 3: Sai.
Tranh 4: Đúng.
a)Cần báo cho người lớn hoặc những người có trách nhiệm về việc này 
(Công an, nhân viên đường bộ...)
b)Cần phân tích lợi ích của biển báo giao thông, giúp các bạn nhỏ thấy rõ tác hại của hành động ném đất đá vào biển báo giao thông và khuyên ngăn họ.
IV. Củng cố – Dặn dò:
1 HS đọc mục ghi nhớ.
- GDBVMT: Các công trình công cộng như: công viên, vườn hoa, rừng cây, hồ chứa nước, đập ngăn nước, kênh đào, đường ống dẫn nước, đường ống dẫn dầu,  là các công trình công cộng có liên quan trực tiếp đến môi trườngvà chất lượng cuộc sống của người dân. Vì vậy chúng ta cần phải bảo vệ giữ gìn bằng những việc làm phù hợp với khả năng của bẩn thân.
GV nhận xét tiết học 
Hoạt động tiếp nối: Về nhà điều tra các công trình công cộng ở địa phương em theo mẫu bài tập 
Tieỏt 2. Taọp ủoùc(45)
HOA HOẽC TROỉ
A. MUẽC TIEÂU:
 - Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng nhẹ nhàng, tỡnh cảm.
 - Hiểu ND: Tả vẻ đẹp độc đỏo của hoa phượng, loài hoa gắn với những kỉ niệm và niềm vui của buổi học trũ.(trả lời được cỏc CH trong SGK)
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY - HOẽC
- GV:Tranh minh hoaù baứi ủoùc trong SGK.
 Caực tranh, aỷnh veà hoa phửụùng, saõn trửụứng coự hoa phửụùng.
- HS: SGK 
C. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC 
I. OÅn ủũnh toồ chửực:
II. Baứi cuừ: ẹoùc baứi Chụù Teỏt
- Kieồm tra 2,3 HS ủoùc thuoọc loứng vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
III. Baứi mụựi 
1. Giụựi thieọu baứi 
2. Hửụựng daón luyeọn ủoùc vaứ tỡm hieồu baứi 
a. Luyeọn ủoùc 
 GV keỏt hụùp hửụựng daón HS xem tranh, aỷnh hoa phửụùng:lửu yự HS ủoùc ủuựng caực tửứ ngửừ deó phaựt aõm sai (ủoựa, taựn hoa lụựn xoứe ra, noói nieàm boõng phửụùng ) ủoùc ủuựng caõu hoỷi theồ hieọn taõm traùng ngaùc nhieõn cuỷa caọu hoùc troứ (hoa nụỷ luực naứo maứ baỏt ngụứ vaọy?); giuựp HS hieồu caực tửứ mụựi vaứ khoự trong baứi (phửụùng, phaàn tửỷ, voõ taõm, tửụi thaộm).
Tửứng nhoựm 3 HS tieỏp noỏi nhau ủoùc 3 ủoaùn cuỷa baứi ủoùc 2 ủeỏn 3 lửụùt.
HS luyeọn ủoùc theo caởp
GV ủoùc dieón caỷm toaứn baứi 
Moọt, hai HS ủoùc caỷ baứi
b. Tỡm hieồu baứi 
- Yờu cầu HS đọc thầm và thảo luận cỏc cõu hỏi, trỡnh bày trước lớp 
-Thảo luận theo nhúm, trả lời cỏc cõu hỏi
 Taùi sao taực giaỷ laùi goùi hoa phửụùng laứ “hoa hoùc troứ”? 
Vỡ phửụùng laứ loaứi caõy raỏt gaàn guừi, quen thuoọc vụựi hoùc troứ. 
Veỷ ủeùp cuỷa hoa phửụùng coự gỡ ủaởc bieọt?
- Hoa phửụùng ủoỷ rửùc, ủeùp khoõng phaỷi
gụùi caỷm giaực vửứa buoàn laùi vửứa vui:
Hoa phửụùng nụỷ nhanh ủeỏn baỏt ngụứ, 
Maứu hoa phửụùng ủoồi nhử theỏ naứo theo thụứi gian? 
