Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 6 (Bản đẹp)

Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 6 (Bản đẹp)

I.MỤC TIU:

Học xong bi ny, HS biết:

 -Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa .

 -Tường thuật được trên lược đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa .

 -Đây là cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ .

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -Hình trong SGK phóng to .

 -Lược đồ khởi nghĩa hai Bà Trưng .

 -Phiếu học tập của HS .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 1. Ổn định:

 2. Kiểm tra bi cũ:

 -Các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì khi đô hộ nước ta?

 -Nhân dân ta đã phản ứng như thế nào ?

 -Cho 2 HS lên điền tên các cuộc kn vào bảng.

 -GV nhận xét, đánh giá.

 3. Bi mới:

 

doc 6 trang Người đăng lilyphan99 Ngày đăng 08/01/2022 Lượt xem 121Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử Lớp 4 - Tuần 6 (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày:
Bài :4	 KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG 
 (NĂM 40)
I.MỤC TIÊU:
Học xong bài này, HS biết:
 -Vì sao Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa .
 -Tường thuật được trên lược đồ diễn biến cuộc khởi nghĩa .
 -Đây là cuộc khởi nghĩa thắng lợi đầu tiên sau hơn 200 năm nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ .
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 -Hình trong SGK phóng to .
 -Lược đồ khởi nghĩa hai Bà Trưng .
 -Phiếu học tập của HS .
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
 1. Ổn định:
 2. Kiêểm tra bài cũ:
 -Các triều đại phong kiến phương Bắc đã làm gì khi đô hộ nước ta?
 -Nhân dân ta đã phản ứng như thế nào ?
 -Cho 2 HS lên điền tên các cuộc kn vào bảng.
 -GV nhận xét, đánh giá. 
 3. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Hoạt động1: thảo luận nhóm 
 - GV yêu cầu HS đọc SGK từ “Đầu thế kỉ thứ Itrả thù nhà”.
 - Trước khi thảo luận GV giải thích khái niệm:
 + Quận Giao Chỉ: thời nhà Hán đô hộ nước ta , vùng đất Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chúng đặt là quận Giao Chỉ .
 +Thái thú: là 1 chức quan cai trị 1 quận thời nhà Hán đô hộ nước ta.
 - GV đưa vấn đề sau để HS thảo luận :
 Khi tìm nguyên nhân của cuộc kn hai Bà Trưng, có 2 ý kiến :
 +Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược, đặt biệt là Thái Thú Tô Định .
 +Do Thi Sách ,chồng của Bà Trưng Trắc bị Tô Định giết hại .
 Theo em ý kiến nào đúng ? Tại sao ?
-GV hướng dẫn HS kết luận sau khi các nhóm báo cáo kết quả làm việc :việc Thi Sách bị giết hại chỉ là cái cớ để cuộc kn nổ ra, nguyên nhân sâu xa là do lòng yêu nước , căm thù giặc của hai Bà .
 *Hoạt động 2:làm việc cá nhân :
 Trước khi yêu cầu HS làm việc cá nhân , GV treo lược đồ lên bảng và giải thích cho HS : Cuộc kn hai Bà Trưng diễn ra trên phạm vi rất rộng nhưng trong lược đồ chỉ phản ánh khu vực chính nổ ra cuộc kn .
-GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày lại diễn biến chính của cuộc kn trên lược đồ .
 -GV nhận xét và kết luận .
 *Hoạt động 3: làm việc cả lớp :
 -GV yêu cầu HS cả lớp đọc SGK , hỏi:Khởi nghĩa hai Bà Trưng đã đạt kết quả như thế nào?
 -Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi có ý nghĩa gì ?
 -Sự thắng lợi của khởi nghĩa Hai Bà Trưng nói lên điều gì về tinh thần yêu nước của nhân dân ta?