Luực ủaàu, maứu hoa phửụùng laứ maứu ủoỷ coứn non. 
GV yeõu caàu HS noựi caỷm nhaọn cuỷa em khi hoùc baứi vaờn.
- Caự nhaõn lần lượt trả lời
c. Hửụựng daón ủoùc dieón caỷm 
- GV hửụựng daón caực em ủoùc dieón caỷm baứi vaờn (theo gụùi yự ụỷ muùc 2c) 
3HS tieỏp noỏi nhau ủoùc 3 ủoaùn vaờn.
Cả lớp nhận xột, phỏt hiện giọng đọc diện cảm.
 GV hửụựng daón luyeọn ủoùc ủoaùn sau:
 Phửụùng khoõng phaỷi laứ moọt ủoựa, khoõng phaỷi vaứi caứnh: phửụùng ủaõy laứ caỷ moọt loaùt, caỷ moọt vuứng, caỷ moọt goực trụứi ủoỷ rửùc. Moói hoa chổ laứ moọt phaàn tửỷ cuỷa caỷ xaừ hoọi thaộm tửụi ; ngửụứi ta queõn ủoựa hoa, chổ nghú ủeỏn caõy, ủeỏn haứng, ủeỏn nhửừng taựn hoa lụựn xoứe ra, nhử muoõn ngaứn con bửụựm thaộm / ủaọu khớt nhau.
- Lắng nghe, luyện đọc
- Thi ủoùc dieón caỷm 
- Bỡnh chọn bạn đọc hay
IV. CUÛNG COÁ - DAậN DOỉ: 
 GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Yeõu caàu HS veà nhaứ tieỏp tuùc luyeọn ủoùc baứi vaờn.
- Daởn HS ủoùc thuoọc loứng baứi thụ chụù teỏt ủeồ chuaồn bũ vieỏt laùi theo trớ nhụự 11 doứng ủaàu cuỷa baứi trong tieỏt CT tụựi. 
Tieỏt 3. Toaựn(111)
LUYEÄN TAÄP CHUNG
A . MUẽC TIEÂU: 
- Bieỏt so saựnh hai phaõn soỏ.
- Bieỏt vaọn duùng daỏu hieọu chia heõt cho 2, 3, 5, 9 trong moọt soỏ trửụứng hụùp ủụn giaỷn.
- Chuự yự: baứi 1(ủaàu tr 123), baứi 2(ủaàu tr 123), baứi 1(a, c ụỷ cuoỏi tr123)(a chổ caàn tỡm 1 chửừ soỏ)
B. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
GV: SGK 
HS: SGK + VBT
C. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
I. OÅn ủũnh toồ chửực:
II. Kieồm tra baứi cuừ:
GV goùi 2 HS leõn baỷng, yeõu caàu caực em laứm caực baứi taọp so saựnh caực phaõn soỏ:
1/2; 2/4 5/4; 15/20
- HS dửụựi lụựp theo doừi ủeồ nhaọn xeựt 
III. Baứi mụựi 
1/ Giụựi thieọu baứi mụựi
2/ Hửụựng daón luyeọn taọp 
Baứi 1 (ủaàu trang 123)
GV yeõu caàu HS tửù laứm baứi, nhaộc caực em laứm caực bửụực trung gian ra giaỏy nhaựp, chổ ghi keỏt quaỷ vaứo vụỷ baứi taọp 
2HS leõn baỷng laứm baứi, 
HS caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp. Đổi vở chấm bài.
GV yeõu caàu HS giaỷi thớch caựch ủieàn daỏu cuỷa mỡnh vụựi tửứng caởp phaõn soỏ 
- Vài HS lần lượt trinh bày
Baứi 2 (ủaàu trang 123)
GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi vaứ tửù laứm baứi.
1 HS đọc to 
GV cho HS nhaộc laùi theỏ naứo laứ phaõn soỏ lụựn hụn 1? theỏ naứo laứ phaõn soỏ beự hụn 1?
- Một Số HS nờu, lớp nhận xột
Baứi 1(cuoỏi trang 123)
GV yeõu caàu HS laứm baứi 
HS laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp 
GV ủaởt tửứng caõu hoỷi vaứ yeõu caàu HS traỷ lụứi trửụực lụựp.
HS ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh ủeồ traỷ lụứi:
a- ẹieàn soỏ naứo vaứo ÿ ủeồ 75ÿ chia heỏt cho 2 nhửng khoõng chia heỏt cho 5?
a) ẹieàn caực soỏ 2,4,6,8 vaứo ÿ thỡ ủeàu ủửụùc soỏ chia heỏt cho 2 nhửng khoõng chia heỏt cho 5.
c- ẹieàn soỏ naứo vaứo ÿ ủeồ 75ÿ chia heỏt cho 9?
c) ẹeồ 75ÿ chia heỏt cho 9 thỡ: 7+ 5+ ÿ phaỷi chia heỏt cho 9. Vaọy ủieàn 6 vaứo ÿ thỡ ủửụùc soỏ 756 chia heỏt cho 9.
Soỏ vửứa tỡm ủửụùc coự chia heỏt cho 2 vaứ 3 khoõng.
- GV nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS 
Soỏ 756 chia heỏt cho 2 vỡ coự chửừ soỏ taọn cuứng laứ 6, chia heỏt cho 3 vỡ coự toồng caực chửừ soỏ laứ 18,18 chia heỏt cho 3 
IV.. CUÛNG COÁ - DAậN DOỉ: 
GV toồng keỏt giụứ hoùc.
Daởn doứ HS veà nhaứ laứm caực baứi taọp hửụựng daón luyeọn taọp theõm vaứ chuaồn bũ baứi sau.
Tieỏt 4.Chớnh taỷ(23)
CHễẽ TEÁT
A - MUẽC TIEÂU:
 - Nhụự - vieỏt ủuựng baứi chớnh taỷ; trỡnh baứy ủuựng đoạn thơ trớch. 
 - Laứm ủuựng BT CT phaõn biệt aõm ủaàu, vaàn deó laón (BT2)
- HSKT cheựp baứi chớnh taỷ.
B - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- Ba boỏn tụứ phieỏu khoồ to vieỏt saỹn noọi dung BT2 a.
C - CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC
I. OÅn ủũnh toồ chửực:
II. Kieồm tra baứi cuừ: 
GV goùi moọt hoùc sinh ủoùc cho 2 baùn vieỏt baỷng lụựp, caỷ lụựp vieỏt vaứo giaỏy nhaựp caực tửứ ngửừ (baột ủaàu baống l/n hoaởc coự vaàn ửt/ửc) ủaừ ủửụùc luyeọn vieỏt ụỷ BT3, tieỏt CT trửụực.
GV nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
III. Baứi mụựi: 
1. Giụựi thieọu baứi: 
2. Hửụựng daón HS nhụự – vieỏt:
-GVnhận xeựt caựch trỡnh baứy theồ thụ 8 chửừ, phaựt hiện những chữ hay viết sai chớnh taỷ (oõm aỏp, vieàn, meựp, lon xon, lom khom, yeỏm thaộm, neựp ủaàu, ngoọ nghúnh, ..)
-Moọt HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
- Moọt HS ủoùc thuoọc loứng 11 doứng thụ caàn vieỏt chớnh taỷ trong baứi chụù teỏt.
- Cho HS luyện viết chữ khú vừa tỡm được
Caỷ lụựp nhỡn SGK, ủoùc thaàm laùi ủeồ ghi nhụự 11 doứng thụ.
1 HS lờn bảng, cả lớp viết vào nhỏp
- Viết chớnh tả: Yờu cầu HS nhớ, viết bài chớnh tả, chỳ ý trỡnh bày đỳng bài thơ 
HS gaỏp SGK, nhụự laùi 11 doứng thụ – tửù vieỏt baứi.
HSKT cheựp baứi chớnh taỷ vaứo vụỷ.