 -GV tổ chức cho HS cả lớp thảo luận để đi đến thống nhất :sau hơn 200 năm bị PK nước ngoài đô hộ ,lần đầu tiên nhân dân ta giành được độc lập . Sự kiện đó chứng tỏ nhân dân ta vẫn duy trì và phát huy được truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm .
-HS đọc ,cả lớp theo dõi.
-HS các nhóm thảo luận .
-Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung .
-HS dựa vào lược đồ và nội dung của bài để trình bày lại diễn biến chính của cuộc kn .
-HS lên chỉ vào lược đồ và trình bày .
-HS trả lời.
4.Củng cố- Dặn dị:
 -Cho HS đọc phần bài học .
 -Nêu nguyên nhân dẫn đến cuộc kn của Hai Bà Trưng ?
 -Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng có ý nghĩa gì ?
 -GV nhận xét , kết luận .
 -Nhận xét tiết học .
 -Về nhà học bài và xem trước bài :”Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo “.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
 Tổ trưởng kiểm tra
Ngày:
Bài 5: CHIẾN THẮNG BẠCH ĐẰNG
DO NGÔ QUYỀN LÃNH ĐẠO(NĂM 938)
I.MỤC TIÊU :
 -HS biết vì sao có trận Bạch Đằng.
 -Kể lại diễn biến chính của trận Bạch Đằng .
 -Trình bày được ý nghĩa của trận Bạch Đằng đối với lịch sử dân tộc . 
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 -Hình trong SGK phóng to .
 -Tranh vẽ diện biến trận BĐ.
 -PHT của HS .
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
 1. Ổn định:
 2. Kiêểm tra bài cũ:
 - Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra trong hồn cảnh nào?
 - Bắt đầu từ đâu và diễn ra như thế nào?
 - Nêu kế quả của cuộc khởi nghĩa?
 - Cuộc kn Hai Bà Trưng có ý nghĩa như thế nào?
 - GV nhận xét .
3. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Hoạt động1:làm việc cá nhân :
 -Yêu cầu HS đọc SGK 
 -GV phát PHT cho HS .
 -GV yêu cầu HS điền dấu x vào ô trống những thông tin đúng về Ngô Quyền :
 £ Ngô Quyền là người Đường Lâm (Hà Tây)
 £ Ngô Quyền là con rể Dương Đình Nghệ .
 £ Ngô Quyền chỉ huy quân dân ta đánh quân Nam Hán .
 £ Trước trận BĐ Ngô Quyền lên ngôi vua .
 -GV yêu cầu vài em dựa vào kết quả làm việc để giới thiệu một số nét về con người Ngô Quyền.
 -GV nhận xét và bổ sung .
 *Hoạt động 2: làm việc cả lớp:
 -GV yêu cầu HS đọc SGK đoạn : “Sang đánh nước ta  hoàn toàn thất bại” để trả lời các câu hỏi sau :
 +Cửa sông Bạch Đằng ở đâu ?
 +Quân Ngô Quyền đã dựa vào thuỷ triều để làm gì ?
 +Trận đánh diễn ra như thế nào ?
 +Kết quả trận đánh ra sao ?
 -GV yêu cầu một vài HS dựa vào kết quả làm việc để thuật lại diễn biến trận BĐ.
 -GV nhận xét, kết luận: Quân Nam Hán sang xâm lược nước ta . Ngô Quyền chỉ huy quân ta, lợi dụng thuỷ triều lên xuống trên sông BĐ, nhử giặc vào bãi cọc rồi đánh tan quân xâm lược (năm 938) .
 *Hoạt động3:thảo luận nhóm :
 -GV phát PHT và yêu cầu HS thảo luận : 
 +Sau khi đánh tan quân Nam Hán ,Ngô Quyền đã làm gì ?
 + Điều đó có ý nghĩa như thế nào ?
 -GV tổ chức cho các nhóm trao đổi để đi đến kết luận: Mùa xuân năm 939 , Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa . Đất nước được độc lập sau hơn một nghìn năm bị PKPB đô hộ .
-HS điền dấu x vào trong PHT của mình .
-Vài HS nêu. 
-HS đọc SGK và trả lời câu hỏi .
-HS nhận xét ,bổ sung .
-3 HS thuật .
-HS các nhóm thảo luận và trả lời.
-Các nhóm khác nhận xét , bổ sung .
4.Củng cố- Dặn dị:
 -Cho HS đọc phần bài học trong SGK .
 -GV giáo dục tư tưởng .
 -Nhận xét tiết học .
 -Về nhà tìm hiểu thêm một số truyện kể về chiến thắng BĐ của Ngô Quyền .
 -Chuẩn bị bài tiết sau :” Ôn tập “.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY
 Tổ trưởng kiểm tra

Tài liệu đính kèm:

  • docLICH SU TUAN 6.doc