3. Hửụựng daón HS laứm baứi taọp chớnh taỷ 
GV daựn tụứ phieỏu ủaừ vieỏt truyeọn vui Moọt ngaứy vaứ moọt naờm, chổ caực oõ troỏng, giaỷi thớch yeõu caàu cuỷa BT2 
- lắng nghe 
GV daựn 3- 4 tụứ phieỏu, phaựt buựt daù, Yeõờu cầu HS laứm baứi.
Trỡnh baứy kết quả baứi tập
-Caực nhoựm 6 HS thi tieỏp sửực. 
- ẹại dieọn nhoựm ủoùc laùi truyeọn,
noựi veà tớnh khoõi haứi cuỷa truyeọn
Caỷ lụựp vaứ GV bỡnh choùn nhoựm thaộng cuoọc – nhoựm ủieàn ủửụùc tieỏng ủuựng chớnh taỷ/phaựt aõm ủuựng/hieồu tớnh khoõi haứi cuỷa truyeọn.
-HS ủoùc thaàm truyeọn vui moọt ngaứy vaứ moọt naờm, laứm baứi vaứo vụỷ hoaởc vụỷ baứi taọp (neỏu coự)
Lụứi giaỷi: (Theo SGV)
IV. CUÛNG COÁ – DAậN DOỉ: 
GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Yeõu caàu HS ghi nhụự nhửừng tửứ ngửừ ủaừ ủửụùc luyeọn taọp ủeồ khoõng vieỏt sai chớnh taỷ ; veà nhaứ keồ laùi truyeọn vui moọt ngaứy vaứ moọt naờm cho ngửụứi thaõn 
Tieỏt 5. Chaứo cụứ.
Ngaứy soaùn: 24/01/2010
Ngaứy giaỷng: T3. 26/01/2010
Tieỏt 1. Luyeọn tửứ vaứ caõu(45)
DAÁU GAẽCH NGANG.
A – MUẽC TIEÂU:
 - Naộm ủửụùc taực duùng cuỷa daỏu gaùch ngang (ND ghi nhụự). 
 - Nhaọn bieỏt vaứ neõu ủửụùc taực duùng cuỷa daỏu gaùch ngang trong baứi vaờn(BT1, muùc III); vieỏt ủửụùc ủoaùn vaờn coự duứng daỏu gaùch ngang ủeồ ủ ... ầu HS thực hiện theo nhúm.
Caỷ lụựp ủoùc thaàm baứi Caõy traựm ủen, cỏc nhúm thực hiện theo yc
- Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt, chốt ý đỳng:
- HS phaựt bieồu yự kieỏn., 
Baứi caõy traựm ủen coự 4 ủoaùn
+ ẹoaùn 1: Taỷ bao quaựt thaõn caõy, caứnh caõy, laự caõy traựm ủen. 
+ ẹoaùn 2: Hai loaùi traựm ủen: traựm ủen teỷ vaứ traựm ủen neỏp 
+ ẹoaùn 3: Ích lụùi cuỷa quaỷ traựm ủen 
+ ẹoaùn 4: Tỡnh caỷm cuỷa ngửụứi taỷ vụựi caõy traựm ủen 
Baứi taọp 2
GV neõu yeõu caàu cuỷa baứi, gụùi yự:
- Lắng nghe, ghi nhớ
+ Trửụực heỏt, em xaực ủũnh seừ vieỏt veà caõy gỡ. Sau ủoự, suy nghú veà nhửừng lụùi ớch maứ caõy ủoự mang ủeỏn cho con ngửụứi.
+ Coự theồ ủoùc theõm hai ủoaùn keỏt sau cho HS tham khaỷo 
GV hửụựng daón caỷ lụựp nhaọn xeựt, goựp yự.
 HS khaự, gioỷi ủoùc ủoaùn vieỏt 
Trong khi ủoự GV chaỏm chửừa moọt soỏ baứi vieỏt 
Tửứng caởp HS ủoồi baứi, goựp yự 
IV. CUÛNG COÁ – DAậN DOỉ: 
GV nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc. 
Yeõu caàu nhửừng HS vieỏt ủoaùn vaờn chửa ủaùt veà nhaứ suỷa chửừa, vieỏt laùi vaứo vụỷ.
Daởn HS ủoùc trửụực noọi dung tieỏt TLV tụựi, quan saựt caõy chuoỏi tieõu ụỷ nụi em ụỷ hoaởc qua tranh, aỷnh ủeồ hoaứn chổnh ủửụùc caực ủoaùn vaờn theo yeõu caàu cuỷa BT2, tieỏt hoùc tụựi.
Tieỏt 2. Khoa hoùc(46)
BOÙNG TOÁI 
A-MUẽC TIEÂU: 
-Neõu ủửụùc boựng toỏi ụỷ phớa sau vaọt caỷn saựng khi vaọt naứy ủửụùc chieỏu saựng.
-Nhaọn bieỏt ủửụùc khi vũ trớ cuỷa vaọt caỷn saựng thay ủoồi khi boựng cuỷa vaọt thay ủoồi. 
B- ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
-Chuaồn bũ chung: ủeứn baứn.
-Chuaồn bũ nhoựm:ủeứn pin;tụứ giaỏy to hoaởc taỏm vaỷi; keựo, bỡa, moọt soỏ thanh tre nhoỷ ủeồ gaộn caực mieỏng bỡa ủaừ caột thaứnh phim hoaùt hỡnh; moọt soỏ ủoà vaọt ủeồ taùo boựng.
C-CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY- HOẽC CHUÛ YEÁU:
I. OÅn ủũnh toồ chửực:
II. Kieồm tra baứi cuừ 
Goùi 3 HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi veà noọi dung baứi 45.
Nhaọn xeựt caõu traỷ lụứi vaứ cho ủieồm hoùc sinh.
III. Baứi mụựi 
1/ Giụựi thieọu: Cho HS quan saựt hỡnh minh hoaù 1/92 sgk vaứ hoỷi: 
+ Maởt trụứi chieỏu saựng tửứ phớa naứo? Vỡ sao em bieỏt. 
+ Boựng cuỷa ngửụứi xuaỏt hieọn ụỷ ủaõu? 
+ Haừy tỡm vaọt chieỏu saựng, vaọt ủửụùc chieỏu saựng? 
- 3 HS leõn baỷng laànlửụùt traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau:
- Quan saựt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: 
2/ Tỡm hieồu veà boựng toỏi 
- GV moõ taỷ thớ nghieọm: (Như SGK)
Laộng nghe GV moõ taỷ thớ nghieọm. 
+ Boựng toỏi seừ xuaỏt hieọn ụỷ ủaõu? 
+ Boựng toỏi coự hỡnh daùng nhử theỏ naứo? 
Phaựt bieồu dửù ủoaựn cuỷa mỡnh. 
GV ủi hửụựng daón tửứng nhoựm thớ nghieọm trang 93/ sgk.
 Lửu yự GV phaỷi thaựo taỏt caỷ caực pha ủeứn (tửực laứ boọ phaọn phaỷn chieỏu aựnh saựng laứm baống thuyỷ tinh phớa trửụực ủeứn). 
- Từng nhúm thực hành thớ nghiệm
Goùi HS trỡnh baứy keỏt quaỷ thớ nghieọm. 
GV ghi nhanh keỏt quaỷ thớ nghiệm vaứo coọt dửù ủoaựn. 
Yeõu caàu HS so saựnh dửù ủoaựn ban ủaàu vaứ keỏt quaỷ cuỷa thớ nghieọm. 
2 nhoựm hoùc sinh trỡnh baứy keỏt quaỷ thớ nghieọm. 
Dửù ủoaựn ban ủaàu gioỏng vụựi keỏt quaỷ thớ nghieọm (cuừng coự theồ khoõng gioỏng) 
- ẹeồ khaỳng ủũnh keỏt quaỷ cuỷa thớ nghieọm caực em haừy thay quyeồn saựch baống voỷ hoọp vaứ tieỏn haứnh laứm tửụng tửù. 
Tieỏn haứnh laứm thớ nghieọm. 
Goùi hoùc sinh trỡnh baứy. 
-2 nhoựm HS trỡnh baứy keỏt quaỷ thớ nghieọm 
AÙnh saựng coự truyeàn quan quyeồn saựch hay voỷ hoọp ủửụùc khoõng? 
Nhửừng vaọt khoõng cho aựnh saựng truyeàn qua goùi laứ gỡ? 
Boựng toỏi xuaỏt hieọn ụỷ ủaõu? 
 * Khi naứo boựng boựng toỏi xuaỏt hieọn? 
AÙnh saựng khoõng theồ truyeàn qua voỷ hoọp hay quyeồn saựch ủửụùc. 
Nhửừng vaọt khoõng cho aựnh saựng truyeàn goùi laứ vaọt caỷn saựng. 
Boựng toỏi xuaỏt hieọn ụỷ phớa sau vaọt caỷn saựng. 
GV keỏt luaọn: Khi gaởp vaọt caỷn saựng, aựnh saựng khoõng truyeàn qua ủửụùc neõn phớa sau vaọt coự moọt vuứng khoõng nhaọn ủửụùc aựnh saựng truyeàn tụựi, ủoự chớnh laứ vuứng boựng toỏi. 
Laộng nghe. 
3/ Tỡm hieồu sửù thay ủoồi veà hỡnh daùng, kớch thửụực cuỷa boựng toỏi. 
Theo em, hỡnh daùng, kớch thửụực cuỷa boựng toỏi co thay ủoồi hay khoõng? Khi naứo noự seừ thay ủoồi? 
Theo em, hỡnh daùng, kớch thửụực cuỷa boựng toỏi coự thay ủoồi. Noự thay ủoồi khi vũ trớ cuỷa vaọt chieỏu saựng ủoỏi vụựi vaọt caỷn saựng thay ủoồi. 
GV coự theồ cho hoùc sinh tieỏn haứnh laứm thớ nghieọm chieỏu aựnh ủeứn vaứo chieỏc buựt bi ủửụùc dửùng thaỳng treõn maởt bỡa. GV ủi hửụựng daón caực nhoựm. 
-Tieỏn haứnh laứm thớ nghieọm trong nhoựm vụựi 3 vũ trớ cuỷa ủeứn pin: phớa treõn, beõn phaỷi, beõn traựi chieỏc buựt bi. 
Goùi caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ thớ nghieọm. 
- GV hoỷi: 
* Boựng cuỷa vaọt thay ủoồi khi naứo? 
* Laứm theỏ naứo ủeồ boựng cuỷa vaọt to hụn? 
- GV keỏt luaọn: Do aựnh saựng truyeàn theo ủửụứng thaỳng neõn boựng cuỷa vaọt phuù thuoọc vaứo vaọt chieỏu saựng hay vũ trớ cuỷa vaọt chieỏu saựng. 
- Khi ủeứn pin chieỏu saựng ụỷ phớa treõn chieỏc buựt bi ở cỏc vị trớ.
- Hoùc sinh traỷ lụứi: 
Laộng nghe. 
Hoaùt ủoọng 3:Troứ chụi: xem boựng ủoaựn vaọt 
Caựch tieỏn haứnh: 
Chia lụựp thaứnh 2 ủoọi 
Sửỷ duùng taỏt caỷ nhửừng ủoà chụi maứ hoùc sinh ủaừ chuaồn bũ. 
Di chuyeồn hoùc sinh sang moọt nửỷa phớa cuỷa lụựp. 
Moói ủoọi cửỷ 2 hoùc sinh laứm troùng taứi ghi ủieồm 
GV caờng taỏm vaỷi traộng leõn phớa baỷng, sau ủoự ủửựng ụỷ phớa dửụựi hoùc sinh duứng ủeứn chieỏu chieỏu leõn caực ủoà chụi. Hoùc sinh nhỡn boựng, giụ cụứ baựo hieọu ủoaựn teõn vaọt. Nhoựm naứo phaỏt cụứ trửụực, ủửụùc quyeàn traỷ lụứi. Traỷ lụứi ủuựng teõn 1 vaọt tớnh 5 ủieồm, sai trửứ 1 ủieồm. Nhoựm naứo nhỡn veà phớa sau phaùm luaọt maỏt lửụùt chụi vaứ trửứ 5 ủieồm. 
Toồng keỏt troứ chụi.
IV. CUÛNG COÁ – DAậN DOỉ : 
GV nhaọn xeựt chung veà tieỏt hoùc. 
Daởn hoùc sinh veà nhaứ hoùc baứi. Yeõu caàu chuaồn bũ baứi sau 
Tieỏt 3. Toaựn(115)
LUYEÄN TAÄP 
A - MUẽC TIEÂU:
 - Ruựt goùn ủửụùc phaõn soỏ.
 - Thửùc hieọn ủửụùc pheựp coọng 2 phaõn soỏ.
Chuự yự BT1, BT2(a,b), BT3(a,b).
B - ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC 
C - CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
I. OÅn ủũnh toồ chửực:
II. Kieồm tra baứi cuừ 
- So sỏnh và 
- sắp xếp theo thứ tự từ bộ đến lớn:
, , 
-2 HS thực hiện yờu cầu
- Cả lớp làm trờn nhỏp và nhận xột 
III. Baứi mụựi:
Bài 1: Tính.
GV ghi các biểu thức lên bảng.
3 hs đọc cách thực hiện phép tính, gv ghi bảng.
Cả lớp làm bài vào vở.
HS - GV nhận xét:
Các em đã được làm các phép tính cộng phân số cùng ms. Còn cộng các ps khác ms chúng ta thực hiện như thế nào ?
Bài 2:
3 hs lên bảng thực hiện.
Cả lớp làm bài vào vở.
HS - GV nhận xét:
Bài 3:
Rút gọn rồi tính:
3 hs lên bảng thực hiện.
Cả lớp làm bài vào vở.
HS - GV nhận xét:
a) + = = .
b) + = = = 3.
c) + + = = = 1.
a) = = ; = = 
Vậy + = + = = 
b) = = ; = = 
Vậy + = + = 
a) = = + = .
b) = ; = . 
Vậy + = + = .
IV. CUÛNG COÁ – DAậN DOỉ 
GV nhaọn xeựt keỏt quaỷ baứi laứm cuỷa HS. Daởn doứ caực em veà nhaứ tửù oõn taọp laùi caực phaàn ủaừ hoùc veà daỏu hieọu chia heỏt cho 2, 3,5,9. phaõn soỏ, ruựt goùn phaõn soỏ, quy ủoàng maóu soỏ caực phaõn soỏ, so saựnh phaõn soỏ 
Tieỏt 4. Theồ duùc(46)
BAÄT XA VAỉ TAÄP PHOÁI HễẽP CHAẽY, NHAÛY
TROỉ CHễI” CON SAÂU ẹO”
A- MUẽC TIEÂU: 
OÂn baọt xa vaứ hoùc phoỏi hụùp chaùy, nhaỷy. Yeõu caàu thửùc hieọn ủoọng taực cụ baỷn ủuựng
Troứ chụi “con saõu ủo”yeõu caàu bieỏt ủửụùc caựch chụi vaứ tham gia vaứo chụi ụỷ mửực ủoọ tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng.
B- ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
ẹũa ủieồm:treõn saõn trửụứng. Veọsinh nụi taọp, baỷo ủaỷm an toaứn taọp luyeọn.
Phửụng tieọn: coứi, duùng cuù phuùc vuù taọp baọt xa vaứ saõn chụi cho troứ chụi nhử baứi 45
C- CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC:
I.Phaàn mụỷ ủaàu
 6-8phuựt
GV nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu giụứ hoùc.
- Tập hợp, bỏo cỏo, bàn giao lớp cho GV
Khởi động 
Chaùy chaọm treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn.
- Troứ chụi”keựo cửa lửứa xeỷ”.
- Taọp baứi theồ duùc phaựt trieồn chung.
II.Phaàn cơ baỷn
18-22ph
a) Baứi taọp RLTTCB:
OÂn baọt xa.
- Khởi động lại cỏc khớp 
- Cỏn sự điều khiển 
- Chia soỏ HS thaứnh tửứng nhoựm taọp taùi nhửừng nụi qui ủũnh.
- Cỏc nhúm thực hiện theo yờu cầu
GV cho thi ủua giửừa caực toồ moọt laàn xem toồ naứo coự ngửụứi baọt xa nhaỏt seừ ủửụùc khen thửụỷng. Khi baọt song, GV nhaộc caực em thaỷ loỷng tớch cửùc.
Thi baọt nhaỷy tửứng ủoõi moọt, toồ naứo coự nhieàu ngửụứi baọt xa hụn ủửụùc bieồu dửụng.
Hoùc phoỏi hụùp chaùy nhaỷy.
GV hửụựng daón caựch taọp luyeọn phoỏi hụùp, giaỷi thiựch ngaộn goùn caực ủoọng taực vaứ laứm maóu, cho HS taọp thửỷ moọt soỏ laàn ủeồ naộm ủửụùc caựch thửùc hieọn baứi taọp (chửụng III, phaàn I SGV)
- Nghe, quan sỏt mẫu, tập thử
Cho HS taọp theo ủoọi hỡnh haứng doùc, em ủửựng ủaàu haứng thửùc hieọn xong, ủi ra khoỷi ủeọm hoaởc hoỏ caựt, em tieỏp theo mụựi ủuụùc xuaỏt phaựt 
- Thực hành theo yờu cầu
b) Troứ chụi vaọn ủoọng
5-6phuựt
- Troứ chụi “Con saõu ủo”, GV neõu teõn troứ chụi, giụựi thieọu caựch chụi thửự 2 (xem ụỷ phaàn chung) hửụựng daón vaứ giaỷi thớch caựch chụi, cho HS chụi thửỷ sau ủoự mụựi chụi chớnh thửực. 
GV làm trọng tài
- Chơi theo hướng dẫn 
- Cỏc nhúm thi đua chơi
III. Phaàn keỏt thuực:
4-6phuựt
Giaọm chaõn taùi choó, ủeỏm to theo nhũp hoaởc ủi thửụứng theo nhũp 2-4 haứng,
- Cả lúp cựng thực hiện
- GV cuứng HS heọ thoỏng baứi, nhaọn xeựt, ủaựnh giaự keỏt quaỷ giụứ hoùc vaứ giao baứi taọp veà nhaứ baọt xa.
- lắng nghe 
SINH HOAẽT LễÙP TUAÀN 23
 I/- Nhận xét đánh giá các mặt hoạt động trong tuần:
1. Đạo đức:
- Các em ngoan ngoãn, lẽ phép, đoàn kết, kính thầy, mến bạn, biết giúp đỡ nhau trong học tập và lao động, không có hiện tượng vi phạm đạo đức.
2. Học tập:
Một số bạn đã có ý thức cao trong học tập, có đầy đủ dụng cụ học tập, trong lớp hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài, một số em có tiến bộ: Mùa A Su, Vàng A Xì,...
Đi học đều, đúng giờ
Thực hiện đầy đủ mọi nội quy của trường, của lớp.
* Cần rút kinh nghiệm: 
Một số em chữ viết còn chưa tiến bộ: Vàng A Xu, Hảng Thị Chù.
Một số em chưa chăm học, lười học bài và làm bài tập ở nhà: Sáu, Châu
3. Các nề nếp thể dục, văn nghệ, xếp hàng ra vào lớp, lao động, vệ sinh:
	- Thực hiện lao động khu vực được phân công sạch sẽ.
- Thể dục giữa giờ, múa hát tập thể xếp hàng nhanh nhẹn, tập tốt.
	- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, đầu tóc gọn gàng.
	- Vệ sinh lớp học sạch sẽ.
	- Lao động làm vườn rau theo kế hoạch của nhà trường.
II/- Phương hướng tuần tới:
- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp. Đi học đều đúng giờ. 
- Tự giác học tập hơn nữa.
- Tiếp tục hoàn thành kế hoạch nhỏ.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA4 T23 CKTKNGDMT.doc